De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO Workshop Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO Workshop Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren."— Transcript van de presentatie:

1 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO Workshop Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren

2 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud workshop 13.45u: inleiding 13.50u: Ervaring van een projectleider: - Dhr. Daniël Verheyen, algemeen directeur Kamp C - Dhr. Geert Penneman, projectleider POM Antwerpen 14.10u:Toelichting bij de inhoud van de call & aandachtspunten bij indiening van een project 14.45u:Vraag & antwoord

3 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Beheerder prioriteit 3 Agentschap Economie Dominiek Dutoo/Marc Defrenne Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 Brussel Telefoon: 02/553.37.05 E-mail: economie@vlaanderen.be www.agentschapeconomie.be www.efro.be

4 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Ondersteuning Contactpunt Provinciaal Contactpunt Antwerpen Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Stefaan Buelens stefaan.buelens@admin.provant.be 03-240 56 76 Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen Stad Antwerpen (AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Ine Goris ine.goris@vespa.antwerpen.be Sarah Helsen sarah.helsen@vespa.antwerpen.be 03-259 28 10

5 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Ervaring D2 EFRO Periode 2000/2007 Dhr. Daniël Verheyen, algemeen directeur GPB Kamp C. Realisatie van een informatiecentrum, bedrijventerrein en bedrijvencentrum m.b.t. duurzaam bouwen en wonen. Dhr. Geert Penneman, projectleider POM Antwerpen. Tips & aandachtspunten bij het traject van projectidee tot projectvoorstel.

6 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Duurzaam Bouwen en Wonen Provinciaal Centrum Kamp C

7 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen KAMP C investeringen 1999- 2008 Totale investering: 9.387.000 € Totale EFRO financiering:2.788.500 €(29,7 %) Totale Vlaamse cofinanciering: 323.500 € (3,5 %) Totale privé bijdrage: 250.000 € (2,6 %) Totale provinciale financiering:6.025.000€(64,2 %)

8 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Overzicht financiële input Kamp C in relatie tot Europese dossiers. AANKOOP DOMEIN500.000 (1999) RECONVERSIE DOMEIN1.737.000(2000 – 2002) INFORMATIECENTRUM2.500.000(2002-2003) TOTAAL4.737.000 FINANCIERSPROVINCIE ANTWERPEN3.136.000 KONVER PROGRAMMA 187.000 EFRO- DOELSTELLING 21.414.000 INNOVATIEF BEDRIJVENCENTRUM950.000 (2004 – 2005) PV-installatie250.000 (2006) TOTAAL1.200.000 FINANCIERSPROVINCIE ANTWERPEN164.000 VLAAMS GEWEST323.500 INNOVATIEVE ACTIES462.500 Privé bijdrage250.000 DUURZAME BEDRIJVENZONE 250.000 (2006) BEDRIJVENCENTRUM FASE 23.200.000 (2007-2008) TOTAAL3.450.000 FINANCIERSPROVINCIE ANTWERPEN2.725.000 EFRO 725.000

9 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Kamp C Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Britselaan 20 - 2260 Westerlo T 014 27 96 50 - F 014 27 96 69 info@kampc.provant.be www.kampc.be

10 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Opgericht door provincie om de economie in de regio meer impulsen te geven Belangrijkste taak : creëren van ruimte voor economie –Door aanleg bedrijventerreinen –Door te participeren in bedrijvencentra –Door internationale promotie

11 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Fasen project Praktische tips voor uitwerking van Europese Projecten  Voorbereidingfase  Uitvoeringfase  Afsluitingsfase

12 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen VOORBEREIDINGSFASE EERSTE LES : Lees het operationeel programma : kijk of je idee erin kan passen ! Lees grondig de subsidieregels voor het programma. Pas je aan ! Informeer je !

13 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen VOORBEREIDINGSFASE TWEEDE LES : –Een goed project is SMART : Specifiek : Meetbaar Acceptabel Realiseerbaar Tijdsgebonden

14 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Uitvoeringsfase Na goedkeuring aan de slag maar : Europa kijkt toe op “vrije markt en concurrentie” overheden : leef de wet op de overheidsopdrachten na private instellingen : zorg voor een raadpleging van de markt. Opletten met staatssteun

15 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Uitvoeringsfase Publiciteitsvoorschriften Leef de Europese voorschriften na –werfborden –gedenkplaten –bij onderzoeken en publicaties Dwing deze publiciteitsvoorschriften af bij de partners ! Vergeet ook de regionale, locale overheden niet !

16 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Uitvoeringsfase -Goede projectleider en administratie is goud waard. -Sluit goede contracten af met de projectpartners (afdwingbaarheid) -Evalueer je planning regelmatig. Inhoudelijke wijzigingen en financiële wijzigingen zijn mogelijk : niet te veel ! - Communiceer met het programmasecretariaat over het verloop van het project.

17 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Uitvoeringsfase Neem een goede boekhouder in dienst. Voorzie in een cash-flowschema. Betaal regelmatig (voorzie het in je contracten) Opgelet N + 2 ! Verantwoord je uitgaven op tijd. Verantwoordingen moeten correct en volledig zijn.

18 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Afsluitingsfase Respecteer de einddatum : na einddatum kosten zijn niet meer subsidiabel Bewaar alle stukken : zorg bij de controle dat ze volledig zijn en op 1 plaats. Wees voorbereid op controles : projectverantwoordelijke controleer je partners. Audit autoriteit, certiferceringautoriteit, beheersautoriteit, DG regio, Rekenhof, Olaf.

19 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Afsluitingsfase Opgelet sommige subsidies komen pas veel later. Onderzoek overbruggingsleningen Veel succes!

20 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen POM Antwerpen Voor informatie over Europese projecten van POM Antwerpen Geert Penneman POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223/bus4 2018 Antwerpen 03 /240 68 30

21 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 OD 1. Duurzame versterking economische poorten, economische netwerken en internationale multimodale bereikbaarheid Type actie 1: realisatie van infrastructuur, hinterlandontsluiting, goederenoverslag, multimodale ontsluiting bedrijventerreinen… Type actie 2: initiatieven ter versterking van aanbod logistieke dienstverlening (marktstudies, ondersteunende diensten)… Type actie 3: initiatieven ter verbetering van relatie woon- werkomgeving (vb. milieuzonering, woonzonering, sociale begeleidingsinitiiateiven, ecologische infrastructuur…)

22 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 2007/2013 Aandachtspunten OD1: Economisch prioritaire investeringsprojecten Meest duurzame & geschikte uitvoeringswijze Trekker moet reeds aangeduid zijn Voorbereidend studiewerk moet uitgevoerd zijn Minimum 15% eigen inbreng bij type actie 2 Hefboomwerking wordt gegarandeerd door alleen projecten op te nemen die het gevolg zijn van een structureel overleg (vb. gebiedsgericht strategisch planningsproces)

23 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 OD 2 Kwaliteitsvolle bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting Type actie 1: revitalisering en herontwikkeling verouderde bedrijventerreinen/brownfields (brownfieldconvenant) Type actie 2: langetermijnbeheer en opwaardering voorzieningen (vb. parkmanagement, bedrijfsverzameleiland…) Type actie 3: aanpak knelpunten die de ontwikkeling van uitgifte van bedrijventerreinen en solitaire bedrijfshuisvestingslocaties (vb. studies en fysieke investeringen) verhinderen

24 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Aandachtspunten OD 2: 1.brownfields: 1.brownfieldconvenant; 2.subsidiebesluit MVG 3.dezelfde kwaliteits- en voorwaarden als in besluit 4.complexe ambtshalve sanering (bodemsaneringsdecreet) UITGAVENEFRO % BROWNFIELDCONVENA NTEN BUITEN SB40 LAGE RETURNSB25 BUITEN SUBSIDIEBESLUIT ALLE40 COMPLEXE A.S.ALLE40

25 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 2. LT beheer & opwaardering voorzieningen Opstart & twee eerste werkingsjaren Managementondersteuning in de “specifieke” bedrijvencentra (of aanvulling op basisdiensten in “gewone”) Acties inzake parkmanagement (vb. ecologische kwaliteit…) 3. Knelpunten voor ontwikkeling bedrijventerreinen Type actie: studies, uitwerking (nieuwe) concepten, verkeersleefbaarheid, …

26 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 OD 3 Realiseren van Vlaamse en subregionale hefboomprojecten Subregionale projecten m.b.t. locatiefactoren voor vestiging van ondernemingen –Streekpactprojecten (o.a. opleidings- en vormingsinfrastructuur, infrastructuur voor sociale economie-projecten…) –Andere projecten Projecten van Vlaams strategisch belang - omvorming/uitbouw & eerste fase exploitatie “strategische bedrijvencentra” - aanleg en uitrusting van strategische bedrijventerreinen

27 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 Aandachtspunten OD 3 1.Advies RESOC nodig voor projecten die niet uit streekpact komen en subregionaal belang hebben. 2.Complementariteit met de Vlaamse besluiten ivm strategische bedrijvencentra en bedrijventerreinen.

28 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 OD 4. Benutten van verduurzamingspotenties van economische concentraties Type acties: studies, infrastructuurprojecten, werkingsprojecten. Voorbeelden: Eco-efficiëntie op vlak van bedrijven en bedrijfsprocessen, clusterprojecten, demoprojecten rationeel energiegebruik, sociale voorzieningen aan bedrijventerreinen, verbetering woon- werkverkeer, samenwerkingsprojecten sociale eco/reguliere economie…

29 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Inhoud van oproep PR3 Periode 2007/2013 Aandachtspunten OD 4 1.Aantonen dat de creatie van economische groei minder externe effecten op milieu, ruimte, mobiliteit kan ressorteren; 2.Projecten met voldoende schaalgrootte

30 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Algemene modaliteiten Periode 2007/2013 projectduur: maximaal 2 jaar na contractafsluiting (fasering!) Steunintensiteit: maximaal 40% EFRO (en specifieke normen voor bepaalde OD’s) en 85% EFRO en MVG Startdatum: ten vroegste 1/1/07 Selecteer: meest relevante PR en OD Indiening: hele jaar door, electronisch d.m.v. webapplicatie Begeleiding: door de contactpunten

31 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Criteria Periode 2007/2013 Ontvankelijkheidscriteria: -Volledigheid van het dossier -Naleving EFRO-regelgeving -Naleving concurrentie-regelgeving -Geen dubbelfinanciering -Cofinanciering voor handen -Gevraagde EFRO-% -Uitvoering binnen Vlaanderen

32 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Criteria Periode 2007/2013 8 selectiecriteria (overal hoog scoren) –Inhoudelijke kwaliteit (20%) –Aansluiten bij call (15%) –Duurzaamheid- milieu- gelijke kansen (15%) –Aandacht voor de (sub)regiospecifieke ontwikkelingskenmerken (10%) –Bijdrage bij programma indicatoren (10%) –Projectplanning (10%) –Organisatie (10%) –Begroting en financiële planning (10%)

33 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Kwaliteit - 20% Welk probleem/uitdaging pakt het project aan? Wat is de output? –SMART –Verhoudiging nood/output –Relevante acties –Haalbaarheid –Communicatieplan –Overdraagbaarheid –Aansluiten op lokaal/provinciaal/VL/EU-beleid

34 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Aansluiten bij call – 15% Bijdrage bij doelstelling call Specifieke voorwaarden call

35 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Aansluiten subregionale ontwikkeling – 10% Sluit project aan op SWOT van (sub)regio?

36 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Gelijke kansen, duurzaamheid en milieu 15% Specifieke acties voor doelgroepen (vrijwaren gelijke kansen, toegankelijkheid) Inspanningen voor en effect op leefmilieu Aandacht voor duurzaam beleid: – Integratie mens-natuur-economie – Integreren in algemeen beleid – Inspelen op strategische thema’s zoals armoede, klimaat, vergrijzing, mobiliteit, ruimtegebruik

37 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Indicatoren 10%? -Outputindicatoren -Indicatoren uit OP Realistisch streefwaarde inschatten Meten ze projectoutput? (eventueel extra projectresultaten zelf toevoegen)

38 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Planning-timing 10%? Concrete activiteiten - producten Haalbaar binnen 2 jaar (vergunningen, politieke beslissingen, …) Realistisch

39 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Organisatie – 10%? Voldoende en relevante uitvoerders Ervaring Duidelijke taakverdeling

40 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Begroting 10%? Realistisch Rendement bewaken Financiële zekerheid Additionaliteit Technische werkgroep: Eventueel extra voorwaarden of aanbevelingen

41 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Van idee naar project Project aflijnen: Inhoud? Doelgroep? Partners? Uitvoerders? Timing? Type kosten? Begroting? Steunintensiteit? Financiering? Aansluiting bij welk OD? Indicatoren? Projectoproep checken? Fiche bespreken met contactpunt Voorstel elektronisch invoeren Advies en begeleiding contactpunt Formeel elektronisch indienen

42 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Begeleiding Contactpunt: Van idee tot voorstel Inschatten kans Europese financiering Kapstok zoeken in OP D2 EFRO Inhoudelijk bijschaven - versterken Toetsen (Europa proof): Europese wetgeving, voorwaarden in calls, in OP, wetten,… –Welke kosten mogen in het project? –Wat met inkomsten van een project? –Wie kan begunstigde zijn? –Concurrentie en de minimis? –Overheidsopdrachten en privésector? Praktische hulp bij webapplicatie

43 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Besluitvormingstraject 1. Electronische indiening (hele jaar door) 2. Toetsing op ontvankelijkheidscriteria 3. Toetsing op selectiecriteria (als 2 OK) 4. Advies door Technische Werkgroep 5. Beslissing door Comité van Toezicht (afkeuring, goedkeuring of goedkeuring onder voorwaarden) 6. Opmaak contract (als 5 OK) 7. Ondertekening contract/organisatie eerste begeleidingscomité

44 Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen Contact met Contactpunt Provinciaal Contactpunt Antwerpen Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Stefaan Buelens stefaan.buelens@admin.provant.be 03-240 56 76 Grootstedelijk Contactpunt Antwerpen Stad Antwerpen (AG VESPA) Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Ine Goris ine.goris@vespa.antwerpen.be Sarah Helsen sarah.helsen@vespa.antwerpen.be 03-259 28 10


Download ppt "Europa werkt in de provincie Antwerpen en de Stad Antwerpen D2 EFRO Workshop Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren."

Verwante presentaties


Ads door Google