De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012

2 Planning 9u30 – 11u infosessie 11u – 11u15 pauze 11u15 – 12u evaluatie 2

3 3 Inhoud 1. Continuïteitsplanning - wat en waarom? 2. Opzet continuïteitsplanning bij de VO? 3. CCVO 4. Handleiding continuïteitsplanning 5. Oefenen 6. Conclusies 7. Vragen

4 Continuïteitsplanning wat en waarom? 4

5 Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) wordt binnen de Vlaamse overheid gedefinieerd als het beheersproces dat risico’s identificeert en beperkt, de mogelijke impact van een onderbreking van een (tijds)kritiek bedrijfsproces en ondersteunende systeem minimaliseert met als ultieme doel het tijdig herstellen van de kritische bedrijfprocessen. 5

6 Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) vertrekt van de (tijds)kritieke bedrijfsprocessen en verzekert – onder andere – dat, indien nodig, organisaties worden ondergebracht op een andere fysische locatie, voorzien van minimale kantoorruimte en benodigdheden (bureau, telefoon, fax, documenten…) en met toegang tot de IT-infrastructuur. 6

7 7 “At the onset of an emergency, everyone’s IQ goes immediately to 0” Winston Scott, Director of Florida Space Port

8 8 “There can't be a crisis next week, my schedule is already full” Henry Kissinger

9 9 “If there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way” Murphy

10 10

11 DEXIA evacuatie en BCP-oefening 11

12 Continuïteitsplanning bij de Vlaamse Overheid 12

13 Holistische aanpak (> ICT) Getrapt systeem 1.Niveau entiteit 2.Niveau beleidsdomein 3.Niveau Vlaamse overheid (Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid = CCVO) 3 impactrisico’s & 3 classificaties 13

14 CCVO Escalatie, activatie, taken en verantwoordelijkheden? 14

15 Vaste samenstelling 1.Voorzitter 2.Secretariaat DBZ 3.Afdeling Preventie en Bescherming DBZ 4.Afdeling Communicatie DDAR 5.Kabinetten Minister President Peeters en Minister Bourgeois 6.Voorzitter werkgroep Beveiliging / BCM (coördinerend) 15

16 Aanvullend afhankelijk van het incident 1.Vertegenwoordiger luik Facility (AFM); 2.Vertegenwoordiger luik ICT (e-IB); 3.Vertegenwoordiger AWV; 4.Vertegenwoordiger AZG; 5.Adviseurs/specialisten. 16

17 17

18 Escalatieflow Contactnummer 02/553.01.12 Wanneer? 1.Meerdere entiteiten geïmpacteerd Maar nuanceringen Onder controle dan geen CCVO escalatie maar wel melding aan voorzitter CCVO tijdens incident 18

19 Escalatieflow 2.1 gebouw geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar 3.GID geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar 4.Personeel geïmpacteerd 50% > 3 dagen onbeschikbaar 19

20 CCVO activatie Voorzitter krijgt telefoon Beslissing samenroepen CCVO of niet? Opstart belboom (door wie?) Melding vergaderplaats > waar, wanneer In principe Boudewijngebouw 7B14 Alternatieve site Ellipsgebouw 140B (6 e verdieping) 20

21 CCVO taken Feitenrelaas (wat, waar, hoe, ernst) Bepalen communicatiestrategie Informatiedoorstroom naar CCT Aanstellen notulist logboek + neerslag Filtering telefoons door secretariaat Infodoorstroming via liaison officieren 21

22 CCVO taken Geïmpacteerde entiteiten, kritische processen –Welke geïmpacteerd? –Prioritering > wat eerst opnieuw opstarten? –Herstelplan opstellen Rapportering functionele ministers Contacten crisiscellen andere overheden Opvang personeel posttraumatische stress Einde > afsluiten incident + evaluatie 22

23 CCVO – Rol & Verantwoordelijkheden Beslissingen nemen 1.Wat is belangrijk voor de VO? 2.Wat eerst opstarten? 3.Alternatieve sites? 4.Terug naar normaal 23

24 Excursus Filmpje managers 24

25 Handleiding 25

26 Handleiding continuïteitsplanning Managementsamenvattingen Incidentmanagement Crisismanagement Crisiscommunicatie Herstelteam Bijlagen 26

27 Incident Management Gebruiken van bestaande procedures Gebouwen –Evacuatiedraaiboek / evacuatieprocedures ICT –GID: helpdesk –Niet-GID: interne procedures Facility –AFM: servicelijn/sitebeheerder –Niet-AFM: gebouwbeheerder/onderhoudsfirma 27

28 Incident Management Algemeen nood- en interventieplan Fasering en escalatieflow 28 Fase0 Klein incident Incident wordt opgespoord Beperkte communicatie achteraf Fase 1 Licht (maar merkbaar) incident Gebouwverantwoordelijke of themaverantwoordelijke stuurt aan IMT-voorzitter wordt ingelicht (geen activatie) Fase 2 Zwaar incident IMT wordt operationeel Voorzitter CMT / voorzitter gebouwenwerkgroep wordt gewaarschuwd die al dan niet beslist tot CMT-activatie Fase 3 Kritisch of zeer zwaar incident Incident wordt beheerd door lokaal CMT of gebouwenwerkgroep indien incident in gebouw lokaal CMT neemt contact op met CCVO

29 Evacuatiedraaiboeken Voor de Brusselse kerngebouwen en de VAC’s zijn er ontwerpevacuatie- draaiboeken opgesteld. Communicatie hierover volgt nog. Indien mogelijk wordt het doorschuiven van het personeel voorzien (naar restaurants of cafetaria). 29

30 Ondersteuning EHBO en psychosociale bijstand Centraal aanspreekpunt hulpdiensten (oranje hesje) + verpleegkundige of EHBO- hulpverlener (groene hesje). Psychosociale bijstand door de preventie- adviseurs psychosociale aspecten (GDPB), vertrouwenspersonen en maatschappelijk werkers Sociale Dienst. 30

31 Crisismanagement (= CCVO) 3 fases Tijdens de crisis Van activatie tot goedkeuring herstelplan in 11 stappen Beëindigen van de crisis communicatie intern/extern Na het incident = postincidentevaluatie 31

32 Crisiscommunciatie Vooraf Verzamelen relevante informatie Tijdens Verzamelen relevante informatie Crisiscommunicatie of niet? Monitoring van situatie Achteraf Debriefing 32

33 Herstelmanagement Infrastructuur Personeel ICT/telecommunicatie Actoren Aandacht voor communicatie 33

34 Oefenen 34

35 Opzet oefeningen? Testen van de bedrijfscontinuïteitsplannen Leermomenten (samenwerking in een crisisteam, op mekaar inspelen,..) Meerdere manieren om te oefenen Via checklists of bepaalde processen doorlopen Simulaties van incidenten (zandbakoefening) De stekker eruit trekken (full interruption) 35

36 Zandbakoefening scenario Op 12 april 2012 breekt een brand uit in het Boudewijngebouw. De melding komt binnen bij de baliemedewerker en het evacuatiealarm treedt in werking. Het volledige gebouw wordt ontruimd. De personeelsleden evacueren op de centrale verzamelplaats. Er gebeurt een check van de aanwezigen. De hulpdiensten zijn intussen ter plaatse en starten de bluswerkzaamheden. Door de bluswerken sijpelt er bluswater door in de serverruimte (verdieping - 1). Een aantal servers worden beschadigd door het bluswater. 36

37 Zandbakoefening 12/4/2012 Wat gebeurt er dan concreet? 3 zalen 1.Zaal CCVO 2.Zaal overkoepelende dienstverleners > afstemmen van de bestaande BCP- plannen 3.Zaal voor Crisiscommunicatie voorbereiden berichtgeving extern (Belga), voor personeelsleden, muurkrantbericht, contact 1700 37

38 Conclusies 38

39 1.Gezond verstand primeert: Geen plan is 100% waterdicht 39

40 2. Wees Wendbaar 40

41 3. Sensibilisering is noodzakelijk 41

42 4. Less is more 42

43 43


Download ppt "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google