De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO)
Infosessie 12 april 2012

2 Planning 9u30 – 11u infosessie 11u – 11u pauze 11u15 – 12u evaluatie

3 Inhoud 1. Continuïteitsplanning - wat en waarom?
2. Opzet continuïteitsplanning bij de VO? 3. CCVO 4. Handleiding continuïteitsplanning 5. Oefenen 6. Conclusies 7. Vragen

4 Continuïteitsplanning wat en waarom?
Beheersproces ikv deugdelijk bestuur (organisatiebeheersing) Waarom? Stelt een organisatie in staat voorbereid en georganiseerd te zijn bij incidenten

5 Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) wordt binnen de Vlaamse overheid gedefinieerd als het beheersproces dat risico’s identificeert en beperkt, de mogelijke impact van een onderbreking van een (tijds)kritiek bedrijfsproces en ondersteunende systeem minimaliseert met als ultieme doel het tijdig herstellen van de kritische bedrijfprocessen.

6 Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) vertrekt van de (tijds)kritieke bedrijfsprocessen en verzekert – onder andere – dat, indien nodig, organisaties worden ondergebracht op een andere fysische locatie, voorzien van minimale kantoorruimte en benodigdheden (bureau, telefoon, fax, documenten…) en met toegang tot de IT-infrastructuur.

7 “At the onset of an emergency, everyone’s IQ goes immediately to 0”
Winston Scott, Director of Florida Space Port

8 “There can't be a crisis next week, my schedule is already full”
Henry Kissinger

9 “If there's more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way” Murphy

10 Dioxinecrisis Salmonella in zomervakantie ook kinderen

11 DEXIA evacuatie en BCP-oefening

12 Continuïteitsplanning bij de Vlaamse Overheid

13 Holistische aanpak (> ICT) Getrapt systeem
Niveau entiteit Niveau beleidsdomein Niveau Vlaamse overheid (Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid = CCVO) 3 impactrisico’s & 3 classificaties 3 impactrisico’s zijn onbeschikbaarheid van gebouw, personeel (of expertise) of ICT (communicatie). 3 classificaties zijn kritisch (0-48 uur), essentieel (3dagen – 14dagen), noodzakelijk (tot 8 weken)

14 CCVO Escalatie, activatie, taken en verantwoordelijkheden?

15 Afdeling Preventie en Bescherming DBZ
Vaste samenstelling Voorzitter Secretariaat DBZ Afdeling Preventie en Bescherming DBZ Afdeling Communicatie DDAR Kabinetten Minister President Peeters en Minister Bourgeois Voorzitter werkgroep Beveiliging / BCM (coördinerend) Aanvullen met namen. Luc, (plaatsvervangers: Dirk, Martin) Secretariaat. Silvia Schouppe & Tim Tuypers Afdeling P&B: Luc Van Waes (brandweerofficier vrijwillig Lokeren), Birger Samyn(arbeidsveiligheid) Afdeling Communicatie: Karel Musschoot, Patrick Vandenberghe Minister Peeters: Sofie Bradt, Raf Suys Minister Bourgeois: Norbert Verhoeven & Bart Huybrechts

16 Aanvullend afhankelijk van het incident
Vertegenwoordiger luik Facility (AFM); Vertegenwoordiger luik ICT (e-IB); Vertegenwoordiger AWV; Vertegenwoordiger AZG; Adviseurs/specialisten. Facility: Carl Vrancken, Servicelijn kantooruren E-IB: Luc Chauvin, Paul De Vroede AWV (agentschap Wegen en Verkeer: databekabeling): Geert De Rycke, Eva Van Den Bossche (do: Koen Wardenier) AZG (Agentschap Zorg en Gezondheid): Dirk Wildemeers, afh. Van probleem Gerrit Tilborghs of dr. Ruud Mak Experten: Martine Van Sande (juridische advies), Peter Rabaey (Afdeling Overheidsopdrachten)

17

18 Escalatieflow Contactnummer 02/553.01.12 Wanneer?
Meerdere entiteiten geïmpacteerd Maar nuanceringen Onder controle dan geen CCVO escalatie maar wel melding aan voorzitter CCVO tijdens incident Meerdere entiteiten worden geïmpacteerd door het incident Continuïteitsplanning wordt opgezet door het centrale crisismanagementteam van de Vlaamse overheid = CCVO; Uitzonderling hierop is een gebouwgebonden incident waarbij de coördinerende rol opgenomen kan worden door de voorzitter van de gebouwenwerkgroep of de gebouwverantwoordelijke (ambtenaar met de hoogste rang). (Gebouw niet meer in VAC Leuven: over middag naar huis) De voorzitter van de gebouwenwerkgroep licht de voorzitter van het CCVO in over het hangende incident (maw dus tijdens de calamiteit). Indien het gebouw meer dan 3 dagen onbeschikbaar is dan wordt het CCVO geactiveerd. een ICT-gebonden incidenten van de Gemeenschappelijke ICT dienstverlening (GID). De coördinerende rol wordt opgenomen door de ICT-manager in samenwerking met de outsourcer HB. De voorzitter van het CCVO wordt tijdens de calamiteit in kennis gesteld van volgende incidenten: netwerkproblemen van meer dan 1 uur, incidenten die het mailverkeer impacteren, incidenten die ACM impacteren, incidenten in de serverruimtes, incidenten waarbij de mainframe, incidenten met de telefonie (vast en mobiel), …. In onderling overleg wordt beslist of het CCVO al dan niet geactiveerd wordt. Bij incidenten waarbij de GID meer dan 3 dagen onbeschikbaar is wordt het CCVO geactiveerd. een personeelsgebonden / expertisegebonden incident. Bij pandemieën wordt de de coördinerende rol opgenomen door de voorzitter van het CCVO, in nauwe samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Bij andere calamiteiten wordt het CCVO geactiveerd indien 50% van de personeelsleden meer dan 3 dagen onbeschikbaar is. (Mexicaanse griep, stakingen)

19 Escalatieflow 1 gebouw geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar
GID geïmpacteerd > 3 dagen onbeschikbaar Personeel geïmpacteerd 50% > 3 dagen onbeschikbaar

20 CCVO activatie Voorzitter krijgt telefoon
Beslissing samenroepen CCVO of niet? Opstart belboom (door wie?) Melding vergaderplaats > waar, wanneer In principe Boudewijngebouw 7B14 Alternatieve site Ellipsgebouw 140B (6e verdieping)

21 CCVO taken Feitenrelaas (wat, waar, hoe, ernst)
Bepalen communicatiestrategie Informatiedoorstroom naar CCT Aanstellen notulist logboek + neerslag Filtering telefoons door secretariaat Infodoorstroming via liaison officieren

22 CCVO taken Geïmpacteerde entiteiten, kritische processen
Welke geïmpacteerd? Prioritering > wat eerst opnieuw opstarten? Herstelplan opstellen Rapportering functionele ministers Contacten crisiscellen andere overheden Opvang personeel posttraumatische stress Einde > afsluiten incident + evaluatie

23 CCVO – Rol & Verantwoordelijkheden
Beslissingen nemen Wat is belangrijk voor de VO? Wat eerst opstarten? Alternatieve sites? Terug naar normaal

24 Excursus Filmpje managers

25 Handleiding

26 Handleiding continuïteitsplanning
Managementsamenvattingen Incidentmanagement Crisismanagement Crisiscommunicatie Herstelteam Bijlagen

27 Incident Management Gebruiken van bestaande procedures Gebouwen ICT
Evacuatiedraaiboek / evacuatieprocedures ICT GID: helpdesk Niet-GID: interne procedures Facility AFM: servicelijn/sitebeheerder Niet-AFM: gebouwbeheerder/onderhoudsfirma

28 Incident Management Algemeen nood- en interventieplan
Fasering en escalatieflow Fase0 Klein incident Incident wordt opgespoord Beperkte communicatie achteraf Fase 1 Licht (maar merkbaar) incident Gebouwverantwoordelijke of themaverantwoordelijke stuurt aan IMT-voorzitter wordt ingelicht (geen activatie) Fase 2 Zwaar incident IMT wordt operationeel Voorzitter CMT / voorzitter gebouwenwerkgroep wordt gewaarschuwd die al dan niet beslist tot CMT-activatie Fase 3 Kritisch of zeer zwaar incident Incident wordt beheerd door lokaal CMT of gebouwenwerkgroep indien incident in gebouw lokaal CMT neemt contact op met CCVO

29 Evacuatiedraaiboeken
Voor de Brusselse kerngebouwen en de VAC’s zijn er ontwerpevacuatie-draaiboeken opgesteld. Communicatie hierover volgt nog. Indien mogelijk wordt het doorschuiven van het personeel voorzien (naar restaurants of cafetaria).

30 Ondersteuning EHBO en psychosociale bijstand
Centraal aanspreekpunt hulpdiensten (oranje hesje) + verpleegkundige of EHBO-hulpverlener (groene hesje). Psychosociale bijstand door de preventie-adviseurs psychosociale aspecten (GDPB), vertrouwenspersonen en maatschappelijk werkers Sociale Dienst.

31 Crisismanagement (= CCVO)
3 fases Tijdens de crisis Van activatie tot goedkeuring herstelplan in 11 stappen Beëindigen van de crisis communicatie intern/extern Na het incident =postincidentevaluatie

32 Crisiscommunciatie Vooraf Verzamelen relevante informatie Tijdens
Crisiscommunicatie of niet? Monitoring van situatie Achteraf Debriefing

33 Herstelmanagement Infrastructuur Personeel ICT/telecommunicatie
Actoren Aandacht voor communicatie

34 Oefenen

35 Testen van de bedrijfscontinuïteitsplannen
Opzet oefeningen? Testen van de bedrijfscontinuïteitsplannen Leermomenten (samenwerking in een crisisteam, op mekaar inspelen, ..) Meerdere manieren om te oefenen Via checklists of bepaalde processen doorlopen Simulaties van incidenten (zandbakoefening) De stekker eruit trekken (full interruption)

36 Zandbakoefening scenario
Op 12 april 2012 breekt een brand uit in het Boudewijngebouw. De melding komt binnen bij de baliemedewerker en het evacuatiealarm treedt in werking. Het volledige gebouw wordt ontruimd. De personeelsleden evacueren op de centrale verzamelplaats. Er gebeurt een check van de aanwezigen. De hulpdiensten zijn intussen ter plaatse en starten de bluswerkzaamheden. Door de bluswerken sijpelt er bluswater door in de serverruimte (verdieping -1). Een aantal servers worden beschadigd door het bluswater.

37 Zandbakoefening 12/4/2012 Wat gebeurt er dan concreet? 3 zalen
Zaal CCVO Zaal overkoepelende dienstverleners > afstemmen van de bestaande BCP-plannen Zaal voor Crisiscommunicatie voorbereiden berichtgeving extern (Belga), voor personeelsleden, muurkrantbericht, contact 1700

38 Conclusies

39 Gezond verstand primeert: Geen plan is 100% waterdicht

40 2. Wees Wendbaar

41 3. Sensibilisering is noodzakelijk

42 4. Less is more

43


Download ppt "Continuïteitsplanning bij de Vlaamse overheid Coördinatie- en crisiscentrum Vlaamse Overheid (CCVO) Infosessie 12 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google