De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 26 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 26 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 26 september 2011

2 © 2011; Exacom/NvS Volg de 4 e klas Schoolexamens @CCZ_Exacom (Experimenteel tijdens schooljaar 2011/2012)

3 We gaan zo beginnen… PTA Boekje en Examenreglement al afgehaald?

4 © 2011; Exacom/NvS Agenda 19:30 Welkom – B. Hoogsteyns, Teamleider Bovenbouw 19:32 PTA en (Eind)examen – N. van Schip, Examensecretaris 20:10 Vervolgopleiding, beroepskeuze 20:15 4 e klas: Vervolgopleiding, beroepskeuze – J. Meinema, Decaan 20:15 3 e klas: Rondleiding en kennismaken met mentoren (open einde) – 3cc2: T. van Zanten3tt2 en 3tt3: K. de Kruif – 3cc3A: E. Haenen – 3cc3B: C. Laan en C. Homoet 20:45 4 e klas: Kennis maken met mentoren (open einde) – 4cc2: P. Bouter4tt2 en 4tt3: A. Gidding – 4cc3: P. Klerks

5 © 2011; Exacom/NvS Het ultieme doel….. Woensdag 4 juli 2012 (of begin juli 2013): Diploma uitreiking – Dit jaar 53 examenkandidaten 22 Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) 31 Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) 2011: 95% ontving het diploma – Dit jaar weer?

6 © 2011; Exacom/NvS Betekenis van “PTA” 1: P rogramma van T oetsing en A fsluiting Artikel 31, lid 2 van het Eindexamenbesluit VO 2: Identificatie code van een School Examen onderdeel PTA3.01 of PTA4.01 PTA3.02 of …. PTA3…..

7 © 2011; Exacom/NvS School Examen onderdelen Alle PTA’s zoals benoemd in het PTA Boekje en het PTA Jaarrooster – Toetsen, Tentamens, Handelingsdelen, Werkstukken, Praktische opdrachten, Stages etc, etc. SE Cijfer: voortschrijdend gewogen gemiddelde (per vak) van PTA cijfers op één decimaal afgerond – Weging: zie PTA Boekje (hoe vaak telt een cijfer mee?)

8 © 2011; Exacom/NvS Hoeveel Examenvakken? Dus: - Voor iedereen totaal 8 vakken waarvan de resultaten meetellen in zak/slaag regeling. - Daarvan 5 vakken waarin ook Centraal Examen (CSPE of CDE/CSE) gedaan wordt. C&CT&T CKV (KV1)SE LO1SE MASE NESE en CE ENSE en CE MA2 of WISE en CE- WI-SE en CE BISE en CE- EC-SE en CE VZSE en CSPE- ISTC-SE en CSPE

9 © 2011; Exacom/NvS Het gehele Examen 22/8/201123/1/20122/4/20127/11/20111/9/2010 P0P1P2P3P4 School Examen (SE) Centraal Examen (CE) – CSPE: beroepsgerichte vak – CDE (BBL) – CSE (KBL) overige vakken 3 e klas

10 © 2011; Exacom/NvS 3 e klas: P0 School Examen, het begin… PTA’s het gehele schooljaar door: – CKV (KV1) – maatschappijleer 1 – beroepsgerichte vak (Zorg, Techniek) In Periode 3: alle examenvakken – PTA’s tijdens de lessen – Tentamendagen in week 13 (27~30 maart 2012) Zie PTA Jaarrooster

11 © 2011; Exacom/NvS 3 e klas: P0 School Examen, het begin… 2 vakken afsluiten in 3 e klas: – Resultaten tellen mee voor diploma en voor bevordering van 3 e naar 4 e klas CKV (KV1) (Voldoende of Goed) maatschappijleer 1 (Cijfer) Voor 6 vakken gaat het SE door in 4 e klas: – Resultaten van alle gemaakte PTA’s in P0 tellen mee voor SE cijfer en voor de bevordering van 3 e klas naar 4 e klas Gaan dus mee naar klas 4

12 © 2011; Exacom/NvS 4 e klas: P1, P2 en P3 School Examen, het vervolg… Tentamendagen en inhaaldagen Planning 4 e klas; elke periode is 9 schoolweken: 124567893 Voorlopige Tussenstand (P2, P3 en P4) Herkansing (P2, P3 en P4)(1 herkansbaar PTA per periode) Definitieve Tussenstand (P2, P3 en P4) Zie PTA Jaarrooster

13 © 2011; Exacom/NvS 4 e klas: P4 Centraal Examen, het eind… 16-27 april 2012: CSPE 16-29 mei 2012: CDE/CSE – Het zogenoemde 1 e tijdvak 13 juni 2012: Uitslag 18-20 juni 2012: herexamens CDE/CSE – Het zogenoemde 2 e tijdvak 27 juni 2012: Uitslag herexamens 4 juli 2012: Diploma uitreiking Zie PTA Jaarrooster

14 © 2011; Exacom/NvS Tussenstanden (SE resultaten overzicht) Hoe staat uw zoon of dochter er voor? – Voorlopige Tussenstand Controle cijfers (Bezwaarmogelijkheid) Keuze welk PTA hij/zij herkansing wil doen – Definitieve Tussenstand Definitief dus! Geen bezwaarmogelijkheid 1 keer voor klas 3 3 keer voor klas 4 Zie PTA Jaarrooster

15 © 2011; Exacom/NvS Verhinderd bij een SE onderdeel? Geldige reden, Geldige reden, Geldige Reden – Ziek Ouders/verzorgers moeten vooraf school informeren Schriftelijke verklaring van ouders/verzorgers achteraf – Andere reden: examencommissie beslist Sowieso niet geldige redenen: – Scooter examen, afspraak huisarts/tandarts/ortho – “de brug was dicht”, “m’n band was lek”, “de wekker deed het niet”, “de hond heeft het opgegeten”, “ik moest nog afwassen” 1,0

16 © 2011; Exacom/NvS Inhalen van een SE onderdeel Alleen met geldige reden verhinderd geweest – Brief van ouders noodzakelijk! Inhaal dagen; tijdens tentamendagen dagelijks 13:30-16:30 uur. Praktische opdracht: in overleg met examinator (docent). Weer verhinderd? – Helaas geen inhaalmogelijkheid meer….. Zie PTA Jaarrooster

17 © 2011; Exacom/NvS Herkansen van een SE onderdeel Is dat PTA herkansbaar of niet? – Zie PTA Boekje Elke periode één herkansbaar PTA kiezen – Antwoordformulier bij Voorlopige Tussenstand Hoogste cijfer telt Herkansing op vrijdag 13:30-15:30 uur – Verhinderd met geldige reden: inhaalmogelijkheid Weer verhinderd? – Helaas geen inhaalmogelijkheid meer… Zie PTA Jaarrooster

18 © 2011; Exacom/NvS Bezwaar maken Niet eens met een cijfer of een beslissing? – Schriftelijk bezwaar binnen 2 weken Commissie van Appèl – Directeur – Secretaris – Examinator – Mentor – Zie examenreglement

19 © 2011; Exacom/NvS Inhalen van een CE onderdeel Alleen met geldige reden verhinderd geweest – CSPE: afspraak met examencommissie – CDE: afspraak met examencommissie – CSE: in 2 e tijdvak (herkansen dan in 3 e tijdvak)

20 © 2011; Exacom/NvS Herkansen van een CE onderdeel Herexamen mag altijd: cijferverbetering Het CSPE en één CDE/CSE vak naar keuze – Keuze kan pas gemaakt worden na de uitslag (13 juni 2012) School kan herkansing CSPE eerder verplichten Herexamen CSPE – Afspraak examencommissie Herexamen CDE/CSE – 2 e tijdvak Hoogste cijfer telt

21 © 2011; Exacom/NvS Examenvakken eindcijfer bepaling* Elk examenvak (behalve KV1 en LO1) – SE cijfer op 1 decimaal – CE cijfer op 1 decimaal Eindcijfer = 1x SE + 1x CE 2 *) Uitzondering: maatschappijleer I: Eindcijfer is gelijk aan SE cijfer afgerond op een geheel getal Uitkomst afronden op geheel getal

22 © 2011; Exacom/NvS Feest in 2012 of 2013? (zeven cijfers) Geslaagd als: – Maximaal één 5 en de rest 6 of hoger, of: Maximaal één 4 of twee 5’en, de rest 6 met minimaal één 7 of hoger (Cijfer beroepsgerichte vak dubbel meetellen) – Gemiddelde CE groter of gelijk aan 5,5 Het gaat hier om het onafgeronde gemiddelde van de vijf vakken waarin CE gedaan is – CKV, LO1 en alle HandelingsDelen voor overige vakken minimaal “voldoende” geen diploma als een HD onvoldoende is NIEUW !!

23 © 2011; Exacom/NvS Kijk mee of ze alles doen en op tijd zijn – Hou onze website in de gaten voor veranderingen in het PTA Jaarrooster (website, achter “Leerling- ouder portaal”) – Onze leerlingen zijn verplicht de datum voor een PTA af te nemen tijdens een les in hun schoolagenda te schrijven Kijk regelmatig in hun schoolagenda Hou ze gezond! – Op tijd rust – Gezond eten Help uw zoon of dochter… www.ccz.nu

24 © 2011; Exacom/NvS En dit spreekt eigenlijk voor zich…

25 © 2011; Exacom/NvS Dyslexie en School Examen Diverse hulpmiddelen tijdens afname PTA’s – Audio ondersteuning Kurzweil – A3 vergroting – PC als schrijfgerei – Verlenging van tijd Alleen tijdens tentamens In overleg met dyslexiecoach / examencommissie

26 © 2011; Exacom/NvS Dyslexie en Centraal Examen Extra hulpmiddelen KBL (CSE) – Audio ondersteuning (Daisy) – A3 vergroting – Verlenging van tijd – PC als schrijfgerei Extra hulpmiddelen BBL (CDE) – Versie met audio ondersteuning – Verlenging van tijd In overleg met dyslexiecoach / examencommissie

27 © 2011; Exacom/NvS Verdere informatie: Examenvitrine Voor de leerlingen In de hal (naast docentenwerkkamer) – Links klas 3; Rechts klas 4 Hèt officiële informatiekanaal

28 © 2011; Exacom/NvS Verdere informatie; regelgeving etc. Vanavond uitgereikt – PTA Boekje (staat ook op de website achter “Leerling- ouder portaal”) Bevat PTA programma’s van elk examenvak – Met verwijzingen naar de landelijk vastgelegde vmbo examenprogramma’s PTA Jaarrooster (haal het eruit en hang op de koelkast!) – CCZ Examenreglement Vragen? – Mentor – Secretaris van het Eindexamen n.vanschip@cvog.nl

29 © 2011; Exacom/NvS En dan, na je examen..? Geslaagd: – Vervolgopleiding Kwalificatieplicht tot 18 jaar Niet geslaagd: – Doorstroom naar ROC of VAVO – Nog een keer op CCZ proberen Mag alleen als je nog geen 5 jaar op het vmbo zit Details nu door onze decaan, mevr. Meinema – 5 minuten algemeen, daarna alleen 4 e klas

30 © 2011; Exacom/NvS Dank u voor uw aandacht.


Download ppt "WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond 26 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google