De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond
26 september 2011

2 Volg de 4e klas Schoolexamens
@CCZ_Exacom (Experimenteel tijdens schooljaar 2011/2012) © 2011; Exacom/NvS

3 PTA Boekje en Examenreglement al afgehaald?
We gaan zo beginnen… PTA Boekje en Examenreglement al afgehaald?

4 Agenda 19:30 Welkom 19:32 PTA en (Eind)examen
B. Hoogsteyns, Teamleider Bovenbouw 19:32 PTA en (Eind)examen N. van Schip, Examensecretaris 20:10 Vervolgopleiding, beroepskeuze 20:15 4e klas: Vervolgopleiding, beroepskeuze J. Meinema, Decaan 20:15 3e klas: Rondleiding en kennismaken met mentoren (open einde) 3cc2: T. van Zanten 3tt2 en 3tt3: K. de Kruif 3cc3A: E. Haenen 3cc3B: C. Laan en C. Homoet 20:45 4e klas: Kennis maken met mentoren (open einde) 4cc2: P. Bouter 4tt2 en 4tt3: A. Gidding 4cc3: P. Klerks © 2011; Exacom/NvS

5 Het ultieme doel….. Woensdag 4 juli 2012 (of begin juli 2013):
Diploma uitreiking Dit jaar 53 examenkandidaten 22 Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) 31 Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) 2011: 95% ontving het diploma Dit jaar weer? © 2011; Exacom/NvS

6 Betekenis van “PTA” 1: Programma van Toetsing en Afsluiting
Artikel 31, lid 2 van het Eindexamenbesluit VO 2: Identificatie code van een School Examen onderdeel PTA3.01 of PTA4.01 PTA3.02 of …. PTA3….. © 2011; Exacom/NvS

7 School Examen onderdelen
Alle PTA’s zoals benoemd in het PTA Boekje en het PTA Jaarrooster Toetsen, Tentamens, Handelingsdelen, Werkstukken, Praktische opdrachten, Stages etc, etc. SE Cijfer: voortschrijdend gewogen gemiddelde (per vak) van PTA cijfers op één decimaal afgerond Weging: zie PTA Boekje (hoe vaak telt een cijfer mee?) © 2011; Exacom/NvS

8 Hoeveel Examenvakken? Dus:
C&C T&T CKV (KV1) SE LO1 MA NE SE en CE EN MA2 of WI - WI BI EC VZ SE en CSPE ISTC Dus: Voor iedereen totaal 8 vakken waarvan de resultaten meetellen in zak/slaag regeling. Daarvan 5 vakken waarin ook Centraal Examen (CSPE of CDE/CSE) gedaan wordt. © 2011; Exacom/NvS

9 Het gehele Examen P0 P1 P2 P3 P4 School Examen (SE)
1/9/2010 22/8/2011 7/11/2011 23/1/2012 2/4/2012 P0 P1 P2 P3 P4 School Examen (SE) 3e klas Centraal Examen (CE) CSPE: beroepsgerichte vak CDE (BBL) CSE (KBL) overige vakken © 2011; Exacom/NvS

10 3e klas: P0 School Examen, het begin…
Zie PTA Jaarrooster PTA’s het gehele schooljaar door: CKV (KV1) maatschappijleer 1 beroepsgerichte vak (Zorg, Techniek) In Periode 3: alle examenvakken PTA’s tijdens de lessen Tentamendagen in week 13 (27~30 maart 2012) © 2011; Exacom/NvS

11 3e klas: P0 School Examen, het begin…
2 vakken afsluiten in 3e klas: Resultaten tellen mee voor diploma en voor bevordering van 3e naar 4e klas CKV (KV1) (Voldoende of Goed) maatschappijleer 1 (Cijfer) Voor 6 vakken gaat het SE door in 4e klas: Resultaten van alle gemaakte PTA’s in P0 tellen mee voor SE cijfer en voor de bevordering van 3e klas naar 4e klas Gaan dus mee naar klas 4 © 2011; Exacom/NvS

12 4e klas: P1, P2 en P3 School Examen, het vervolg…
Zie PTA Jaarrooster Planning 4e klas; elke periode is 9 schoolweken: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Definitieve Tussenstand (P2, P3 en P4) Herkansing (P2, P3 en P4)(1 herkansbaar PTA per periode) Tentamendagen en inhaaldagen Voorlopige Tussenstand (P2, P3 en P4) © 2011; Exacom/NvS

13 4e klas: P4 Centraal Examen, het eind…
Zie PTA Jaarrooster 16-27 april 2012: CSPE 16-29 mei 2012: CDE/CSE Het zogenoemde 1e tijdvak 13 juni 2012: Uitslag 18-20 juni 2012: herexamens CDE/CSE Het zogenoemde 2e tijdvak 27 juni 2012: Uitslag herexamens 4 juli 2012: Diploma uitreiking © 2011; Exacom/NvS

14 Tussenstanden (SE resultaten overzicht)
Zie PTA Jaarrooster Hoe staat uw zoon of dochter er voor? Voorlopige Tussenstand Controle cijfers (Bezwaarmogelijkheid) Keuze welk PTA hij/zij herkansing wil doen Definitieve Tussenstand Definitief dus! Geen bezwaarmogelijkheid 1 keer voor klas 3 3 keer voor klas 4 © 2011; Exacom/NvS

15 Verhinderd bij een SE onderdeel?
Geldige reden, Geldige reden, Geldige Reden Ziek Ouders/verzorgers moeten vooraf school informeren Schriftelijke verklaring van ouders/verzorgers achteraf Andere reden: examencommissie beslist Sowieso niet geldige redenen: Scooter examen, afspraak huisarts/tandarts/ortho “de brug was dicht”, “m’n band was lek”, “de wekker deed het niet”, “de hond heeft het opgegeten”, “ik moest nog afwassen” 1,0 © 2011; Exacom/NvS

16 Inhalen van een SE onderdeel
Zie PTA Jaarrooster Alleen met geldige reden verhinderd geweest Brief van ouders noodzakelijk! Inhaal dagen; tijdens tentamendagen dagelijks 13:30-16:30 uur. Praktische opdracht: in overleg met examinator (docent). Weer verhinderd? Helaas geen inhaalmogelijkheid meer….. © 2011; Exacom/NvS

17 Herkansen van een SE onderdeel
Zie PTA Jaarrooster Is dat PTA herkansbaar of niet? Zie PTA Boekje Elke periode één herkansbaar PTA kiezen Antwoordformulier bij Voorlopige Tussenstand Hoogste cijfer telt Herkansing op vrijdag 13:30-15:30 uur Verhinderd met geldige reden: inhaalmogelijkheid Weer verhinderd? Helaas geen inhaalmogelijkheid meer… © 2011; Exacom/NvS

18 Bezwaar maken Niet eens met een cijfer of een beslissing?
Schriftelijk bezwaar binnen 2 weken Commissie van Appèl Directeur Secretaris Examinator Mentor Zie examenreglement © 2011; Exacom/NvS

19 Inhalen van een CE onderdeel
Alleen met geldige reden verhinderd geweest CSPE: afspraak met examencommissie CDE: afspraak met examencommissie CSE: in 2e tijdvak (herkansen dan in 3e tijdvak) © 2011; Exacom/NvS

20 Herkansen van een CE onderdeel
Herexamen mag altijd: cijferverbetering Het CSPE en één CDE/CSE vak naar keuze Keuze kan pas gemaakt worden na de uitslag (13 juni 2012) School kan herkansing CSPE eerder verplichten Herexamen CSPE Afspraak examencommissie Herexamen CDE/CSE 2e tijdvak Hoogste cijfer telt © 2011; Exacom/NvS

21 Examenvakken eindcijfer bepaling*
Elk examenvak (behalve KV1 en LO1) SE cijfer op 1 decimaal CE cijfer op 1 decimaal Eindcijfer = Uitkomst afronden op geheel getal 1x SE + 1x CE 2 *) Uitzondering: maatschappijleer I: Eindcijfer is gelijk aan SE cijfer afgerond op een geheel getal © 2011; Exacom/NvS

22 Feest in 2012 of 2013? (zeven cijfers) Geslaagd als:
Maximaal één 5 en de rest 6 of hoger, of: Maximaal één 4 of twee 5’en, de rest 6 met minimaal één 7 of hoger (Cijfer beroepsgerichte vak dubbel meetellen) Gemiddelde CE groter of gelijk aan 5,5 Het gaat hier om het onafgeronde gemiddelde van de vijf vakken waarin CE gedaan is CKV, LO1 en alle HandelingsDelen voor overige vakken minimaal “voldoende” geen diploma als een HD onvoldoende is NIEUW !! © 2011; Exacom/NvS

23 Help uw zoon of dochter…
Help uw zoon of dochter… Kijk mee of ze alles doen en op tijd zijn Hou onze website in de gaten voor veranderingen in het PTA Jaarrooster (website, achter “Leerling- ouder portaal”) Onze leerlingen zijn verplicht de datum voor een PTA af te nemen tijdens een les in hun schoolagenda te schrijven Kijk regelmatig in hun schoolagenda Hou ze gezond! Op tijd rust Gezond eten © 2011; Exacom/NvS

24 En dit spreekt eigenlijk voor zich…
© 2011; Exacom/NvS

25 Dyslexie en School Examen
Diverse hulpmiddelen tijdens afname PTA’s Audio ondersteuning Kurzweil A3 vergroting PC als schrijfgerei Verlenging van tijd Alleen tijdens tentamens In overleg met dyslexiecoach / examencommissie © 2011; Exacom/NvS

26 Dyslexie en Centraal Examen
Extra hulpmiddelen KBL (CSE) Audio ondersteuning (Daisy) A3 vergroting Verlenging van tijd PC als schrijfgerei Extra hulpmiddelen BBL (CDE) Versie met audio ondersteuning In overleg met dyslexiecoach / examencommissie © 2011; Exacom/NvS

27 Verdere informatie: Examenvitrine
Voor de leerlingen In de hal (naast docentenwerkkamer) Links klas 3; Rechts klas 4 Hèt officiële informatiekanaal © 2011; Exacom/NvS

28 Verdere informatie; regelgeving etc.
Vanavond uitgereikt PTA Boekje (staat ook op de website achter “Leerling- ouder portaal”) Bevat PTA programma’s van elk examenvak Met verwijzingen naar de landelijk vastgelegde vmbo examenprogramma’s PTA Jaarrooster (haal het eruit en hang op de koelkast!) CCZ Examenreglement Vragen? Mentor Secretaris van het Eindexamen © 2011; Exacom/NvS

29 En dan, na je examen..? Geslaagd: Niet geslaagd:
Vervolgopleiding Kwalificatieplicht tot 18 jaar Niet geslaagd: Doorstroom naar ROC of VAVO Nog een keer op CCZ proberen Mag alleen als je nog geen 5 jaar op het vmbo zit Details nu door onze decaan, mevr. Meinema 5 minuten algemeen, daarna alleen 4e klas © 2011; Exacom/NvS

30 Dank u voor uw aandacht. © 2011; Exacom/NvS


Download ppt "WELKOM PTA en Examen 2011/2012 Klas 3 en 4 Voorlichtingsavond"

Verwante presentaties


Ads door Google