De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordeling van de staalconstructie van een fabriek Klik hier om verder te gaan Practice based inspection Onmiddellijk verder Wijziging A TM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordeling van de staalconstructie van een fabriek Klik hier om verder te gaan Practice based inspection Onmiddellijk verder Wijziging A TM."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beoordeling van de staalconstructie van een fabriek Klik hier om verder te gaan Practice based inspection Onmiddellijk verder Wijziging A TM

3 In de Practice based inspection wordt de status van de staalconstructie van een fabriek vastgelegd, alsmede de positie van ELK deel. Verder Uiteindelijk komt de status van de gehele fabriek in een overzicht van een A4’tje te staan Terug Onmiddellijk verder Ook zal het onderhoud aan de staalconstructie vastgelegd worden, bij de checkpunten, die in deze database vastgelegd zijn.

4 Allereerst wordt de constructie vereenvoudigd weergegeven. Dit gebeurt in de praktijk en niet vanaf bestaande tekeningen We kunnen dan tot op de bout nauwkeuring aangeven, waar we het over hebben en weten zeker, dat dit de bestaande situatie is Verder Terug Onmiddellijk verder

5 Gelijktijdig worden de checkpunten - en de status bepaald De staalconstructie heeft deze kleur 1 Kabelgoten 1 Trappen en hekwerken Er wordt gebruik gemaakt van kleuren 1 Boutverbindingen Verder 1f Vanaf checkpunten die van een f zijn voorzien kan verder geklikt worden naar een foto Terug Onmiddellijk verder

6 Het is niet te hopen dat dit uw fabriek is Terug Onmiddellijk verder

7 Ook worden er hyperlinks aangelegd naar de vervolgdelen van de fabriek Klik op vervolg Vervolg Terug Onmiddellijk verder

8 Terug Op deze manier kan men door de gehele installatie lopen Onmiddellijk verder

9 Vervolg Verder Terug Onmiddellijk verder

10 Van de fabriek wordt een platte grond gemaakt, vanwaar men via hyperlinks naar het betreffende gedeelte kan klikken (De voorliggende platte grond bevat geen hyperlinks) Verder Terug Onmiddellijk verder

11 Het blad van het betreffende gedeelte van de fabriek bevat een vereenvoudigde platte grond, waarop de rode stip aangeeft, waar we ons bevinden. Vanaf elk gedeelte van de fabriek kan men teruggaan naar de complete platte grond Verder Terug Onmiddellijk verder

12 Tot zover het visuele gedeelte. Nu de getallen Terug Onmiddellijk verder

13 Verder Er worden wat uitgangs posities bepaald Staat de fabriek in het binnenland of aan de kust? Wat is de ouderdom? Is het medium aggressief of niet? Is de technische staat goed, matig of slecht? Wat voor onderhoud willen we gaan plegen? Het programma rekent cijfers uit, aan de hand van de bevindingen Terug Onmiddellijk verder

14 Als de fabriek in een zeer slechte toestand verkeert, dan willen we niet, dat elk roestig paaltje als onvoldoende wordt beoordeeld. Een fabriek, die in zeer slechte staat is, moet eerst van de ondergang gered worden en dan willen we niet ontmoedigd worden, door een waslijst met slechte cijfers. Dat stoort alleen maar en nodigt niet uit tot aktie. Aan de hand van de uitgangsposities worden de criteria bepaald, waarmee gewerkt gaat worden. Hebben we met een ontzettende slechte fabriek te maken, dan schommelt de corrosieaantasting tussen 2 en 5 mm rond de onvoldoende, maar als we met een goed onderhouden fabriek bezig zijn, dan willen we eigenlijk geen aantastingen van 2 mm of groter zien. verder Terug Onmiddellijk verder

15 Verder Terug Maar er is meer............ Alle waardes worden vanaf een punt aangestuurd, dus als we sommige waardes achteraf niet goed vinden, kunnen we die te allen tijde aanpassen. Het is op deze manier ook mogelijk, om op dit gebied ervaring op te doen en de waardes praktijkgericht te kiezen We spreken hier dus van Practice Based Inspection Onmiddellijk verder

16 En dat was nu net niet de bedoeling Het jammerlijke van de meeste systemen is, dat ze niet uitnodigen, om ermee verder te gaan verder Terug Onmiddellijk verder

17 Op een centraal punt in het programma zijn waardes aangegeven, die bepalen, hoeveel een cijfer per dag afneemt Het zou jammer zijn als we de inventarisatie hebben gedaan en dan niets meer doen. De installatie staat elke dag een stukje meer te verpieteren en als we dan geen zin hebben, om er iets aan te doen, dan moeten toch op zijn minst de PBI database mee verpieteren Op deze manier houdt het programma min of meer gelijke tred met de betreffende fabriek. De vakken van de cijfers die de waarde van onvoldoende bereiken, kleuren rood, dus als we maar lang genoeg niets doen, zitten we op een dag met een rood A4’tje voor onze neus. verder Terug Onmiddellijk verder

18 Terug Behalve als we er iets aan doen Dan kan het betreffende check punt opnieuw beoordeeld worden en vanaf die datum gaat het cijfer weer lopen. Verder Onmiddellijk verder

19 Het betreffende gedeelte van een fabriek De isometrische schets Verder Als een checkpunt van een ‘f ’ is voorzien, kan naar een foto geklikt worden De waardes zijn willekeuring ingevuld en geven geen beeld van een bestaande fabriek Terug 1f Onmiddellijk verder

20 Terug Op deze plaats staat dan natuurlijk een foto van het betreffende onderdeel Onmiddellijk verder

21 Tabel kabelgoten Verder Terug Hier zal bij een slechte beoordelingde de kolom “gevaar” automatisch op “ja” overschakelen Onmiddellijk verder

22 De constructie Verder Terug De kolom “gevaar aanwezig” moet door een deskundige handmatig ingevuld worden, omdat dit van zeer veel factoren kan afhangen Onmiddellijk verder

23 Trappen en hekwerken Verder Terug Gevaar bij trappen en hekwerken is alleen al een cijfer dat de onvoldoende benadert. Onmiddellijk verder

24 Belangrijke boutverbindingen Omdat bouten door spleetcorrosie soms insnoeren is het verstandig om steekproefsgewijs er eentje nader te onderzoeken Verder Terug Onmiddellijk verder

25 Van elk onderdeel wordt het slechtste cijfer en het gemiddelde cijfer berekend En die cijfers zijn doorgelinkt naar de samenvatting Samenvatting Terug Onmiddellijk verder

26 De gele tekst bevat de totaalgemiddelden en het onderste getal is hierbij het gemiddelde cijfer van de gehele fabriek. Verder De rode vakjes geven de onvoldoendes aan en de paarse vakjes duiden op een zeer slechte technische staat. Donkerblauw toont bouten aan die nader onderzocht dienen te worden. De zwarte vakjes zijn aanbevelingen om het eerst aan te pakken. Via de ronde lichtblauwe knopjes kan afgedaald worden naar detailniveau. Terug De technische staat van de hele fabriek op een A4’tje Onmiddellijk verder De onderdelen Gemiddeld en slechtste cijfer Gedeelte v.d. fabriek De cijfers

27 Het blad “Samenvatting” heeft ook een aantal knopjes waarmee de veroudering van de fabriek gesimuleerd kan worden, als we helemaal niks doen. Door de knopjes te bedienen, wordt de tijd doorgedraaid en zullen zich de onvoldoendes middels het rood worden van de hokjes aftekenen. Terug Druk op de knopjes om de veroudering te simuleren Onmiddellijk verder

28 Terug Onmiddellijk verder Deze samenvatting heeft ook een andere functie. Stel: U heeft alle onvoldoendes op een keer weggewerkt en u denkt over het budget van de komende jaren. U kunt dan kijken hoeveel onvoldoendes u krijgt, als u een aantal jaren niets doet. Daar waar de rode vakjes weer verschijnen, kunt u afdalen naar detail niveau en kijken waar de knelpunten komen te liggen en of dat dan wel wenselijk is.

29 Terug De cijfers na 1 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Verder Onmiddellijk verder

30 De cijfers na 2 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

31 De cijfers na 3 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

32 De cijfers na 4 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

33 De cijfers na 5 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

34 De cijfers na 6 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

35 De cijfers na 7 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

36 De cijfers na 8 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

37 De cijfers na 9 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

38 De cijfers na 10 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

39 De cijfers na 11 jaar niets doen Let op het roder worden van de vakjes. (onvoldoendes) Indien u verder wilt “spelen” met de knopjes druk dan op terug Terug Verder Onmiddellijk verder

40 Het is natuurlijk de bedoeling, dat de checkpunten, die een onvoldoende scoren, aandacht krijgen, in de vorm van onderhoud. Als voorbeeld, hieronder de tabel van de staalconstructie Stel, dat we deze vier gaan werkwerken, in de vorm gepast onderhoud. Verder Onmiddellijk verder

41 Bij het betreffende checkpunt worden gedeeltes vervangen. Het geheel wordt gestraald en geschilderd. De tabel wordt aangepast. Het cijfel springt van een 4 naar een 10 Verder Onmiddellijk verder

42 In het vakje, waarin de datum van inspectie staat, wordt een blad toegevoegd, waarop de geschiedenis wordt vastgelegd. (Bij ‘mouse over’ verschijnt de licht blauwe textbox) Op de box kan het verdere verloop van dit checkpunt worden aangegeven. Het is nu dus mogelijk, om de geschiedenis van het onderhoud van de staalconstructie op te bouwen. Verder Onmiddellijk verder

43 Alle sheets worden beveilgd tegen schrijven met een wachtwoord, zodat alleen de beheerder of de inspecteur hier iets aan kan veranderen Onmiddellijk verder Verder

44 De onderhoudsgeschiedenis

45 Terug Verder

46 Had u nog vragen? Naar vragen Terug Onmiddellijk verder

47 Alles leuk en aardig, maar hoe zit het nu met afkeurcriteria? Wat zijn de uitgangsgetallen? Is dit veel werk om te maken? Waar kan ik het programma allemaal voor gebruiken? En als we nu iets aan de installatie verbeterd hebben? Verder Terug Onmiddellijk verder

48 Exacte afkeurmaten zijn moeilijk te hanteren, maar er zijn natuurlijk wel een aantal grenzen en die liggen het meest op het gebied VEILIGHEID. Bij kabelgoten wordt automatisch aangegeven dat er gevaar dreigt, als de beoordeling slecht is. Bij de constructie zal handmatig ingevoerd moeten worden of de situatie nog veilig is. Bij trappen en hekwerken is het weer een ander verhaal, omdat een los zittende punt verf op een leuning al tot zeer gevaarlijke situaties kan gaan leiden. De beoordeling zal dan ook altijd door een ter zake kundig persoon gedaan moeten worden. Terug Onmiddellijk verder

49 Hieronder is de uitgangs getallen generator op verschillende manieren ingevuld. De basis ligt aan de jarenlange ervaring met een diversiteit aan fabrieken Terug Onmiddellijk verder terug naar laatst weergegeven dia

50 Het tekenprogramma is vrij simpel en bevat geen toeters en bellen. Kooiladders, H-profielen, trappen, ondersteuningen en dergelijke zijn allemaal al een keertje getekend. Die kunnen gereproduceerd worden d.m.v. copy-paste. Er wordt ook niet te veel aandacht besteed aan het tekenwerk. Dit dient uitsluitend ter plaats bepaling. In principe gebeuren er drie dingen tegelijk: Het in kaart brengen van de fabriek Het beoordelen van de constructie Het invullen van de database Terug Onmiddellijk verder

51 U kunt de arbeids inspectie laten zien hoe u uw installatie in kaart heeft gebracht. U heeft overzicht van het onderhoud v.d. constructie U kunt doelgericht de onvoldoendes weg gaan werken. U kunt van elk blad een afdruk maken en er een contractor mee op pad sturen. (Offerte laten maken) U heeft altijd een tool ter beschikking die de technische staat van uw fabriek toont. Ook hoe die technische staat er over een aantal jaren uit zal zien. U kunt uw budget erop afstellen. En als we de fabriek aan zijn lot overlaten, dan ga je dat op den duur ook in deze database zien. Terug Onmiddellijk verder

52 Als we iets aan de installatie gedaan hebben, kan dat punt opnieuw beoordeeld worden en zal vanaf die nieuwe datum weer afgeteld gaan worden. We kunnen ook de checkpunten uitbreiden, want het verzamelblad toont alleen maar het slechtste - en het gemiddelde cijfer. Terug Onmiddellijk verder

53

54 Terug The end


Download ppt "Beoordeling van de staalconstructie van een fabriek Klik hier om verder te gaan Practice based inspection Onmiddellijk verder Wijziging A TM."

Verwante presentaties


Ads door Google