De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PALLIATIVE CARE RIZIV Dienst geneeskundige verzorging 23 november 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PALLIATIVE CARE RIZIV Dienst geneeskundige verzorging 23 november 2004."— Transcript van de presentatie:

1 PALLIATIVE CARE RIZIV Dienst geneeskundige verzorging 23 november 2004

2 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 2 STUDIEDAG Palliatieve zorg in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging in België : Bilan en perspectieven

3 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 3 DOELSTELLINGEN 1. GLOBALE EVALUATIE RIZIV-MAATREGELEN 2. EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT 3. ANALYSE NOODZAAK KINE-VERSTREKKINGEN 4. ANALYSE NOODZAAK APARTE DAGCENTRA VERSUS INTEGRATIE IN SECTOR ROB-RVT

4 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 4 CIJFERANALYSE Op basis van : 2 enquêtes bij 3 verzekeringsinstellingen waardoor 82% van beschikbare informatie Reguliere statistische gegevensstromen - pseudo-codes thuisverpleegkundige forfaits Analyse doelgroep : ALLE palliatieve patiënten die overleden zijn in 2003

5 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 5 INHOUD RAPPORT DEEL 1 - DOELSTELLING “GLOBALE EVALUATIE” DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT DEEL 3 - NOODZAAK VERGOEDING KINE- VERSTREKKINGEN ? DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA IN SECTOR ROB-RVT ? DEEL 5 - OVERZICHT REGLEMENTERING DEEL 6 - CIJFERANALYSE SLOTBESCHOUWINGEN

6 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 6 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

7 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 7 Multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE) - 1998 n 28 overeenkomsten tussen MBE en Verzekeringscomité n Equipe (RIZIV)  samenwerkingsverband (VGH) n Opdracht equipe : –adviezen geven over palliatieve verzorging –zelf instaan voor verzorging : zeldzaam, mits akkoord

8 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 8 Multidisciplinaire equipes - vervolg 1 n Kernactiviteiten : –overleg met zorgverstrekkers + advies geven –organisatie en coördinatie zorgverlening (afspraken maken) –psychologische ondersteuning zorgverleners –zelf instaan voor verzorging : uitzonderlijk n Nevenactiviteiten : –opleiding en begeleiding vrijwilligers –telefonische opvang patiënt en omgeving

9 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 9 Multidisciplinaire equipes - vervolg 2 n Evolutie aantal forfaits : 1999  2.430 2000  4.030 2001  4.720 2002  5.356 2003  5.881 n Forfait : gemiddeld 1.636 EUR n Evaluatie globaal : –individueel patiëntendossier –jaarlijks activiteitenverslag

10 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 10 Multidisciplinaire equipes - vervolg 3 Evolutie personeelskader n Uitgangspunt 2,6 VTE per 200.000 inwoners begeleiding minimum 100 palliatieve patiënten n Evolutie: –1999  73 VTE –2003  122 VTE –toename met 67% –resterende capaciteit 10% of 13 VTE –11 equipes hebben mogelijkheid tot uitbreiding

11 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 11 Multidisciplinaire equipes - vervolg 4 n Patiëntenkarakteristieken (2002) : –42% van patiënten met palliatief forfait zijn gevolgd door een equipe –74% is ouder dan 60 jaar - 48 patiënten zijn jonger dan 20 jaar –bij gemiddeld 80% is er een kankerproblematiek –62% is getrouwd of samenwonend - 17% alleenstaand –plaats van overlijden : 62% thuis - 11% ziekenhuis –gemiddelde begeleidingsduur is 63 dagen –aantal samenwerkende huisartsen (> 4000) 70% huisartsen volgt 1 patiënt 18% volgt 2 patiënten

12 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 12 Multidisciplinaire equipes - vervolg 5 n Activiteiten equipes (2002) : –arbeidstijd varieert van 88 uur tot 1.349 uur per VTE –gewogen gemiddelde arbeidstijd : 565 uur per VTE –15 van 27 equipes liggen onder gewogen gemiddelde –“normale” jaarlijkse arbeidstijd : 1.710 uren per VTE

13 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 13 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

14 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 14 PALLIATIEF FORFAIT - 1999 n Irreversibele aandoening(en) - palliatieve fase n Resterende levensverwachting : > 24 uur en < 3 maanden n Intentie thuis te sterven n Aanvraagformulier volstaat : de huisarts verklaart de patiënt palliatief n Sinds 1999 : forfait ter waarde van 483,39 EUR

15 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 15 PALLIATIEF FORFAIT - vervolg 1 Evolutie forfaitaanvragen en overlijdens : 2001 2002 2003 n eerste forfait aanvraag 9.249 10.432 10.701 n vernieuwing 2.285 3.713 4.069 n overlijden < 30 dagen 45,1% 44,4% n overlijden < 60 dagen 57,1% 56,2% n forfait aanvragen maandelijks gemiddelde 961 1179 1231

16 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 16 PALLIATIEF FORFAIT - vervolg 2

17 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 17 PALLIATIEF FORFAIT - vervolg 3

18 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 18 PALLIATIEF FORFAIT - vervolg 4

19 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 19 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

20 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 20 THUISVERPLEGING - 2001 Analyse betreft : doelgroep patiënten met palliatief forfait in 2003 n 68% van deze patiënten ontvangt thuisverpleging n Dagelijks krijgen gemiddeld 1.200 patiënten thuisverpleging

21 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 21 THUISVERPLEGING - vervolg 1 Nieuwe verstrekkingen : n forfaitaire honoraria PA, PB en PC n supplementair honorarium PN n forfait als daggrensbedrag PP

22 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 22 THUISVERPLEGING - vervolg 2

23 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 23 THUISVERPLEGING - vervolg 3 n Prestaties thuisverpleging bij 68% van patiënten met palliatief forfait n Dagelijks gemiddeld 1.200 patiënten met thuisverpleging n 38% van de patiënten met thuisverpleging zijn nog in leven na 60 dagen - tegenover 44% indien geen thuisverpleging n Specifieke pseudo-codes : onvolledig ingevuld

24 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 24 THUISVERPLEGING - vervolg 4

25 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 25 THUISVERPLEGING - vervolg 5

26 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 26 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

27 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 27 SECTOR ROB - RVT - 2001 DOELSTELLING n Ontwikkeling palliatieve zorgcultuur en sensibilisering personeel n Adviezen geven aan zorgpersoneel n Bijwerken van kennis voor personeel van betrokken instellingen

28 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 28 SECTOR ROB - RVT - vervolg 1 n Financiering via de doelgroep van zwaar zorgafhankelijke - terminaal zieke patiënten (categorie B, C of Cd) n Forfait 0,28 EUR (in 2004) per dag en per patiënt met afhankelijkheidscategorie B, C of Cd …… indien de instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet

29 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 29 SECTOR ROB - RVT - vervolg 2 Het forfait is bestemd voor inrichtingen n met een afdeling die een bijzondere erkenning heeft als “rust- en verzorginstehuis” n met in verhouding 40% of meer patiënten met afhankelijkheidscategorie B, C of Cd … en bovendien minstens 25 patiënten van categorie B, C of Cd (gemiddeld op jaarbasis) Jaarbudget 2003 : 6.185.327 EUR n 71% is bestemd voor RVT-patiënten en 29% voor ROB-patiënten

30 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 30 SECTOR ROB - RVT - vervolg 3 VASTSTELLINGEN : –“Thuisvervangend wonen” maar patiënt heeft geen recht op palliatief forfait of afschaffing remgeld voor bezoek huisarts –Positieve reacties over de samenwerking met de equipes –Referentiepersoon per instelling –Evaluatie van vormingsproces ontbreekt

31 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 31 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

32 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 32 DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING - 2002 n Experimentele fase - looptijd 3 jaar n Doelgroep : –palliatieve patiënten met slechte algemene gezondheidstoestand (ongeneeslijk) - terminale fase –maximale levensverwachting van 6 maanden n 10 dagcentra voor palliatieve zorg hebben conventie afgesloten (één centrum met opschorting activiteit) n Tussentijdse evaluatie : –conventies lopen ten einde op 31/12/04

33 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 33 DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING - vervolg 1 n Evaluatie : –aantal tenlastenemingen : 223 gunstige beslissingen College (294 aanvragen) tussen 01/2002 en 04/2004 –173 vrouwen en 121 mannen n Opname indicaties (beperkt staal) : –afhankelijkheidsniveau : van 0 tot C –medisch-therapeutische indicaties zijn zeldzaam, frequent behoefte aan psycho-sociale ondersteuning

34 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 34 DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING - vervolg 2

35 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 35 DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING - vervolg 3 Bezettingsgraad : JAAR 2002JAAR 2003 n MINIMAAL1,2%0,3% n MAXIMAAL61,4%55,4% n GEMIDDELD20,4%24,9% n "Normale" bezettingsgraad voorzien in de conventie: 80%

36 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 36 INHOUD - DEEL1 - GLOBALE EVALUATIE 1. Multidisciplinaire begeleidingsequipes - 1998 2. Palliatief forfait - 1999 3. Thuisverpleging - 2001 4. Sector ROB-RVT - 2001 5. Dagcentra palliatieve verzorging - 2002 6. Afschaffing remgeld bezoek huisarts - 2002

37 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 37 AFSCHAFFING REMGELD VOOR BEZOEK HUISARTS - juli 2002 Evaluatie-analyse : n Doelgroep patiënten met palliatief forfait in 2003 n Opsplitsing prestatie huisbezoek in : –palliatieve en –niet-palliatieve codes

38 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 38 AFSCHAFFING REMGELD VOOR BEZOEK HUISARTS - vervolg 1

39 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 39 AFSCHAFFING REMGELD VOOR BEZOEK HUISARTS - vervolg 2

40 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 40 AFSCHAFFING REMGELD VOOR BEZOEK HUISARTS - vervolg 3

41 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 41 AFSCHAFFING REMGELD VOOR BEZOEK HUISARTS - vervolg 4 VASTSTELLINGEN : n Het artsenkorps is onvoldoende op de hoogte van de introductie van nieuwe nomenclatuurnummers voor huisbezoek bij palliatieve patiënten n De grote meerderheid van de artsen wordt slechts sporadisch geconfronteerd met de verzorging van palliatieve patiënten

42 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 42 INHOUD RAPPORT DEEL 1 - DOELSTELLING “GLOBALE EVALUATIE” DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT DEEL 3 - NOODZAAK VERGOEDING KINE- VERSTREKKINGEN ? DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA IN SECTOR ROB-RVT ? DEEL 5 - OVERZICHT REGLEMENTERING DEEL 6 - CIJFERANALYSE SLOTBESCHOUWINGEN

43 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 43 DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT n “Statuut palliatieve patiënt” als basis voor andere GVU-maatregelen n Drie cruciale onderdelen : –terminaal ziek zijn –zwaar zorgbehoevend zijn –de notie “thuis”

44 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 44 INHOUD RAPPORT DEEL 1 - DOELSTELLING “GLOBALE EVALUATIE” DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT DEEL 3 - NOODZAAK VERGOEDING KINE- VERSTREKKINGEN ? DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA IN SECTOR ROB-RVT ? DEEL 5 - OVERZICHT REGLEMENTERING DEEL 6 - CIJFERANALYSE SLOTBESCHOUWINGEN

45 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 45 DEEL 3 - NOODZAAK KINE- VERSTREKKINGEN ? n Het belang van kinesitherapie in de palliatieve zorgverlening : –respiratoir –pijncontrole - palliatieve sedatie –autonomie –psychosociaal

46 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 46 DEEL 3 - NOODZAAK KINE- VERSTREKKINGEN - vervolg 1

47 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 47 DEEL 3 - NOODZAAK KINE- VERSTREKKINGEN - vervolg 2

48 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 48 DEEL 3 - NOODZAAK KINE- VERSTREKKINGEN - vervolg 3

49 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 49 INHOUD RAPPORT DEEL 1 - DOELSTELLING “GLOBALE EVALUATIE” DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT DEEL 3 - NOODZAAK VERGOEDING KINE- VERSTREKKINGEN ? DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA IN SECTOR ROB-RVT ? DEEL 5 - OVERZICHT REGLEMENTERING DEEL 6 - CIJFERANALYSE SLOTBESCHOUWINGEN

50 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 50 DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING IN SECTOR ROB - RVT ? Soorten dagcentra : FEDERAAL n Dagcentra voor palliatieve verzorging (sector revalidatie) n Centra voor dagverzorging (sector ROB-RVT) GEMEENSCHAPPEN/GEWESTEN n Dagverzorgingscentra

51 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 51 DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING IN SECTOR ROB - RVT ? Vervolg 1 n Vergelijking tussen palliatieve dagcentra (sector revalidatie) en centra voor dagverzorging (sector ROB-RVT) : –forfait palliatieve dagcentra (all-in forfait) : 100-150 EUR centra voor dagverzorging ROB-RVT : 27 EUR

52 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 52 INTEGRATIE DAGCENTRA PALLIATIEVE VERZORGING IN SECTOR ROB - RVT ? vervolg 2 –principieel verschil op conceptueel vlak sector revalidatie : all-in forfait sector ROB-RVT : tegemoetkoming voor verzorgingskost –personeelskader palliatieve dagcentra : hoger qua aantal en qua opleiding –doelgroep grotendeels gelijklopend qua zorgbehoevendheid verschillend qua criterium levensverwachting n Groot-Brittanië - België : fundamenteel verschillend aanbod in de professionele thuiszorg

53 Riziv - studiedag palliatieve zorg - 23 november 2004 53 INHOUD RAPPORT DEEL 1 - DOELSTELLING “GLOBALE EVALUATIE” DEEL 2 - EVALUATIE STATUUT PALLIATIEVE PATIËNT DEEL 3 - NOODZAAK VERGOEDING KINE- VERSTREKKINGEN ? DEEL 4 - INTEGRATIE DAGCENTRA IN SECTOR ROB-RVT ? DEEL 5 - OVERZICHT REGLEMENTERING DEEL 6 - CIJFERANALYSE SLOTBESCHOUWINGEN

54 PROJECT PALLIATIEVE ZORG EINDE


Download ppt "PALLIATIVE CARE RIZIV Dienst geneeskundige verzorging 23 november 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google