De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleggingsbeleid; basis, doelstelling en opzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleggingsbeleid; basis, doelstelling en opzet"— Transcript van de presentatie:

0 Bisdom Rotterdam, Parochies & Charitas
Delft, 29 november 2011

1 Beleggingsbeleid; basis, doelstelling en opzet
In het beleggingsstatuut zijn de belangrijkste uitgangspunten opgenomen. Basis is dat de kasstromen van de exploitatie en van de beleggingen grotendeels aansluiten. Onderdelen van uw statuut zijn: a. doelstelling; kasstromen lopen parallel b. strategische beleggingsmix hierop gestoeld c. regelmatige evaluatie portefeuille en risicobeheer d. maatschappelijk verantwoord beleggen | 29 november |

2 Doelstelling; kasstromen lopen gelijk op
Voor een gedegen beleggingsbeleid dient de samenstelling van de beleggingen qua kasstromen (inkomsten en aflossingen) afgestemd te worden op de voorziene uitgaven. » Meerjaren exploitatieplan is de basis voor het beleggingsplan. Uitgaven op korte termijn (< 4 jaar) worden het beste gedekt door tegoeden op spaarrekeningen, spaardeposito’s of kort lopende staatsobligaties (Nederland en anderen, AAA-AA). Middelen die na vier jaar en later voorzien zijn voor uitgaven, kunnen belegd worden in staatsobligaties (AAA) en in mindere mate in bedrijfsobligaties van vooraanstaande en sterke bedrijven (min. A+). Middelen die na 12 jaar en later voorzien zijn voor uitgaven, kunnen naast belegging in staatsobligaties (AAA) en in bedrijfsobligaties (min. A+) deels belegd worden in aandelen en onroerend goed. » In het beleggingstatuut is de match van kasstromen exploitatieplan (uitgaven) en samenstelling beleggingen (inkomsten en aflossingen) de basis voor de strategische beleggingsmix. | 29 november |

3 Strategische beleggingsmix
Voorbeeld strategische beleggingsmix Min. Max. Norm Kas en spaardeposito’s 0% 100% % Staatsobligaties AAA-AA 0% 100% % Bedrijfsobligaties Inv. Grade 0% 50% % Aandelen 0% 25% % -Prognose rendement (meetkundig) lange termijn: 4,2% -Standaard deviatie: 3,4% NB: denk aan spreiding binnen de beleggingscategorieën. | 29 november |

4 Evaluatie van de portefeuille
Beleggingsmix en categorieën »Past de bestaande beleggingsmix (nog) bij de voorziene uitgaven op korte en middellange termijn? » Zijn de geboden spaartarieven nog concurrerend? » Zijn Nederlandse en eventueel andere staatsobligaties (nog) degelijke en renderende waardepapieren? » Zijn de gehouden bedrijfsobligaties (beleggingsfondsen) nog degelijk en leveren deze aantrekkelijke rendementen op? » Behoren de eventueel gehouden aandelen beleggingsfondsen nog tot de betere binnen een vergelijkbare groep en zijn de dividenden aantrekkelijk en nemen die toe? | 29 november |

5 Risicobeheer Keuze van zakelijke partners, tegenpartij risico Het kiezen van financiële partners is belangrijk ten aanzien van beperking van risico. In Nederland zijn er drie grote systeembanken en daarnaast verschillende dochters van andere grote Europese systeembanken die een extra kapitaalbuffer aanhouden. » Kies een sterke financiële partner. Voorts is er het depositogarantiestelsel dat naast particulieren ook voor kleine en middelgrote ANBI’s geldt. Niet zeker is in hoeverre de centrale inschrijvingen van kerken bij de Kamer van Koophandel hier afbreuk aan kunnen doen. » Depositogarantiestelsel is niet alles omvattend. Effecten (aandelen/obligaties) liggen bij Europese banken in een afgezonderd bewaarbedrijf. Alertheid is geboden bij financiële producten. Deze kennen een andere structuur en ondanks namen zoals garantiecertificaten zijn hieraan andere risico’s verbonden. Ook enkele trackers worden slechts gedekt door derivaten! » Pas op bij financiële producten, hier is veelal een tegenpartij risico aanwezig. | 29 november |

6 Risicobeheer Spreiding binnen de categorieën, vermijding concentratierisico Een ruime spreiding naar verschillende debiteuren bij bedrijfsobligaties is noodzakelijk, ook al zijn de debiteuren sterke multinationals (Enron). Bedrijfsobligatie beleggingsfondsen zijn naast individuele Nederlandse staatsobligaties heel goed te gebruiken voor deze categorie. » Spreiding is belangrijk, bedrijfsobligatie beleggingsfondsen helpen daarbij. Voor aandelen geldt ook dat een strenge selectie van financiële kwaliteit en spreiding naar bedrijfstakken en regio’s van belang is. Desondanks kunnen de neerwaartse koersbewegingen heel heftig zijn. Deze categorie is alleen voor de heel lange termijn geschikt. Dit is een categorie waar het zeker ook loont om door middel van beleggingsfondsen te beleggen. » Spreiding is zeer belangrijk, aandelen beleggingsfondsen zijn hierbij noodzakelijk. | 29 november |

7 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Uitsluiting, de 1e stap Naast het goed laten renderen bij een aanvaardbaar risico zijn ook andere aspecten van belang. Ethiek, gedrag van overheden, bedrijven ten aanzien van de omgeving (sociaal en natuur). De oudste vorm is uitsluiting van bedrijven of bedrijfstakken. In 1758 werd bij de Quakers in Philadelphia opgenomen dat geen zaken gedaan mochten worden met slavenhandelaren. Harde uitsluiting is een manier om te voorkomen dat instellingen in verband worden gebracht met beleggingen die maatschappelijk ongewenst zijn. Bijvoorbeeld in ongewenste sectoren als wapen-, gok-, tabak-, drugs- en seksindustrie » In beleggingstatuut opnemen; uitsluiting van beleggingen in bedrijven die werkzaam zijn in ongewenste sectoren. | 29 november |

8 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Keuze van zakelijke partners De meeste grote systeembanken en andere ondernemingen publiceren jaarlijks een duurzaam verslag. Hierin wordt melding gemaakt van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze verslagen worden gecontroleerd door gespecialiseerde accountants. Daarnaast zijn er ook kleinere organisaties die zelf (Donatus, kernwaarden) of via de moederorganisatie verslag doen van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Controleer regelmatig of uw zakelijke partner Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt. » Vraag van tijd tot tijd de duurzame jaarverslagen op en leg vast dat uw partners aan de MVO principes voldoen. | 29 november |

9 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Selectie van beleggingen met fatsoen Bij het beleggen in bedrijfsobligaties en aandelen dient ter voorkoming van indirecte belegging in maatschappelijk ongewenste bedrijfstakken en bedrijven, bij grote voorkeur gekozen te worden voor beleggingsfondsen met een selectie en bewakingsproces die duurzaamheids criteria hanteren. Hiermee voorkomt u niet alleen aanwending van gelden van de kerk voor ongewenste activiteiten, u voorkomt ook reputatieschade. » Selecteer alleen duurzame beleggingsfondsen voor bedrijfsobligaties en aandelen. | 29 november |

10 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Beleggen met impact Louter beleggen door middel van duurzame beleggingsfondsen behoedt u niet alleen voor vermijding van reputatieschade maar zorgt daarnaast voor een positieve invloed op de maatschappij. Deze duurzame beleggingsfondsen doen mee met moties en stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen om bedrijven verder te laten verduurzamen. Zo verkrijgt u een extra, maatschappelijk rendement! » Duurzaam beleggen heeft een actieve en positieve invloed op de samenleving. | 29 november |

11 Maatschappelijk verantwoord beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen en rendement De wetenschap is er nog niet over uit of duurzaam beleggen op middellange en lange termijn meer of minder financieel rendement oplevert. Uiteraard is het belangrijk om tenminste jaarlijks de behaalde rendementen te meten en te vergelijken. De vergelijking dient wel met gelijksoortige beleggingen binnen de categorie uitgevoerd te worden. Een enkel jaar een kleine achterstand behoeft nog geen probleem te zijn, bij grote achterstanden is een goede uitleg gewenst. » Vraag jaarlijks bij uw adviseur of beheerder naar recente beleggingsrapportages van de beleggingsfondsen met vermelding van performances en ratings. | 29 november |

12 Bank Insinger de Beaufort
Bank Insinger de Beaufort, uw partner in maatschappelijk verantwoord beleggen: 1. BNP Paribas en haar dochters ondernemen maatschappelijk verantwoord, hiervan wordt jaarlijks een verslag van gepubliceerd. Sinds 2003 onderschrijft BNP Paribas de United Nations Global Compact Principles en is ondermeer lid van het steering committee van “the Equator Principles”, partner van het “Carbon Disclosure Project”, en committed to the “Institutional Group of Climate Change”. 2. Bank Insinger de Beaufort past voor haar beleid een harde uitsluiting van verdachte bedrijven en sectoren toe. 3. Bank Insinger de Beaufort heeft een onafhankelijk beleggingsbeleid en durft af te wijken van het algemene. 4. Bank Insinger de Beaufort heeft een in huis ontwikkeld proces voor selectie en evaluatie van beleggingsfondsen. 5. Bank Insinger de Beaufort heeft een raamovereenkomst met het Bisdom Rotterdam t.b.v. Parochies & Charitas. | 29 november |

13 Bisdom Rotterdam, Parochies & Charitas Duurzaam beleggen
Bank Insinger de Beaufort N.V. Fondsen & Instellingen Wij zijn u graag van dienst: Cortijn van Valkenburg, Jasper Stimm, | 29 november |


Download ppt "Beleggingsbeleid; basis, doelstelling en opzet"

Verwante presentaties


Ads door Google