De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM Ouderavond 4 havo en 4 vwo 2 oktober 2012 Els Verleg en John de Ruijter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM Ouderavond 4 havo en 4 vwo 2 oktober 2012 Els Verleg en John de Ruijter."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM Ouderavond 4 havo en 4 vwo 2 oktober 2012 Els Verleg en John de Ruijter

2 Indeling vanavond 19.30 uur:Welkom en opening 19.40 uur:Informatie Tweede Fase en maatschappelijke stage 20.40 uur:Pauze 21.00 uur:Kennismaking / gesprek mentor 21.30 uur:Einde

3 Onderwerpen Bovenbouw –examenfase –examendossier Toetsing en bevordering in leerjaar 4 –slaag-zakregeling –aangescherpte exameneisen Het rooster –extensieve uren –extra vakken, tussenuren Te laat en verzuim Maatschappelijke stage

4 Een blik op de bovenbouw 44 5 5 6 vwohavo CE examen- dossier examenfase schoolexamens

5 Onderdelen examendossier: zie PP en PTA (op de site) Schoolexamentoetsen (SE) Praktische opdrachten (PO) –Beoordeling inhoud –Beoordeling proces Handelingsdelen (hdd): bijv. lo, ckv, talen Profielwerkstuk (PWS) en combinatiecijfer Centrale examens (CE) + rekentoets bovenbouw

6 Cijfers op het diploma SE = Eindcijfer ( bijvoorbeeld mij. leer ) (SE + CE) : 2 = Eindcijfer

7 Voorbeeld alleen SE

8 combinatiecijfer Verschillende vakken / onderdelen bijv. maat, lv, anw (vwo) kcv (gym) Profielwerkstuk 1 cijfer op het diploma

9 Toetsing en bevordering

10 Klas 4 1 4 3 2 toetsen in lestijd 4 toetsweek Geen herkansingen toetsweek

11 Afwezigheid bij toetsen  Verklaring afwezigheid altijd invullen (downloaden via site)  Elke toetsdag: (opnieuw) ziekmelden!  Inhaalmoment toetsweektoetsen: tweede tijdvak!!! o ongeveer drie weken ná de toetsweek o aan het einde van de dag  Dan weer afwezig: derde tijdvak, einde jaar  Tussentijdse toetsen: afspraak docent

12 2 x 5 max. 1 x 5, de rest voldoende óf 1 x 5 en 1 x 4 compensatie nodig! 1 x 4 Max 1 x 5 voor Engels, Nederlands, wiskunde Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger én Bevordering 5 havo/vwo: slaag-/zakregeling óf Daarnaast

13 Aangescherpte exameneisen Examen 2012Examen 2013Examen 2014Examen 2015Examen 2016 Maximaal één vijf (afgerond) voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets Verplichte rekentoets in het examenjaar met minimaal 5.0 als cijfer Maximaal één vijf (afgerond) voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde CE gemiddeld 5.50

14 De rekentoets Niet lager dan een 5 om te kunnen slagen!!! Dit jaar voor voorexamenklas (dus 4 havo en 5 vwo) al een mogelijkheid om de rekentoets te doen In examenjaar één mogelijkheid + één herkansing Rekentoets doet NIET mee in de compensatieregel en de CE-regel (gemiddelde = 5,5) Nadere informatie volgt nog!!!

15 Het rooster Extensieve uren en extra vakken

16 Extensieve uren IntensiefExtensief Engels2 Biologie2 Geschiedenis2 …Tot. 28 Max. 5 uur per week Opvullen tot 32 uur en ingeroosterd

17 Fa Een blik op het rooster madiwodovr 1wiAEn 2 ext. uur Ne ext. uur mlEn 3Nesknask ext. uur 4En ext. uur bickvNe 5binalbsbilo 6ckv ml ext. uur lo 7inwiA na 8 9 extensief uur 1.08 / 1.09

18 Te laat en verzuim Op tijd komen én minimaal (ongeoorloofd) verzuim  Goede prestaties lik-op-stuk : volgende dag 08.00 uur melden Laat u goed informeren via ouderportaal Bij rapport: overzicht verzuim Melding aan Leerplicht Goed verzuim beleid = goede samenwerking RV ↔ ouders

19 De Maatschappelijke Stage Marcus Meijer en Bernhard Klok

20 Nut van de MaS

21 Kenmerken van een MaS Wat zijn kenmerken van een MaS  Je doet iets voor een ander (maatschappij)  Het is vrijwilligerswerk, je doet het voor de samenleving  De stage loop je bij een instelling zonder winstoogmerk  Een sportclub  De bibliotheek  Verzorgingstehuis  Ouderenorganisaties  Dierenasiels  Goede doelen (collectes)  …

22 Organisatie MaS 2012-2013 Je mag één stage lopen of meerdere stages. Er zijn een aantal variaties mogelijk. Totaal moet je 30 (klok)uren stage lopen Externe stage (door school geregeld) Externe stage (zelf regelen) Interne stage (op school)  Stages die al voorbereid zijn  Je hoeft niet te zoeken, je kan meteen beginnen  Goede begeleiding  Je kan vaak je hele stage bij de instelling lopen  Stageplaats moet je eerst zoeken  Laten goedkeuren door school  Onderhandelen over duur en aantal uren  Vrijheid  Beperkt aantal stages (vol=vol)  Pas vanaf september of oktober beschikbaar  Onder schooltijd maar ook na schooltijd  Je helpt je school

23 Organisatie MaS 2012-2013 Interne stages (september / oktober 2012 beschikbaar) OmschrijvingBegeleiding 2011-2012 Huiswerkklas (gehele schooljaar)VDR Leerlingenraad (gehele schooljaar)MRE Taaldorp (gedeelte schooljaar)Vakgroepen talen Schoolkrant Scala Rietvelden (gehele schooljaar)HHS / KLK Facilitaire dienst Scala RietveldenVDB Organisatie solidariteitsactie / Edukans(RLA) Bijles (enkele vakken)Vakgroepen Rekenklas (o.v.b.)(start in 2012-2013)

24 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (zelf regelen) Als je zelf een mogelijke stageplaats op het oog hebt, kun je zelf een stage regelen  Instelling zonder winstoogmerk, geen bijbaantje…  Een maatschappelijk belang  Je stage moet altijd worden goedgekeurd door school  Risico op afwijzen  Je moet zelf de stage regelen (stagecontract)

25 Organisatie MaS 2012-2013 Stage starten en afsluiten Stageplaats gevonden (en goedgekeurd)  Stagecontract ondertekenen en meenemen naar school  inleveren bij de stagecoördinator van havo (MMA) dan wel vwo (KLK)  Het moet voor jou duidelijk zijn wat je gaat doen (eisen)  Bij tussentijdse problemen dit melden bij je stagebegeleider Stageplaats afsluiten  Beoordelingsformulier laten invullen door stagebegeleider  Ingevuld beoordelingsformulier inleveren bij mentor  Verwerking op je cijferlijst (rapport)

26 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar) We hebben een aantal stageplaatsen al beschikbaar voor het nieuwe schooljaar 2012-2013. Met deze stages kun je meteen beginnen Naam stageKenmerken Bijles aan ouderen (computerlessen) Panoramaflat in Spijkenisse. 16 ouderen hebben zich al opgegeven Capabel Taal (Spijkenisse)Aan Nederlanders die aan het inburgeren zijn taallessen geven met docenten Bernissesteyn (Zuidland)Activiteiten verzorgen voor ouderen -Bibliotheek -Buitenuitjes -Muziek -Poffertjes helpen bakken e.d.

27 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar) We hebben een aantal stageplaatsen al beschikbaar voor het nieuwe schooljaar 2012-2013. Met deze stages kun je meteen beginnen Naam stageKenmerken Politie Rotterdam Rijnmond (indien mogelijk) Ondersteuning (achter de schermen) Werkgroep Sinterpiet (beperkt aantal uren) Rondom Sinterklaasfeest helpen bij basisscholen Vrijwilligerscentrale SpijkenisseZeer veel stages in Spijkenisse in samenspraak met NL DOET

28 Organisatie MaS 2012-2013 Externe stages (NU al beschikbaar) Inschrijving verloopt via de TeleTOP (elo) site. Deze site is de spil bij de MaS!

29 Vooruitblik 2012-2013  Tussen september 2012 en juni 2013 dient in totaal 30 uur stage te worden gelopen;  een of meerdere stages  Intern / extern  Bij elke stage sluit je een stagecontract af, elke stage sluit je af met een beoordelingsformulier;  De stages worden verwerkt in SOM  op rapport komt of de MaS is afgerond (30 uur);  TeleTOP (Maatschappelijke Stage Scala RV);  Vragen? Kom langs bij KLK of MMA

30 Mentorronde na de pauze om 21.00 uur, indeling lokalen: Havo Mw. Ph. Visser lok. 1.22 Dhr. Boogaardlok. 1.16 Dhr. Meijerlok. 0.12 Mw. Van Heijningenlok. 1.17 Vwo Dhr. Lobregtlok. 1.03 Dhr. De Jonglok. 1.14


Download ppt "HARTELIJK WELKOM Ouderavond 4 havo en 4 vwo 2 oktober 2012 Els Verleg en John de Ruijter."

Verwante presentaties


Ads door Google