De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een dienst en een project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een dienst en een project"— Transcript van de presentatie:

1 Een dienst en een project
VRE’s en Onderwijs Een dienst en een project Cynthia van der Brugge Vakreferentenoverleg 20 januari 2014

2 Virtual Research Environments
Online samenwerkomgeving voor onderzoeksgroepen Projectbegin 2009, sinds 2012 standaard UBL-dienst Momenteel ca. 20 VRE’s in beheer Op basis van Microsoft Sharepoint 2010 Documenten en data delen en gezamenlijk bewerken (teksten, afbeeldingen, audio, video) Incl. versiebeheer en instelbare toegangsrechten 4GB aan opslagcapaciteit Tools voor projectmanagement en communicatie Extra modules* t.o.v. reguliere teamsites (ISSC)

3 Reference Management*
Documenten en data Documenten (Meta)data Versiebeheer Datavisualisatie* Toegangsrechten Archivering* VRE Reference Management*

4 Projectmanagement en communicatie
Teamdiscussie Teamkalender Weblog Takenlijst Adresboek Publiekswebsite*

5 Waarom VRE’s in het onderwijs?
UL heeft verwevenheid van onderwijs en onderzoek hoog in het vaandel Betrokkenheid bij onderzoek is zeer motiverend voor studenten en kan dus een belangrijke factor zijn voor studiesucces De VRE als instrument om deze betrokkenheid gestalte te geven Sommige groepen lieten al studenten toe in de VRE. Aspecten hiervan onderzoeken in project

6 Het project Jan 2013 – dec 2014 (met 1 semester verlengd)
Gefinancierd door het ICTO-programma van de UL Gestart door Peter Verhaar, sinds medio 2013 Cynthia van der Brugge als projectleider Nauwe samenwerking met het ICLON en het Emerge- project De onderzoekende student 6 pilots met verschillende vormen van inzet. Eindproduct: Rapport en aanbevelingen voor gebruik van VRE’s in het onderwijs.

7 Vragen en aspecten van het project
Randvoorwaarden toelaten studenten tot de VRE Werken met een kopie? Onderdelen afschermen? Hoe ervaren studenten en docenten de VRE? Verhouding tot Blackboard en andere online omgevingen Didactische aspecten bij de inzet v/e VRE in het onderwijs Hoe verloopt de communicatie tussen gebruikers? Afbakening auteursrecht studenten en docenten Randvoorwaarden grootschaliger toepassing Bijdrage aan verwevenheid van onderwijs en onderzoek? Bijdrage aan studiesucces?

8 2 soorten pilots Aparte onderwijs-VRE’s
Digitale Samenleving (Cleiren/Tax, HC Psych) REAL-concept, i.s.m. Emerge. Nu al 3e semester! Oefenonderzoek (Smeets, BA2 Pedag) Kwestie: Is dit nog een research of eerder een learning environment? Verhouding tot bv. Blackboard? Onderzoeks-VRE’s met extra onderwijsfuncties Protagoras Sources (Van Raalte, MA Klass)

9 Aparte onderwijs-VRE’s (zoals REAL)
Studenten werken in groepjes aan een thema en … … verzamelen data en teksten in documentbibliotheken …discussiëren in een forum over hun onderzoeksvraag … schrijven over hun ervaringen in een blog … werken in een wiki aan een onderzoeksopzet

10 Onderzoeks-VRE’s met onderwijsfuncties
Voorbeelden van studentenparticipatie: Oefenopdrachten uitvoeren, bv. analyses herhalen Bijdragen aan het verzamelen of ordenen van materiaal Gebruik van data/bronnen voor bv. scriptieonderzoek VRE geschikt maken voor studentgebruik: Inrichten kopie-omgeving met speciale functies voor de studenten (bv. aparte bibliotheek, blog, forum etc.) Onderdelen beveiligen of afschermen in de originele site

11 Pilots gezocht! Liefst gecombineerde O&O VRE’s Losse onderwijs-VRE’s in overleg met Stuurgroep In nov 2013 ca. 15 VRE-bezitters benaderd (en enkele geïnteresseerden nog zonder VRE). Interesse, maar vaak geen tijd / te kort dag Vd Woude (Crim), Dekker (LUMC), Cwiertka (Jap), Pollmann (Ges), D'Alessandro (Ital), Iverson (Grotius) Project met 1 semester verlengd (tot eind 2014) Bijeenkomst op 30 januari Er kunnen 40 docent-uren worden vergoed

12 Pilottraject Intake – Projectleider, ICLON, evt. UBL-webmaster
Didactisch (her)ontwerp cursus – Evt. met ICLON Inrichten / aanpassen VRE – UBL-webmaster Onderwijsperiode, tussentijds contact Evaluatiegesprek(ken) – Projectleider en ICLON Vragenlijst aan studenten via mail Archivering student-bijdragen – UBL-webmaster Voorbereidingstraject: 1 à 2 maanden Vakreferent wordt op de hoogte gehouden

13 Informatiebijeenkomst
Dagvoorzitter: Kees Konings Opening Cynthia van der Brugge (UBL): VRE’s en Onderwijs. Een dienst en een project Marja Verstelle (Bestuursbureau): Verwevenheid van O&O als strategie van de Universiteit Leiden Floris van Blankenstein & Henk Frencken (ICLON): Modellen en werkvormen voor verweving van O&O Brainstorm Afsluiting


Download ppt "Een dienst en een project"

Verwante presentaties


Ads door Google