De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgeving van de zaak in kaart Een schildering van een zoektocht Rienk Jonker 6 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgeving van de zaak in kaart Een schildering van een zoektocht Rienk Jonker 6 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Omgeving van de zaak in kaart Een schildering van een zoektocht Rienk Jonker 6 juni 2011

2 Modellen 6-6-2011#KVAN112

3 Naamgeving 6-6-2011#KVAN113

4 Geconfronteerd met Digitaal werken (zaaksgewijs werken) Wet, normen, standaarden en baselines Rol van de functie documentaire informatievoorziening in – Architectuur – Digitaal werken (zaaksgewijs werken, samenwerken, het nieuw werken etc.) 6-6-2011#KVAN114

5 Architectuur 6-6-2011#KVAN115

6 Route Schets van onze zoektocht Belangrijkste resultaten – Grip gekregen op de materie Je gaat het pas zien als je het doorhebt – Basis voor vervolg – We kunnen iets uitleggen aan collega’s van IM, ICT en uit de organisatie zelf – Mogelijke methode voor het vaststellen benodigde metadata 6-6-2011#KVAN116

7 Uitdagingen Betrouwbare informatiehuishouding Relevante digitale gegevens met behoud van context duurzaam toegankelijk De archiefbewaarplaats krijgt waar het recht op heeft Datgene wat weg mag/moet gaat ook echt weg. 6-6-2011#KVAN117

8 De uitdaging Inbedden van de archieffunctie in de architectuur en de processen Stelling: – In de architectuur is het archiefsysteem geen object of zelfstandig digitaal systeem maar een generieke functie die op alle processen van toepassing is. 6-6-2011#KVAN118

9 De omgeving Zoveel hoofden zoveel zinnen – Actoren / partijen » Regelgevers » Gebruikers » Ondersteuners » Commerciële partijen – Spraakverwarring / termen / begrippen – Invalshoeken / aanvliegroutes Voldoen aan – Regelgeving – normen en referentiekaders – Doelmatigheid, – Transparantie Concepten – Dienstverlening – Bedrijfsvoering – I-governance – E-overheid – Records management 6-6-2011#KVAN119

10 Uitgangspunten af van het papieren paradigma handzame instrumenten – algemeen toepasbaar – onderhoudbaar – herbruikbaar – concreet – continuiteit één taal behoefte aan zinvolle naamgeving 6-6-2011#KVAN1110

11 Onze route Conventies – Grondlaag voor het aflakken Onderdelen – Metadata & Metadataschema – Documenttypen – Zaaktypen – Thema’s etc. rubriceren – Termen – Statussen – Gegevenstypen / Datatypen 6-6-2011#KVAN1111

12 Metadata Benodigde metadata op een rij krijgen Onderzocht – NEN 23081 – Set van het rijk (baselines) – Moreq2 (bijlage 9) Zijdelings gekeken naar – ISAD, ISAAR en ISDF Conclusie Allemaal te abstract en in de praktijk niet goed bruikbaar 6-6-2011#KVAN1112

13 NEN 23081 6-6-2011#KVAN1113

14 En toen Terug naar de basis Beschrijven van de objecten en groepering van de type gegevens die nodig zijn Uitgaan van een wat ouder idee Wat zijn eigenlijk metadata en metadataschema’s 6-6-2011#KVAN1114

15 Metadata Een gestructureerde verzameling van gegevens waarmee modellen, regels, data, logica, diensten, en de onderlinge samenhang wordt beschreven » (BPM Basics For Dummies) Gegevens die context, inhoud, gedrag en structuur van archiefstukken en hun beheer door de tijd heen beschrijven. » (NEN 2082) Gestructureerde gegevens over objecten die kunnen worden gebruikt bij een omvangrijke hoeveelheid beheershandelingen. » (Michael Day) 6-6-2011#KVAN1115

16 Metadata 6-6-2011#KVAN1116

17 Etiket Inhoud Kwaliteit Winkel (herkomst) Gebruik Bewaring Techniek 6-6-2011#KVAN1117

18 Functie metadata Identificatie Interpreteerbaarheid Authenticiteit Vindbaarheid Beschikbaarheid Weergave Audit, Logging en trace Uitwisselbaarheid Reconstrueerbaarheid Rechten 6-6-2011#KVAN1118

19 Centraal Beschrijven van de dingen en niet de inhoud Een wegwijzer, een schematisch overzicht 6-6-2011#KVAN1119

20 Beschrijving der dingen Schema, model, ontologie Een formele specificatie van een conceptueel model, waarin concepten, eigenschappen, relaties, functies, voorwaarden en axioma's expliciet zijn beschreven. 6-6-2011#KVAN1120

21 Wat beschrijven Zoeken naar basis- of kerngegevens – voor het zaakgewijs werken en de archieffunctie – die invariant in tijd zijn Weinig veranderen Benoemen van de objecten – waarin die gegevens te groeperen zijn 6-6-2011#KVAN1121

22 De stukken Tegenwoordig: Informatieobjecten – Geheel van gegevens met een eigen identiteit. Hebben een doel Bevatten gegevens – Deze komen ergens vandaan – Worden weer (her)gebruikt En zijn te beschrijven als – Registers, documenten, lijsten, reeksen, series – (ztc, dtc, pdc, zaak, zaaktype, etc.) Het zijn dus dingen 6-6-2011#KVAN1122

23 Basis model Lagen – Logisch Opdracht / taak / doel / reden » Activiteit (proces, project, programma, samenwerking etc.) functionaliteiten informatie – Fysiek systemen gegevens 6-6-2011#KVAN1123

24 Lagenmodel 6-6-2011#KVAN1124

25 Huidige situatie 6-6-2011#KVAN1125

26 En RM? Archieffunctie inbedden in de activiteiten van de organisatie – Processen / zaken – Projecten Door relatie te leggen proces en RM – Generiek proces – RM – proces (15489) – RM – functionaliteit (2082) 6-6-2011#KVAN1126

27 Archieffunctie en lagen 6-6-2011#KVAN1127

28 Ding in zijn omgeving 6-6-2011#KVAN1128

29 Ding - kenmerken Naam Omschrijving / definities Elementen Levert aan Ontvangt van Functionaliteiten Opmerkingen Herkomst / grondslag 6-6-2011#KVAN1129

30 Meta-schema het leveren van een overzicht en het geven van inzicht in de onderlinge relatie tussen de objecten (de dingen) die een rol spelen binnen zowel het zaaksysteem als het archiefsysteem het dienen als referentiekader voor discussies over de informatiehuishouding Groeperen van dingen / plaatsen in een logisch verband 6-6-2011#KVAN1130

31 Centraal register 6-6-2011#KVAN1131

32 Proces e.o. 6-6-2011#KVAN1132

33 Het dossier 6-6-2011#KVAN1133

34 Het volledige schilderij 6-6-2011#KVAN1134

35 Werkwijze 6-6-2011#KVAN1135

36 En nu? Geheel is een basis om grip te krijgen Onderdelen gebruikt voor aanbesteding zaaksysteem Ontwikkelingen voorlopig gestopt – Basis is te smal (alleen Leeuwarden) – Landelijke ontwikkelingen (baselines, KING) Onderdelen bruikbaar voor – project kaders en standaarden – Verdere inbedding RM functie in de gemeente 6-6-2011#KVAN1136

37 6-6-2011#KVAN1137


Download ppt "Omgeving van de zaak in kaart Een schildering van een zoektocht Rienk Jonker 6 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google