De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ADEPD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ADEPD."— Transcript van de presentatie:

1 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ADEPD

2 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ADEPD Adequate Dossiervorming met Elektronisch Patiënten Dossier

3 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Leerdoelen - kennis nemen van de opbouw van een HIS - leren waarom er in SOEP wordt geschreven - leren hoe de ICPC code is opgebouwd - het belang kennen om ICPC te coderen - leren wat een episode is - leren hoe episode gericht registreren werkt

4 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Vragen over het HIS Is er al een eigen inlogcode? Welk HIS? Welke onderdelen bevat een HIS?

5 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Het HIS bevat Relevante gegevensEpisodelijst Klachten ziekten en aandoeningen(operaties) Episodelijst (ingrepen) Contactgegevens over nieuwe of bestaande klacht Deelcontact Voorschrijven en het voorschriftenoverzicht Voorschriftenarchief Aanvragen en resultaten van aanvullend onderzoek Diagnostisch archief Verwijzingen en resultaten van verwijzingen correspondentiearchief Additionele informatieAdditioneel of attentie /kop/memoregel

6 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Notities in HIS via S ubjectief O bjectief E valuatie P lan

7 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen E regel & ICPC codering Evaluatie of samenvatting van het consult in de bewoordingen van de huisarts.

8 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Vragen over het HIS Hoe wordt er geregistreerd? Waar wordt het consult genoteerd? Wordt de ICPC gebruikt? Wanneer en hoe? Wat is het nut van ICPC coderen?

9 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Voordelen van ICPC registreren -Functionaliteit HIS (medicatiebewaking / receptuur / patiëntenbrieven) -Eigen statistiek / jaarverslag / spiegelinformatie -Accreditatie -Onderwijs – -Onderzoek -Reflectie op eigen handelen direct aansluitend aan consult

10 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC Coderingssysteem voor: klachten zoals hoesten, buikpijn,bloed in urine Ziektes zoals hypertensie, urineweginfect Niet voor: Operaties zals buikwandcorrectie Behandelingen als chemotherapie Erfelijke eigenschappen : zoals drager Brac - gen

11 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC Hoofdstukken A Algemeen en ongespecificeerd B Bloed D Tractus digestivus F Oog H Oor K Bloedsomloop L bewegingsapparaat N neurologisch

12 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC - hoofdstukken Psychologisch R Ademhaling S Huis T Endocrien en metabool U urologisch W Zwangerschap en anticonceptie X Vrouwelijke geslachtsorganen Y Mannelijke geslachtsorganen Z Sociaal

13 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Hoe is de ICPC opgebouwd? http://www.rivm.nl/who-fic/ICPC-2.htm

14 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC :componenten componentomschrijvingcomponentnummerregel SOEP 1Symptomen / klachten 1 t/m 29S, E 2Diagnostische / preventieve verrichtingen 30 t/m 49O 3Medicatie / therapie50 t/m 59P 4Uitslagen onderzoek60, 61O 5Administratie62P 6Verwijzingen / andere contactredenen 63 t/m 69P 7Omschreven ziekten 70 t/m 99E

15 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC op de E regel ICPC 0-29 klacht- symptoom ICPC 70-99 diagnose

16 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Voorbeelden ICPC F 02 rood oog F 70 infectieuze conjunctivitis F 16 symptomen/klachten oogleden F 72 blepharitis Zoeken via NHG ICPC thesaurus

17 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Verdieping bij de NHG Op de NHG website is uitgebreid informatie te vinden over het registreren in de HISSEN onder:

18 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen https://www.nhg.org/richtlijnen-praktijk

19 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Vragen over het HIS Wat is een Episode? Waarom zou je Episode Gericht Registreren?

20 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Episode De episodenaam beschrijft het gezondheidsprobleem in de bewoordingen van de huisarts Iedere episode heeft een ICPC code De episode naam en/of ICPC code zijn te veranderen als er nieuwe, objectieve gegevens zijn die deze verandering rechtvaardigen

21 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Waarom ADEPD? adequate dossiervorming met elektronisch patiënten dossier 1. gestructureerd en overzichtelijk registreren in eigen praktijk- bv. ketenzorg 2. eenduidig uitwisseling van eigen dossier faciliteren – voor waarneming, verwijzingen

22 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Episodes EGR via hoofd diagnosen - zie NHG richtlijn ADEPD november 2009 episode gericht registreren biedt een overzicht van alle gezondheidsproblemen op de episodelijst en per episode een chronologisch overzicht van alle relevante contactgegevens

23 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen De Episode bevat Alle deelcontacten Correspondentie Meetwaarden Voorschriften De naam van de episode is de omschrijving van het gezondheidsprobleem

24 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Contactgegevens Maak voor een nieuwe klacht of aandoening een nieuwe episode aan Leg opeenvolgende contacten en andere gegevens over een aandoening of klacht in een episode vast

25 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Verdieping episodes Episodes kunnen actief staan of inactief Episodes worden na 15 maanden( in te stellen in HIS) na het laatste deelcontact automatisch afgesloten Episodes kunnen een bijzondere attentiewaarde krijgen ( diabetes mellitus, hypertensie, astma copd, cystitis, depressie, boezemfibrilleren,glaucoom) Via NHG tabel met suggesties voor altijd attentiewaarde of niet/mogelijk

26 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ICPC oefenen met casuïstiek Er is een aparte PowerPoint over casuïstiek ICPC codering Wil je zelf oefenen met ICPC codes- dat kan via de NHG thesaurus- te vinden in de HISSEN of op de website van de NHG

27 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Aanvullend onderzoek Advies is om uitslagen van laboratorium onderzoek en bepalingen in de huisartspraktijk in het diagnostisch archief op te slaan Vervolgacties naar aanleiding van een uitslag komen als deelcontact in episodes

28 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Inzage eigen aantekeningen Aantekeningen horen bij een patiënt en zijn daarom wel onderdeel van het Patiëntendossier, maar niet van het Medisch dossier. Het zijn ‘werkaantekeningen’ van de zorgverlener en daarmee juri­disch ook zijn eigendom en niet van de patiënt. Bij het versturen van het Medisch dossier van een patiënt naar een volgende huisarts gaan de aantekeningen niet mee.

29 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Verwijzing Verwijsbrief komt in correspondentie archief Samenvatting brief specialist wordt ingevoerd in correspondentiearchief en gekoppeld aan de bijbehorende episode Volledige brief komt in brieven archief

30 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Additionele informatie Sociale gegevens Familie anamnese Aanvullende contactgegevens

31 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Additionele informatie bevat 6 dossier onderdelen Familie-anamnese Profylaxe en voorzorg Contra-indicaties Overige overgevoeligheden Sociale gegevens Aanvullende contactgegevens

32 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Praktijkdossier Er zijn 7 onderdelen: Overzicht van alle concept-items van alle patiënten uit de praktijk Berichten Preventie-organisatie Tabellen en Keuzelijsten Administratie Logging Queries

33 Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Voor verdere verdieping Een overzicht van alle ADEPD cursussen per HIS of algemeen is te vinden op de website van de LHV


Download ppt "Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen ADEPD."

Verwante presentaties


Ads door Google