De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van wilde tuin naar aangeharkte perkjes Programma Smart Grid Proeftuinen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van wilde tuin naar aangeharkte perkjes Programma Smart Grid Proeftuinen."— Transcript van de presentatie:

1 Van wilde tuin naar aangeharkte perkjes Programma Smart Grid Proeftuinen

2 Agenda Inleiding –Taskforce Intelligente Netten –IPIN –Programma Overzicht van de projecten Verbinding met onderdelen Alliander Laatste stand van zaken 25 april 2013

3 Inleiding Taskforce Intelligente Netten –Einddocument met 3 scenario’s –Witte vlekken -> noodzaak experimenten in situ IPIN: Innovatie Programma Intelligente Netten –Bedoeling: invulling witte vlekken –Praktijk: 95% gericht op decentraal scenario Rol Alliander –Veel inschrijvingen uit verschillende onderdelen –Geen subsidie! –Noodzaak tot convergentie –Specifieke leerdoelen bereiken Programma Smart Grid Proeftuinen 25 april 2013

4 Overzicht van de projecten Binnen het programma –Texel Cloud Power –Zeenergie –Lochem Energie –Houthaven –Deventer A1 –Venlo –SEC/Heerhugowaard Buiten het programma: –SPCA –Fuel cell Achterhoek –Science Park Amsterdam 25 april 2013

5 Dekking onderwerpen proeftuinen (1) 5 Zon & Wind energie meest voorkomend Spreiding van brandstofcellen en Hre- ketel ondermaats EV wordt in minder dan de helft van de proeftuinen getoetst Er is een goede spreiding in de omgevingen waar de proeftuinen plaatsvinden Decentrale opwek Spreiding Ervaringen * EV Omgeving Er is veel overlap tussen de proeftuinen, maar elke proeftuin heeft unieke kenmerken Houthaven en Zeewolde toetsen beiden een omgeving met zowel huishouden en bedrijf maar hebben geen EV in het project Zeewolde, SPCA en Deventer A1 toetsen een breed scala van decentrale opwek terwijl bij Texel, Lochem en Houthaven ervaringen met decentrale opwek relatief beperkt zijn Fuel Cell Achterhoek is redelijk beperkt in de type decentrale opwek en richt zich met name op Fuel Cell technologie Observaties * Ervaringen grotendeels gebaseerd op IPIN effectentabel ** Venlo onvolledige informatie nadere concretisering is nodig Marktontwikkeling (1/2) Niet getoetst < 3 keer getoetst 3 keer getoetst > 3 keer getoetst > 5 keer getoetst Proeftuin Warmtepompen Hre-ketel Zon-PV / Wind Bio-WKK Brandstofcellen Elektrische opslag (accu) Overig (getijding) A1 Lochem Zeewolde Texel HHW Houthaven Venlo** SPCA Achterhoek Science Park EV aangeboden Gedrag huishouden Gegedrag bedrijf Nieuwbouw Bestaande woning

6 Dekking onderwerpen proeftuinen (2) 6 Samenwerking met lokale overheden en met ICT ‘system integrators’ wordt veel ervaring mee opgedaan** Weinig ervaring met woningcorporaties Standaarden en protocollen worden vaak genoemd in het projectvoorstel Het leren over nieuwe rollen wordt slechts in 2 proeftuinen geformuleerd als leerdoel Samenwerking stakeholders Spreiding Beïnvloeden wet en regels Heerhugowaard, Lochem Energie, Zeewolde INZET, Science Park Amsterdam en Texel Energie hebben allen een uitgebreide groep stakeholders waarmee wordt samengewerkt Lochem Energie en Heerhugowaard SEC zijn de enige twee proeftuinen waar taken, rollen en bevoegdheden expliciet getoetst worden om wetgeving te beïnvloeden * Ervaringen grotendeels gebaseerd op doelstellingen Road Map Smart Grids (2011) ** De rol van ‘system operator’ is onduidelijk met veel verschillende partijen neergelegd, o.a. KEMA, IBM, CapGemini, Alliander en Eneco / KPN Ervaringen* Marktontwikkeling (2/2) Proeftuin Energie collectieven Burgerinitiatieven Samenwerking lokale overheden ICT systeem integrators Woningcorporaties Samenwerking overige stakeholders A1 Lochem Zeewolde Texel HHW Houthaven Venlo SPCA Achterhoek Science Park Standaarden en prototcollen Taken, rollen en bevoegdheden Financiële aspecten en incentives Beleids-ontwikkeling Niet getoetst < 3 keer getoetst 3 keer getoetst > 3 keer getoetst > 5 keer getoetst Observaties

7 Dekking proeftuinen (3) Er is veel overlap tussen de proefuinen wat betreft de technische functies Lochem, Zeewolde, en Houthaven toetsen het gebruik van IHS achter de meter, terwijl Amsterdam Science Park gericht is op het B2B product ‘datacenter’ 7 Optimaliseren netOptimaliseren energiebenutting Producten & diensten Effect van decentrale opwek en load mgt in alle proeftuinen getoetst Weinig ervaring met autonoom net en sturen / schakelen van afstand Afstemmen van vraag/aanbod wordt in alle proeftuinen uitgebreid getest Powermatcher wordt in 5 proeftuinen getoetst De meeste producten en diensten die aangeboden worden in de proeftuinen komen met elkaar overeen Datacenter als product wordt slechts 1 keer getoetst * Technieken grotendeels gebaseerd op Road Map Smart Grids Netbeheer Nederland (2010) ** Marvin display van Prox Energy Ervaringen Digitale net alt. alternatief Proeftuin Autonoom net Veiligheid schakelen op afstand Penetratie decentrale opwek Load management systeem A1 Lochem Zeewolde Texel HHW Houthaven Venlo SPCA Achterhoek Science Park Inzetten van decentrale middelen voor VPP Ontwikkelen van optimalisatiemodellen Inzichtelijk maken van data (ICT) Gebruik Powermatcher** alt. alt. alt. alt. Opslag van energie Energie management Vraagrespons shaving IHS Datacenter alt. Niet getoetst < 3 keer getoetst 3 keer getoetst > 3 keer getoetst > 5 keer getoetst Observaties

8 Verbinding met onderdelen Alliander Klant & service Regulering Marketing & Communicatie ICT Architectuur Data management Prod Ontw & Standaardisatie Marktmechanisme Overleg project leiders* Texel Energie Zeewolde INZET Deventer A1 Lochem Energie Heerhugowaard SEC Houthaven NEXT Venlo PL 2. Afstemmen vraag & aanbod 4. Elektrisch vervoer 1. Decentrale opwek 5. Implementatie in de lijn (product “Smart Grid”) 3. Energie besparingen Senior programma manager 8 Doelstellingen vertalen zich één op één op de werkpakketten Werkpakketten Extern overleg: IPIN, SEC, Netbheer NL, Agentschap NL, Innovatiecontract etc. Financiële control: SCC Energie techniek Juridische zkn en IP Netmanagement

9 Laatste stand van zaken Projecten komen langzaam op gang Kenniszijde wordt nu opgetuigd Belangrijkste uitdagingen: –Kennisdoelstellingen afzonderlijke onderdelen expliciet krijgen (en wie bepaalt de mening van Alliander?) –Matching en belegging van deze doelstellingen binnen de projecten –Omgekeerd: projectondersteuning vanuit de expertisegebieden en werkpakketten –Manier van borging en terugkoppeling interim resultaten 25 april 2013

10 Dank voor jullie aandacht! Harold Veldkamp Harold.veldkamp@alliander.com 06-22476498 25 april 2013


Download ppt "Van wilde tuin naar aangeharkte perkjes Programma Smart Grid Proeftuinen."

Verwante presentaties


Ads door Google