De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst Verplicht PE-onderwerp 2012/2013 Accountants in Business Beroepsethiek 7 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst Verplicht PE-onderwerp 2012/2013 Accountants in Business Beroepsethiek 7 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst Verplicht PE-onderwerp 2012/2013 Accountants in Business Beroepsethiek 7 februari 2012

2 Programma 15.30 uur: Opening 15.35 uur: Resultaten onderzoek en inleiding op het curriculum Simone Folkers- de Bruijn 16.15 uur: Presentatie pre-learning Simone Folkers- de Bruijn Jeroen Komen Veroni Feenstra- Vonk 17.00 uur: Vragen 17.30 uur: Afsluiting en borrel

3 Accountant in Business??

4 Beroepsethiek aib Programmacommissie Beroepsethiek voor aib’s die adviseert omtrent interventies Regiosessies o.l.v. prof. B. de Bruijn Onderzoek onder aib’s Dilemmasessie op de Accountantsdag Verplichte training beroepsethiek Zichtbaarheid vertrouwens- personen

5 Resultaten onderzoek aib’s 1.Aib’s hebben een brede rolopvatting ten aanzien van ethiek 2.Er bestaat een spanningsveld ten aanzien van vereiste kennis van wet- en regelgeving 3.Aib zoekt naar meer houvast bij het maken van hun beslissingen 4.Meer aandacht voor de vaardigheid om tegenwicht te bieden is gewenst 5.Een cultuur van aanspreken en handhaven is beperkt aanwezig

6 Resultaten onderzoek aib’s Dus terugkomend in curriculum: -Inzicht in eigen wijze van tegenwicht bieden (self- assessment) -VGC qua regelgeving en specifiek deel C -Trainen vaardigheden zodat intern, extern en binnen de doelgroep effectief aangesproken kan worden -Stappenplan voor omgaan met dilemma’s

7 Breed NBA, de aanleiding: kredietcrisis

8 Accountantsberoep in de media

9 Plan van Aanpak overige ledengroepen 4 kernthema’s: Verbetering van kwaliteit Waarborging onafhankelijkheid Toezicht en transparantie Verbreding poortwachtersfunctie

10 Implementatie PvA: speerpunten Kwaliteit Verplichte cursus professioneel-kritische houding Geen commerciële prikkels als criterium voor beloning Toezicht en transparantie Code voor accountantsorganisaties, inclusief onafhankelijk toezicht binnen kantoren zelf Poortwachtersfunctie Meer zekerheid en meer informatieve rapportages voor stakeholders Onafhankelijkheid Raad van Commissarissen als opdrachtgever van de accountant Aanscherpen regels voor combinatie controle en advies

11 Training Beroepsethiek voor aib’s Verplicht voor accountants in business (circa 8.000 RA’s en AA’s) Verplicht PE-onderwerp in 2012 of 2013 Pre-learning module beschikbaar Twee onderdelen: pre-learning en trainingsdag

12 Training Beroepsethiek aib’s- trainingsdag Algemeen kader niet te veel aandacht voor plan van aanpak of commissie de Wit, is voor openbaar accountants Belangrijk om melding te maken van vertrouwenspersonen: –prof. dr. J.(Hans) J.A. Leenaars RA –De heer J. (Jaap) ten Wolde RA Alsmede het belang hiervan en wat het je kan brengen/helpen (totaal anoniem). : www.nba.nl/Voor- leden/Lidmaatschap/Vertrouwenspersonen/www.nba.nl/Voor- leden/Lidmaatschap/Vertrouwenspersonen/

13 Training Beroepsethiek aib’s- trainingsdag Inleiding (beroeps)ethiek: ook aandacht voor herkennen dilemma Zelf dilemma’s en casus voor handen hebben in de training map (als back up) Stappenplan niet voorgeschreven, belangrijk om verder te gaan dan ‘spiegeltest’ Self- assessment integreren in gehele training, niet alleen in half uur bespreken Half uur is mede te gebruiken om extra toelichting te geven of vragen te beantwoorden

14 Beroepsethiek aib’s pre-learning Pre-learning bestaat uit: -self-assessment -Twee verplichte artikelen -Extra toelichting op model van self- assessment (niet verplicht) NB: Handleiding beschikbaar (zowel inhoudelijk als technisch) via Regelgeving en in de Help functie in het systeem www.nba.nl/PE

15 Self- Assessment: De techniek Deelnemers vullen het self-assessment online in, via een persoonlijke uitnodigingslink. Trainers kunnen deze uitnodingingslinks aanmaken via de Online Link Generator en vervolgens zelf naar de deelnemer sturen.

16 Self- Assessment: De techniek Om een deelnemer uit te nodigen: 1.Log in op de Online Link Generator 2.Klik op de knop ‘nieuwe uitnodigingslinks maken’ 3.Vul het e-mail adres van de deelnemer in 4.U krijgt nu een Excel bestand met hierin de persoonlijke uitnodigingslink voor de deelnemer 5.Deze uitnodigingslink kunt u via uw eigen mailprogramma naar de deelnemer sturen.

17 Self- Assessment: De techniek Response overzicht: Welke deelnemers hebben de vragenlijst volledig ingevuld? 1.Log in op de Online Link Generator 2.Klik op de knop ‘complete status opvragen’ 3.Vul de door u ingelezen e-mail adressen in 4.U krijgt nu een printbaar overzicht van de deelnemers en of ze ‘complete’ zijn.

18 Self- Assessment: De techniek Maar de Online Link Generator kan meer: 1.Uitnodigingslinks ophalen van al eerder ingelezen e-mail adressen 2.PDF mail opnieuw sturen naar de respondent.

19 Self- Assessment: De techniek Aandachtspunten bij de Online Link Generator: Elk e-mail adres kan maar 1 keer ingelezen worden in het systeem; elke uitnodigingslink is maar eenmaal bruikbaar Uitnodigingslinks zijn persoonsgebonden. Let hierbij dus goed op. Lees e-mail adressen opnieuw in als er bijvoorbeeld een typefout in het e-mail adres stond: Het systeem levert dan een nieuwe uitnodigingslink.

20 Self- Assessment: De techniek Al deze informatie en veel gestelde vragen kunt u terugvinden in het onderdeel HELP.

21 Self- Assessment Profiel

22 Beroepsethisch profiel Veroni Feenstr

23 Persoonlijk Beroepsethisch profiel Veroni Feenstr

24 ABC-kenmerken Veroni Feenstr

25 Handen Veroni Feenstr

26 Doorschieters Veroni Feenstr

27 Drukfactoren Veroni Feenstr

28 Literatuur (1) “Beroepsethische dilemma’s en deugden” – Muel Kaptein –Verschillende beroepsgroepen worden met gelijksoortige dilemma’s geconfronteerd –Bij een deugdenbenadering gaat het om de vraag over welke eigenschappen personen dienen te beschikken teneinde dilemma’s op een verantwoorde wijze te hanteren. –Een deugdenbenadering van organisaties vraagt erom te doordenken op welke wijze er een werkomgeving kan worden gecreëerd waarin beroepsbeoefenaren tot deugdzaam gedrag worden gestimuleerd.

29 Literatuur (2) “De rol van de controller in het bevorderen van een ethische cultuur in de organisatie” - Martijn de Kiewit –Wat zijn de eisen vanuit de verschillende gedragscodes voor AIB’s? –Ethiek heeft ook te maken met het creëren van de juiste context: Helderheid Voorbeeldgedrag Uitvoerbaarheid Betrokkenheid Transparantie Bespreekbaarheid Aanspreekbaarheid Handhaving –Het bevorderen van een ethische cultuur is ook een vaardigheid

30 Additionele literatuur Hoofdstuk 4 en 5 uit “De Integere Manager” – Muel Kaptein

31 Vragen?

32


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst Verplicht PE-onderwerp 2012/2013 Accountants in Business Beroepsethiek 7 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google