De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg
13 februari 2007 dr. A.C. Geurtsen RC drs. P.J.M. Sprenger

2 Inhoud Vraagstelling Methodiek Kwantitatief formatieonderzoek
Resultaten en conclusies per sector Sector BMO Sector Publiek Sector ROB Algemene bevindingen en aanbevelingen Beantwoording onderzoeksvragen

3 Vraagstelling Beoordeling van de omvang van de formatie van Zeeburg in relatie tot het takenpakket. Waar is nog efficiencyvoordeel te behalen, aan welke knoppen kan (nog) gedraaid worden?

4 Methode

5 Kwantitatief formatieonderzoek
Hoofdlijnen: Totale omvang formatie: kleiner dan gemiddeld, -8%. Formatie uitvoerende taken: ongeveer gemiddeld, +8% Netto omvang formatie: kleiner dan gemiddeld, -20%

6 Kwantitatief formatieonderzoek: staf en ondersteuning
Zeeburg Gem. F.t.e. % Personeel en Organisatie 5,4 1,9% 2,8% Kleiner dan gemiddeld Informatisering en Automatisering 10,2 3,6% 2,9% Groter dan gemiddeld Financiën en Control 20,7 7,3% 6,9% Ongeveer gemiddeld Juridische Zaken 4,3 1,5% Communicatie 6,1 2,1% 1,7% Bestuurszaken en –ondersteuning 4,1 1,4% Facilitaire dienst 21,2 7,5% 7,8% Secretariaten in het primaire proces 7,9 2,4% Totaal staf en ondersteuning 79,8 28,1% 27,9%

7 Kwantitatief formatieonderzoek: primair proces
Zeeburg Gem. F.t.e. % Algemeen bestuur (burgerzaken) 9,07 0,21 0,27 Ongeveer gemiddeld Openbare orde en veiligheid 4,64 0,11 0,10 Verkeer, vervoer en waterstaat 12,70 0,29 0,30 Economische Zaken 1,00 0,02 0,07 Kleiner dan gemiddeld Onderwijs 8,35 0,19 0,12 Groter dan gemiddeld Cultuur en recreatie 13,95 0,32 0,25 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 10,55 0,24 0,31 Volksgezondheid en milieu 2,85 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 18,73 0,43 0,73 Totale formatie voor primaire proces 81,84 1,88 2,44

8 Vergelijking met stadsdelen
Zeeburg Vier stadsdelen* Totale omvang formatie 6,5 8,3 Formatie uitvoerend 3,2 3,9 Netto omvang formatie 3,1 4,5 *Gegevens uit 2002, betreft Noord, Oud-Zuid, Centrum en Zuid-Oost

9 Sector Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO)
Hoofdconclusies Formatie Planning, Control en Financiën gemiddeld, focus op kwaliteitsverbetering rapportages. Formatie Informatisering en Automatisering groter dan gemiddeld, gezien overgang naar SSC in 2008 handhaven. Formatie DIV en FZ gemiddeld, focus op procesanalyse gezien dubbele werkzaamheden. Formatie JZ gemiddeld, uitbreiding IJburg kan leiden tot noodzaak voor uitbreiding. Formatie Communicatie groter dan gemiddeld als gevolg van Indische Buurt en IJburg, focus op keuze van taken.

10 Sector Publiek Hoofdconclusies
Formatie op onderdelen van Beleid en Regie hoog als gevolg van focus op jeugdbeleid. Vastgoed: beheer en bezit panden is tijdsintensief. Mogelijk zoeken naar partners voor bezit en beheer (bijvoorbeeld corporatie). Formatie onderwijs groter dan gemiddeld als gevolg van nieuwbouw onderwijs. Handhaven totdat nieuwbouw gereed is (2012). Formatie voor sport groter dan gemiddeld als gevolg van bewuste keuze hiervoor. Focus op analyse of eigendom van sporthal en zwembad meest efficiënt is.

11 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)
Hoofdconclusies: Formatie Handhaving & Vergunning groter dan gemiddeld, oorzaak is overnemen van zaken uit contract met dienst Binnenwaterbeheer. Niet onderzocht is of deze overname financieel gunstig is. Formatie Projecten over veel taken verspreid. Daardoor is formatie van afdeling als geheel niet te beoordelen. Formatie Beheer Openbare Ruimte op onderdelen groter dan gemiddeld. Oorzaak: dagelijkse straatreiniging en afvalinzameling. Focus op analyse of dit (nog) nodig is.

12 Algemene bevindingen en aanbevelingen
Interim- medewerkers Luisteren naar de burger Urgentie van beleid Probleemeigenaarschap Pioniersrol

13 Onderzoeksvragen De knoppen waar aan gedraaid kan worden
De omvang van de focus op de beleidsterreinen jeugd, welzijn en maatschappelijke ontplooiing => omvangrijke formatie bij openbaar bibliotheekwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, overige recreatieve voorzieningen, sociaal cultureel werk en kinderdagopvang. Het bezit en beheer van maatschappelijk vastgoed. De frequentie van straatreiniging en afvalinzameling. Het niveau van dienstverlening (openingstijden, wachttijden en al dan niet werken op afspraak) van het publiekscentrum.


Download ppt "Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg"

Verwante presentaties


Ads door Google