De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Copyright Berenschot Groep B.V. www.berenschot.com Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg 13 februari 2007 dr. A.C. Geurtsen RC drs. P.J.M. Sprenger.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Copyright Berenschot Groep B.V. www.berenschot.com Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg 13 februari 2007 dr. A.C. Geurtsen RC drs. P.J.M. Sprenger."— Transcript van de presentatie:

1 © Copyright Berenschot Groep B.V. www.berenschot.com Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg 13 februari 2007 dr. A.C. Geurtsen RC drs. P.J.M. Sprenger

2 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 2 Inhoud 1.Vraagstelling 2.Methodiek 3.Kwantitatief formatieonderzoek 4.Resultaten en conclusies per sector 1.Sector BMO 2.Sector Publiek 3.Sector ROB 5.Algemene bevindingen en aanbevelingen 6.Beantwoording onderzoeksvragen

3 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 3 Vraagstelling 1.Beoordeling van de omvang van de formatie van Zeeburg in relatie tot het takenpakket. 2.Waar is nog efficiencyvoordeel te behalen, aan welke knoppen kan (nog) gedraaid worden?

4 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 4 Methode

5 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 5 Kwantitatief formatieonderzoek Hoofdlijnen: Totale omvang formatie: kleiner dan gemiddeld, -8%. Formatie uitvoerende taken: ongeveer gemiddeld, +8% Netto omvang formatie: kleiner dan gemiddeld, -20%

6 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 6 Kwantitatief formatieonderzoek: staf en ondersteuning ZeeburgGem. F.t.e.% Personeel en Organisatie5,41,9%2,8%Kleiner dan gemiddeld Informatisering en Automatisering 10,23,6%2,9%Groter dan gemiddeld Financiën en Control20,77,3%6,9%Ongeveer gemiddeld Juridische Zaken4,31,5% Ongeveer gemiddeld Communicatie6,12,1%1,7%Groter dan gemiddeld Bestuurszaken en – ondersteuning 4,11,4%1,9%Kleiner dan gemiddeld Facilitaire dienst21,27,5%7,8%Ongeveer gemiddeld Secretariaten in het primaire proces 7,92,8%2,4%Groter dan gemiddeld Totaal staf en ondersteuning79,828,1%27,9%Ongeveer gemiddeld

7 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 7 Kwantitatief formatieonderzoek: primair proces ZeeburgGem. F.t.e.% Algemeen bestuur (burgerzaken) 9,070,210,27Ongeveer gemiddeld Openbare orde en veiligheid4,640,110,10Ongeveer gemiddeld Verkeer, vervoer en waterstaat12,700,290,30Ongeveer gemiddeld Economische Zaken1,000,020,07Kleiner dan gemiddeld Onderwijs8,350,190,12Groter dan gemiddeld Cultuur en recreatie13,950,320,25Groter dan gemiddeld Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 10,550,240,31Ongeveer gemiddeld Volksgezondheid en milieu2,850,070,29Kleiner dan gemiddeld Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 18,730,430,73Kleiner dan gemiddeld Totale formatie voor primaire proces 81,841,882,44Kleiner dan gemiddeld

8 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 8 Vergelijking met stadsdelen ZeeburgVier stadsdelen* Totale omvang formatie6,58,3 Formatie uitvoerend3,23,9 Netto omvang formatie3,14,5 *Gegevens uit 2002, betreft Noord, Oud-Zuid, Centrum en Zuid- Oost

9 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 9 Sector Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) Hoofdconclusies Formatie Planning, Control en Financiën gemiddeld, focus op kwaliteitsverbetering rapportages. Formatie Informatisering en Automatisering groter dan gemiddeld, gezien overgang naar SSC in 2008 handhaven. Formatie DIV en FZ gemiddeld, focus op procesanalyse gezien dubbele werkzaamheden. Formatie JZ gemiddeld, uitbreiding IJburg kan leiden tot noodzaak voor uitbreiding. Formatie Communicatie groter dan gemiddeld als gevolg van Indische Buurt en IJburg, focus op keuze van taken.

10 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 10 Sector Publiek Hoofdconclusies Formatie op onderdelen van Beleid en Regie hoog als gevolg van focus op jeugdbeleid. Vastgoed: beheer en bezit panden is tijdsintensief. Mogelijk zoeken naar partners voor bezit en beheer (bijvoorbeeld corporatie). Formatie onderwijs groter dan gemiddeld als gevolg van nieuwbouw onderwijs. Handhaven totdat nieuwbouw gereed is (2012). Formatie voor sport groter dan gemiddeld als gevolg van bewuste keuze hiervoor. Focus op analyse of eigendom van sporthal en zwembad meest efficiënt is.

11 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 11 Sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) Hoofdconclusies: Formatie Handhaving & Vergunning groter dan gemiddeld, oorzaak is overnemen van zaken uit contract met dienst Binnenwaterbeheer. Niet onderzocht is of deze overname financieel gunstig is. Formatie Projecten over veel taken verspreid. Daardoor is formatie van afdeling als geheel niet te beoordelen. Formatie Beheer Openbare Ruimte op onderdelen groter dan gemiddeld. Oorzaak: dagelijkse straatreiniging en afvalinzameling. Focus op analyse of dit (nog) nodig is.

12 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 12 Algemene bevindingen en aanbevelingen Interim- medewerkers Luisteren naar de burger Urgentie van beleid Probleemeigenaarschap Pioniersrol

13 © Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 13 Onderzoeksvragen De knoppen waar aan gedraaid kan worden De omvang van de focus op de beleidsterreinen jeugd, welzijn en maatschappelijke ontplooiing => omvangrijke formatie bij openbaar bibliotheekwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, overige recreatieve voorzieningen, sociaal cultureel werk en kinderdagopvang. Het bezit en beheer van maatschappelijk vastgoed. De frequentie van straatreiniging en afvalinzameling. Het niveau van dienstverlening (openingstijden, wachttijden en al dan niet werken op afspraak) van het publiekscentrum.


Download ppt "© Copyright Berenschot Groep B.V. www.berenschot.com Organisatieanalyse Stadsdeel Zeeburg 13 februari 2007 dr. A.C. Geurtsen RC drs. P.J.M. Sprenger."

Verwante presentaties


Ads door Google