De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

-0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "-0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 -0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie voor LWV en BZW. Indeling Presentatie Onderzoek BCG De maakindustrie in Zuid Nederland. Trends die op de maakindustrie werken Hoe daarmee om te gaan: Toeleveranciers, OEM-ers, Regio. Vervolgacties BOM/LIOF: Programma Make It Actielijnen Make It.

2 -1- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. MAAKINDUSTRIE VAN GROOT BELANG IN ZUID-NEDERLAND Nederlandse economische bedrijvigheid Nederlandse industriële werkgelegenheid Nederlandse maakindustrie Nederlandse industriële R&D- investeringen ~20% ~30% ~40% ~50% Zuid-Nederland levert

3 -2- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. MAAKINDUSTRIE STERKER DAN GEMIDDELD VERTEGENWOORDIGD IN ZUID-NEDERLANDSE ECONOMIE Maakindustrie na zakelijke dienstverlening belangrijkste sector in Zuid-Nederland Aandeel in toegevoegde waarde Nederland EUR 2 mld Aandeel in toegevoegde waarde van Zuid-Nederland (1)Rubber- en kunststof, basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische-, transportmiddelen en overige maakindustrie (2)Textiel- en leder, papier- en karton, aardolie- en steenkoolindustrie en uitgeverijen en drukkerijen Bron:CBS 1996 en 2000; BCG-analyse EUR 4 mld EUR 6 mld Zakelijke dienstverlening (omvang bol correspondeert met regionale toegevoegde waarde) Handel Overheid Maakindustrie (1) Gezondheidszorg Vervoer en communicatie Bouwnijverheid Financiële instellingen Overige diensten Voedings- en genotsmiddelen Chemische Industrie Delfstoffenwinning Horeca Overige industrieën (2) Landbouw en visserij Nuts- bedrijven ‘Fair share’ matrix Zuid-Nederlandse bedrijvigheid, 1999-2000

4 -3- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. 1. Belang Maakindustrie Zuid Nederland groot 2. Samenhang Maakindustrie Z-NL positief en negatief 3. Wereldwijde trends in T&U. Aanpassen nodig 4. Adviezen.OEM-ers: Neem de beste toeleveranciers Toeleveranciers: Wees de beste (kennis, schaal) Regio: Procesbegeleiding, katalysator 5.Stappenplan.Voor individuele OEM-ers; Voor individuele Toeleveranciers; Voor de regio: Toekomstscenario’s, imago, Porterclusters, kennisintensivering. 6. Vervolg: Programma Make It. Onderzoek BCG, Samenvatting

5 -4- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Globalisering van inkoop OEM's TIEN WERELDWIJDE INDUSTRIETRENDS VERANDEREN MARKTSTRUCTUUR VAN MAAKINDUSTRIE IN ZUID-NEDERLAND OEM’s besteden steeds meer uit en transformeren naar kop-staart bedrijven Voorwaartse integratie OEM's door focus op services Toeleveranciers gaan meer zelf risico dragen Kostendruk verschuift van Tier 1 naar Tier 2 toeleveranciers Meer flexibiliteit en marktkennis vereist van toeleveranciers Laagwaardige productie verdwijnt naar lagelonenlanden Aandeel toeleveranciers in product-ontwikkeling neemt toe 1 3 2 4 8 7 Verschuiving van onderdelen naar modules OEM trend 6 9 10 Toeleveran- cier trend Toekomst van marktstructuur maakindustrie in Zuid-Nederland 5 OEM consolidatie drijft consolidatie toeleveranciers

6 -5- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. OEM’S BESTEDEN STEEDS MEER UIT … Wereldwijde uitbesteding groeit met circa 20% per jaar Verwachting is dat uitbesteding de komende jaren blijft groeien Bron:D&B Barometer of global outsourcing 2000 Groei ~20% per jaar Waarde wereldwijde uitbesteding (USD mld) “We zijn van plan in de toekomst verder te gaan met het uitbesteden van productie met een hoog repetitief karakter” - Directeur Inkoop, OEM mobiele telefonie “96% van uitbesteders verwacht toename uitbesteding over 2001; 33% verwacht toename groter dan 15%” - 2001 World Outsourcing Summit “Contract manufacturers hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot dienstverleners over de gehele supply chain. Verwachting is dat hun omzet hierdoor tussen 2000 en 2005 zal verdubbelen” - Kevin Kane, Manager IDC’s contract manufacturing programma 1

7 -6- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. LAAGWAARDIGE PRODUCTIE VERSCHUIFT STEEDS MEER NAAR LAGELONENLANDEN 2 Océ groot formaat scanner Voorbeeld van verschuiving productieactiviteiten naar Oost-Europa Ontwikkelen en bouw van prototypes vindt plaats in Venlo Produceren van relatief eenvoudig plaatwerk en assembleren van modules vindt plaats in Tsjechië Klantspecifiek opbouwen van eindproduct en uitvoeren van gebruikerstesten gebeurt in Venlo Bron:websites; BCG-analyse

8 -7- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. GLOBALISERING VAN INKOOP OEM’S Leidt ook tot internationalisatie toeleveranciers 4 Sterke toename internationaal inkopen afgelopen jarenVerwachting is dat dit verder zal toenemen Voorbeeld inkopen Océ (%)Aandeel buitenland in inkoop uitbesteders Aandeel buitenland in omzet toeleveranciers < 250 medewerkers (1) InternationaalNationaalRegionaal (1)Aandeel buitenland bij toeleveranciers >250 medewerkers, 2000: 61 % Bron:Océ; BCG-enquête, november 2001 Bron:BCG-enquête onder uitbesteders en toeleveranciers in Zuid-Nederland 51 20 29 100%

9 -8- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. VERSCHUIVING VAN ONDERDELEN NAAR MODULES VERSTERKT POSITIE TIER 1 SUPPLIERS Inkoopvolume van Europese OEM's automobielindustrie Aantal onderdelenWaarde Modules/ Systemen Componenten Standaard onderdelen Bron:BCG-database; press search Grondstoffen 6 Aandeel in totaal (%)

10 -9- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. AANDEEL TOELEVERANCIERS IN PRODUCT- ONTWIKKELING NEEMT TOE Bron:BCG-enquête, november 2001; jaarverslagen 7 “Aandeel toeleveranciers in productontwikkeling in Duitse automobielindustrie is in periode 1985-2000 met 150% toegenomen en zal in 2005 50% van totaal zijn” -Verband der Automobilindustrie 2001 “Partnership in productontwikkeling is de enige mogelijkheid om concurrerend te blijven op de markt voor portable audio” -Hans Brons, Philips Electronics, Nationale inkoopdag, 2001 “Vroeger ontwikkelden we compleet nieuwe producten op eigen verantwoordelijkheid, maar tegenwoordig gebeurt de echte engineering en ontwikkeling steeds meer in de studio’s van onze partners” -Chris Dewulf, CEO Nedcar, PT industrie, 12/2000 R&D uitgaven als percentage van omzet R&D uitgaven toeleveranciers stijgen harder dan bij uitbesteders 2000200520002005 UitbestedersToeleveranciers Bron:BCG-enquête onder uitbesteders en toeleveranciers in Zuid Nederland

11 -10- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. KOSTENDRUK VERSCHUIFT VAN TIER 1 NAAR TIER 2 SUPPLIERS Tier 1 suppliers nemen tegelijkertijd deel risico OEM over TraditioneelTrend Kosten -druk OEM Tier 1 suppliers Tier 2 suppliers Bron:Roland Berger 8 Module assemblage Module R&D Inkoop Supplier management Componenten productie Kosten -druk Risico delen R&D Inkoop Assemblage Systeem integratie Testen Systeem assemblage Supplier management

12 -11- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. DRIE STAPPEN WAARMEE MAAKINDUSTRIE KAN INSPELEN OP WERELDTRENDS Stap 1 Individuele bedrijfsoptimalisatie van toeleveranciers Individuele bedrijfsoptimalisatie van uitbesteders Stap 2 Samenwerkingsprojecten tussen OEM’s en toeleveranciers Waardeketen denken vergt andere ‘mindset’ Stap 3 Meer expliciete clustervorming Effectief regiobeleid

13 -12- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. INDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN TOELEVERANCIERS Boodschap Formuleer een visie van de gewenste positie in 2010 Actie Schrijf een strategisch plan met behulp van de maturity assessment methodologie Kies een concurrentiemodel dat daarbij pastDenk na over model van voorwaartse integratie, regisseursfunctie, sectorenspeler en specialist Bedenk wat daarvoor nodig isOntwikkel en investeer voldoende in benodigde vaardigheden, kennis, partners, toeleveranciers en/of eindklanten Versterk basisOverweeg samenwerkingsvormen, fusies en overnames om grotere schaal te bereiken Spreid risicoBenader actief klanten uit meerdere sectoren en vergroot geografische spreiding waar nodig. Investeer in attractieve exportmarkten Stap 1 Uitbesteding waar nodigDenk na welke niet-kern activiteiten uitbesteed kunnen worden naar andere partijen en/of andere landen

14 -13- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. INDIVIDUELE BEDRIJFSOPTIMALISATIE VAN UITBESTEDERS Is vergelijkbaar met acties voor toeleveranciers Boodschap Formuleer een visie van de mondiale concurrentiepositie in 2010 Actie Werk een strategisch plan uit Kies een concurrentiemodel dat daarbij pastKies voor model van voorwaartse integratie, regisseursfunctie, sectorenspeler of specialist Bedenk welke activiteiten hiervoor echt ‘core’ zijn Besteedt niet-core-activiteiten rond productontwikkeling, productie, assemblage en logistiek uit Bedenk welke strategische partners hierbij nodig zijn Plaats een selecte groep toeleveranciers op de strategische partnerlijst Stap 1

15 -14- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. SAMENWERKING EN WAARDEKETEN DENKEN VERGT ANDERE INSTELLING Boodschap Concurrentiepositie vergroten Actie Gezamenlijk nadenken over product- ontwikkeling en innovatie op basis van inzicht in behoeften van eindklanten Innovatie realiserenOpstellen product-roadmaps voor ontwikkelingen in komende jaren Risico’s delen/verkleinenDirect doorspelen van marktinformatie en productieverwachtingen Kennis overdragenPilotprojecten voor productontwikkeling opzetten (evt. mensen uitwisselen) Onderlinge afhankelijkheid managenAfspraken maken over maximale afhankelijkheidspercentage in inkoop of omzet; stimuleren verbreding klantportfolio Stap 2 Afhankelijkheid en samenwerking op basis van toegevoegde waarde en niet op basis van bestaande relatie

16 -15- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. CLUSTERVORMING EN REGIOBELEID KAN ROL VAN DE REGIO VERSTERKEN Boodschap Vorm clusters om innovatie te bevorderen en concurrentiepositie te verbeteren Actie Zet voor drie geselecteerde clusters organisatie op volgens bijvoorbeeld model van Ober- Österreich of met behulp van champions Versterk kennisnetwerk en behoud gekwalificeerd personeel voor de regio Formuleer samenwerkingsagenda met TU Eindhoven en hogescholen Start open technologiecampus met toegang voor uitbesteders en toeleveranciers Introduceer ‘conjunctuurverlof’ waarin werknemers in laagconjunctuur kunnen bijscholen of onderzoek kunnen doen Verhoog imago van maakindustrie en de regioIdentificeer en informeer belangrijkste besluitvormers en media Presenteer regio als cluster in het buitenland Stap 3

17 -16- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. VORM CLUSTERS OM INNOVATIE TE BEVORDEREN EN CONCURRENTIEPOSITIE TE VERBETEREN Voorbeeld Ober-Österreich industriecluster Automobiel Dieseltechnologie Machinebouw PlasticMetaal Mecha- tronicaSoftware IndustrieclusterCompetentiecentra OÖ Voorbeeld van horizontale en verticale clustering in Ober Österreich Gezamenlijke presentatie van cluster naar klanten versterkt concurrentiepositie Samen presenteren op jaarbeurzen Gezamenlijk promotiemateriaal Gezamenlijke salespitch bij internationale klanten Elk cluster heeft eigen website Samenwerking via kenniscentra bevordert innovatie Scholingsprogramma via kennis centra Uitwisselingsprogramma van medewerkers Maandelijkse bijeenkomsten stimuleren kennisoverdracht Ondersteuning door full-time begeleiders vanuit regio organisatie professionaliseert cluster Concrete acties in clusters Bron:www.tmg.at; BCG-interview Stap 3

18 -17- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. CONCLUSIE: Urgentie voor het vervolgprogramma Make It is hoog Z-NL Maakindustrie heeft alleen toekomst wanneer alle partijen (industrie, KIS, overheid en intermediairs) zich gezamenlijk inzetten. Groei Maakindustrie blijft achter (2.4% tov 3.8 %) Basis Zuid-Nederlandse Maakindustrie is smal. Op de factor kosten kan de Z-NL Maakindustrie niet meer concurreren. De universiteit heeft te weinig met de industrie. De schaalgrootte van de toeleveranciers is te klein. Continuïteit vestiging OEM-ers in de regio onzeker. De bedrijven (T&U), KIS en regio: grote uitdagingen.

19 -18- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Programma Make It Actielijnen Het programma is gestructureerd langs (voorlopig) 6 actielijnen: 1. Imago-ontwikkeling Trekker: Chris Dewulf; 2. Toeleveren en uitbesteden Trekker: Jan Vercoulen; 3. Automotive Trekker: Nort Liebrand; 4. Intelligente Systemen Trekker: Martin Rem; 5. Maakuniversiteit Trekker: Theo Boshuisen. 6. Strategie Trekker:?

20 -19- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Projecten en activiteiten T&U Meer samen-werken

21 -20- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Projecten en activiteiten Intell.Syst. Definieer meerdere, elkaar versterkende projecten. Stimulering technical leadership Stimulering industrieel MKB Onderlinge detachering personeel + opzetten gezamenlijke traineeships Ontwikkeling businesspartnerships tussen uitbesteders en ICT-toeleveranciers Stimulering samenwerking regionale kennisinstituten Ontw./intensivering opl./cursussen/seminars Definiëren samenwerkingsprojecten Uitbouw + profilering EESI Aantrekken personeel door regioprofilering (industrie + KIS) Opzetten platform voor kennisuitwisseling KennisinfrastructuurGekwalificeerd personeel Ondersteuning industrie

22 -21- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Projecten Automotive 1. Ontwikkelen Automotive Technology Center. 2. Uitontwikkelen PMTC’s 3. Pi Star projecten tbv de ontwikkeling van de organisatie’s 4. Project Grens Overschrijdend Automotive 5.

23 -22- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Projecten en Activiteiten Strategie 1. Opkomende technologieën voor nieuwe industrie in Zd Nl inventariseren; mappen op bestaande industrie en spin-offs. 2. Technoroadmaps grotere OEM-ers opstellen en daarmee toeleveranciers en kennisinfra confronteren. 3. Porteranalyse Industrie Zuid Nederland uitvoeren om samenhang en synergie bloot te leggen en te benutten. 4. Philips Campus als incubator voor nieuwe industrie- activiteiten ontwikkelen. 5. Acquisitie bedrijven ter aanvulling en versterking industrie.


Download ppt "-0- 26218-02-SC6ZNcol-27Mar02-EDr-AMS.ppt Copyright © 2002 by The Boston Consulting Group, B.V. All rights reserved. Maakindustrie Zuid Nederland. Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google