De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapportages scheepsbrand Willem van der Zwan Siep Paauwe Hoofd Repressieve Dienst en fungerend commandant Brandweer Haarlem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapportages scheepsbrand Willem van der Zwan Siep Paauwe Hoofd Repressieve Dienst en fungerend commandant Brandweer Haarlem."— Transcript van de presentatie:

1 Rapportages scheepsbrand Willem van der Zwan Siep Paauwe Hoofd Repressieve Dienst en fungerend commandant Brandweer Haarlem

2 23 april 2008 Onderzoeksopdracht Op eerste dag reeds wens evaluatieonderzoek Onderzoeksopdracht COT: evalueer de crisisbeheersing en identificeer eventuele leerpunten, met speciale aandacht voor: –alarmering –opschaling –(regionale) coördinatie –interne en externe communicatie Onderzoeksopdracht Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid: evalueer de brandbestrijding door overheidsdiensten en identificeer eventuele leerpunten

3 23 april 2008

4

5 dinsdag 30 januari 09:17 uur

6 23 april 2008

7 dinsdag 30 januari 14:18 uur

8 23 april 2008 dinsdag 30 januari

9 23 april 2008 Bijzonderheden Vrijkomen gevaarlijke stoffen belangrijke factor Langdurige inzet: 4 dagen Vooral effecten voor Beverwijk, bron in Velsen Effecten voor bedrijven, bewoners, verkeer (weg, lucht en water) Veiligheid van hulpverleners belangrijk punt Inzet crisisbeheersingsorganisatie inclusief bestuur Ruime inzet externen en inzet bijstand

10 23 april 2008 Bevindingen crisisbeheersing: selectie De crisisbeheersing is in het algemeen redelijk goed verlopen Op onderdelen ook aandachtspunten: invloed op dit incident beperkt Alarmering brongemeente en effectgemeente kan beter Meldkamer brandweer en ambulance in het algemeen goed gefunctioneerd, wel kwetsbaarheid in bezetting Samenwerking coördinerende teams (COPI, OT en BT) in het algemeen goed: terugkoppeling kan beter

11 23 april 2008 Bevindingen crisisbeheersing: selectie Ruim gebruik van externe ondersteuning: –Noodzaak ondersteuning erkend –Inzet bergingsbedrijf had sneller gekund –Interregionale bijstand heeft operatie mogelijk gemaakt Terecht ruime aandacht voor veiligheid hulpverleners bij inzet –Adequaat gereageerd op zorgen politie, maar niet proactief genoeg Gemeenten bij dit incident in het algemeen goed gefunctioneerd: rol gemeente was beperkt, verdere versterking nodig

12 23 april 2008 Bevindingen crisisbeheersing: selectie Externe communicatie grootste knelpunt –geen onnodig gevaar voor publiek, wel mogelijk onrust vergroot, te weinig gecommuniceerd over risico’s volksgezondheid –communicatie over gevaarlijke stoffen moet beter –inzet calamiteitenzender zou verstandig zijn geweest –voorbereiding moet beter –inzet ERC (www.crisis.nl, 0800-nummer) verstandig, beter benutten Ontruiming relatief goed verlopen: deels uit voorzorg –inzet richting betrokken bewoners en bedrijven groot. Soms onduidelijkheden voor betrokkenen Goed initiatief om nafase activiteiten te coördineren

13 23 april 2008 Brandbestrijding 08.41umelding (dinsdag, 30 januari) 08.48uTS BWK ter plaatse 08.49uNB: middelbrand 08.50uTS VLS ter plaatse 08.57uOvD ter plaatse 08.59uNB: grote brand 09.10uNB: GRIP1 09.15uNB: zeer grote brand+ WVD opstarten 09.27uNB: GRIP2 10.09uNB: GRIP3 13.17ubrand uitslaand _____________________________________________ 07.30uNB: brand meester (vrijdag, 2 februari)

14 23 april 2008 Brandbestrijding Bij alarmering direct duidelijk dat het gaat om een schip, maar niet hoe groot Slijp- en laswerkzaamheden aan boord Schip wordt ontruimd door ‘eigen’ brandwachten op de lokatie waar het schip ligt, wordt standaard tweezijdig aangereden Bij aankomst gezien grootte van schip en rookontwikkeling direct nader bericht middelbrand door TS BWK Vreemd dat brandwachten van schip brand niet aan het bestrijden zijn

15 23 april 2008 Brandbestrijding Brand wellicht al (veel) eerder ontstaan  brandweer op achterstand Geen zekerheid over aanwezigheid van ammoniak aan boord en enorme rookontwikkeling  nb grote brand goede keus Inzetmogelijkheden van BHV-ers beperkt: slechte beschermende kleding en geen onafhankelijke adembescherming (wel gediplomeerde brandwachten) Sluiten van luiken en toegangen niet altijd mogelijk vanwege reparatiewerkzaamheden en stellages in luiken etc. Brandpreventieve voorzieningen functioneerden vanwege verbouwing niet allemaal

16 23 april 2008 Brandbestrijding Op enig moment: explosiegevaar door hoge concentratie koolmonoxide Schuiminzet niet effectief (schuim niet op de plek te krijgen waar het het meeste effect zou hebben) en levert een nieuw probleem op (kans op slagzij vanwege grote hoeveelheid water die ingebracht wordt) Diverse scenario’s uitgewerkt (zinken, uitbranden, blussen etc.) Inzet met twee ROGS-en bij dit soort incident goede keus Vrij laat externe deskundigen ingezet

17 23 april 2008 Bevindingen brandbestrijding Onderzoek niet gericht op ontstaan brand Korps met kanalen en rivieren moet voorbereid zijn: Velsen en Beverwijk waren voorbereid (onder meer oefeningen in het buitenland) De brandweer was ter plaatse binnen normtijden Inzettactiek scheepsbrandbestrijding conform les- en leerstof: –Sluiten luiken achterdek, behoudende inzet voor veiligheid –Sluiten ruimen voordek had mogelijk overlast beperkt, vergde inzet specialistisch materieel

18 23 april 2008 Aanbevelingen: selectie Stel bestuurlijk vast hoe om te gaan met kwetsbaarheid meldkamer Maak bestuurlijke afspraken over alarmeren gemeenten Breng opschalingsprocedure nogmaals onder de aandacht Werk wijze van afstemming COPI en OT uit en borg dit Ontwikkel criteria voor (snelle)inzet externe deskundigen Maak veiligheid hulpverleners vast agendapunt crisisteams

19 23 april 2008 Aanbevelingen: selectie Kom tot een nieuw deelplan Voorlichting, een aangescherpte organisatie en duidelijke rol- en taakverdeling Versterk de samenwerking met de calamiteitenzender nog dit jaar Beoefen de samenwerking tussen gemeente(n) en OT Bezie kritisch planvorming voor meten gevaarlijke stoffen Scherp planvorming ontruiming aan: politie en gemeente

20 23 april 2008 Deelnemende organisaties aan de werkgroep Vergunningen en Handhaving

21 23 april 2008 Doel van het onderzoek 1.Feiten en omstandigheden op een rij zetten 2.Onderzoeksvragen beantwoorden 3.Aanbevelingen doen voor de toekomst

22 23 april 2008 Conclusies Welke aanvragen om ontheffing en vergunningen zijn door de rederij en/of kadebeheerder gedaan? Er zijn geen aanvragen voor ontheffing en/of vergunningen gedaan door de rederij en/of kadebeheerder.

23 23 april 2008 Conclusies Welke vergunningen/ontheffingen hadden verleend moeten worden en door wie? Wet milieubeheer Havenverordening Ruimtelijke ordening Brandveiligheid

24 23 april 2008 Conclusies Welke inspecties/controles/incidenten hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2006? Diversen, geen aanleiding voor betrokken instanties om signalen door te geven aan bevoegd gezag.

25 23 april 2008 Conclusies Er zijn geen aanvragen voor vergunningen/ ontheffingen gedaan om voor langere periode werkzaamheden aan de Velserkade te verrichten. Hierdoor zijn de bevoegde gezagen niet in staat gesteld om de van hen verlangde informatieve en/of toezicht- houdende rol op zich te nemen. De toezichthoudende en controlerende rollen konden niet effectief vervuld worden.

26 23 april 2008 Conclusies Diverse geldende wet- en regelgeving sluit onvoldoende op elkaar aan en/of zijn strijdig. Er zijn onvoldoende integrale toetsing- en afstemmingsmomenten in de processen van ontheffingen/vergunningen in het kader van de bestemmingsplannen, milieuwetgeving en de Havenverordening.

27 23 april 2008 Aanbevelingen –Verbeteren informatieoverdracht door ‘betrokken- partijen-analyse’ en risicoprofielen –Onderzoeken harmoniseren Havenverordeningen –Vergroten begrip door transparantie en communicatie –Eerder met belanghebbenden gesprek aan gaan

28 Bedankt voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Rapportages scheepsbrand Willem van der Zwan Siep Paauwe Hoofd Repressieve Dienst en fungerend commandant Brandweer Haarlem."

Verwante presentaties


Ads door Google