De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst regio Eindhoven 29 november 2007 Naar een plan van aanpak 7&8&9 Maatschappelijke Zorg Daan Heineke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst regio Eindhoven 29 november 2007 Naar een plan van aanpak 7&8&9 Maatschappelijke Zorg Daan Heineke."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst regio Eindhoven 29 november 2007 Naar een plan van aanpak 7&8&9 Maatschappelijke Zorg Daan Heineke

2 MOVISIE Landelijk kennisinstituut maatschappelijke ontwikkeling Landelijk kennisinstituut maatschappelijke ontwikkeling Expertise alle prestatievelden Wmo (muv 2) Expertise alle prestatievelden Wmo (muv 2) Ondersteuning en advisering gemeenten, provincies instellingen en brancheorganisaties Ondersteuning en advisering gemeenten, provincies instellingen en brancheorganisaties In 20 regio’s actief geweest tav MO, OGGZ en VB In 20 regio’s actief geweest tav MO, OGGZ en VB MZ-visie in Nijmegen, Doetinchem en Hilversum MZ-visie in Nijmegen, Doetinchem en Hilversum Intensief aan slag met lokale OGGZ (netwerken) Intensief aan slag met lokale OGGZ (netwerken)

3 MAATSCHAPPELIJKE ZORG Drie (prestatie)velden lopen steeds meer door elkaar heen Drie (prestatie)velden lopen steeds meer door elkaar heen Steeds meer regio’s: maatschappelijke zorg als verzamelterm, als 1 samenhangend prestatieveld Steeds meer regio’s: maatschappelijke zorg als verzamelterm, als 1 samenhangend prestatieveld

4 MAATSCHAPPELIJKE ZORG & Wmo Sinds 2007 geeft Wmo flinke impuls aan MZ Sinds 2007 geeft Wmo flinke impuls aan MZ Herijking (opschudden) Herijking (opschudden) Kwaliteitsverbetering Kwaliteitsverbetering Volumevergroting (in relatie met het Stedelijk Kompas) Volumevergroting (in relatie met het Stedelijk Kompas) Samenhang Samenhang Regie Regie Cliëntparticipatie Cliëntparticipatie

5 DE CLIENT CENTRAAL Daar altijd mee beginnen! Daar altijd mee beginnen! Denk vanuit de doelgroep (en niet vanuit het aanbod, sectoren of prestatievelden) Denk vanuit de doelgroep (en niet vanuit het aanbod, sectoren of prestatievelden) Maar wie is die doelgroep? Maar wie is die doelgroep? Doelgroep is nogal diffuus! Doelgroep is nogal diffuus! In ieder geval bijna altijd: MULTIPROBLEEM In ieder geval bijna altijd: MULTIPROBLEEM

6 psychische problemen overlast huiselijk geweld schulden ouderen- mishandeling verwaarlozing eenzaamheid verslaving vervuiling 1 a 2 % van de inwoners in multiprobleemsituatie opvoedings- nood

7 OGGZ-ladder 4 3 2 1 0 Feitelijk daklozen Gehele bevolking Risicogroepen ©Prof. Dr. J.Wolf, 2006 Handreiking OGGZ in de Wmo Zwaardere problemen op meerdere leefgebieden Kwetsbare mensen in institutionele zorg

8 Zes niveaus van maatschappelijke uitval 70% Zelfredzamen 28% 1,25 % 0,5 % 0,1% 0,15 Risicogroepen Multiproblem- Situaties & HG Zeer ernstige multiproblem- situaties Recent daklozen Residentieel daklozen Feitelijks daklozen op straat Collectieve preventie Secundaire preventie Lokale OGGZ (netwerken-teams) Bovenlokale OGGZ (bemoeizorg) 24-uurs MO Laagdrempelige MO INWONERS AANBOD ALLE GEMEENTEN CENTRUM GEMEENTEN

9 POH Zelfredzamen Risicogroepen Multiproblem- situaties Zeer ernstige multiproblem- situaties Recent daklozen Residentieel daklozen Feitelijks daklozen op straat Collectieve preventie Secundaire preventie Lokale OGGZ (netwerken-teams) Bovenlokale OGGZ (bemoeizorg) 24-uurs MO Laagdrempelige MO INWONERS AANBOD PREVENTIE OPVANG HERSTEL

10 Aantallen SREAantalInwonersVerz.gebAantalFeitelijkDaklozenAantalResidentieelDaklozenVerkommerd. & Verloederd. ErnstigezorgmijdersLichtebeginnende Multiproblem situaties HelmondPeelland323.000270? = 0,08% 480 =0,15 % 300?=0,09%320 =0,10 % 368 = 0,11 % 1600 =0,50 % 284 HG 224 VIP 4000 =1,25 % EindhovenKempenland314.000470 =0,15 % 310 =0,10 % 320 = 0,1 % 1550 =0,50 % 150 HG 196 VIP 3900 =1,25 % 700 = 0,20 %

11 Maatschappelijke uitval (niveau en fase) Niveau van maatsch uitval Niveau van maatsch herstel Fase van maatschappelijke uitval en herstel Zelfredzamen & risicogroepen Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel

12 Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zelfredzamen & risicogroepen Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Vijf onderdelen maatschappelijke zorg

13 Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zelfredzamen & risicogroepen Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Herstel & Reintegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Vijf onderdelen maatschappelijke zorg

14 Herstel & Reintegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Vijf onderdelen maatschappelijke zorg Pv 5 Pv 7 Pv 9 Pv 7 (AHG) Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Pv 8 (OGGZ) Pv 1-6 Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Wcpv Pv 7 (MO) Pv 7 (VO) Pv 7 (ZO) Pv 9 (VB) Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zelfredzamen & risicogroepen Feitelijk daklozen Residentieel daklozen

15 Vijf onderdelen maatschappelijke zorg Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zelfredzamen & risicogroepen Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Herstel & Reintegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Pv 5 Pv 7 Pv 9 Pv 7 (AHG) Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Pv 8 (OGGZ) Pv 1-6 Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Wcpv Pv 7 (MO) Pv 7 (VO) Pv 7 (ZO) Pv 9 (VB) Ambulante Woonbegeleiding Nazorg Waakvlambegeleid. Bovenlokaal meldpunt Bemoeizorg- Interventieteam ASHG Lokale netwerkenPreventie- programma’s Crisisopvang Laagdr. opvang 24-uurs wonen Begeleid Wonen

16 Vijf onderdelen maatschappelijke zorg Mensen die na Maatschappelijke uitval werken aan herstel Zware, hardnekkige multiproblemsituaties Lichte, beginnende multiproblemsituaties Zelfredzamen & risicogroepen Feitelijk daklozen Residentieel daklozen Herstel & Reintegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Pv 5 Pv 7 Pv 9 Pv 7 (AHG) Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Pv 8 (OGGZ) Pv 1-6 Pv 8 (OGGZ) Pv 9 (VB) Wcpv Pv 7 (MO) Pv 7 (VO) Pv 7 (ZO) Pv 9 (VB) Ambulante Woonbegeleiding Nazorg Waakvlambegeleid. Bovenlokaal meldpunt Bemoeizorg- Interventieteam ASHG Lokale netwerkenPreventie- programma’s Crisisopvang Laagdr. opvang 24-uurs wonen Begeleid Wonen Alle gemeentenCentrumgemeenteAlle gemeenten Centrumgemeente LOKALE MZ BOVENLOKALE MZ

17 Herstel & Reïntegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Stichting Zelfhulpnetw 41 zelfhulpgroepen ????? Sociale activering Kamers met kansen Team Zwerfjongeren Veelplegersoverleg ASHG frontoffice=meldp. AHG Backoffice Stedelijk Bemoeizorgteam GGzE Lumensgroep Novadic/Kentron GGD Bemoeizorgteam GGZ Oost-Brabant Novadic-Kentron Alles Kiddsz???? Zorgnetwerken Woonoverlastteams Vroegt. interv. Probl.huurd. Voorkomen huisuitzett. Collectieve preventie GGZ Signalering psych.kk? Novadic/Kentron GGzE GGD AMW GGZ Oost-Brabant GGD (lotgenotencontact Kk met psychosoc.probl. Collectieve preventie VZ Novadic/Kentron Prestatievelden 1-6 Eenzaamheidsprojecten Cliëntondersteuning Crisisinterventie thuis Crisisopvang jongeren Crisisopvang Crisisopvang verslfden TO versl.prostituees TO daders huiselijk gew. Zorghotel Dagopvang versl. Huiskamer versl. Prost. Nachtopvang Nachtopvang versl. 24/uurs zwerfjongeren 24-uurs verblijf 24-uurs beschermd won BW jongeren BW tienermoeders BW ex-gedetin. Groepsbegel wonen Groepsbegeleid wonen Begeleid wonen BZW wonen jongeren BZW DOOR HELMOND Vijf onderdelen maatschappelijke zorg SRE

18 Herstel & Reïntegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Capaciteit nazorg Maatschappelijke steunsystemen AHG Bemoeizorg Capaciteit preventie Tekort aan Diverse woonvormen (250) Tekort aan woonvoorz (110) Verstopping MO Knelpunten maatschappelijke zorg SRE Tekort aan samenhang

19 Herstel & Reïntegratie Bemoeizorg & Toeleiding Signalering & Vroeghulp Preventie Opvang & Doorstroom Ambulante Woonbegeleiding Reintegratietrajecten Maatschappelijke steunsystemen (Pv 5) Uitbreiden van Bemoeizorg Preventieve Woonbegeleiding Regionale aanpak Collectieve preventie Prioriteiten maatschappelijke zorg SRE Meer zicht op de vraag

20 Optimale kwaliteit van leven OGGZ-cliënten Tegengaan maatschappelijke uitval (preventie) Maatschappelijk herstel (meer competenties en zelfredzaam) Effectieve uitvoering van OGGZ-trajecten en reguliere trajecten (kwaliteit van het aanbod) Effectieve samenwerkingsstructuur (netwerken en ketens, bijv. Centrale Voordeur) Effectief gemeentelijk beleid Werken aan resultaten, prestaties, effecten Richten (visie) Inrichten (organisatie) Verrichten (uitvoering ) Berichten (monitor)

21 SAMENWERKEN Meervoudige problematiek vergt een meervoudige aanpak, dus met meerdere partners Meervoudige problematiek vergt een meervoudige aanpak, dus met meerdere partners Ketensamenwerking moet speerpunt zijn van de regio Ketensamenwerking moet speerpunt zijn van de regio Essentieel: de regie Essentieel: de regie Onderscheid drie niveaus nodig: Onderscheid drie niveaus nodig:

22 Drie niveaus van samenwerking NiveauTaakDoelgroepPartnersRegieDoel BeleidBeleidsvisieBeleidsafspraken Beleids- signalering Totale MZ- doelgroep OpdrachtgeversfinanciersGemeente Centrum- gemeente Effectief beleid KetenStructureleafspraken Een MZ- subdoelgroep (cliëntprofiel)AanbiedendeorganisatiesKetenregisseurVeldregisseur Effectieve keten TrajectAanpakken multiproblem- situaties Eén multiproblem- cliënt Hulp- en dienstverleners (professioneel en vrijwillig) CasemanagerZorgcoördinatorTrajectregisseur Effectief traject

23 10 BOODSCHAPPEN (1) 10 BOODSCHAPPEN (1) 1. Denk vanuit de doelgroepen (en niet vanuit sector, € of proces) 2. Maak 1 prestatieveld maatschappelijke zorg 3. Maak onderscheid tussen lokaal en bovenlokaal 4. Lokaal wat lokaal kan, bovenlokaal wat moet: Ga aan de slag met regiodekkend systeem van vergelijkbare lokale netwerken of teams die snel en dichtbij veel kunnen doen! Met directe en duidelijke lijnen naar bovenlokaal meldpunt. Zie pilot. 5. Formuleer doelgroepgerichte en concrete ambities (doelstellingen, prestaties), zo SMART mogelijk.

24 10 BOODSCHAPPEN (2) 10 BOODSCHAPPEN (2) 6. Daartoe persoonsgerichte aanpak en Centrale Voordeur MO 7. Gemeenten en zorgkantoor (en wellicht corporaties als ze meebetalen) hebben regie: niet doorschuiven naar stuurgroep (wel laten adviseren door instellingen en cliëntvertegenwoordigers). 8. Werk aan samenhang en regie per regio (en Kempenland en Peelland) 9. Hou het aantal platforms en werkgroepen overzichtelijk 10. Werk aan regionale MZ-monitor en CVS: structureel inzicht in de vraag (en ook het aanbod: weet welke groep je goed en welke groep je niet bereikt met de huidige inzet van € 2,75 miljoen OGGZ, € 12 miljoen MO en € 8 miljoen AWBZ)


Download ppt "Bijeenkomst regio Eindhoven 29 november 2007 Naar een plan van aanpak 7&8&9 Maatschappelijke Zorg Daan Heineke."

Verwante presentaties


Ads door Google