De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond VWO 4, TTO 4 dinsdag 24 september Aanvang 19.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond VWO 4, TTO 4 dinsdag 24 september Aanvang 19.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond VWO 4, TTO 4 dinsdag 24 september Aanvang 19.30 uur

2

3 Programma van de avond Opening + welkom Informatie Tweede Fase, dhr. Bolluijt Kennismaking met mentoren (V4Ta, V4Tb, V4c, V4d) Voorlichting TTO voor V4Ta, V4Tb

4 Een mooie baan later…

5 De getallen… 95 leerlingen vier klassen Verdeling * 69 atheneum * 26 gymnasium * 45 TTO CM/EM 35, NG/NT 60

6 4 VWO, enkele aspecten… (1) Organisatie Tweede Fase (herhaling) Het informatieboekje PTA + examenreglement VWO Toetsweken / soorten toetsen / herkansingen

7 Structuur Tweede Fase Elke leerling heeft drie onderdelen waaruit zijn ‘vakkenpakket’ is opgebouwd: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrije deel

8 Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Frans/Duits (Grieks/Latijn) Maatschappijleer CKV (KCV) = culturele en kunstzinnige vorming (klassieke en culturele vorming) ANW (algemene natuurwetenschappen) LO 1 (lichamelijke opvoeding) (Profielwerkstuk)

9 Profieldeel (vier vakken) CM: geschiedenis + wiskunde A +… + … EM: economie + wiskunde A + geschiedenis + … NG: biologie + wiskunde A of B + scheikunde + … NT: natuurkunde + wiskunde B + scheikunde + …

10 Vrije Deel Deel is echt vrij: keuze-examenvak, kan ook NLT, Aardrijkskunde / Informatica / M&O / Tekenen zijn Deel is niet vrij: * godsdienst * loopbaanoriëntatie * werkweek (excursies) (5V) * profielwerkstuk (5V/6V) En een extraatje: het KWC-uur…

11 KWC-uur Periode A-D een lesuur per week, donderdag 2 e uur Extra activiteit naast reguliere lessen Vier ‘streams’: - honour, talent, work, basic Rietveld meubels, Spaans, sabelschermen, Zweeds, muziek, toneel, modules exacte vakken, ondernemen, Cambridge, etc….

12

13 september 2013 Excellentie op het KWC

14 Wanneer? Schooljaar 2013 – 2014: Start excellentietraject bovenbouw havo/vwo Schooljaar 2014 – 2015 Start excellentietraject klas 1 t/m 6

15 Waarom? Recht doen aan behoefte tot uitdaging (laten) ontwikkelen van talenten Stimuleren van een betere studiehouding Betere kansen bieden voor toelating bij studies

16 Voor wie? Leerlingen die al excellent zijn Leerlingen die excellent willen worden Docenten die hun eigen excellentie willen ontwikkelen

17 Hoe zit excellentietraject eruit? (VWO-bovenbouw) Beetje te vergelijken met ‘vrije’ vrije deel (start Tweede Fase) Traject met name in VWO 4 en VWO 5 240 uur extra, naast reguliere vakken Vaste voet: 150 uur Keuzeactiviteiten: 90 uur

18 Vaste voet – verplichte onderdelen = 150 uur PWS-plus+ 40 uur Vijf honourmodules+ 20 uur per module Community-activiteiten*+ 10 uur * talentmiddagen, wetenschapscafés, Rectors League, wetenschapsquiz e.a.…..

19 Keuze-activiteiten Honourmodule20 uur Talentmodule15 uur Externe masterclass5 uur per dagdeel Olympiades2 e ronde: 10 uur finale: 40 uur Debatwedstrijden15 uur Medezeggenschapsraad25 uur Differentiatie per vak10 uur per periode Andere activiteiten15 uur

20 KWT-uur Hulp op maat Niet voor alle vakken Einde van de dag, vaak 5 e of 6e uur In/Na overleg met mentor, vakdocent

21 Informatieboekje / PTA programma van toetsing en afsluiting (wettelijk verplicht: examenonderdelen) + examenreglement Informatie over toetsen: soort, periode, lengte, stofomschrijving, weging, wel of geen examencijfer vier periodes: tussentoetsen en eindtoetsen Handelingsdelen: vaardigheden trainen, geen cijfer, wel voorwaarde voor herkansing

22 Toetsperiodes / herkansingen (1) Vier toetsperiodes Heel weinig toetsen met examenweging in V4 Wel examentoetsen voor maatschappijleer, ANW (sluiten af in V4) en KCV (sluit af in V5) Ook enkele praktische opdrachten met examenweging

23 Toetsperiodes / herkansingen (2) Inhalen van toetsen uit toetsweek: in principe in week 2 of 3 van nieuwe periode 1 herkansing aan het einde van het schooljaar mogelijk (toets periode D) Rapportage: derde week van volgende periode, alleen na periode B volgt een schriftelijke rapportage

24 Bevorderd naar 5 VWO…? (1) Norm is gebaseerd op slaag/zakregeling voor 6 VWO in 2016 1x5, andere cijfers 6 of hoger 1x4 of 2x5, andere cijfers 6 of hoger en het gemiddelde van alle cijfers 6.0 of hoger** 1x5 en 1x4, andere cijfers 6 of hoger en het gemiddelde van alle cijfers 6.0 of hoger** Gemiddelde centraal eindexamen (CE): 5.5 of hoger Voor vakken Nederlands, Engels en wiskunde tenminste twee eindcijfers 6 of hoger en geen cijfer lager dan 5. ** cijfer godsdienst telt niet mee bij compensatie!

25 Bevorderd naar 5 VWO…? (2) Voorwaarden: - ckv, lo 1, godsdienst zijn voldoende of goed afgerond - handelingsdelen in orde - vakken ANW + maatschappijleer als 1 cijfer bij de overgang (= combinatiecijfer) Leerlingen die niet aan de eisen voldoen, worden besproken tijdens de overgangsvergadering

26 Een voorbeeldje… (1) Netl6Econ6 Entl6WisA6 Fatl4Ges7 Maat6M&O6 CKVv ANW6 LO 1v

27 Een voorbeeldje… (2) Netl6Econ5 Entl4WisA7 Fatl9Ges6 Maat6Ak6 CKVv ANW6 LO 1v

28 Rekentoets, hoe zit het daarmee? Huidige V6-leerlingen: wel cijfer rekentoets op diploma, telt niet mee bij zakken/slagen Huidige V5-leerlingen: zie V6-leerlingen Huidige V4-leerlingen: cijfer telt mee voor zakken/slagen, op zelfde manier als Nederlands, Engels en wiskunde…

29 De rol van de ouders… ‘…zelf doen….!’ ‘…laat me nou maar…!’ ‘…oh, niks bijzonders…!’ ‘…het komt wel goed…!’ ‘… jaaahaaa….’ (u kent dat toontje wel…)

30 En dan wacht de mooiste baan …

31 De heer Visser, V4cOLC De heer Augustijn, V4TbB18 Mevrouw Van Iperen, V4TaB19 Mevrouw Jagtenberg, V4dB13


Download ppt "Informatieavond VWO 4, TTO 4 dinsdag 24 september Aanvang 19.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google