De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten VELON Zwolle 10 maart 2014 Liesbeth van Beijsterveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten VELON Zwolle 10 maart 2014 Liesbeth van Beijsterveld."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten VELON Zwolle 10 maart 2014 Liesbeth van Beijsterveld Denise van Schelven Willem de Vos

2 Groepsplan Technisch Lezen Schooljaar2013-2014 Groep5 – meester Ben Startdatum01-09-2013 Einddatum 01-02-2014 Doel Van AVI 6 naar AVI 7: Isa, Lotte, Harold, Jamal, Lola, Amy Van AVI 5 naar AVI 6: Dalia, Damian, Sude, Rowan, Luxi, Sterre, Esmee, Jayden, Sophie, Merijn, Nikita, Angelique, Bjorn, Mirjam, Roos, Melissa, Melanie, Desiree, Stefan, Arjan, Mohammed Van AVI 3 naar AVI 4: Sara, Pieter, Yannick Van AVI 2 naar AVI 3: Nadia, Sumeya PlanVan AVI 6 naar AVI 7: verdiepte aanpak Van AVI 5 naar AVI 6: basisaanpak Van AVI 3 naar AVI 4: intensieve aanpak Van AVI 2 naar AVI 3: zeer intensieve aanpak

3 Opbouw workshop Intro groepsplan Doelen Project Schoolcijfers, een tweede natuur. Begeleidings- en onderzoeksprogramma Opbrengstgericht werken Opbrengstgericht werken in curriculum PABO Hogeschool Rotterdam Ervaren... Discussie

4 Doelen Presentatie van een module ‘probleem gestuurd onderwijs’ op Hogeschool Rotterdam, waarin (aankomende) leraren data uit informatiesystemen (b.v. Cito leerlingvolgsysteem) kunnen analyseren, interpreteren, gebruiken en toepassen, zodat hun handelingsrepertoire gericht op opbrengstgericht werken wordt bevorderd. Samenwerking tussen Pabo, KCTO en partners laten zien www.schoolcijfers.com

5 Begeleidingsprogramma Schoolcijfers Het bevorderen van competenties op het gebied van datageletterdheid in samenwerking met de Hogeschool, CED-groep en Universiteiten Antwerpen en Enschede Regelmatige bijeenkomsten met Hogeschool en CED-groep Interventies en trainingen Uitwisseling tussen scholen Internationale uitwisseling tussen scholen en experts

6 Onderzoeksprogramma Schoolcijfers Literatuurstudie Interviewen van diverse betrokkenen Raadplegen van experts Vragenlijsten. Quasi-experimenteel onderzoek

7 Opbrengstgericht werken Overheidsbeleid is gericht op het verbeteren van de basisvaardigheden van leerlingen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Een van de middelen om dit te bereiken is Opbrengstgericht werken (OCW, 2007; Inspectie van het onderwijs, 2010; Rijksoverheid, 2011) Een manier van werken waarbij je gebruik maakt van gegevens over leeropbrengsten om onderwijs te evalueren en aan te passen en leerprestaties te verbeteren.

8 Stand van zaken ogw Basisscholen onvoldoende kennis van en vaardigheden in het omgaan met data op basisscholen (Van Petegem en Vanhoof, 2004; Verhaeghe et al, 2011 ) moeite met: analyseren en interpreteren van verzamelde gegevens onderwijsaanbod afstemmen op verschillen tussen lln (Inspectie van het Onderwijs, 2013) Lerarenopleiding onvoldoende aandacht voor opbrengst- en datagestuurd werken in curriculum

9 Cyclus datagestuurd werken Data: - Verzamelen - Analyseren/ interpreteren - Samenvatten analyse/interpretatie Doelen stellen: - Aanboddoelen - Resultaatdoelen - SMART geformuleerd Clusteren: - Verdelen naar instructiebehoeften - In 3 niveaugroepen Aanpak in de klas: - Leerstofaanbod - Leertijd - Didactisch handelen - Klassenmanagement Evalueren: - Zijn de gestelde doelen behaald? - Waarom wel/niet? - Aanpassen plan

10 Opbrengstgericht werken op de PABO Hogeschool Rotterdam Semester 5: Didactiek afgeleid van Probleemgestuurd onderwijs (onderdeel van de profileringsfase jaar 3) 4 thema’s ontwikkelings- en leerlijnen opbrengstgericht werken handelingsgericht werken, visie en beleid

11 Probleemgestuurd onderwijs Student staat centraal in zijn leerproces Docent bepaalt basisdoelstellingen, student bepaalt aanvullende doelstellingen. Problemen zijn ontleend aan de toekomstige beroepspraktijk Gedurende een thema werken studenten daarnaast aan een individueel beroepsproduct Begeleiding op inhoud en proces vindt plaats in onderwijsgroepen van 8-12 studenten. Problemen worden besproken aan de hand van een vaste procedure: de Zevensprong (Camp, G, van het Kaar, A, van der Molen, H & Schmidt, H. (2002). PGO stap voor stap, een overzicht voor studenten en tutoren. Instituut voor Psychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.)

12 De zevensprong van PGO 1. Begripsverheldering2. Probleemstelling formuleren3. Brainstorm4. Probleemanalyse5. Leerdoelen formuleren6. Zelfstudie7. Nabespreking

13 Doelstellingen module Opbrengstgericht werken 1. De student kan de onderwijsontwikkelingen op het gebied van opbrengstgericht werken benoemen en op zijn stage in kaart brengen. 2. De student kan verschillende soorten data lezen, analyseren en interpreteren. 3. De student kan, op basis van data, leerlingen clusteren op niveau. 4. De student kan aanboddoelen op groepsniveau en resultaatdoelen op arrangementniveau in het groepsplan formuleren. 5. De student kan een gedifferentieerd onderwijsaanbod ontwerpen op basis van data. 6. De student kan de onderdelen van het onderwijsleerproces, namelijk leerstofaanbod, leertijd, didactisch handelen en klassenmanagement, in het groepsplan uitwerken. 7. De student kan het onderwijsleerproces evalueren met behulp van het groepsplan. 8. De student kent het belang van interactie tussen binnen- en buitenschools leren. 9. De student weet aan welke kwaliteitseisen een goede toets moet voldoen en welke (alternatieve) mogelijkheden er zijn als de betreffende vaardigheden moeilijk te toetsen zijn.

14 Problemen Probleem 1: Werken aan opbrengsten Probleem 2: Ben ik wel datageletterd?! Probleem 3: Meten = weten Probleem 4: Wie hoort waar? Probleem 5: Een groepsplan met ‘handen en voeten’ Probleem 6: Klaar voor opbrengstgericht of niet?! Probleem 7: De cirkel is rond! Probleem 8: Een rapportcijfer voor spreekvaardigheid ….

15 Beroepsproduct Groepsplan Beginsituatie Doelen Plan Evaluatie

16 Ervaren... 1. Begripsverheldering2. Probleemstelling formuleren3. Brainstorm4. Probleemanalyse5. Leerdoelen formuleren6. Zelfstudie7. Nabespreking

17 M mm, ik heb de resultaten op het gebied van begrijpend lezen geanalyseerd. De resultaten zijn zwak. Vervolgens heb ik het geïnterpreteerd en het is me gelukt een idee te krijgen van de oorzaken daarvoor! Oh, ik heb veel minder.. Welke data heeft hij eigenlijk verzameld? Groepsplan Begrijpend lezen Groep 6A Startdatum: 01- 09-2013 Einddatum: 01- 02-2014 Groepsplan Begrijpend lezen Groep 6B Startdatum: 01-09- 2013 Einddatum: 01-02- 2014 Meten = weten

18 Cursusbeheerder: L. van Beijsterveldt Blokontwikkeling: M. Antens L. van Beijsterveldt S. Costongs K. van Dorsselaer E. Geers S. Hofman S. Nuijens B. Oprins D. van Schelven Projectleiding Schoolcijfers: W. de Vos


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Opbrengstgericht werken door aanstaande leerkrachten VELON Zwolle 10 maart 2014 Liesbeth van Beijsterveld."

Verwante presentaties


Ads door Google