De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 TECHNICUS MECHATRONICA M.B.O. opleidingsstructuur (niveau 1-2-3-4)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 TECHNICUS MECHATRONICA M.B.O. opleidingsstructuur (niveau 1-2-3-4)"— Transcript van de presentatie:

1 1 TECHNICUS MECHATRONICA M.B.O. opleidingsstructuur (niveau 1-2-3-4)

2 2 MECHATRONICA HOOFDONDERDELEN: Technische vaardigheden Sociale- en persoonlijke vaardigheden Bedrijfskennis en organisatie

3 3 MECHATRONICA Hoofdonderdeel technische vaardigheden: Mechanica Elektro/Elektronica/Optica Technische informatie

4 4 MECHATRONICA Hoofdonderdeel sociale- en persoonlijke vaardigheden: Levensbeschouwelijke- en maatschappelijke vorming Leren hanteren van waarden en normen Teambuilding

5 5 MECHATRONICA Hoofdonderdeel bedrijfskennis en organisatie: Veiligheid Organisatiestructuren Logistiek handelen Arbo-wetgeving en milieu

6 6 MECHATRONICA Leervelden eerste leerjaar: Analyseren van de functionele samenhang in mechatronische systemen (40) Repareren van mechanische onderdelen (80) Installeren van elektrische onderdelen in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften (100) Onderzoeken van energie- en informatiestromen in elektrische, pneumatische en hydraulische systemen (60) Communiceren met behulp van data- verwerkingssystemen (40)

7 7 MECHATRONICA Leervelden tweede leerjaar: Plannen en organiseren van werkzaamheden (40) Realiseren van eenvoudige mechatronische onderdelen (100) Ontwerpen en opbouwen van mechatronische systemen (140)

8 8 MECHATRONICA Ondersteunende vakken 1ste en 2de leerjaar: Wiskunde Natuurkunde Nederlands Engels en/of Duits

9 9 MECHATRONICA Leervelden derde en vierde leerjaar: Onderzoeken van informatie stromen in complexe mechatronische systemen (80) Plannen en organiseren van montage en demontage (40) Inbedrijfstelling fout- en storingzoeken bij mechatronische systemen (160) Uitvoerende werkzaamheden voor het instandhouden en optimaliseren van mechatronische systemen (80) Overdragen en instrueren van mechatronische systemen aan klanten (60)

10 10 MECHATRONICA Werken in de dagelijkse praktijk met andere personen en communiceren met elkaar in de landstaal en de engelse taal. Economisch toepassen van de juiste materialen, verantwoord en bewust handelen met het in acht nemen van de voorschriften om negatieve uitwerkingen van buitenaf te minimaliseren. Het zekerstellen van de inhoud van de veiligheidsvoorschriften om storingsvrij te werken met toegepaste systemen Kwaliteitsbewust omgaan met kwaliteitsstandaards om kosten en verlies te beperken.

11 11 MECHATRONICA Het ontwikkelen en beschrijven van procedures voor het lokaliseren en opheffen van storingen Het gebruik van een computer als gereedschap Het lezen van handleidingen in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal Het opstellen van handleidingen in het Nederlands.

12 12 BEROEPSBESCHRIJVING Beroepsbeeld Opbouw en organisatie van bedrijven Arbo-wetgeving en milieu en de wereld om je heen Bedrijfsmatige en technische communicatie Plannen, sturen en controleren van het arbeidsproces Kwaliteitsmanagement Beproeven van systemen Handmatig en automatisch verspanen, bewerken en omvormen van materialen Installeren van elektrische componenten en samengestelde modulen

13 13 BEROEPSBESCHRIJVING Meten en beproeven van elektrische grootheden Installeren en testen van hard- en softwarematige onderdelen Programmeren van mechatronische systemen Opbouwen en beproeven van elektrische, pneumatische en hydraulische besturingen. Samenbouwen van modulen en componenten tot machines en systemen

14 14 BEROEPSBESCHRIJVING Monteren, demonteren, vervoeren en beveiligen van machines- en apparaten, systemen en toebehoren Beproeven en instellen van functie eenheden in mechatronische systemen Inbedrijfstelling en bedienen van mechatronische systemen Instandhouden en optimaliseren van mechatronische systemen

15 15 Als de wind der verandering waait bouwen sommigen muren en anderen windmolens (Festo Academy)

16 16 MECHATRONICA de definitie: Mechatronica is de naadloze werkzame combinatie van verschillende complementaire technologieën welke op integrale wijze functioneert

17 17 MECHATRONICA Industrie focus Bij industriële automatiseringsprocessen omvat mechatronica het proces van kunstmatig bewegen en elektronisch beheersen

18 18 BEWEGINGSPROCES Het bewegingsproces omvat de mechanismen en de daarbij benodigde soorten actuatoren, ongeacht of zij van pneumatische, hydraulische, elektromotorische of calorische aard zijn. Dit geheel is constructief aan maatvoering gebonden en valt onder het deel “Mecha”van het begrip Mechatronica

19 19 BEHEERSPROCES Het beheersproces omvat de signalerende, controlerende, commanderende en visualiserende technologie, welke via netwerktechnologie met elkaar communiceert middels industriële informatica en vormt hiermede het tweede deel “Tronica” van het begrip Mechatronica

20 20 Menselijk lichaam AderenZintuigen Zenuwen Hersenen OrganenLichaam skelet Handen en voeten Spieren Biologische integratie

21 21 Machine / object Energie transportSensoren Netwerk / bussystemen Processoren / informatica Energie voorziening Constructie Mechanismen Aandrijvingen Technologische integratie

22 22 Competentie structuur

23 23 STRUCTUUR TECHNISCHE ONDERWIJS Kennis/niveauGradatie/deelname TU HBO MBO VMBO BASISONDERWIJS

24 24 De “cashflow” van vandaag wordt behaald met de technologie van gisteren Jan Baan

25 25 MECHATRONICA Mechatronica is de naadloze werkzame combinatie van verschillende complementaire technologieën welke op integrale wijze functioneert

26 26 MECHATRONICS Mechatronica is the seamless combination of various complementary technologies that function in an integral way

27 27 MECHATRONICS In an Industrial Automation process Mechatronica contains Mechanical movement and Electronic based controls

28 28 MOTIONPROCESS The motionprocess contains the mechanics and the necessary kinds of actuators despite the fact that they are pneamatic, hydraulic, electromotoric or hand operated driven. All this is tied to construction dimensions and is part of “Mecha”of the understanding Mechatronics

29 29 CONTROLPROCESS The controlprocess contains the signalling, controlling, commanding and visualising technology, which communicates via networktechnology with each other by means of technical software information and in that way it forms the second part “tronics”of the understanding Mechatronics


Download ppt "1 TECHNICUS MECHATRONICA M.B.O. opleidingsstructuur (niveau 1-2-3-4)"

Verwante presentaties


Ads door Google