De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof."— Transcript van de presentatie:

1 De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof

2 Inhoud Aanleiding en doel Opbouw en inhoud scan Uitkomsten pilotstudie Draagvlak in de organisatie Discussie in subgroepen Afronding

3 Aanleiding Doel HBO Verwachtingen branche Management van onderwijs Focus docenten

4 Doel -optimale inzetbaarheid -verantwoordelijkheid bij medewerker door -huidige situatie en wensen in beeld -reflectie op -handelingsperspectieven

5 Opbouw en inhoud scan Zijn Willen Kunnen Doen

6 Zijn Privéleven en werksituatie Persoonstypologie Werkaspecten en beleving

7 Willen Drijfveren en loopbaanankers Leren en zelfontwikkeling Gewenste organisatiecultuur

8 Kunnen Competenties Gezondheid en vitaliteit Huidige organisatiecultuur

9 Doen Support leidinggevende Employabiliteit & mobiliteit Balans werk & privéleven Doelen werk & privéleven

10 Aanzetten tot reflectie en actie

11 Wil Zijn Wik Kennis & Kunde Kunnen Persoon & situatie Zijn Motieven & wil Willen DoDoDDen Doen Plannen & actie Doen Balns Balans werk - privé Support leiding Employability Looloplool plobaanan kers baananker s Loopbaanankers Leren & ontwikkeling Gewenste cultuur cCmpetenti es pr Privéleven & werk Werkaspecten & werkbeleving Persoonstype Competenties Gezondheid & vitaliteit Organisatie cultuur Levensloopscan in beeld: LOOPBAAN - PLAN & ACTIE

12 Procesflow LLscan

13 Domeinen en onderdelenVermeld in/ ontleend aan:Gebruikte indicatoren Zin Privé- leven en werksituatieDols, Campagne e.a. HandboekZelf gemaakte vragenlijst De Persoonstypologie (MBTI )Dols, Campagne e.a., HandboekStandaard vragenlijst MBTI Werkaspecten & de belevingVd Bergh, Maslow, BlankestijnUit bestaande vragensets Willen Drijfveren & loopbaanankersSchein, Dols en Campagne e.a.De vragenlijst van Schein Wil tot Leren /zelfontwikkelingHoney, Dols en Campagne e.aUit bestaande vragenlijst Gewenste cultuurtypologieQuinn e.a, Kluytmans, HarrisonVragenlijst van Quinn e.a. Kunnen Ontwikkeling CompetentiesSchouten Nelissen, NVP, DolsZelf gemaakt uit overzicht De Gezondheid en VitaliteitIl Marinen, TNO, Healthy WorkZelf gemaakte vragenlijst De Huidige cultuurtypologieQuinn e.a., Kluytmans, HarrisonVragenlijst van Quinn e.a. Doen Balans Werk en privé-levenDols, Poelmans, HandboekenBestaande vragenlijsten Support van LeidinggevendeQuinn, Campagne, HandboekZelf gemaakte vragenlijst Employability/inzetbaarheidIl Marinen, NVP, Healthy WorkZelf gemaakte vragenlijst Triangulatie en invulling inhouden

14 Ontwikkeling prototype : www.levensloopscan.com Pilotstudy: 26 Hogeschool Zuyd medewerkers uit de vier verschilllende generaties, verdeeld naar soort van functie en gelijk aantal vrouwen en mannen. Prototype en pilotstudy

15 De Protestgeneratie, Geboren 1940-1955: idealistisch en gedreven, zoeken draagvlak voor ‘het’ idee, voorkeur voor (her)structureren. De Generatie X, Geboren 1955-1970: bescheiden en nuchter, willen verschillen constructief verbinden, procesgeoriënteerde professionals. De Pragmatische Generatie, Geboren 1970-1985: gedrevennetwerkers die snel concrete resultaten willen, gericht op kennis benutten en toepassen en vlot leren in het werk. De Screenagers,ook wel internet of Einstein generatie (Boschma & Groen, 2006) Geboren na 1985: slim en grenzeloos actief, authentieke multi-taskers, willen zich overal snel thuis voelen Generaties ( Bontekoning) in pilo t

16 SekseLeeftijdFunctieTotaal 13 Vrouwen25-35 2x Onderwijs functie 1x Onderwijs Ondersteunende functie 3 medewerkers 35-45 2x Onderwijsfunctie 1x Onderwijs Ondersteunende functie 3 medewerkers 45-55 2x Onderwijs functie 2x Onderwijs Ondersteunende functie 4 medewerkers 55-65 1 x Onderwijsfunctie 2x Onderwijs Ondersteunende functie 3 medewerkers 13 Mannen25-35 1x Onderwijsfunctie 2x Onderwijs Ondersteunende functie 3 medewerkers 35-45 2x Onderwijsfunctie 1x Onderwijs Ondersteunende functie 3 medewerkers 45-55 2x Onderwijsfunctie, waarvan 1x LG 2x Onderwijs Ondersteunende functie 4 medewerkers 55-651x Onderwijsfunctie 1x Onderwijs Ondersteunende functie/LG 3 medewerkers Samenstelling Pilotgroep

17 1.Brengt de Levensloopscan de loopbaan in relatie tot privé goed in beeld ? JA 23X NEE 1X 2.Draagt Levensloopscan ertoe bij dat men daadwerkelijk actie gaat nemen? JA 22X NEE 2X 3.Welke acties gaat men nemen: wat/ hoe, wanneer, met behulp van wie ? ACTIES 20X NEE 2X ONBEKEND 2X 4.Heeft de Levensloopscan op diverse onderdelen tot nieuw inzicht geleid? JA bij helft onderdelen NEE bij helft onderdelen 5. Heeft de Levensloopscan tot groter inzicht tussen de onderdelen geleid ? JA 22X ONBEKEND 2X Evaluatie: Effect en werking scan

18 7. Strookt de inhoud van levensloopscan en portfolio met de verwachtingen? JA 18X NEE 4X 8. Gaat men scanresultaten gebruiken voor ’n gesprek met leidinggevende ? JA 17X NEE 5X 9. Bevat de scan alle elementen benodigd om tot compleet beeld te komen ? JA 16X NEE 6X 10. Is men van plan de Levensloopscan in de toekomst vaker te gebruiken ? JA 19X NEE 3X 11. Zou men gebruik van de levensloopscan bij anderen willen aanbevelen? JA 22X NEE 2 X Evaluatie: Effect en werking scan

19 12.Welke aanbevelingen geeft u om de levensloopscan te verbeteren ? samenhang tussen onderdelen verduidelijken -> Website/coach loopbaanplan bespreken met adviseur /coach -> PO/ coach /LG meer informatie over inhoud van onderdelen -> Website/coach bij competenties overzicht sterkste/zwakste -> in LLscan zelf bij print screen verschil tussen score en uitleg -> in LL scan zelf bij resultaat toevoegen van ‘n loopbaanadvies -> PO/coach/ LG Aanbevelingen en acties

20 Uitkomsten pilot

21 Vervolg Project Levensloopscan: 1 K-onderzoek naar generatieverschillen 2 Ontwikkelen Website als voorportaal 3 Samenwerking PZ/loopbaancoaches 4 Scheppen draagvlak tbv LFG P-beleid ( uitvoering scan mw, scan onder LG ) Vervolg Project Levensloopscan

22 Invoering lfg p-beleid in HSZuyd Vraagt om beïnvloeding van de cultuur en mindset van managers en medewerkers: - gethematiseerd in MD programma van het management - thema staat geregeld in schijnwerper: in medewerkersblad zal in 2010 een artikelenreeks worden opgenomen, het CvB bespreekt het in haar BLOG - de levensloopscan wordt opgenomen in het aanbod van het interne loopbaancentrum - P&O adviseurs agenderen het thema bij het overleg met het management - inzet cultuurscan op dit thema, punten worden opgepakt

23 Lfg p-beleid binnen de HSZ Steeds meer ingebed in het bestaande HR beleid, maar we zijn er nog niet ! Stimuleren van pro-activiteit medewerker en maatwerk vanuit de organisatie Levensfasegerichtheid: medewerker blijft gedurende gehele loopbaan “in beweging” Gerelateerde activiteiten: - functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken - workshop “werk en gezin combineren” - training “excelleren door leren” - (loopbaan) coaching

24 Toegevoegde waarde lfb p-beleid Voor de medewerker: - onder optimale condities blijven ontwikkelen - mogelijkheid werk en gezin beter te combineren - structureel bespreken van verhouding belastbaarheid- belasting - positief veranderend zelfbeeld (oudere) werknemer door het beeld van en de aandacht voor de diverse generaties - eigen (passende) inbreng medewerkers zorgt voor meer gemotiveerde medewerkers

25 Toegevoegde waarde lfb p-beleid Voor de organisatie - meer competente en gemotiveerde medewerkers - medewerkers blijven langer inzetbaar - kennis en ervaring renderen beter - vergroting van de arbeidstevredenheid wat zorgt voor positieve invloed op arbeidsverhoudingen - een evenwichtig personeelsbestand zorgt voor nieuwe ideeën, innovatie en creativiteit - het imago van een moderne klantgerichte organisatie met een maatschappelijke verantwoordelijkheid

26 Inzet levensloopscan Als instrument van het loopbaancentrum Staat gratis ter beschikking van medewerkers Benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker Geeft de medewerker een concreet portfolio waarmee de gerichte acties kan ondernemen

27 Discussie in subgroepen Vraag 1: Hoe stimuleer je tot een dialoog over best practices en de fase waarin LFG P-beleid zich bevindt ? Vraag 2 Hoe creëer je dialoog en draagvlak onder leidinggevenden voor LFG Personeelsbeleid in de HS ? Vraag 3 Hoe bevorder je ( permanente ) dialoog tussen de medewerker en leidinggevenden in de HS ?

28 Tot slot Bedankt voor uw aandacht en inbreng! Contact ? Marijke Dieleman ammy.dieleman@wxs.nl Femke Heintzbergen willems@Zestor.nl


Download ppt "De levensloopscan als basis voor een permanente dialoog over loopbaanontwikkeling Esther Bartels Marijke Dieleman Paula Oosterhof."

Verwante presentaties


Ads door Google