De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktonderzoek Desk Research RV - 1/03/2011 1 Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktonderzoek Desk Research RV - 1/03/2011 1 Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek Desk Research RV - 1/03/2011 1 Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan

2 Kernidee achter deskresearch: ROI Uitgangspunt: – Marktonderzoek is tijdsintensief, kostelijk en gespecialiseerd werk – Marktonderzoek is niet “één werk” maar een opeenvolging van diverse werkonderdelen. – Vaak kunnen de kosten voor één of meer van die delen “uitgespaard” worden omdat daarvoor passende “vervanging” min of meer gratis beschikbaar is RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 2

3 Deskresearch vs Fieldresearch = Confectie vs Maatwerk Maatwerk – Op bestelling  primair  perfecte pasvorm – Kritische factor: goede kleermaker – Prijsverschil: talent/naam/faam kleermaker Confectie – Secundair (op maat van iemand anders gemaakt) – Zoeken tot je de “juiste maat” én “uw goesting” vindt merk/maker en winkel/locatie zijn signalen “paskans” – Pasvorm zelden 100% perfect.. En soms vind je niks RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 3

4 Deskresearch: waarvoor Trendonderzoek (extern) Trendonderzoek (extern) – Verzamelen/verwerken gearchiveerde data – Inzichten van specialisten in evoluties en trends – Gratis: NIS, Export Vlaanderen, banken, universiteiten, vakpers,.. – Betalend: omnibussen type GFK, Nielsen, CIM, Graydon, Gartner,.. Analyse van bestaande gegevens (intern) Analyse van bestaande gegevens (intern) – Boekhouding: omzetcijfers, regelmaat in betalingen/betaaltermijnen, retours (per klant, per verkoper,..), commissies,.. – Verkooprapporten: gemiste offertes, informatie over concurrenten, informatie over klanten,.. – Klachtendienst: wie klaagt, waarover klaagt men, wat kost dat, NPD- openingen, … – …….. RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 4

5 Desk research : technieken 1.Tijdreeksen – Vanuit verleden extrapoleren naar toekomst RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 5

6 Deskresearch: technieken 2.Z-grafieken – 1 een blikveld: perioderesultaat, cumul tot heden en gebudgetteerd eindtotaal – Vooral gebruikt voor budgetopvolging RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 6

7 Tijdreeksen / trendanalyse: techniek Doelresultaat : zicht krijgen op normale verwachtingen naar de nabije toekomst Uitgangspunt: 4 marktbewegingen bepalen samen “toekomst” – algemene beweging of trend – conjunctuurbeweging – Seizoenbeweging – Toevallige afwijkingen Gebruik tijdreeksen in onderneming Gebruik tijdreeksen in onderneming – Analyse trend – Analyse seizoeninvloed RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 7

8 Tijdreeksanalyse: trendbepaling Kernidee : algemene beweging zichtbaar maken door “uitzuivering” van toevallige en spreidingsafwijkingen – Toevallige afwijkingen: meer of minderverkoop door vb. tijdelijke promotie – Spreidingsafwijkingen: seizoenschommelingen (vb. traditioneel meerverkoop in zomer, minder in winter) Methodiek: ipv maandtotalen werken met “voortschrijdende” periodetotalen – Toevaligheden en seizoenschommelingen worden zo uitgeschakeld – Standaard periode: 1 jaar (lengte afhankelijk seizoenschommel) RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 8

9 Voorbeeld gebruik voorschrijdend jaartotaal RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 9 kwartaalOmzetJaarGemiddeld jaar Gemiddeld kwartaal Trend per Q Q1 2009100 Q2 2009130 Q3 200990480120 Q4 2009150470500125=125/120 Q1 2010120490520130+4 % Q2 2010150510540135 Q3 2010110530560140+3,7 % Q4 2010170550580145 Q1 2011140570600150+3,4 % Q2 2011

10 Voorbeeld isolatie seizoeninvloed RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 10 kwartaalOmzetJaarGemiddeld jaar Gemiddeld kwartaal Seizoen invloed Q1 2009100 Q2 2009130 Q3 2009 90480120 - 30 - 30-25% Q4 2009150470500125 + 25 +20% Q1 2010120490520130-10-8% Q2 2010150510540135+15+11% Q3 2010 110530560140-30-21% Q4 2010170550580145+25+17% Q1 2011140570600150-10-7% Q2 2011

11 Trendanalyse: voorspelling toekomst 1.Extrapoleer de basisbeweging – Projecteer periodecijfers 2.Bereken de gemiddelde seizoeninvloed per periode – Bereken “gemiddelde seizoeninvloed” per periode – Maak seizoencorrecties op de projecties 3.Pas projecties manueel aan voor geplande acties RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 11

12 Projectie RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 12

13 Z-grafiek Idee: het visueel monitoren van actuele realisaties versus planning/projecties RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 13

14 Budgetopvolging 2009 R-periode = reële cijfers uit de boekhouding voor 2009

15 De sites http://www.scriptieoverzicht.nl/enquete/ http://www.allesovermarktonderzoek.nl http://www.onderzoekdoen.nl/ Gebruik een forum van gelijken – http://hallo.kvk.nl/hallo/vraag_en_antwoord/t/20 69.aspx http://hallo.kvk.nl/hallo/vraag_en_antwoord/t/20 69.aspx Gebruik software – http://computertotaal.nl/article/7558/excel- trendanalyse.html http://computertotaal.nl/article/7558/excel- trendanalyse.html RV - 1/03/201115Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan

16 Trendanalyse Een statistische techniek als hulp bij interpretatie van data – Data: tijdreeksten – Resultaat: werkmodel – Probleem: onderscheid maken tussen fenomeen en toeval (“noice”) Oorzaak-gevolg-detectie – verschil tussen “sturende” en “volgende” variabelen zichtbaar maken RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 16

17 Trendanalyse: methodieken RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 17

18 De waarheid over trendlijnen Doorheen hele datawolk kan je er een trendlijn trekken Hoe goed je ook bent: – Er gaat hier en daar altijd een afwijking zitten tussen je “voorspelling” en de “echte” data. (Chi is zelden echt 0) Anderzijds: – Moest je heel veel keren een trendlijn trekken door gelijkaardige datawolken – Is de kans groot dat de gemeten afwijkingen tussen “voorspelling” en “data” (de chi’s) Normaal verdeeld zijn rond het nulpunt En voor die verdeling kan je een betrouwbaarheidsinterval berekenen En dus inschatten “hoe ver je er per “voorspelling” kan naast zitten” – VOORWAARDE: de geobserveerde data moeten “onafhankelijk” zijn RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 18

19 Observatie = fenomeen + herhaalde afwijking + toevalligheden Formule: y t = a t + b + e t – A = onbekende, te “voorspellen” constante – B = onbekende, te “voorspellen” constante – E = toevalligheid van het ogenblik Vermoeden: E’s zijn normaal verdeeld (Gauss Curve) Hun grootte zit dus in een soort “vork” ( - standaard deviatie + standaard deviatie rond een middenpunt) De grootte van die “vork” is te meten en dus “uit te zetten” boven en onder de trendlijn  balk waar gross observaties in zitten. RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 19

20 Probleem met trendanalyse Data zijn zelden volkomen onafhankelijk Data worden zelden gestuurd door maar 1 variabele Aantal beschikbare data is meestal “beperkt” in termen van statistische validiteit. Trends zijn zelden louter lineair RV - 1/03/2011Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraanMO intro - 20


Download ppt "Marktonderzoek Desk Research RV - 1/03/2011 1 Brontekst: Tony Bastijns + bibliografie achteraan."

Verwante presentaties


Ads door Google