De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belbus OV - Anders. Ons project: Gratis vervoer primair voor kwetsbare groepen in de samenleving. Systeem van belbussen. Gebruik via eigen chipkaart pasjes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belbus OV - Anders. Ons project: Gratis vervoer primair voor kwetsbare groepen in de samenleving. Systeem van belbussen. Gebruik via eigen chipkaart pasjes."— Transcript van de presentatie:

1 Belbus OV - Anders

2 Ons project: Gratis vervoer primair voor kwetsbare groepen in de samenleving. Systeem van belbussen. Gebruik via eigen chipkaart pasjes systeem. Klanten panels. Als vereniging geen Europese aanbesteding nodig.

3 Belbus concept. Herkenbaar. Comfortabel. Goede in- en uitstap. Voordelig. Service gerichte chauffeurs. Spits ondersteuning buurtbus. 8 Personen waaronder 4 voor rolstoel gebruik. Alleen voor leden.

4 Exploitatiekosten. Verrassend laag. Bestaande wettelijke en financiële regelingen zo goed mogelijk benut. Bundeling doelgroep vervoer.

5 Onze tarieven Voor 65+ Kinderen tot 12 jaar. WMO’ers. Jongeren tot 25 jaar. van 26 tot 65 jaar. Leden zonder abonnement. - gratis - voor 2/3 van hun budget € 450,00. - abonnement € 150,00. - abonnement € 200,00 - - € 1,70 (3 zones)

6 Deur tot deur. Rijdt op bestelling. Op verzoek naar Zieken-,verpleeg- en verzorgingshuizen. Budgettair neutraal voor toeristenvervoer. Alternatief voor verdwijnen bibliobus.

7 Re-integratie. Stage mogelijkheid chauffeurs. Herintreders uit de WAO, WW. Vluchtelingenwerk. ISD. (Intergemeentelijke Sociale Dienst) CWI / UWV.

8 De volgende stap: Bespreken met Provincie en gemeenten. Samen met de buurtbus lijnen “de Noordkop”, “Westfries”, “H’karspel - Zijpe”.

9 Andere pluspunten Goed voor milieu. Jongeren eerder geneigd om deze vorm van vervoer te kiezen. Kwetsbare groepen hebben de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de arbeidsmogelijkheden te vergroten. Stimulans voor jongeren om als chauffeur of monteur in opleiding deel te nemen aan het vervoersproject.

10 Ontsluiting platteland. Totale mobiliteit voor het platteland in de kop van Noord Holland. Belbus van ‘s morgens 06:00 uur tot ‘s avonds 24:00 uur. Dienst mogelijk uitbreiden met speciale service, bv fiets meenemen.

11 Kwaliteit en veiligheid Vervoer wordt uitgevoerd door professioneel bedrijf. Alle belbusjes aangestuurd door deskundige centrale die de regio op z’n duimpje kent. Vervoerder staat garant voor kwaliteit en veiligheid. Samenwerkingsverband met: Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Centrum voor Werk en Inkomen. (CWI).

12 Mobiliteit. Sociaal-maatschappelijke hoofddoelstelling. Zo efficiënt mogelijk-, vergroten van mobiliteit van mensen zonder auto in de kop van Noord Holland. Ondersteuning van vervoersstromen richting stations en reguliere buslijnen. Het OV Anders vervoer bevindt zich als het ware in het hart van de regiomobiliteit.

13 Kwetsbare groepen. Door nieuwe openbare vervoermogelijkheden. Kwetsbare groepen gestimuleerd door (gratis) gebruik. Werkloze chauffeurs weer aan een baan geholpen. Qua mobiliteit en werkgelegenheid heeft dit project vele voordelen.

14 Voordelen op een rij. Werk –, woongebieden beter bereikbaar. Beter vervoer naar medische voorzieningen. (arts, ziekenhuis enz) Beter vervoer naar zorgcentra. Bibliotheek, Bank enz. Beter vervoer voor scholieren. Van deur tot deur. Bevordering arbeidsparticipatie. Extra mogelijkheden toeristen vervoer.

15 Laat de bonnetjes maar waaien Belbus OV Anders is goed nieuws voor iedereen met een budget. U hoeft geen bonnetjes bij te houden want belbus OV Anders stuurt u een overzicht van de ritten die u gemaakt heeft. Dat overzicht gebruikt u bijvoorbeeld als declaratie aan uw werkgever of gemeente. Overigens kunnen wij ook het declareren voor u verzorgen.

16 Organisatie structuur nu Omni vervoervereniging Noord Holland Noord Buurtbus vereniging “De Noordkop” Buurtbus vereniging “De westfries”

17 Organisatie structuur Toekomst Omni vervoervereniging Noord Holland Noord De Noordkop De Westfries Zijpe- Harenkarspel BergenOostwoud Venhuizen Belbus OV anders

18 Routes buurtbussen.

19 Begroting InkomstenUitgaven GebruikDeelnemAbBedragVervoer Orgbedrag Jongeren 25-80€ 150,00€ 12.000,008 Bel comb1.576.800,00 25 t/m 65-40€ 200,00€ 8.000,004 bel comb€ 175.200,00 Ouderen 65+350gratisOrg+kant+Coör€ 126.000,00 Wmo ers4190€ 450,00€ 1.885.500,00 Wmo rolstoel60€ 450,00€ 27.000,00Onvoorzien€ 110.000,00 Taak comb40€ 200,00€ 8.000,00 Sub tot€ 1.940.500,00 Bijdrage leden4750€ 10,00€ 47.500,00 Totaal€ 1.988.000,00

20 Kan een besparing geven voor gemeenten. De kop Noord Holland heeft een PGB van € 658,00. De begroting is ca 95% WMO ‘ers Ab. € 450,00. Kan een besparing voor de gemeenten geven van € 884.000,00 (P.P. € 5,90 op 150.000 inwoners)

21 Doel van de buurtbus en OV Anders Stimuleren openbaar vervoer. Plattelands ontsluiting naar behoefte van de inwoners. Alternatief omdat het lijkt dat er nog maar weinig mogelijkheden zijn. Alternatieve financieringsbronnen en/of kleinschalig. Alternatief in de zin van inzet vrijwilligers. Klantvriendelijk vervoer.

22 Aansluiting op regulier openbaar vervoer Wij willen steeds blijven proberen aan te sluiten op het regulier openbaar vervoer. Aantonen van nieuwe behoefte Aantonen rendabiliteit. Professioneel openbaar vervoer op termijn ons initiatief te laten overnemen.

23 Intensivering samenwerking met Concessiehouder onder regie van Provincie Niet als concurrenten maar als partners samen werken. Gezamenlijk criteria vaststellen. Vastleggen wie welke vorm van openbaar vervoer in de regio uitvoert. Ter wille van continuïteit afspraken 3 jaar laten gelden. Gezamenlijk onderzoeken. Evaluatie moet uitwijzen welke veranderingen in de afspraken nodig zijn.

24 Gezamenlijk onderzoek en evaluatie Gezamelijke 3 jaarlijkse evaluatie op basis van onderzoek. Bepalen welke factoren de oorzaak zijn. Waar en wanneer het omslagpunt is bereikt. Specifieke regiokennis noodzakelijk.

25 Onderlinge uitwisseling van vervoersvormen Daar waar vervoersaanbod rendabel blijkt, professioneel vervoer mogelijk maken. Daar waar vervoersaanbod niet meer rendabel,kan geëxperimenteerd worden door onze organisatie.

26 Oplossing voor de huidige Problematiek : OV Anders Daar waar Connexxion zonder overleg een deel van onze buurtbuslijnen dreigt over te nemen. Dit zonder heldere criteria, moment en wijze waarop alternatief vervoer wordt ingewisseld voor regulier O.V. Reden op spitstijden grotere aantallen passagiers, dan wij kunnen vervoeren met onze busjes. Andere oplossing is dat wij extra materieel en menskracht inzetten voor gelijk blijvende kosten. (Zie ons concept projectvoorstel Belbus OV Anders)

27 Presentatie : Piet Heneweer. Penningmeester Omni vervoervereniging Noord Holland Noord. Samenstelling Power Point : Henk Pas, coördinator. copy@Omni.


Download ppt "Belbus OV - Anders. Ons project: Gratis vervoer primair voor kwetsbare groepen in de samenleving. Systeem van belbussen. Gebruik via eigen chipkaart pasjes."

Verwante presentaties


Ads door Google