De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OLB-intervisievergadering 29-05-09. Agenda Evaluatie van OLB-werking 2008-2009 OLB-thema‘s om volgend schooljaar op te volgen en data intervisies Implementatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OLB-intervisievergadering 29-05-09. Agenda Evaluatie van OLB-werking 2008-2009 OLB-thema‘s om volgend schooljaar op te volgen en data intervisies Implementatie."— Transcript van de presentatie:

1 OLB-intervisievergadering 29-05-09

2 Agenda Evaluatie van OLB-werking 2008-2009 OLB-thema‘s om volgend schooljaar op te volgen en data intervisies Implementatie nationale OLB-studiedag BVR CLB-profiel m.b.t. OLB Vraag naar provinciaal uittesten van gebruik VST (Vragenlijst Studiekeuzetaken) Varia: Multiple-choice met begeleidingspakket,… Hervormingen in land- en tuinbouwonderwijs (door Erik Debou, ped.begeleider)

3 Evaluatie OLB-werking 2008-2009 Overlopen van de OLB-webpagina op PVOC OLB-werking is combinatie nationaal, provinciaal en lokaal (subsidiariteit) Aanbod, inhoud, organisatie, doorstroming

4 OLB in schooljaar 2009-2010 en data (1) Enkele voorstellen voor data: 23-10-09: documentalistenvergadering 27-11-09: OLB-ankervergadering 1 12-02-10: Gevorderde kennis OLB 12-03-10: OLB-ankervergadering 2 Themabespreking: Faire diagnostiek. 28-04-10: OLB-informatiedag 21-05-10: OLB-ankervergadering 3

5 OLB in schooljaar 2009-2010 en data (2) Inhoud: Eén intervisie rond ‘faire diagnostiek’ SLB-informatiedag: een andere beroepssector in de kijker plaatsen, presentatie JINT, info over nieuwe richting veiligheidsberoepen (na 1 jaar werking) Mogelijk bezoek aan…? Provinciaal informatiemoment ‘studietoelagen’ in afspraak met Koepel (KB – kosten op school) Andere mogelijke onderwerpen voor bespreking: good practices SLB-schoolondersteuning/stappenplannen/ samenwerkingsverbanden, good practices SLB-cases, …

6 OLB in schooljaar 2009-2010 en data (3) Basiskennis voor nieuwe medewerkers (voorstel): Na de provinciale instapdag voorzien we op het centrum zelf een contactmoment tussen de SLB-ankerfiguur en nieuwe medewerker. Inhoud van dat overleg: Aangeven van beschikbare SLB-bronnen op het centrum Werken met Eurobid op het centrum SLB-werking op mijn school en afspraken met de plaatselijke documentalist (brochures afgeven? Bestelling van informatieboekjes?) SLB-vragen: bij wie kan ik op het centrum terecht? Verdere opvolging: Provinciaal SLB-intervisiemoment (halve dag) later op het jaar om, vooraf aangegeven, hiaten in kennis/vaardigheden en cases te bespreken

7 Implementatie: BVR CLB-profiel m.b.t. OLB Webtoepassing: http://www.verruimjehorizon.be/Bijzondere_bepalingen/startpagina.htm http://www.verruimjehorizon.be/Bijzondere_bepalingen/startpagina.htm Teksten nascholing : (slb in hedendaagse CLB-praktijk-12-05-09) Op website Koepel, inloggen, begeleiding, OLB, SLB, thema’s… Synthese van evaluaties: Momenteel op PVOC-website, pagina SLB.

8 Keuzebegeleiding einde SO De vragenlijst Studiekeuzetaken: Omgaan met 6 keuzetaken die centraal staan in loopbaankeuzeproces, toegepast op studiekeuze m.b.t. HO: oriëntatie, exploratie zichzelf, exploratie omgeving in de breedte, exploratie omgeving in de diepte, beslissingsstatus en binding aan de keuze.

9 Varia Multiple-choice met begeleidingspakket Multiple-choice Ppt Dirk Verrycken op studiedag: Info over integrale veiligheid TSO en veiligheidsberoepen BSO, schema over reorganisatie tussenniveau Hoger Onderwijs/Secundair onderwijs, onderwijswetgeving met toelatingsvoorwaarden basisonderwijs (evtl. Taaltoets…)

10 Documentatiecel Marc Vanderlocht (1) Vooropleiding van leerlingen uit 1B Uit publicatie van resultaten onderzoek peiling wiskunde in 1ste graad B- stroom. Zie HIER. http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2009/bijlagen/0324-peilingen- bijlage-wiskunde.pdfHIER Werk en opleiding in de social profit Het VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding) heeft meer dan 50 specifieke social-profit beroepen gebundeld in een handige fichemap, om studenten en werkzoekenden te informeren over de ruime keuzemogelijkheden in de social profit. Zie op www.vivosocialprofit.orgwww.vivosocialprofit.org

11 Documentatiecel Marc Vanderlocht (2) De leertijd Als CLB-medewerker je kijk op de leertijd verbeteren. Het kan… door het doornemen van het cahier ‘leertijd’. http://www.leertijd.be/uploadedFiles/wwwleertijdbe/Cahier_Leertijd.pdf cahier ‘leertijd’. De ziekenhuisschool Maks-tv (Klasse - leerling SO) bezoekt één van de kleinste scholen van België, nl. de ziekenhuisschool in Leuven en maakt er een reportage van… http://www.maks.be/makstv.php?getshow=makstv_5een reportage

12 Documentatiecel Marc Vanderlocht (3) De Wereldschool: www.wereldschool.nl Afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen in het buitenland. Het aanbod is vooral gericht op het Nederlandstalige onderwijssysteem maar ook Vlaamse kinderen maken er gebruik van. Daarom ook de vakken Frans en Wereldoriëntatie in het aanbod. Huiswerk, toetsen e.a. worden naar een docent gezonden en door hen voorzien van commentaar en tips. Ook toetsen zijn voorzien. Dit alles bvb. ter voorbereiding op een terugkeer naar het Nederlandstalige onderwijs. Frans voor Vlaamse leerlingen en Wereldoriëntatie kosten 310€ per jaar.www.wereldschool.nl

13 Documentatiecel Marc Vanderlocht (4) Frans leren via een taaluitwisseling van LIGUE DES FAMILLES (de Waalse Gezinsbond) Via de taaluitwisslingsclub van de Waalse tegenhanger van de Gezinsbond kunnen jongeren van 6 tot 20 in een familiale sfeer tijdens de schoolvakanties hun Frans bijspijkeren. Goedkoop, dichtbij, fijn en heel efficiënt. Al meer dan 20 jaar brengt Club Taaluitwissleing Vlaamse en Waalse jongeren gedurende 1 of 2 weken samen. Door in een anderstalig gastgezin te verblijven leren jongeren om beurt al doende Frans of Nederlands spreken en begrijpen. Deze uitwisselingen zijn bedoeld voor leergierigen van 8 tot 20 jaar en kunnen tijdens elke vakantieperiode plaatsvinden. De ‘Ligue des Familles’ zoekt voor haar taaluitwisseling altijd jongeren en gezinnen uit die enigszins bij elkaar passen. Zo brengt ze zo veel mogelijk mensen samen van dezelfde leeftijd en met gelijkaardige interesses. Gastgezinnen krijgen de gelegenheid om elkaar op voorhand al eens te ontmoeten, zodat de jongeren elkaar kunnen leren kennen voor er definitief beslist wordt. Dan merken ze immers wel snel of het klikt en de uitwisseling doorgaat of niet. Het inschrijvingsgeld bedraagt slechts 25 euro per kind/jongere. Interesse? Neem contact op met Mevrouw Bertrand-Tahon Boulevard de la Dodaine 60, bus 1 1400 Nijvel tel: 067/21 33 57 charlie.huygen@skynet.be Ligue des Familles ASBL Club d’échanges linguistiques bron: Nieuwsbrief GO! charlie.huygen@skynet.be Club d’échanges linguistiques

14 Ook nog: ZET/ZIP en ZETSO/ZIPSO (aangepast 2009) Het ZETSO/ZIPSO-studiepakket bestaat uit een zelfevaluatietoets (ZETSO) en een zelfinstructiepakket (ZIPSO). Het pakket is bestemd voor al wie in het secundair onderwijs de leerlingen begeleidt in hun studieloopbaan. Het laat leerkrachten (en beginnende CLB-medewerkers) toe zichzelf in te schatten inzake relevante kennis en inzichten t.a.v. de verschillende aspecten die bij deze studiekeuzebegeleiding aan bod komen (ZETSO). ZIPSO= per vraag gestructureerde cursus om de lacunes in de kennis aan te pakken… ZET/ZIP= voor basisonderwijs. Zie op: www.vclb-service.bewww.vclb-service.be

15 CLB-decreet: tussen wens en realisatie (Hiva-onderzoeksrapport) Ondersteuning van de onderwijsloopbaan… Zie op www.hiva.be/nieuwsbrief.phpwww.hiva.be/nieuwsbrief.php Zie documentdocument

16 En dan is er koffie...

17 Hervormingen in het land- en tuinbouwonderwijs (start sept. 09) Opgevraagde documentatiebrochures…


Download ppt "OLB-intervisievergadering 29-05-09. Agenda Evaluatie van OLB-werking 2008-2009 OLB-thema‘s om volgend schooljaar op te volgen en data intervisies Implementatie."

Verwante presentaties


Ads door Google