De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beheer van databronnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beheer van databronnen"— Transcript van de presentatie:

1 Beheer van databronnen
Hoofdstuk 7 Beheer van databronnen

2 Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
de basisconcepten en problemen van een traditionele bestandsomgeving in orga-nisaties te beschrijven; te beschrijven hoe een database-managementsysteem informatie organiseert; de belangrijkste typen data- bases te vergelijken; * © 2002 by Prentice Hall

3 Na dit hoofdstuk ben je in staat om:
belangrijke ontwerpprincipes en de eisen van het management en de organisatie van de databaseomgeving te benoemen; nieuwe databasetrends te evalueren. * © 2002 by Prentice Hall

4 Managementuitdagingen
Traditionele bestandsomgeving Databasebenadering voor databeheer Een databaseomgeving creëren Databasetrends *

5 Managementuitdagingen
1. Organisatorische obstakels: de bestaande machtsstructuur uitdagen, reorganisatie vereist 2. Kosten-batenanalyse: hoge startkosten, vertraagde voordelen, tastbaar en ontastbaar *

6 Bestandshiërarchie Bit: binary digit (0,1; J,N; Aan,uit)
Byte: combinatie van BITS die een TEKEN vertegenwoordigen Veld: verzameling BYTES die een DATUM of feit vertegenwoordigen Record: verzameling VELDEN die een TRANSACTIE vertegenwoordigen *

7 Bestandshiërarchie Bestand: verzameling vergelijkbare RECORDS
Database: de elektronische bibliotheek van een organisatie met de BESTANDEN voor bedrijfsapplicaties *

8 Bestandshiërarchie Entiteit: persoon, plaats, ding of gebeurtenis waarover gegevens moeten worden bijgehouden Attribuut: beschrijving van een bepaalde ENTITEIT Sleutelveld: veld dat wordt gebruikt om RECORDS te vinden, bij te werken en te sorteren *

9 Sleutelveld Veld in elke record Unieke identificator van DEZE record
Voor VINDEN BIJWERKEN SORTEREN *

10 Problemen met de traditionele bestandsomgeving
Redundantie Afhankelijkheid tussen programma’s en gegevens Gebrek aan flexibiliteit Slechte beveiliging Onvermogen gegevens te delen of te achterhalen * Plat bestand

11 Sequentiële versus directe bestandsorganisatie
Sequentieel: voornamelijk op tape, bestanden achter elkaar opge-slagen, fysieke volgorde Direct: voornamelijk op schijf, toegankelijk ongeacht fysieke volgorde *

12 * VSAM wordt voornamelijk gebruikt voor relationele databases
Opslagmethoden Geïndexeerde sequentiële toegangsmethode (INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD (ISAM)): Elke record wordt geïdentificeerd door een sleutel Gegroepeerd in blokken en cilinders Sleutels in de index Virtuele toegangsmethode (VIRTUAL STORAGE ACCESS METHOD (VSAM)): Geheugen verdeeld in gebieden en intervallen Dynamische opslagruimte * VSAM wordt voornamelijk gebruikt voor relationele databases Directe toegangsmethode (DIRECT FILE ACCESS METHOD)

13 Directe toegangsmethode
Elke record heeft een sleutelveld Sleutelveld wordt ingevoerd in een transformalgoritme Algoritme genereert de fysieke opslaglocatie van de record (recordadres) *

14 Databasemanagementsysteem (DBMS)
Software om data in te voeren en bij te houden Stelt bedrijfsapplicaties in staat gegevens te achterhalen Niet afhankelijk van een specifiek computerprogramma * DBMS

15 Onderdelen van een DBMS:
Data-definitiontaal: Definieert de gegevenselementen in een database Data-manipulationtaal: Manipuleert de gegevens voor een applicatie Data dictionary: Formele definities van alle variabelen in een database, controleert verschillende onderdelen van de database * DBMS

16 Structured query language (SQL)
Opkomende standaard Data-manipulatietaal Voor relationele databases * DBMS

17 Elementen van SQL DBMS Select: lijst kolommen in een tabel
From: identificeert tabellen waaruit kolommen worden geselecteerd Where: past condities toe voor het selecteren van specifieke rijen en voor het combineren van meer tabellen * DBMS

18 Twee weergaven van gegevens
Fysieke weergave: waar zijn de gegevens fysiek opgeslagen? station, schijf, oppervlak, spoor, sector (blok), record magneetband, blok, recordnummer (sleutel) Logische weergave: welke gegevens heeft de applicatie nodig? opeenvolging van feiten die de applicatie gebruikt naam, type, veldlengte * DBMS

19 Relationeel gegevensmodel
Gegevens in tabelformaat Relatie: tabel Tupel: rij (record) in de tabel Veld: kolom (attribuut) in de tabel *

20 Typen relaties Een-op-een: Student ID Een-op-veel: Studievak Student A
B C Veel-op-veel: Student A B C Studievak 1 2

21 Hiërarchisch gegevensmodel
Ziekte- kosten Salarisge- schiedenis Bonussen Functies Pensioen Levens- verzekering Spaarplannen Werknemer Wortel Eerste kind Twee-de kind Evaluatie

22 Netwerk-DBMS Variatie van het hiërarchische model
Geschikt voor veel-op-veelrelaties * Netwerk A B C 1 2

23 Andere systemen * Legacy systeem: ouder systeem
Objectgeoriënteerd DBMS: slaat gegevens en procedures op als objecten Object-relationeel DBMS: hybride *

24 Een database maken Conceptueel ontwerp Fysiek ontwerp *

25 Een database maken Conceptueel ontwerp:
Abstract model, zakelijk perspectief Hoe worden de gegevens gegroepeerd? Relaties tussen de elementen Gebruikersbehoeften vaststellen *

26 Een database maken Fysiek ontwerp:
Gedetailleerd model gemaakt door databasespecialisten Entiteit-relatiediagram Normalisatie Hardware- en software- specifiek *

27 Elementen van de databaseomgeving
Gegevens-administratie Databasetechno-logie en -beheer DBMS Planning en modellering van datamethode Gebrui-kers

28 Entiteit-relatiediagram
1 M Bestelling Kan hebben Onderdeel Leverancier Bestelling: #, Datum, Onderdeel #, Hoeveelheid Onderdeel: #, Omschrijving, Eenheidsprijs, Leverancier # Leverancier: #, Naam, Adres

29 Normalisatie Het maken van kleine gegevensstructuren van complexe groepen gegevens Voorbeelden: grootboek personeelsbestand loonbriefjes *

30 Gedistribueerde databases
Gepartitioneerd: CVE’s op afstand (verbonden met de host) bevatten bestanden die uniek zijn voor een locatie, bijv. de records van plaatselijke klanten Gedupliceerd: elke CVE op afstand bevat kopieën van bepaalde bestanden, bijv. de opmaak van standaardrapporten en -formulieren *

31 Database-administratie
Definieert en organiseert de databasestructuur en de inhoud Ontwikkelt beveiligingsprocedures Ontwikkelt documentatie voor de database Onderhoudt het DBMS *

32 Databasetrends Multidimensionele gegevensanalyse: driedimensionale (of hogere) opslagmethode voor het groeperen van complexe gegevens Hypermedia: nodes met tekst, afbeeldingen, geluid, beeld en programma’s. Gegevens worden als nodes opgeslagen. *

33 Databasetrends Data warehouse: de elektronische bibliotheek van een organisatie bevat geconsolideerde huidige en historische gegevens voor rapportage aan het management en voor analyse On-line analytical processing (OLAP): tools voor multi- dimensionale gegevensanalyse *

34 Onderdelen van een data warehouse
Interne gegevens- bronnen Externe Operationele historische gegevens Data warehouse Extraheren, Toegang/ analyse transformeren gegevens Query’s en rapporten Informatiegids OLAP Datamining

35 Databasetrends Datamart: klein data warehouse met een speciale functie, bijvoorbeeld met klantgegevens voor marketingdoeleinden Datamining: tools voor het vinden van verborgen patronen, relaties en voor het voorspellen van trends *

36 Databasetrends Databases aan het web koppelen:
webgebruiker maakt verbinding met database van leverancier speciale software zet HTML om in SQL SQL vindt de gegevens, de server zet de resultaten om in HTML *

37 Beheer van databronnen
Hoofdstuk 7 Beheer van databronnen


Download ppt "Beheer van databronnen"

Verwante presentaties


Ads door Google