De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 7 7 Beheer van databronnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 7 7 Beheer van databronnen."— Transcript van de presentatie:

1 7.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 7 7 Beheer van databronnen

2 7.2 © 2002 by Prentice Hall Na dit hoofdstuk ben je in staat om: de basisconcepten en problemen van een traditionele bestandsomgeving in orga- nisaties te beschrijven;de basisconcepten en problemen van een traditionele bestandsomgeving in orga- nisaties te beschrijven; te beschrijven hoe een database- managementsysteem informatie organiseert;te beschrijven hoe een database- managementsysteem informatie organiseert; de belangrijkste typen data- bases te vergelijken;de belangrijkste typen data- bases te vergelijken;* © 2002 by Prentice Hall

3 7.3 Na dit hoofdstuk ben je in staat om: belangrijke ontwerpprincipes en de eisen van het management en de organisatie van de databaseomgeving te benoemen;belangrijke ontwerpprincipes en de eisen van het management en de organisatie van de databaseomgeving te benoemen; nieuwe databasetrends te evalueren.nieuwe databasetrends te evalueren.* © 2002 by Prentice Hall

4 7.4 Managementuitdagingen Traditionele bestandsomgevingTraditionele bestandsomgeving Databasebenadering voor databeheerDatabasebenadering voor databeheer Een databaseomgeving creërenEen databaseomgeving creëren DatabasetrendsDatabasetrends*

5 7.5 © 2002 by Prentice Hall Managementuitdagingen 1.Organisatorische obstakels: de bestaande machtsstructuur uitdagen, reorganisatie vereist 2.Kosten-batenanalyse: hoge startkosten, vertraagde voordelen, tastbaar en ontastbaar *

6 7.6 © 2002 by Prentice Hall Bestandshiërarchie Bit: binary digit (0,1; J,N; Aan,uit)Bit: binary digit (0,1; J,N; Aan,uit) Byte: combinatie van BITS die een TEKEN vertegenwoordigenByte: combinatie van BITS die een TEKEN vertegenwoordigen Veld: verzameling BYTES die een DATUM of feit vertegenwoordigenVeld: verzameling BYTES die een DATUM of feit vertegenwoordigen Record: verzameling VELDEN die een TRANSACTIE vertegenwoordigenRecord: verzameling VELDEN die een TRANSACTIE vertegenwoordigen*

7 7.7 © 2002 by Prentice Hall Bestandshiërarchie Bestand: verzameling vergelijkbare RECORDSBestand: verzameling vergelijkbare RECORDS Database: de elektronische bibliotheek van een organisatie met de BESTANDEN voor bedrijfsapplicatiesDatabase: de elektronische bibliotheek van een organisatie met de BESTANDEN voor bedrijfsapplicaties*

8 7.8 © 2002 by Prentice Hall Bestandshiërarchie Entiteit: persoon, plaats, ding of gebeurtenis waarover gegevens moeten worden bijgehoudenEntiteit: persoon, plaats, ding of gebeurtenis waarover gegevens moeten worden bijgehouden Attribuut: beschrijving van een bepaalde ENTITEITAttribuut: beschrijving van een bepaalde ENTITEIT Sleutelveld: veld dat wordt gebruikt om RECORDS te vinden, bij te werken en te sorterenSleutelveld: veld dat wordt gebruikt om RECORDS te vinden, bij te werken en te sorteren*

9 7.9 © 2002 by Prentice Hall Sleutelveld Veld in elke record Unieke identificator van DEZE record Voor VINDEN BIJWERKEN BIJWERKENSORTEREN*

10 7.10 © 2002 by Prentice Hall RedundantieRedundantie Afhankelijkheid tussen programma’s en gegevensAfhankelijkheid tussen programma’s en gegevens Gebrek aan flexibiliteitGebrek aan flexibiliteit Slechte beveiligingSlechte beveiliging Onvermogen gegevens te delen of te achterhalenOnvermogen gegevens te delen of te achterhalen* Problemen met de traditionele bestandsomgeving Plat bestand

11 7.11 © 2002 by Prentice Hall Sequentiële versus directe bestandsorganisatie Sequentieel: voornamelijk op tape, bestanden achter elkaar opge- slagen, fysieke volgordeSequentieel: voornamelijk op tape, bestanden achter elkaar opge- slagen, fysieke volgorde Direct: voornamelijk op schijf, toegankelijk ongeacht fysieke volgordeDirect: voornamelijk op schijf, toegankelijk ongeacht fysieke volgorde*

12 7.12 © 2002 by Prentice Hall Opslagmethoden Geïndexeerde sequentiële toegangsmethode (INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD (ISAM)):Geïndexeerde sequentiële toegangsmethode (INDEXED SEQUENTIAL ACCESS METHOD (ISAM)): –Elke record wordt geïdentificeerd door een sleutel –Gegroepeerd in blokken en cilinders –Sleutels in de index Virtuele toegangsmethode (VIRTUAL STORAGE ACCESS METHOD (VSAM)):Virtuele toegangsmethode (VIRTUAL STORAGE ACCESS METHOD (VSAM)): –Geheugen verdeeld in gebieden en intervallen –Dynamische opslagruimte * VSAM wordt voornamelijk gebruikt voor relationele databases Directe toegangsmethode (DIRECT FILE ACCESS METHOD)Directe toegangsmethode (DIRECT FILE ACCESS METHOD)

13 7.13 © 2002 by Prentice Hall Directe toegangsmethode Elke record heeft een sleutelveldElke record heeft een sleutelveld Sleutelveld wordt ingevoerd in een transformalgoritmeSleutelveld wordt ingevoerd in een transformalgoritme Algoritme genereert de fysieke opslaglocatie van de record (recordadres)Algoritme genereert de fysieke opslaglocatie van de record (recordadres)*

14 7.14 © 2002 by Prentice Hall Databasemanagementsysteem (DBMS) Software om data in te voeren en bij te houden Stelt bedrijfsapplicaties in staat gegevens te achterhalen Niet afhankelijk van een specifiek computerprogramma * DBMS

15 7.15 © 2002 by Prentice Hall Onderdelen van een DBMS: Data-definitiontaal:Data-definitiontaal: –Definieert de gegevenselementen in een database Data-manipulationtaal:Data-manipulationtaal: –Manipuleert de gegevens voor een applicatie Data dictionary:Data dictionary: –Formele definities van alle variabelen in een database, controleert verschillende onderdelen van de database * DBMS

16 7.16 © 2002 by Prentice Hall Structured query language (SQL) Opkomende standaard Data-manipulatietaal Voor relationele databases * DBMS

17 7.17 © 2002 by Prentice Hall Elementen van SQL Select: lijst kolommen in een tabelSelect: lijst kolommen in een tabel From: identificeert tabellen waaruit kolommen worden geselecteerdFrom: identificeert tabellen waaruit kolommen worden geselecteerd Where: past condities toe voor het selecteren van specifieke rijen en voor het combineren van meer tabellenWhere: past condities toe voor het selecteren van specifieke rijen en voor het combineren van meer tabellen* DBMS

18 7.18 © 2002 by Prentice Hall Twee weergaven van gegevens Twee weergaven van gegevens Fysieke weergave: waar zijn de gegevens fysiek opgeslagen?Fysieke weergave: waar zijn de gegevens fysiek opgeslagen? –station, schijf, oppervlak, spoor, sector (blok), record –magneetband, blok, recordnummer (sleutel) Logische weergave: welke gegevens heeft de applicatie nodig?Logische weergave: welke gegevens heeft de applicatie nodig? –opeenvolging van feiten die de applicatie gebruikt –naam, type, veldlengte * DBMS

19 7.19 © 2002 by Prentice Hall Relationeel gegevensmodel Gegevens in tabelformaatGegevens in tabelformaat Relatie: tabelRelatie: tabel Tupel: rij (record) in de tabelTupel: rij (record) in de tabel Veld: kolom (attribuut) in de tabelVeld: kolom (attribuut) in de tabel*

20 7.20 © 2002 by Prentice Hall Typen relaties Een-op-een: Student ID Een-op-veel: Studievak Student A Student B Student C Veel-op-veel: Student A Student B Student C Studievak 1 Studievak 2

21 7.21 © 2002 by Prentice Hall Wortel Eerste kind Twee- de kind Evaluatie Ziekte - koste n Salarisge- schiedenis BonussenFuncties Pensioen Pensioen Levens- verzekerin g Spaarplannen Werknemer Hiërarchisch gegevensmodel

22 7.22 © 2002 by Prentice Hall Netwerk-DBMS Variatie van het hiërarchische modelVariatie van het hiërarchische model Geschikt voor veel-op-veelrelatiesGeschikt voor veel-op-veelrelaties* Netwerk A Netwerk B Netwerk C Netwerk 1 Netwerk 2

23 7.23 © 2002 by Prentice Hall Andere systemen Legacy systeem: ouder systeemLegacy systeem: ouder systeem Objectgeoriënteerd DBMS: slaat gegevens en procedures op als objectenObjectgeoriënteerd DBMS: slaat gegevens en procedures op als objecten Object-relationeel DBMS: hybrideObject-relationeel DBMS: hybride*

24 7.24 © 2002 by Prentice Hall Een database maken Conceptueel ontwerpConceptueel ontwerp Fysiek ontwerpFysiek ontwerp*

25 7.25 © 2002 by Prentice Hall Een database maken Conceptueel ontwerp: Abstract model, zakelijk perspectiefAbstract model, zakelijk perspectief Hoe worden de gegevens gegroepeerd?Hoe worden de gegevens gegroepeerd? Relaties tussen de elementenRelaties tussen de elementen Gebruikersbehoeften vaststellenGebruikersbehoeften vaststellen*

26 7.26 © 2002 by Prentice Hall Gedetailleerd model gemaakt door databasespecialistenGedetailleerd model gemaakt door databasespecialisten Entiteit-relatiediagramEntiteit-relatiediagram NormalisatieNormalisatie Hardware- en software- specifiekHardware- en software- specifiek* Een database maken Fysiek ontwerp:

27 7.27 © 2002 by Prentice Hall Elementen van de databaseomgeving DBMS Gegevens- administratie Databasetechno- logie en -beheer Gebrui- kers Planning en modellering van datamethode

28 7.28 © 2002 by Prentice Hall Entiteit-relatiediagram 1 1 M 1 Bestelling Kan hebben Onderdeel Leverancier Kan hebben Bestelling: #, Datum, Onderdeel #, Hoeveelheid Onderdeel: #, Omschrijving, Eenheidsprijs, Leverancier # Leverancier: #, Naam, Adres

29 7.29 © 2002 by Prentice Hall Normalisatie Het maken van kleine gegevensstructuren van complexe groepen gegevens Voorbeelden: grootboekgrootboek personeelsbestandpersoneelsbestand loonbriefjesloonbriefjes*

30 7.30 © 2002 by Prentice Hall Gedistribueerde databases Gepartitioneerd: CVE’s op afstand (verbonden met de host) bevatten bestanden die uniek zijn voor een locatie, bijv. de records van plaatselijke klantenGepartitioneerd: CVE’s op afstand (verbonden met de host) bevatten bestanden die uniek zijn voor een locatie, bijv. de records van plaatselijke klanten Gedupliceerd: elke CVE op afstand bevat kopieën van bepaalde bestanden, bijv. de opmaak van standaardrapporten en -formulierenGedupliceerd: elke CVE op afstand bevat kopieën van bepaalde bestanden, bijv. de opmaak van standaardrapporten en -formulieren*

31 7.31 © 2002 by Prentice Hall Database-administratie Definieert en organiseert de databasestructuur en de inhoudDefinieert en organiseert de databasestructuur en de inhoud Ontwikkelt beveiligingsproceduresOntwikkelt beveiligingsprocedures Ontwikkelt documentatie voor de databaseOntwikkelt documentatie voor de database Onderhoudt het DBMSOnderhoudt het DBMS*

32 7.32 © 2002 by Prentice Hall Databasetrends Multidimensionele gegevensanalyse: driedimensionale (of hogere) opslagmethode voor het groeperen van complexe gegevensMultidimensionele gegevensanalyse: driedimensionale (of hogere) opslagmethode voor het groeperen van complexe gegevens Hypermedia: nodes met tekst, afbeeldingen, geluid, beeld en programma’s. Gegevens worden als nodes opgeslagen.Hypermedia: nodes met tekst, afbeeldingen, geluid, beeld en programma’s. Gegevens worden als nodes opgeslagen.*

33 7.33 © 2002 by Prentice Hall Databasetrends Data warehouse: de elektronische bibliotheek van een organisatie bevat geconsolideerde huidige en historische gegevens voor rapportage aan het management en voor analyseData warehouse: de elektronische bibliotheek van een organisatie bevat geconsolideerde huidige en historische gegevens voor rapportage aan het management en voor analyse On-line analytical processing (OLAP): tools voor multi- dimensionale gegevensanalyseOn-line analytical processing (OLAP): tools voor multi- dimensionale gegevensanalyse*

34 7.34 © 2002 by Prentice Hall Onderdelen van een data warehouse Informatiegids Interne gegevens- bronnen Externe gegevens- bronnen Operationele historische gegevens Data warehouse Extraheren, transformeren Toegang/ analyse gegevens Query’s en rapporten OLAP Datamining

35 7.35 © 2002 by Prentice Hall Databasetrends Datamart: klein data warehouse met een speciale functie, bijvoorbeeld met klantgegevens voor marketingdoeleindenDatamart: klein data warehouse met een speciale functie, bijvoorbeeld met klantgegevens voor marketingdoeleinden Datamining: tools voor het vinden van verborgen patronen, relaties en voor het voorspellen van trendsDatamining: tools voor het vinden van verborgen patronen, relaties en voor het voorspellen van trends*

36 7.36 © 2002 by Prentice Hall Databasetrends Databases aan het web koppelen: webgebruiker maakt verbinding met database van leverancierwebgebruiker maakt verbinding met database van leverancier speciale software zet HTML om in SQLspeciale software zet HTML om in SQL SQL vindt de gegevens, de server zet de resultaten om in HTMLSQL vindt de gegevens, de server zet de resultaten om in HTML*

37 7.37 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 7 7 Beheer van databronnen


Download ppt "7.1 © 2002 by Prentice Hall Hoofdstuk 7 7 Beheer van databronnen."

Verwante presentaties


Ads door Google