De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiefunctie werkcoach

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiefunctie werkcoach"— Transcript van de presentatie:

1 Regiefunctie werkcoach
Eén klantvolgsysteem en één dossier Beperking schadelast Werkcoach Werk- gevers Reïntegratie Onderwijs Sociale activ. Preventie Inkomen Werk Werk …. Werk … Werk Klant … Klant …. Klant ©hk/clb/w&i

2 Lijst met afkortingen ©hk/clb/w&i

3 Werkstroom pilot Call & Care
Gastheer /vrouw ontvangt de klant, stelt branche vast en begeleidt klant naar de dienstdoende werkcoach (voor pilot Call & Care) In principe geen briefjes, behalve wanneer alle dienstdoende werkcoaches in gesprek zijn. Klant meldt zich voor Bemiddeling en uitkering op het Werkplein hetzij digitaal, hetzij persoonlijk Klant zij-instromer uit WIA Overdrachtsform. van de AG poot Adm. Ondersteuner plant bij Werkcoach afspraak in Werkcoach dient binnen 11 werkdagen klant te spreken. Werkcoach: Voert eerste bemiddelingsgesprek Diagnose Afspraak poortwachterstoets WW Vult basisgegevens aan in Sonar (BVI) Bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt Matchen en verwijzen op vacatures Doorgeleiding naar workshops Brief op bestelling Beoordeling doelgroep Workstep bij vaststelling WWB indicatie Intake route WWB Quickscan i.v.m. preventie. Afgifte aanvraagformulieren WWB Boodschappenlijst documenten Plant 2e Intakeafspraak WWB Aanvraag VAVO Medewerker CWI route WW > WW Balie Intake WW Verzending Backoffice Indien het een inwoner van Haaksbergen betreft, klant inplannen bij de werkcoach uit Haaksbergen Bemiddelingscontacten 2e en verder Matchen vacatures / arrangementenbank Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Beoordeling doelgroep WSW/DCW Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Back office WW Beoordeling recht Bij afwijzing beoordeling door werkcoach of er een WWB intake moet komen Inzet reïntegratiemiddelen UWV / Gemeente Zie vervolg schema’s Back office WWB Beoordeling recht op uitkering. Werk Workstep start ©hk/clb/w&i

4 Aanmelding reïntegratiemiddel Gemeente
Bemiddelingscontacten 2e en verder Matchen vacatures / arrangementenbank Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Beoordeling doelgroep WSW/DCW Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Onderzoeken of we dit proces digitaal kunnen regelen. Zal enige tijd vergen. Doel identieke handelwijze als nu bij W&B. Basisgegevens reïntegratie rechtstreeks naar RK sturen zonder tussenkomst van de TA’s. Eenvoudige communicatie ontwikkelen. Back office Gemeente Aanmelding Reïntegratie Gemeentelijke Middelen Mail met: BSN Naam In te zetten middel. Eventuele toelichting voor de rapportage reïntegratie Hiervoor een standaard document ontwikkelen Inzet reïntegratiemiddelen Gemeente Mail naar Verwerking door Registratiekantoor RK verzorgt melding RIB Plant werkprocessen ter bewaking tijdigheid van trajectstappen Ontvangt tussentijdse rapportages en eindrapportages van RIB’s Verzend deze via TA’s (W&I?) naar Werkcoach Verwerking door Teamassistent W&I Ta meldt middels rapportage reïntegratie klant aan bij registratiekantoor Bemiddelingscontacten 3e en verder Bespreken resultaten trajecten Vervolgstappen bepalen Eventuele vervolg trajecten Eventueel verwijzingen Uitstroom TA’s verzorgen digitale archivering en verzenden kopieën naar de werkcoach Bespreken hoe we dit gaan regelen Hoe doen we de registratie, door of voor de werkcoach? Werk ©hk/clb/w&i

5 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV
Bemiddelingscontacten 2e en verder Check op afspraken PWT Diagnose Reïntegratietraject Iro Gunning Opstapje Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Scholing Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Onderzoeken of we dit proces digitaal kunnen regelen. Zal enige tijd vergen. Doel identieke handelwijze als nu bij W&B. Eenvoudige communicatie ontwikkelen. Rapportage RIB naar WC Voortgangsrapportage Plaatsingsrapportage Eindrapportage In Sonar vullen Toelichting vullen ADV (gegevens WWO via mail aan AO) Dienst bekend maken REVI vullen Inzet reïntegratiemiddelen UWV Voorblad bestellen beoordelen naar AO’er UWV AO’er UWV Werkcoach Beoordelen op inhoud Toelichting vullen In Sonar Aanmaken Voorblad bestellen / beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Aanmelding Reïntegratie Middelen UWV In te zetten middel. Aanmelden bij RIB Vullen systeem SIR Alle stukken naar EAED Aanmaken en verzenden Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Bespreken hoe we dit gaan regelen Hoe doen we de registratie, door of voor de werkcoach? Retourontvangst rapportages RIB AO doet rapportages naar WC Adminstratieve afhandeling door AO Afmelden SIR Brief naar RIB Brief naar cliënt Kopie naar EAED ©hk/clb/w&i

6 Aanmelding doelgroep WSW / DCW
Bemiddelingscontacten 3e en verder Check op afspraken PWT Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Bemiddelingscontacten 2e en verder Beoordeling doelgroep WSW/DCW Samen met klant aanmeldingsformulier indicatie WSW/DCW invullen Toelichtingsfolder uitreiken en bespreken Sonar vullen WSW indicatie Formulier naar WSW adviseur WSW adviseur Nodigt klant uit Beoordeelt definitief WSW indicatie Beslissing WSW indicatie Terugkoppeling werkcoach Niet doelgroep WSW A stroom Wel doelgroep WSW B stroom Werkcoach: Ontheft van sollicitatieplicht Op verzoek klant wel of niet actieve bemiddeling ©hk/clb/w&i

7 Aanmelding Zorgtraject DMO
Bemiddelingscontacten 2e en verder Check op afspraken PWT Diagnose Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Overleg Werkcoach / Teamleider Indien samen conclusie overdracht vanwege Zorgtraject / B route Overleg Teamleider / verantwoordelijke casemanager Actie Werkcoach Beëindiging DVP Geen caseload Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining Indicatie route A of B Klant W&I melden via mailbox (route A) Klant A&I melden via de casemanager (route B) Omschrijven wat het voorstel en afspraak is in de mail Consulent A&I Start voorgesteld traject via registratiekantoor Verzenden kopieën naar de werkcoach ter informatie dat traject is gestart. Route A Route B Werk TA’s verzorgen digitale archivering en verzenden kopieën naar de werkcoach Verwerking door Teamassistent W&I TA meldt middels rapportage reïntegratie klant aan bij registratiekantoor Aanmelding Reïntegratie Gemeentelijke Middelen Mail met: BSN Naam In te zetten middel. Eventuele toelichting voor de rapportage reïntegratie Hiervoor een standaard document ontwikkelen Back office Gemeente ©hk/clb/w&i

8 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV Zelfstandigheid
Zelfstandigen Werkcoach Verleent toestemming voor onderzoekperiode van 6 weken Reikt folder uit “Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen” Reikt instructie uit “Hoe vul ik het werkbriefje in” Cliënt Stelt plan van aanpak (PVA) op Wint informatie in bij diverse instanties mbt. zelfstandigheid Werkcoach Verleent toestemming voor startersperiode van 26 weken In Sonar dienst aanpassen REVI en aanbiedingsbrief opstellen en meegeven aan cliënt Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Cliënt Meldt na 26 weken Werkzaamheden worden voortgezet, full time part time of niet Adminstratieve afhandeling door AO Afmelden SIR Brief naar cliënt Kopie naar EAED Kopie naar BO Notitie in toelichting Sonar Werkcoach Vult besluit cliënt in op het formulier “Melding door WC aan backoffice WW startperiode zelfstandigen” In Sonar dienst beëindigen bij full time anders voortzetten VBB naar AO (in postbakje) Adminstratieve afhandeling door AO Vult formulier in “Melding door WC aan backoffice WW startperiode zelfstandigen” Afmelden SIR Brief naar cliënt Kopie naar EAED Kopie naar BO Notitie in toelichting Sonar Adminstratieve afhandeling door AO Kopie naar EAED Kopie naar BO ©hk/clb/w&i * AO= Administratieve ondersteuner

9 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV Vrijstelling sollicitatieplicht / mantelzorg / stage / vrijwilligerswerk / proefplaatsing Vrijstelling Sollicitatieplicht Mantelzorg Stage Vrijwilligerswerk Proefplaatsing Werkcoach Maakt REVI en Aanbiedingsbrief voor cliënt Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Afhandeling door AO Proefplaatsing Stuurt kopie naar EAED Stuurt kopie naar BO Stuurt brief naar cliënt (alleen bij proefplaatsing) ©hk/clb/w&i


Download ppt "Regiefunctie werkcoach"

Verwante presentaties


Ads door Google