De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V 1.3.2 ©hk/clb/w&i1 Regiefunctie werkcoach Eén klantvolgsysteem en één dossier Beperking schadelast Werk- gevers Reïntegratie Onderwijs Sociale activ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V 1.3.2 ©hk/clb/w&i1 Regiefunctie werkcoach Eén klantvolgsysteem en één dossier Beperking schadelast Werk- gevers Reïntegratie Onderwijs Sociale activ."— Transcript van de presentatie:

1 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i1 Regiefunctie werkcoach Eén klantvolgsysteem en één dossier Beperking schadelast Werk- gevers Reïntegratie Onderwijs Sociale activ. Preventie Inkomen Werk Werk …. Werk … WerkKlant … Klant …. Klant

2 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i2 Lijst met afkortingen

3 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i3 Werkstroom pilot Call & Care Werkcoach: Voert eerste bemiddelingsgesprek Diagnose Afspraak poortwachterstoets WW Vult basisgegevens aan in Sonar (BVI) Bepaalt de afstand tot de arbeidsmarkt Matchen en verwijzen op vacatures Doorgeleiding naar workshops Brief op bestelling Beoordeling doelgroep Workstep bij vaststelling WWB indicatie Klant meldt zich voor Bemiddeling en uitkering op het Werkplein hetzij digitaal, hetzij persoonlijk Bemiddelingscontacten 2 e en verder Matchen vacatures / arrangementenbank Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Beoordeling doelgroep WSW/DCW Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Werk Back office WWB Beoordeling recht op uitkering. Workstep start Gastheer /vrouw ontvangt de klant, stelt branche vast en begeleidt klant naar de dienstdoende werkcoach (voor pilot Call & Care) In principe geen briefjes, behalve wanneer alle dienstdoende werkcoaches in gesprek zijn. Medewerker CWI route WW > WW Balie Intake WW Verzending Backoffice Intake route WWB Quickscan i.v.m. preventie. Afgifte aanvraagformulieren WWB Boodschappenlijst documenten Plant 2 e Intakeafspraak WWB Aanvraag VAVO Back office WW Beoordeling recht Bij afwijzing beoordeling door werkcoach of er een WWB intake moet komen Indien het een inwoner van Haaksbergen betreft, klant inplannen bij de werkcoach uit Haaksbergen Inzet reïntegratiemiddelen UWV / Gemeente Zie vervolg schema’s Klant zij-instromer uit WIA Overdrachtsform. van de AG poot Adm. Ondersteuner plant bij Werkcoach afspraak in Werkcoach dient binnen 11 werkdagen klant te spreken.

4 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i4 Aanmelding reïntegratiemiddel Gemeente TA’s verzorgen digitale archivering en verzenden kopieën naar de werkcoach Verwerking door Teamassistent W&I Ta meldt middels rapportage reïntegratie klant aan bij registratiekantoor Aanmelding Reïntegratie Gemeentelijke Middelen Mail met: BSN Naam In te zetten middel. Eventuele toelichting voor de rapportage reïntegratie Hiervoor een standaard document ontwikkelen Bemiddelingscontacten 2 e en verder Matchen vacatures / arrangementenbank Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Beoordeling doelgroep WSW/DCW Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Bemiddelingscontacten 3 e en verder Bespreken resultaten trajecten Vervolgstappen bepalen Eventuele vervolg trajecten Eventueel verwijzingen Uitstroom Verwerking door Registratiekantoor RK verzorgt melding RIB Plant werkprocessen ter bewaking tijdigheid van trajectstappen Ontvangt tussentijdse rapportages en eindrapportages van RIB’s Verzend deze via TA’s (W&I?) naar Werkcoach Inzet reïntegratiemiddelen Gemeente Mail naar DMO.weni@enschede.nl Back office Gemeente Werk Bespreken hoe we dit gaan regelen Hoe doen we de registratie, door of voor de werkcoach? Onderzoeken of we dit proces digitaal kunnen regelen. Zal enige tijd vergen. Doel identieke handelwijze als nu bij W&B. Basisgegevens reïntegratie rechtstreeks naar RK sturen zonder tussenkomst van de TA’s. Eenvoudige communicatie ontwikkelen.

5 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i5 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV Aanmelding Reïntegratie Middelen UWV In te zetten middel. Aanmelden bij RIB Vullen systeem SIR Alle stukken naar EAED Bemiddelingscontacten 2 e en verder Check op afspraken PWT Diagnose Reïntegratietraject Iro Gunning Opstapje Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Scholing Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Inzet reïntegratiemiddelen UWV Voorblad bestellen beoordelen naar AO’er UWV AO’er UWV Bespreken hoe we dit gaan regelen Hoe doen we de registratie, door of voor de werkcoach? Onderzoeken of we dit proces digitaal kunnen regelen. Zal enige tijd vergen. Doel identieke handelwijze als nu bij W&B. Eenvoudige communicatie ontwikkelen. Aanmaken en verzenden Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) In Sonar vullen Toelichting vullen ADV (gegevens WWO via mail aan AO) Dienst bekend maken REVI vullen Werkcoach Beoordelen op inhoud Toelichting vullen In Sonar Aanmaken Voorblad bestellen / beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Adminstratieve afhandeling door AO Afmelden SIR Brief naar RIB Brief naar cliënt Kopie naar EAED Rapportage RIB naar WC Voortgangsrapportage Plaatsingsrapportage Eindrapportage Retourontvangst rapportages RIB AO doet rapportages naar WC

6 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i6 Aanmelding doelgroep WSW / DCW Bemiddelingscontacten 2e en verder Beoordeling doelgroep WSW/DCW Samen met klant aanmeldingsformulier indicatie WSW/DCW invullen Toelichtingsfolder uitreiken en bespreken Sonar vullen WSW indicatie Formulier naar WSW adviseur WSW adviseur Nodigt klant uit Beoordeelt definitief WSW indicatie Beslissing WSW indicatie Terugkoppeling werkcoach Werkcoach: Ontheft van sollicitatieplicht Op verzoek klant wel of niet actieve bemiddeling Wel doelgroep WSW B stroom Niet doelgroep WSW A stroom Bemiddelingscontacten 3e en verder Check op afspraken PWT Aanbieden CTC Diagnose Inzet coaching door Werkcoach Schuldhulpverlening Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining 45+ Workshop Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken

7 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i7 Aanmelding Zorgtraject DMO Bemiddelingscontacten 2 e en verder Check op afspraken PWT Diagnose Zorgtraject (Vrijwilligerswerk) Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Overleg Werkcoach / Teamleider Indien samen conclusie overdracht vanwege Zorgtraject / B route Overleg Teamleider / verantwoordelijke casemanager Actie Werkcoach Beëindiging DVP Geen caseload Actie Werkcoach Check op afspraken PWT Workstep Reïntegratie Verwijzing ROZ Scholing LWL (Leer Werk Loket) Sollicitatietraining Handhaving, houdt de klant zich aan de afspraken Actie Werkcoach Indicatie route A of B Klant W&I melden via mailbox DMO.weni@enschede.nl (route A) Klant A&I melden via de casemanager (route B) Omschrijven wat het voorstel en afspraak is in de mail Consulent A&I Start voorgesteld traject via registratiekantoor Verzenden kopieën naar de werkcoach ter informatie dat traject is gestart. Route A Route B Werk TA’s verzorgen digitale archivering en verzenden kopieën naar de werkcoach Verwerking door Teamassistent W&I TA meldt middels rapportage reïntegratie klant aan bij registratiekantoor Aanmelding Reïntegratie Gemeentelijke Middelen Mail met: BSN Naam In te zetten middel. Eventuele toelichting voor de rapportage reïntegratie Hiervoor een standaard document ontwikkelen Back office Gemeente

8 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i8 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV Zelfstandigheid * AO= Administratieve ondersteuner Zelfstandigen Werkcoach Verleent toestemming voor onderzoekperiode van 6 weken Reikt folder uit “Kan ik met een uitkering voor mezelf beginnen” Reikt instructie uit “Hoe vul ik het werkbriefje in” Cliënt Stelt plan van aanpak (PVA) op Wint informatie in bij diverse instanties mbt. zelfstandigheid Werkcoach Verleent toestemming voor startersperiode van 26 weken In Sonar dienst aanpassen REVI en aanbiedingsbrief opstellen en meegeven aan cliënt Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Adminstratieve afhandeling door AO Vult formulier in “Melding door WC aan backoffice WW startperiode zelfstandigen” Afmelden SIR Brief naar cliënt Kopie naar EAED Kopie naar BO Notitie in toelichting Sonar Adminstratieve afhandeling door AO Afmelden SIR Brief naar cliënt Kopie naar EAED Kopie naar BO Notitie in toelichting Sonar Cliënt Meldt na 26 weken Werkzaamheden worden voortgezet, full time part time of niet Werkcoach Vult besluit cliënt in op het formulier “Melding door WC aan backoffice WW startperiode zelfstandigen” In Sonar dienst beëindigen bij full time anders voortzetten VBB naar AO (in postbakje) Adminstratieve afhandeling door AO Kopie naar EAED Kopie naar BO

9 V 1.3.2 ©hk/clb/w&i9 Aanmelding reïntegratiemiddel UWV Vrijstelling sollicitatieplicht / mantelzorg / stage / vrijwilligerswerk / proefplaatsing Vrijstelling Sollicitatieplicht Mantelzorg Stage Vrijwilligerswerk Proefplaatsing Werkcoach Maakt REVI en Aanbiedingsbrief voor cliënt Voorblad bestellen/beoordelen (VBB) VBB naar AO (in postbakje) Afhandeling door AO Proefplaatsing Stuurt kopie naar EAED Stuurt kopie naar BO Stuurt brief naar cliënt (alleen bij proefplaatsing)


Download ppt "V 1.3.2 ©hk/clb/w&i1 Regiefunctie werkcoach Eén klantvolgsysteem en één dossier Beperking schadelast Werk- gevers Reïntegratie Onderwijs Sociale activ."

Verwante presentaties


Ads door Google