De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk"— Transcript van de presentatie:

1 Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne

2 Inhoudsopgave Wat is een ANPR camera?
De opdrachtencentrale en haar doel Meerwaarden opdrachtencentrale Manier van werken – Draaiboeken en standaardformulieren Opbouw van een vast ANPR netwerk Beheer van de installaties Modules Een aantal budgetscenario’s Status vandaag Vragen?

3 Wat is een ANPR camera?

4 De opdrachtcentrale vast ANPR netwerk
Definitie Opdrachtencentrale: De opdrachtencentrale is een opdracht opgesteld door een centrale cel, in dit geval het agentschap wegen en verkeer, volgens overheidsopdrachten afgesloten met leveranciers en/of dienstverleners en waarop verschillende aankoopdiensten (vb. politiezones, gemeentes) hun bestellingen rechtstreeks aan de leverancier en/of dienstverlener kunnen overmaken volgens de bepalingen in de opdrachtdocumenten. De bestellingen door de gemeentes of politiezones gebeuren niet door de centrale cel (AWV) zelf, maar door de aankoopdiensten die gebruik mogen maken van het contract en de voorwaarden afgesloten onder de vorm van een opdrachtencentrale. De facturen van de leveranciers of dienstverleners worden rechtstreeks betaald door de aankoopdienst. Vergelijkbaar voorbeeld: opdrachtencentrale wagenpark met afname van wagens volgens behoefte van het korps.

5 Hoe is het idee van de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk ontstaan?
PZ Turnhout PZ Voorkempen Kabinet minister Hilde Crevits – stuurgroep PZ Turnhout, PZ Sint-Niklaas, PZ Voorkempen en EMT Geschiedenis: Januari 2012 overleg met PZ Turnhout olv Roger Leys en PZ Voorkempen olv Geert Smet Met de vraag naar technische ondersteuning bij de uitbouw van een vast ANPR netwerk. In

6 Waarom AWV? AWV getriggerd vanuit bezorgdheid
Tegengaan van wildgroei aan verscheidenheid van systemen Kennis en ervaring met ANPR systemen Uniform dataformaat ANPR Beleidsvisie Opportuniteiten voor de toekomst - DVM Trajectcontrole <-> snelheidscamera’s Vrachtwagensluis Geschiedenis: Januari 2012 overleg met PZ Turnhout olv Roger Leys en PZ Voorkempen olv Geert Smet Met de vraag naar technische ondersteuning bij de uitbouw van een vast ANPR netwerk. In

7 Meerwaarden opdrachtencentrale
Administratieve vereenvoudiging Eén contract, afgesloten volgens overheidsopdrachten, vrij beschikbaar voor onmiddellijke afname door overheden op het Vlaamse grondgebied. Technisch onderbouwd Uniformiteit vaste ANPR netwerken (Gedeeld open protocol) Uitwisseling van gegevens mogelijk op lokaal niveau, interregionaal en nationaal. Tot slot biedt het bestek nog verschillende andere functionliteiten waar ik vooral de mogelijkheid wil meegeven dat kleinere zones die zelf maar een beperkte of geen dispatch bezitten tijdens vooraf bepaalde periodes andere dispatchen de gegevens bewaken.

8 Meerwaarden opdrachtencentrale
Gedeelde palen – registraties Gedeelde investering Ondersteuning (inter)regionale samenwerking (nu of in de toekomst) Integratie bestaande ANPR’s AWV (snelwegen) Gedeelde servers Beperking kosten servers Gedeelde Black-lists (Inter)regionale criminaliteitsaanpak Tot slot biedt het bestek nog verschillende andere functionliteiten waar ik vooral de mogelijkheid wil meegeven dat kleinere zones die zelf maar een beperkte of geen dispatch bezitten tijdens vooraf bepaalde periodes andere dispatchen de gegevens bewaken.

9 Gedeelde Paal – Vb. grens Deinze - Tielt
Mogelijks betrokken partijen Deinze Provincie Oost-Vlaanderen Tielt Provincie West-Vlaanderen Politiezone Regio Tielt Politiezone Deinze-Zulte Vlaams Verkeerscentrum EMT

10 Verplichting? Neen, iedere aankoopdienst kan vrij kiezen om gebruik te maken van de opdrachtencentrale. Het is een tool die ter beschikking gesteld wordt aan de lokale besturen. Tot slot biedt het bestek nog verschillende andere functionliteiten waar ik vooral de mogelijkheid wil meegeven dat kleinere zones die zelf maar een beperkte of geen dispatch bezitten tijdens vooraf bepaalde periodes andere dispatchen de gegevens bewaken.

11 Manier van werken (1) Optredende partijen Opdrachtnemer (Belgacom)
Aanbestedende Overheid (AWV) Bestellende Overheid (kan iedere overheid zijn die deel uitmaakt van het Vlaams Gewest)

12 Aanbestedende overheid (AWV)
Manier van werken (2) Opdrachtnemer Waakhond Aanbestedende overheid (AWV) Bestelling 3 Bestelling 1 Bestelling 2 Lokale overheid 1 Lokale overheid 2 Lokale overheid 3

13 Draaiboeken en standaardformulieren
Leveringen en werken Full Omnium onderhoud na waarborgperiode Standaardformulieren Bestelling, oplevering, … Samenwerkingsovereenkomst Link met alle informatie

14 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Het Basissysteem
Op de wegen Op bureau Front Installation 2 ANPR camera’s Back Office Operatorpost Nummerplaat Landtype Tijdstip Plaats Dataserver + Standaard packet Netwerk Voeding

15 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
Verklaring Front-Installation: buitenstaande soft- en hardware Back-Office: data ontvangen, verwerken, bewaren Modules inpluggen Basissysteem Uitbreidingen Front-Installation Standard Back-Office Standard Front-Installation Additions Back-Office Additions Hardware Software

16 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Back-Office
Modulaire opbouw Back-Office, plug in modules op maat van de klant Modules/Uitbreidingen Back-Office standaard

17 Software Back-Office standaard
Bewaking- en monitoringssoftware + Beheerssoftware Alarmbeheer (grafisch overzicht alarmen) Defectenopvolging Gebruikers- en rechtenbeheer Kalendersturing Webbased Enkel een webbrowser nodig Niet computerafhankelijk (snelheid) “light” versie van de Back-Office voor on the field Standaardmodule DIV-bevraging Uitbreidingsmodules Black-List en Queries

18 Beheerssoftware: Beheer van de installaties
Front-Installations Back-Office Front-Installation 1 Front-Installation 2 Front-Installation 3 Front-Installation 4 Systeem ON Opdrachtnemer

19 Beheerssoftware: Beheer van de installaties
Front-Installations Back-Office Gebruiker heeft mogelijkheid om dit door te geven via Back-Office Front-Installation 1 Front-Installation 2 Front-Installation 3 Front-Installation 4 Raadplegen alarmen Opvolgen defecten Systeem ON DEFECT ! Opdrachtnemer

20 Kalendersturing Fictief voorbeeld
Vb. Niet verzekerde voertuigen 07-10u30 Di-Do

21 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules
Verkeershandhaving Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Ondersteuning (verkeers)-beleid Politionele doeleinden Retroactieve ondersteuning korps Listings Actieve ondersteuning korps

22 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules
Verkeershandhaving Trajectcontrole Inhaalverbod Toegangscontrole Vrachtwagensluis

23 Trajectcontrole

24 Trajectcontrole Voorwaarden op basis van modelgoedkeuring
Minimaal 500m Zelfde snelheidsregime over totale traject GEEN virtuele servers

25 Inhaalverbod KB 18/12/2002 punt 4 (doorlopende witte streep – onbemand handhaven)

26 Toegangscontrole Woonwijken Uitzonderlijk verkeer Voetgangerszones

27 Vrachtwagensluis - Sluikverkeer

28 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules
Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Herkomst bestemmingsonderzoek Reistijden Tellen van het aantal voertuigen

29 Herkomst Bestemmingsonderzoek
Bron: Verkeerstellingen Verkeerstellingen St Denijslaan

30 Reistijden

31 Tellingen – fictief voorbeeld
Straat Voertuigen/dag Gasthuisstraat 2578 Wolvertemsesteenweg 6486 Reedijk 7586 August de Boeckstraat 6158 Miergemstraat 1508 Stoofstraat 502

32 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules
Politionele doeleinden Klassieke Camerabewaking Kleuranalyse Opzoekingen door middel van queries Politionele beeldvorming

33 Invloed lichtomstandigheden vb. s’nachts
Kleuranalyse Beperkingen: Invloed lichtomstandigheden vb. s’nachts Zwart

34 Vragen aan de database voor retroactieve opzoekingen:
Queries ABC-123 1-DCE-465 1-AEF-878 Vragen aan de database voor retroactieve opzoekingen: Zoeken op Land, plaats, tijdstip, nummerplaat, type, kleur… Rondtrekkende daderbendes Vluchtmisdrijven Overvallen Drugstrafiek Dynamisch vraag mogelijk Vergelijking tussen verschillende queries

35 Politionele beeldvorming
Grafische interface queries ABC-123 tussen 04u en 05u

36 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules
Listings White list Black list Patronen

37 White List Plaatselijk verkeer Hulpdiensten Publieke diensten Toegelaten vrachtverkeer

38 Verkeersbelasting (nationaal beheer)
Black List Voorbeelden: Verkeersbelasting (nationaal beheer) Voortvluchtigen vluchtmisdrijf (regionaal beheer) VB: ABC-123 Veroordeelde chauffeurs voor dronkenschap (Lokaal/eigen beheer) Beheerd via input van txt/xml file

39 Black List: Nationale gedeelde Black List

40 Black List: Regionale + lokale gedeelde Black List

41 Patronen Vragen aan de binnenkomende data voor actieve opzoekingen waarbij vooraf het patroon beschreven wat hoe een voertuig zich zal gedragen. Nachtelijke inbraken Ladingdiefstal Drugstrafieken Grenscriminaliteit

42 Rondtrekkende dadergroep
Patronen Voorbeelden Nachtelijke inbraken Voertuigen die s’nachts tussen 1u en 5u meer dan 10 min in mijn zone zijn (=> geen doorrijdend verkeer) maar toch de zone binnen het uur terug verlaten Rondtrekkende dadergroep Voertuigen die in een korte periode een hele reeks gemeentes aandoen van de politiezone Dezelfde opbouw is queries

43 Hoe budgetteren en bestellen?
DE DRAAIBOEKEN ! Gratis raming van de opdrachtnemer Gedetailleerde netwerkstudie tegen betaling Na definitieve bestelling starten termijnen Onderhoud ook via opdrachtencentrale Full omnium onderhoud Voorwaarde: Volledig initiatief en opvolging door bestellende overheden

44 Netwerkoplossingen Voorbeeld Oplossing: Netwerkstudie Totaalbeeld
Mogelijke Technieken per locatie Incl. kosten over 5 jaar. xDSL Wireless Investering laag Investering hoog Beschikbaarheid hoog Beschikbaarheid iets lager dan xDSL Abonnement te betalen Geen abonnement

45 Een aantal voorbeelden: 1 Back-Office
1 Back-Office standaard Btw incl. Dataserver Back-Office standaard incl. de opgesomde functionaliteiten o.a. DIV-bevraging, queries en Black-List Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg Back-Office Operatorpost

46 Een aantal voorbeelden: Systeem Turnhout
1 Back-Office standaard incl. Black list en Queries Trajectcontrole Vrachtwagensluis Camerabewaking Politionele beeldvorming Toegangscontrole + White list Btw incl. Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg is inbegrepen

47 Een aantal voorbeelden: 1 Front-Installation
1 locatie uitgerust in beide richtingen Btw incl. Apparatuur: Twee ANPR camera’s, Twee bewakingscamera’s, Wegkantkast Bekabeling Netwerkconnectie + voeding (dichtbij) Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg Excl. abonnementskosten Front-Installation 2 ANPR camera’s

48 Een aantal voorbeelden: uitbreiding met inhaalverbod
Back-Office Operatorpost 2 extra locaties uitgerust in beide richtingen Front-Installation 2 ANPR camera’s

49 Een aantal voorbeelden: uitbreiding met inhaalverbod
2 extra locaties uitgerust in beide richtingen met een gedeelde paal => opportuniteit opdrachtcentrale Politiezone A Politiezone b Gedeelde paal

50 Een aantal voorbeelden: trajectcontrole
Conformiteitskeuring + eerste ijking camera’s Grootteorde € (btw incl.) voor 4 ANPR-camera’s Front-Installation 2 ANPR camera’s

51 Een aantal voorbeelden: Fictief voorbeeld
25 locaties uitgerust in beide richtingen Grootteorde € (btw incl.) 25 locaties uitgerust in beide richtingen waarvan 10 gedeelde sites Grootteorde € (btw incl.) => Samenwerking = kostenbesparend

52 Een aantal voorbeelden: Onderhoud na waarborg
Onderhoud na waarborg Back-Office All-in prijzen, Btw incl. Full-omnium Onderhoud na waarborg per Front-Installation Front-Installation 2 ANPR camera’s Back-Office Operatorpost

53 Status vandaag Ontwikkeling softwaremodules Uitvoering startproject
Ondersteunen van lokale overheden Voorbereiden bestellingen lokale overheden 2013 Ontwikkeling reeks software Uitvoering startproject Uitvoering andere projecten Bouwverlof

54 Extra Functionaliteiten ter ondersteuning werking
Voorziene toekomstige ontwikkelingen Beheer vanuit een andere dispatch Vb. CIC voor het beheer van Black Lists, Patronen Verwerking PV’s vanuit één centraal systeem Ondersteuning integratie bestaande systemen 3de partijen Tot slot biedt het bestek nog verschillende andere functionliteiten waar ik vooral de mogelijkheid wil meegeven dat kleinere zones die zelf maar een beperkte of geen dispatch bezitten tijdens vooraf bepaalde periodes andere dispatchen de gegevens bewaken.

55 Vragen?

56 Een voorbeeld: het startproject
Zichtbaar Paal met 2 ANPR camera’s Een wegkantkast Niet zichtbaar Elektriciteitsvoorziening Netwerkvoorziening

57 1 2 3 4 5 6 7 8 Het startproject

58 Huidige en Toekomstige locaties Vlaams Brabant - AWV

59 Systemen 3de partijen Integratie van bestaande systemen
Open protocol tussen de Front-installations (ANPR-camera’s) en de Back-Office Open protocol voor de creatie van stand alone plug-in module op de Back-Office

60 Een aantal budgetscenario’s: modules
Verkeershandhaving (éénmalige kost) Trajectcontrole (€ 1750) Inhaalverbod (€ 3500) Toegangscontrole (€ 870) Vrachtwagensluis (€ 870) Back-Office Operatorpost

61 Een aantal budgetscenario’s: modules
Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Herkomst bestemmingsonderzoek (€ 3650) Reistijden (€ 870) Tellen van het aantal voertuigen (€ 3650) Back-Office Operatorpost

62 Een aantal budgetscenario’s: modules
Politionele doeleinden (éénmalige kost) Nazicht Camerabewaking (€ 870) Kleuranalyse (€ 4600) Politionele beeldvorming (€ 1450) Back-Office Operatorpost

63 Een aantal budgetscenario’s: modules
Listings (éénmalige kost) White list (€ 870) Patronen (€ 5100) Back-Office Operatorpost


Download ppt "Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google