De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk

2 Inhoudsopgave Wat is een ANPR camera? De opdrachtencentrale en haar doel Meerwaarden opdrachtencentrale Manier van werken – Draaiboeken en standaardformulieren Opbouw van een vast ANPR netwerk Beheer van de installaties Modules Een aantal budgetscenario’s Status vandaag Vragen?

3 Wat is een ANPR camera?

4 De opdrachtcentrale vast ANPR netwerk Definitie Opdrachtencentrale: De opdrachtencentrale is een opdracht opgesteld door een centrale cel, in dit geval het agentschap wegen en verkeer, volgens overheidsopdrachten afgesloten met leveranciers en/of dienstverleners en waarop verschillende aankoopdiensten (vb. politiezones, gemeentes) hun bestellingen rechtstreeks aan de leverancier en/of dienstverlener kunnen overmaken volgens de bepalingen in de opdrachtdocumenten. De bestellingen door de gemeentes of politiezones gebeuren niet door de centrale cel (AWV) zelf, maar door de aankoopdiensten die gebruik mogen maken van het contract en de voorwaarden afgesloten onder de vorm van een opdrachtencentrale. De facturen van de leveranciers of dienstverleners worden rechtstreeks betaald door de aankoopdienst. Vergelijkbaar voorbeeld: opdrachtencentrale wagenpark met afname van wagens volgens behoefte van het korps.

5 Hoe is het idee van de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk ontstaan? PZ Turnhout PZ Voorkempen Kabinet minister Hilde Crevits – stuurgroep PZ Turnhout, PZ Sint-Niklaas, PZ Voorkempen en EMT

6 Waarom AWV? AWV getriggerd vanuit bezorgdheid Tegengaan van wildgroei aan verscheidenheid van systemen Kennis en ervaring met ANPR systemen Uniform dataformaat ANPR Beleidsvisie Opportuniteiten voor de toekomst - DVM Trajectcontrole snelheidscamera’s Vrachtwagensluis

7 Meerwaarden opdrachtencentrale Administratieve vereenvoudiging Eén contract, afgesloten volgens overheidsopdrachten, vrij beschikbaar voor onmiddellijke afname door overheden op het Vlaamse grondgebied. Technisch onderbouwd Uniformiteit vaste ANPR netwerken (Gedeeld open protocol) Uitwisseling van gegevens mogelijk op lokaal niveau, interregionaal en nationaal.

8 Meerwaarden opdrachtencentrale Gedeelde palen – registraties Gedeelde investering Ondersteuning (inter)regionale samenwerking (nu of in de toekomst) Integratie bestaande ANPR’s AWV (snelwegen) Gedeelde servers Beperking kosten servers Gedeelde Black-lists (Inter)regionale criminaliteitsaanpak …

9 Gedeelde Paal – Vb. grens Deinze - Tielt Mogelijks betrokken partijen Deinze Provincie Oost-Vlaanderen Tielt Provincie West-Vlaanderen Politiezone Regio Tielt Politiezone Deinze-Zulte Vlaams Verkeerscentrum EMT …

10 Verplichting? Neen, iedere aankoopdienst kan vrij kiezen om gebruik te maken van de opdrachtencentrale. Het is een tool die ter beschikking gesteld wordt aan de lokale besturen.

11 Manier van werken (1) Optredende partijen Opdrachtnemer (Belgacom) Aanbestedende Overheid (AWV) Bestellende Overheid (kan iedere overheid zijn die deel uitmaakt van het Vlaams Gewest)

12 Manier van werken (2) Opdrachtnemer Aanbestedende overheid (AWV) Lokale overheid 1 Lokale overheid 2 Lokale overheid 3 Bestelling 1 Bestelling 2 Bestelling 3 Waakhond

13 Draaiboeken en standaardformulieren Draaiboeken Leveringen en werken Full Omnium onderhoud na waarborgperiode Standaardformulieren Bestelling, oplevering, … Samenwerkingsovereenkomst Link met alle informatie http://www.wegenenverkeer.be/verkeer-en- mobiliteit/verkeershandhaving/anpr-netwerk.html http://www.wegenenverkeer.be/verkeer-en- mobiliteit/verkeershandhaving/anpr-netwerk.html

14 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Het Basissysteem Back Office Operatorpost Front Installation 2 ANPR camera’s Voeding Netwerk Op bureau Op de wegen Dataserver + Standaard packet Nummerplaat Landtype Tijdstip Plaats

15 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Verklaring Front-Installation: buitenstaande soft- en hardware Back-Office: data ontvangen, verwerken, bewaren Basissysteem Uitbreidingen Front-Installation Standard Back-Office Standard Front-Installation Additions Back-Office Additions Hardware Software Modules inpluggen

16 Opbouw opdrachtencentrale vast ANPR netwerk Back-Office Modulaire opbouw Back-Office, plug in modules op maat van de klant Modules/Uitbreidingen Back-Office standaard

17 Software Back-Office standaard Bewaking- en monitoringssoftware + Beheerssoftware Alarmbeheer (grafisch overzicht alarmen) Defectenopvolging Gebruikers- en rechtenbeheer Kalendersturing Webbased Enkel een webbrowser nodig Niet computerafhankelijk (snelheid) “light” versie van de Back-Office voor on the field Standaardmodule DIV-bevraging Uitbreidingsmodules Black-List en Queries

18 Beheerssoftware: Beheer van de installaties Front-Installation 1 Front-Installation 2 Front-Installation 3 Front-Installation 4 Front-InstallationsBack-Office Opdrachtnemer Systeem ON

19 Beheerssoftware: Beheer van de installaties Front-Installation 1 Front-Installation 2 Front-Installation 3 Front-Installation 4 Front-InstallationsBack-Office DEFECT ! Gebruiker heeft mogelijkheid om dit door te geven via Back-Office Opdrachtnemer Systeem ON Raadplegen alarmen Opvolgen defecten

20 Kalendersturing Fictief voorbeeld Vb. Niet verzekerde voertuigen 07-10u30 Di-Do

21 Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules Verkeershandhaving Verhogen van de veiligheid en leefbaarheid Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Ondersteuning (verkeers)-beleid Politionele doeleinden Retroactieve ondersteuning korps Listings Actieve ondersteuning korps

22 Verkeershandhaving Trajectcontrole Inhaalverbod Toegangscontrole Vrachtwagensluis Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules

23 Trajectcontrole

24 Trajectcontrole Voorwaarden op basis van modelgoedkeuring Minimaal 500m Zelfde snelheidsregime over totale traject GEEN virtuele servers

25 Inhaalverbod KB 18/12/2002 punt 4 (doorlopende witte streep – onbemand handhaven)

26 Toegangscontrole Woonwijken Uitzonderlijk verkeer Voetgangerszones …

27 Vrachtwagensluis - Sluikverkeer

28 Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Herkomst bestemmingsonderzoek Reistijden Tellen van het aantal voertuigen Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules

29 Bron: Verkeerstellingen 2009 - Verkeerstellingen St Denijslaan Herkomst Bestemmingsonderzoek

30 Reistijden

31 Tellingen – fictief voorbeeld StraatVoertuigen/dag Gasthuisstraat2578 Wolvertemsesteenweg6486 Reedijk7586 August de Boeckstraat6158 Miergemstraat1508 Stoofstraat502

32 Politionele doeleinden Klassieke Camerabewaking Kleuranalyse Opzoekingen door middel van queries Politionele beeldvorming Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules

33 Kleuranalyse Zwart Beperkingen: Invloed lichtomstandigheden vb. s’nachts

34 Queries ABC-123 1-DCE-465 1-AEF-878 Vragen aan de database voor retroactieve opzoekingen: Zoeken op Land, plaats, tijdstip, nummerplaat, type, kleur… Rondtrekkende daderbendes Vluchtmisdrijven Overvallen Drugstrafiek … Dynamisch vraag mogelijk Vergelijking tussen verschillende queries

35 Politionele beeldvorming Grafische interface queries ABC-123 tussen 04u en 05u

36 Listings White list Black list Patronen Opdrachtencentrale Vast ANPR netwerk: modules

37 White List Plaatselijk verkeer Hulpdiensten Publieke diensten Toegelaten vrachtverkeer …

38 Black List Voorbeelden: Verkeersbelasting (nationaal beheer) Voortvluchtigen vluchtmisdrijf (regionaal beheer) VB: ABC-123 Veroordeelde chauffeurs voor dronkenschap (Lokaal/eigen beheer) Beheerd via input van txt/xml file

39 Black List: Nationale gedeelde Black List

40 Black List: Regionale + lokale gedeelde Black List

41 Patronen Vragen aan de binnenkomende data voor actieve opzoekingen waarbij vooraf het patroon beschreven wat hoe een voertuig zich zal gedragen. Nachtelijke inbraken Ladingdiefstal Drugstrafieken Grenscriminaliteit …

42 Patronen Voorbeelden Nachtelijke inbraken Voertuigen die s’nachts tussen 1u en 5u meer dan 10 min in mijn zone zijn (=> geen doorrijdend verkeer) maar toch de zone binnen het uur terug verlaten Rondtrekkende dadergroep Voertuigen die in een korte periode een hele reeks gemeentes aandoen van de politiezone Dezelfde opbouw is queries

43 Hoe budgetteren en bestellen? DE DRAAIBOEKEN ! Gratis raming van de opdrachtnemer Gedetailleerde netwerkstudie tegen betaling Na definitieve bestelling starten termijnen Onderhoud ook via opdrachtencentrale Full omnium onderhoud Voorwaarde: Volledig initiatief en opvolging door bestellende overheden

44 Netwerkoplossingen Voorbeeld Oplossing: Netwerkstudie Totaalbeeld Mogelijke Technieken per locatie Incl. kosten over 5 jaar. xDSLWireless Investering laagInvestering hoog Beschikbaarheid hoogBeschikbaarheid iets lager dan xDSL Abonnement te betalenGeen abonnement

45 Een aantal voorbeelden: 1 Back-Office Back-Office Operatorpost 1 Back-Office standaard Btw incl. Dataserver Back-Office standaard incl. de opgesomde functionaliteiten o.a. DIV-bevraging, queries en Black-List Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg

46 Een aantal voorbeelden: Systeem Turnhout 1 Back-Office standaard incl. Black list en Queries Trajectcontrole Vrachtwagensluis Camerabewaking Politionele beeldvorming Toegangscontrole + White list Btw incl. Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg is inbegrepen

47 Een aantal voorbeelden: 1 Front-Installation Front-Installation 2 ANPR camera’s 1 locatie uitgerust in beide richtingen Btw incl. Apparatuur: Twee ANPR camera’s, Twee bewakingscamera’s, Wegkantkast Bekabeling Netwerkconnectie + voeding (dichtbij) Twee jaar full omnium onderhoud tijdens waarborg Excl. abonnementskosten

48 2 extra locaties uitgerust in beide richtingen Een aantal voorbeelden: uitbreiding met inhaalverbod Back-Office Operatorpost Back-Office Operatorpost Front-Installation 2 ANPR camera’s Front-Installation 2 ANPR camera’s

49 2 extra locaties uitgerust in beide richtingen met een gedeelde paal => opportuniteit opdrachtcentrale Een aantal voorbeelden: uitbreiding met inhaalverbod Politiezone APolitiezone b Gedeelde paal

50 Een aantal voorbeelden: trajectcontrole Front-Installation 2 ANPR camera’s Conformiteitskeuring + eerste ijking camera’s Grootteorde € 25000 (btw incl.) voor 4 ANPR-camera’s

51 25 locaties uitgerust in beide richtingen Grootteorde € 780000 (btw incl.) 25 locaties uitgerust in beide richtingen waarvan 10 gedeelde sites Grootteorde € 630000 (btw incl.) => Samenwerking = kostenbesparend Een aantal voorbeelden: Fictief voorbeeld

52 Een aantal voorbeelden: Onderhoud na waarborg Front-Installation 2 ANPR camera’s Onderhoud na waarborg Back-Office All-in prijzen, Btw incl. Full-omnium Onderhoud na waarborg per Front- Installation All-in prijzen, Btw incl. Full-omnium Back-Office Operatorpost

53 Status vandaag Ontwikkeling softwaremodules Uitvoering startproject Ondersteunen van lokale overheden Voorbereiden bestellingen lokale overheden Bouwverlof Ontwikkeling reeks software Uitvoering startproject 2013 Uitvoering andere projecten

54 Extra Functionaliteiten ter ondersteuning werking Voorziene toekomstige ontwikkelingen Beheer vanuit een andere dispatch Vb. CIC voor het beheer van Black Lists, Patronen Verwerking PV’s vanuit één centraal systeem Ondersteuning integratie bestaande systemen 3 de partijen

55 Vragen? http://www.wegenenverkeer.be/verkeer-en- mobiliteit/verkeershandhaving/anpr-netwerk.htmlhttp://www.wegenenverkeer.be/verkeer-en- mobiliteit/verkeershandhaving/anpr-netwerk.html

56 Een voorbeeld: het startproject Zichtbaar Paal met 2 ANPR camera’s Een wegkantkast Niet zichtbaar Elektriciteitsvoorziening Netwerkvoorziening

57 Het startproject 1 2 3 4 5 6 7 8

58 Huidige en Toekomstige locaties Vlaams Brabant - AWV

59 Systemen 3 de partijen Integratie van bestaande systemen Open protocol tussen de Front-installations (ANPR-camera’s) en de Back-Office Open protocol voor de creatie van stand alone plug-in module op de Back-Office

60 Verkeershandhaving (éénmalige kost) Trajectcontrole (€ 1750) Inhaalverbod (€ 3500) Toegangscontrole (€ 870) Vrachtwagensluis (€ 870) Een aantal budgetscenario’s: modules Back-Office Operatorpost

61 Verkeerskundige analyses (met gehashte data) Herkomst bestemmingsonderzoek (€ 3650) Reistijden (€ 870) Tellen van het aantal voertuigen (€ 3650) Een aantal budgetscenario’s: modules Back-Office Operatorpost

62 Politionele doeleinden (éénmalige kost) Nazicht Camerabewaking (€ 870) Kleuranalyse (€ 4600) Politionele beeldvorming (€ 1450) Een aantal budgetscenario’s: modules Back-Office Operatorpost

63 Listings (éénmalige kost) White list (€ 870) Patronen (€ 5100) Een aantal budgetscenario’s: modules Back-Office Operatorpost


Download ppt "Willem De Schoenmacker, Sam Van Nieuwenhuyse en Karen De Winne Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google