De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker Invloed van TPN, decubitus e.a. op de “severity index” 13 juni 2006 Dr. André Orban Beleidsinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker Invloed van TPN, decubitus e.a. op de “severity index” 13 juni 2006 Dr. André Orban Beleidsinformatie."— Transcript van de presentatie:

1 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker Invloed van TPN, decubitus e.a. op de “severity index” 13 juni 2006 Dr. André Orban Beleidsinformatie ZNA

2 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

3 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

4 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Wat zijn Minimale Klinische Gegevens? >Verplicht in alle niet-psychiatrische ziekenhuizen: >1990: voor alle verblijven met minstens één overnachting (dus 1 gefactureerde ligdag) >1995: daghospitalisatie (geen overnachting) >2000: pasgeborenen >10/2003: ambulante spoedgevallen >inclusief buitenlandse patiënten >Bepaald bij ontslag uit het ziekenhuis >Verwerkt per semester, max. 6 maand na afloop >Bedoeld voor FOD Volksgezondheid ( RIZIV) >sinds 2005: via webapplicatie “PortaHealth” MKG: wat is dat?

5 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Andere registratiesystemen? >MVG 12 = Minimale Verpleegkundige Gegevens >MPG = Minimale Psychiatrische Gegevens >MFG = Minimale Financiële Gegevens >MUG = Mobiele Urgentie Groep >Finhosta = boekhoudkundige gegevens >Klassieke ziekenhuisenquête MKG: wat is dat?

6 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Evolutie in 2007 >Introductie van MZG = Minimale ZiekenhuisGegevens = integratie van MKG + MVG 2 + MUG >Andere registratiesystemen blijven! >Planning: MKG: wat is dat? 2005najaar Concept KB Uitwerking informatica & opleiding Registratie

7 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Doelstelling van de MKG-registratie >KB van 6 december 1994, art. 2 >organisatie van de ziekenhuisfinanciering >vaststelling van de behoeften aan ziekenhuis- voorzieningen >omschrijving van kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen van ziekenhuizen en van hun diensten >bepaling van het beleid inzake de uitoefening van de geneeskunde (= medisch beleid) >uitstippeling van een epidemiologisch beleid >Nieuw KB van … 2006: definitie MZG MKG: wat is dat?

8 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Koppeling MKG met MFG >Instrument ter evaluatie & optimalisatie van de medische praktijkvoering >Basis voor de budgetbepaling per pathologie: >geneesmiddelen >klinische biologie >medische beeldvorming >technische prestaties >Taak van de Technische cel (= “brug” tussen FOD Volksgezondheid en RIZIV) MKG: wat is dat?

9 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

10 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Inhoud MKG (tot 2006) >Administratieve gegevens >patiëntgegevens >verblijf >pasgeborene >Medische gegevens >diagnosen (ICD-9-CM) >procedures (ICD-9-CM) >geboortegegevens pasgeborene >Financiële gegevens >RIZIV-prestaties >gefactureerde ligdagen Waaruit bestaan die gegevens?

11 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Inhoud MZG (vanaf 2007) >Administratieve gegevens  Admin >identificatiegegevens >patiëntgegevens >verblijf >Medische gegevens  MKG >per verblijf >per specialisme >per bedindex >laboratoriumuitslagen >Verpleegkundige gegevens  MVG 2 >Personeelsgegevens  MVG 2 Waaruit bestaan die gegevens?

12 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Wie doet wat? >Administratieve gegevens: >dienst administratie >Medische gegevens: >registratie door de arts -facultatief:MKG-formulier -verplicht:ontslagbrief t.b.v. verwijzende arts = deel van het medisch dossier >codering door de codeercel -ICD-9-CM codes (~ codes!) -codeerregels & -richtlijnen FOD >Verpleegkundige & personeelsgegevens: >MVG-team Waaruit bestaan die gegevens?

13 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Medische gegevens: definities [1] >Hoofddiagnose =De hoofddiagnose is die aandoening die nà onderzoek hoofdzakelijk aanleiding heeft gegeven tot de opname van de patiënt op de huidige medische dienst (departement). >zwaartepunt van de ingestelde behandeling >verschil met opnamediagnose van het totaal verblijf! Waaruit bestaan die gegevens?

14 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Medische gegevens: definities [2] >Nevendiagnose(n) =Nevendiagnosen zijn aandoeningen die naast de hoofddiagnose aanwezig zijn, of zich tijdens het ziekenhuisverblijf ontwikkelen, en die een impact hebben op de zorgverstrekking binnen het huidig departementeel verblijf van de patiënt. >diagnostische onderzoeken >klinische evaluatie >behandeling >verlenging van de verblijfsduur >méér verpleegkundige verzorging nodig Waaruit bestaan die gegevens?

15 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Medische gegevens: definities [3] >Procedure(s) =Alle heelkundige ingrepen alsook invasieve of risicovolle technieken die tijdens het huidig departementeel verblijf plaatsvonden. >enkele voorbeelden: -endoscopieën -intubaties -transfusies -(par)enterale voeding -aanleg PEG-sonde -hemodialyse -insertie pacemaker Waaruit bestaan die gegevens?

16 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

17 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Datamanagement: MKG-cel en MKG-arts >Doelstelling: verwerking van MKG-data tot bruikbare (beleids)informatie >verblijven onderbrengen in pathologiegroepen >bepalen van het patiëntenprofiel en het pathologieprofiel van het ziekenhuis >bepalen van de ligduurperformantie van het ziekenhuis en van elke medische dienst >opstellen van feedbackrapporten per medische dienst en per arts >substitutie naar daghospitalisatie meten >uitstippelen van medische beleidsplannen op medische dienstniveau Van ICD naar APR-DRG

18 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Van ICD naar APR-DRG Eerste stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) ICD-9-CM codes (< CDC Atlanta, US) 25 MDC’s Major Diagnostic Categories codering door MKG-cel ~ hoofddiagnose ~ leeftijd & geslacht ~ aard van ontslag ~ geboortegegevens

19 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Pasgeborenen en perinatale aandoeningen 16Ziekten bloed/bloedvormende organen/immunologisch 17Myeloproliferatieve ziekten/weinig gedifferentieerde nieuwvormingen 18Infectie- en parasitaire ziekten 19Psychische stoornissen 20Alcohol- en druggebruik 21 Ongevallen/vergiftigingen/toxische effecten geneesmiddelen 22Brandwonden 23Factoren die de gezondheid beïnvloeden 24HIV-infectie 25Multipele traumata Major Diagnostic Categories: 25 in totaal 01Zenuwstelsel 02Oog 03Neus, keel en oren 04Ademhalingsstelsel 05Hartvaatstelsel 06Spijsverteringsstelsel 07Hepatobiliair stelsel en pancreas 08Bewegings- en bindweefselstelsel 09Huid, subcutis en mamma 10Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 11Nier- en urinewegen 12Mannelijke geslachtsorganen 13Vrouwelijke geslachtsorganen 14Zwangerschap, bevalling en kraambed Van ICD naar APR-DRG

20 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Van ICD naar APR-DRG Tweede stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) 25 MDC’s Major Diagnostic Categories codering door MKG-cel: ICD-9-CM – procedure(s) + Medische MDCChirurgische MDC

21 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Van ICD naar APR-DRG Derde stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) codering door MKG-cel: ICD-9-CM eerste onderverdeling: 25 MDC’s type diagnose ~ nevendiagnose(n) ~ 25 medische MDC’s 25 chirurgische MDC’s ~ type ingreep ~ nevendiagnose(n) DRG

22 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Diagnosis Related Groups: 357 in totaal >Oorspronkelijk ontwikkeld in Yale (US) >Varianten tegenwoordig in gebruik in vrijwel alle Westerse landen >Homogene groepen van patiënten: «case-mix» >qua klinische toestand van de patiënt >qua gebruik van ziekenhuismiddelen -diagnostische technieken -therapeutische interventies -verblijfkosten -… >België: APR-DRG’s = “all patient refined” v volwaardige + 2 rest-DRG’s Van ICD naar APR-DRG

23 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Chirurgische DRG’s 540 keizersnede 541 vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage 542 vaginale bevalling met ingrepen, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage 543 aandoeningen in het postpartum en na abortus, met ingrepen 544 abortus, met dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie APR-DRG’s in MDC 14 (verloskunde) Medische DRG’s 560 vaginale bevalling 561 aandoeningen in het postpartum en post abortus, zonder ingrepen 562 ectopische zwangerschap 563 dreigende abortus 564 abortus, zonder dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie 565 valse arbeid 566 andere aandoeningen in het antepartum Van ICD naar APR-DRG

24 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Van ICD naar APR-DRG Vierde stap 355 volwaardige APR-DRG’s Diagnosis Related Groups ~ hoofddiagnose ~ nevendiagnose(n) ~ procedure(s) ~ leeftijd & geslacht + interactie tussen factoren SOI: 1, 2, 3, 4 severity of illness ROM: 1, 2, 3, 4 risk of mortality

25 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni = zwak 2 = matig 3 = majeur 4 = extreem 1 = zwak 2 = matig 3 = majeur 4 = extreem Van ICD naar APR-DRG Overzicht

26 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

27 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: definities [1] >Klassieke hospitalisatie = minstens één overnachting in het ziekenhuis >Chirurgische daghospitalisatie = géén overnachting in het ziekenhuis >Oneigenlijke klassieke hospitalisatie = één of meer overnachtingen te veel! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

28 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: definities [2] >RAL: Reëel aantal ligdagen = aantal nachten tussen opname en ontslag >FAL: Gefactureerd aantal ligdagen = ligduur na toepassen van wettelijke tarificatie- & facturatieregels >VAL: Verantwoord aantal ligdagen = ligduur na toetsing van het patiëntenprofiel aan de nationale gemiddelde ligduur … Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

29 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Principes verantwoorde activiteit >1. Klassieke hospitalisatie >aan elk verblijf: verantwoord aantal ligdagen of VAL toegekend >berekend op basis van de nationale gemiddelde ligduur (of NGL) per -APR-DRG -SOI -leeftijdscategorie (<75,  75 of G-fin) van de 3 meest “recente” jaren -laatste cijfers: 2002/2 – 2003/1 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

30 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: in detail  Parameters VAL: algemeen >“normale” verblijven~90% van alle verblijven ook inliers genoemd >kleine outliersFAL < Q1 – 2*(Q3–Q1) >grote outliers type 1FAL > Q3 + 4*(Q3–Q1) >grote outliers type 2FAL > Q3 + 2*(Q3–Q1) FAL  Q3 + 4*(Q3–Q1) Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering  VAL = NGL  VAL = FAL  VAL = NGL + (FAL – grens outliers type 2)

31 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: distributie Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering KlNGLGr2Gr1 FAL NAPR-DRG n, SOI x

32 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: in detail  Parameters VAL: bijzonderheden >verblijven waarvoor geen NGL bepaald -bijv. nationaal minder dan 30 verblijven >patiënten overleden binnen 3 dagen >foutieve verblijven >APR-DRG’s 950, 951 en rest-DRG’s >…  Noot: outliers MKG  outliers FF geneesmiddelen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering  VAL berekend o.b.v. bijzondere regels!

33 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Principes verantwoorde activiteit >2. Chirurgische daghospitalisatie >verblijven waarbij dag opname = dag ontslag >één of meer prestaties uit Lijst A >Lijst A bevat RIZIV-codes: -bloederige ingreep (cf. KB betreffende forfaitarisering AB-profylaxie in de heelkunde) -vroeger: recht op maxi-, A-, B-, C- of D-forfait -sinds juli 2002: geen aanrekening forfait meer, maar integratie in het ziekenhuisbudget Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering  VAL = 0,81 ligdag

34 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Principes verantwoorde activiteit >3. Oneigenlijke klassieke hospitalisatie >verblijven waarbij dag opname  dag ontslag >alle onderstaande criteria voldaan: -behoren tot één van de 32 APR-DRG’s op Lijst B -geplande opname -reële ligduur  3 dagen -SOI = 1 -ROM = 1 -patiënt is jonger dan 75 jaar -patiënt is tijdens het verblijf niet overleden Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering  VAL = slechts 0,81 ligdag!

35 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: casus A >Patiënte Anna, 50 jaar: enteritis >Voorgeschiedenis: hysterectomie >Anna wordt gecatheteriseerd >Anna is ondervoed >Ze ontwikkelt een doorligwonde t.h.v. de stuit >Anna krijgt tijdens haar verblijf uiteindelijk nog een PEG-sonde >Gefactureerde ligduur: 22 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

36 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: verwerking naar APR-DRG [1] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering NGL = 5,2 dagen

37 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: distributie patiëntengroep [1] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 05,21727 FAL NAPR-DRG 245, SOI 1

38 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: ligduurperformantie [1] >Categorie: grote outlier type 2 >Regel toepassen: VAL = NGL + (FAL – grens outliers type 2) = 5,2 + (22 – 17) = 10,2 ligdagen >Balans VAL – FAL: 10,2 – 22 = –11,8 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

39 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: verwerking naar APR-DRG [2] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering NGL = 7,3 dagen

40 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: distributie patiëntengroep [2] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 07,32438 FAL NAPR-DRG 245, SOI 2

41 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: ligduurperformantie [2] >Categorie: “normaal” verblijf (inlier) >Regel toepassen: VAL = NGL = 7,3 ligdagen >Balans VAL – FAL: 7,3 – 22 = –14,7 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

42 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: verwerking naar APR-DRG [3] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering NGL = 11,8 dagen

43 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: distributie patiëntengroep [3] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 111,83351 FAL NAPR-DRG 245, SOI 3

44 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: ligduurperformantie [3] >Categorie: “normaal” verblijf (inlier) >Regel toepassen: VAL = NGL = 11,8 ligdagen >Balans VAL – FAL: 11,8 – 22 = –10,2 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

45 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: verwerking naar APR-DRG [4] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering NGL = n/b

46 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: distributie patiëntengroep [4] Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering n/b FAL NAPR-DRG 245, SOI 4

47 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus A: ligduurperformantie [4] >Categorie: géén NGL  bijzonder geval >Regel toepassen: VAL = FAL = 22 ligdagen >Balans VAL – FAL: 22 – 22 = 0 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

48 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: casus B >Patiënte Bea, 45 jaar: enteritis >Voorgeschiedenis: hysterectomie >Bea wordt gecatheteriseerd >Bea is ondervoed >Ze ontwikkelt een doorligwonde t.h.v. de stuit >Ondanks alles kan Bea mits de nodige thuisopvang snel naar huis >Gefactureerde ligduur: 7 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

49 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus B: distributie patiëntengroep Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 111,83351 FAL NAPR-DRG 245, SOI 3

50 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Casus B: ligduurperformantie >Categorie: “normaal” verblijf (inlier) >Regel toepassen: VAL = NGL = 11,8 ligdagen >Balans VAL – FAL: 11,8 – 7 = +4,8 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

51 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Verantwoorde activiteit: besluiten >Correcte, volledige MKG-registratie >casus A: APR-DRG 245 – SOI=4 – FAL=22d >Kortere ligduur, zonder kwaliteitsverlies >casus B: APR-DRG 245 – SOI=3 – FAL=7d Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering SOI1234 VAL–FAL–11,8–14,7–10,20 SOI1234 VAL–FAL–1,8+0,3+4,8–

52 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering Berekening ziekenhuisbudget Verantwoord aantal ligdagen (VAL) Normatieve bezetting: C & D: 80% E & M: 70% G: 90% Budget Financiële Middelen  onderdeel “B2” Verantwoord aantal bedden (VAB) Basispunten + bijkomende punten Waarde (€) per punt

53 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Impact van MK(Z)G op de financiering >Bepaalt een steeds groter aandeel van het ziekenhuisbudget >Brengt het pathologieprofiel van het ziekenhuis in kaart >t.b.v. de Federale OverheidsDienst VVVL >t.b.v. interne epidemiologische statistieken en benchmarking >Feedback per specialisme: VAB – FAB >doelstelling: VAB  FAB of VAB – FAB  0 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

54 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering Feedback per specialisme: de fingerprint VAB – FAB

55 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

56 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Belang van goede MKG-registratie [1] >Jaarlijkse audit MKG door inspecteurs van de FOD Volksgezondheid >a.d.h.v. knipperlichten: -hogere frequentie van een bepaalde ICD-9-CM code t.o.v. nationaal gemiddelde -realiteit of fraude? >toetsing kwaliteit MKG (en MVG) aan volledig patiëntendossier: -correct én volledig: HDx, NDx én procedures! -getrouwe weergave van de realiteit? >vanaf 2007: sancties! -1, 3 tot 5% afhouding op het ziekenhuisbudget van het daarop volgende jaar!! “Slechte” gegevens: en dan?

57 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Belang van goede MKG-registratie [2] >Interne epidemiologische statistieken en benchmarking >longitudinaal binnen elke instelling >transversaal op lokaal of locoregionaal niveau >Toekomstige overstap naar ICD-10-CM en APR-DRG v.20 vanaf 2010 ?? >veel méér ICD-codes (~ ) vergt een meer specifieke MKG-registratie >“unspecified” codes bestaan dan niet meer >kleine vermindering in aantal APR-DRG’s “Slechte” gegevens: en dan?

58 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker 1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

59 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni Doelstelling van MKG-cel en MKG-arts >Verwerking van MKG-data tot bruikbare (beleids)informatie >verblijven onderbrengen in pathologiegroepen >bepalen van het patiëntenprofiel en het pathologieprofiel van het ziekenhuis >bepalen van de ligduurperformantie van het ziekenhuis en van elke medische dienst >opstellen van feedbackrapporten per medische dienst en per arts >substitutie naar daghospitalisatie meten >uitstippelen van medische beleidsplannen op medische dienstniveau Slotbeschouwingen APR-DRG’s met SOI en ROM «case-mix», besproken a.d.h.v. casussen en ziekenhuisfinanciering berekening VAL – FAL fingerprint VAB – FAB per medische dienst en/of arts bruikbare beleidsinformatie … oneigenlijke klassieke verblijven!

60 MKG: Basics voor de ZH-apotheker VZA, 13 juni MKG en apotheek? >Welke samenwerking? >naar input? >naar output? >Welke feedback? >op basis van DRG of ATC? >Follow-up geneesmiddelenverbruik? >op naam van behandelende arts? >op naam van voorschrijvende arts?  analoog voor technische onderzoeken … Slotbeschouwingen

61 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker Invloed van TPN, decubitus e.a. op de “severity index” 13 juni 2006 Dr. André Orban Beleidsinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google