De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker"— Transcript van de presentatie:

0 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
Invloed van TPN, decubitus e.a. op de “severity index” Dr. André Orban Beleidsinformatie ZNA 13 juni 2006

1 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

2 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

3 Wat zijn Minimale Klinische Gegevens?
Verplicht in alle niet-psychiatrische ziekenhuizen: 1990: voor alle verblijven met minstens één overnachting (dus 1 gefactureerde ligdag) 1995: daghospitalisatie (geen overnachting) 2000: pasgeborenen 10/2003: ambulante spoedgevallen inclusief buitenlandse patiënten Bepaald bij ontslag uit het ziekenhuis Verwerkt per semester, max. 6 maand na afloop Bedoeld voor FOD Volksgezondheid ( RIZIV) sinds 2005: via webapplicatie “PortaHealth” MKG: wat is dat?

4 Andere registratiesystemen?
MVG 12 = Minimale Verpleegkundige Gegevens MPG = Minimale Psychiatrische Gegevens MFG = Minimale Financiële Gegevens MUG = Mobiele Urgentie Groep Finhosta = boekhoudkundige gegevens Klassieke ziekenhuisenquête MKG: wat is dat?

5 Andere registratiesystemen blijven! Planning:
Evolutie in 2007 Introductie van MZG = Minimale ZiekenhuisGegevens = integratie van MKG + MVG 2 + MUG Andere registratiesystemen blijven! Planning: 2005 najaar 2006 2007 Concept KB Registratie Uitwerking informatica & opleiding MKG: wat is dat?

6 Doelstelling van de MKG-registratie
KB van 6 december 1994, art. 2 organisatie van de ziekenhuisfinanciering vaststelling van de behoeften aan ziekenhuis-voorzieningen omschrijving van kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen van ziekenhuizen en van hun diensten bepaling van het beleid inzake de uitoefening van de geneeskunde (= medisch beleid) uitstippeling van een epidemiologisch beleid Nieuw KB van … 2006: definitie MZG MKG: wat is dat?

7 Basis voor de budgetbepaling per pathologie:
Koppeling MKG met MFG Instrument ter evaluatie & optimalisatie van de medische praktijkvoering Basis voor de budgetbepaling per pathologie: geneesmiddelen klinische biologie medische beeldvorming technische prestaties Taak van de Technische cel (= “brug” tussen FOD Volksgezondheid en RIZIV) MKG: wat is dat?

8 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

9 Administratieve gegevens
Inhoud MKG (tot 2006) Administratieve gegevens patiëntgegevens verblijf pasgeborene Medische gegevens diagnosen (ICD-9-CM) procedures (ICD-9-CM) geboortegegevens pasgeborene Financiële gegevens RIZIV-prestaties gefactureerde ligdagen Waaruit bestaan die gegevens?

10 Administratieve gegevens  Admin
Inhoud MZG (vanaf 2007) Administratieve gegevens  Admin identificatiegegevens patiëntgegevens verblijf Medische gegevens  MKG per verblijf per specialisme per bedindex laboratoriumuitslagen Verpleegkundige gegevens  MVG 2 Personeelsgegevens  MVG 2 Waaruit bestaan die gegevens?

11 Administratieve gegevens: Medische gegevens:
Wie doet wat? Administratieve gegevens: dienst administratie Medische gegevens: registratie door de arts facultatief: MKG-formulier verplicht: ontslagbrief t.b.v. verwijzende arts = deel van het medisch dossier codering door de codeercel ICD-9-CM codes (~ codes!) codeerregels & -richtlijnen FOD Verpleegkundige & personeelsgegevens: MVG-team Waaruit bestaan die gegevens?

12 Medische gegevens: definities [1]
Hoofddiagnose = De hoofddiagnose is die aandoening die nà onderzoek hoofdzakelijk aanleiding heeft gegeven tot de opname van de patiënt op de huidige medische dienst (departement). zwaartepunt van de ingestelde behandeling verschil met opnamediagnose van het totaal verblijf! Waaruit bestaan die gegevens?

13 Medische gegevens: definities [2]
Nevendiagnose(n) = Nevendiagnosen zijn aandoeningen die naast de hoofddiagnose aanwezig zijn, of zich tijdens het ziekenhuisverblijf ontwikkelen, en die een impact hebben op de zorgverstrekking binnen het huidig departementeel verblijf van de patiënt. diagnostische onderzoeken klinische evaluatie behandeling verlenging van de verblijfsduur méér verpleegkundige verzorging nodig Waaruit bestaan die gegevens?

14 Medische gegevens: definities [3]
Procedure(s) = Alle heelkundige ingrepen alsook invasieve of risicovolle technieken die tijdens het huidig departementeel verblijf plaatsvonden. enkele voorbeelden: endoscopieën intubaties transfusies (par)enterale voeding aanleg PEG-sonde hemodialyse insertie pacemaker Waaruit bestaan die gegevens?

15 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

16 Datamanagement: MKG-cel en MKG-arts
Doelstelling: verwerking van MKG-data tot bruikbare (beleids)informatie verblijven onderbrengen in pathologiegroepen bepalen van het patiëntenprofiel en het pathologieprofiel van het ziekenhuis bepalen van de ligduurperformantie van het ziekenhuis en van elke medische dienst opstellen van feedbackrapporten per medische dienst en per arts substitutie naar daghospitalisatie meten uitstippelen van medische beleidsplannen op medische dienstniveau Van ICD naar APR-DRG

17 Major Diagnostic Categories
Eerste stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) codering door MKG-cel ICD-9-CM codes (< CDC Atlanta, US) ~ hoofddiagnose ~ leeftijd & geslacht ~ aard van ontslag ~ geboortegegevens 25 MDC’s Major Diagnostic Categories Van ICD naar APR-DRG

18 Major Diagnostic Categories: 25 in totaal
01 Zenuwstelsel 02 Oog 03 Neus, keel en oren 04 Ademhalingsstelsel 05 Hartvaatstelsel 06 Spijsverteringsstelsel 07 Hepatobiliair stelsel en pancreas 08 Bewegings- en bindweefselstelsel 09 Huid, subcutis en mamma 10 Endocriene, voedings- en stofwisselingsziekten 11 Nier- en urinewegen Mannelijke geslachtsorganen Vrouwelijke geslachtsorganen 14 Zwangerschap, bevalling en kraambed 15 Pasgeborenen en perinatale aandoeningen 16 Ziekten bloed/bloedvormende organen/immunologisch 17 Myeloproliferatieve ziekten/weinig gedifferentieerde nieuwvormingen 18 Infectie- en parasitaire ziekten 19 Psychische stoornissen 20 Alcohol- en druggebruik 21 Ongevallen/vergiftigingen/toxische effecten geneesmiddelen 22 Brandwonden 23 Factoren die de gezondheid beïnvloeden 24 HIV-infectie 25 Multipele traumata Van ICD naar APR-DRG

19 Major Diagnostic Categories
Tweede stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) codering door MKG-cel: ICD-9-CM 25 MDC’s Major Diagnostic Categories – procedure(s) + Medische MDC Chirurgische MDC Van ICD naar APR-DRG

20 25 medische MDC’s 25 chirurgische MDC’s DRG DRG DRG DRG DRG DRG
Derde stap hoofddiagnose, nevendiagnose(n), procedure(s) codering door MKG-cel: ICD-9-CM eerste onderverdeling: 25 MDC’s 25 medische MDC’s 25 chirurgische MDC’s type diagnose ~ nevendiagnose(n) ~ ~ type ingreep ~ nevendiagnose(n) DRG DRG DRG DRG DRG DRG Van ICD naar APR-DRG

21 Diagnosis Related Groups: 357 in totaal
Oorspronkelijk ontwikkeld in Yale (US) Varianten tegenwoordig in gebruik in vrijwel alle Westerse landen Homogene groepen van patiënten: «case-mix» qua klinische toestand van de patiënt qua gebruik van ziekenhuismiddelen diagnostische technieken therapeutische interventies verblijfkosten België: APR-DRG’s = “all patient refined” v.15 355 volwaardige + 2 rest-DRG’s Van ICD naar APR-DRG

22 APR-DRG’s in MDC 14 (verloskunde)
Medische DRG’s 560 vaginale bevalling 561 aandoeningen in het postpartum en post abortus, zonder ingrepen 562 ectopische zwangerschap 563 dreigende abortus 564 abortus, zonder dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie 565 valse arbeid 566 andere aandoeningen in het antepartum Chirurgische DRG’s 540 keizersnede 541 vaginale bevalling met sterilisatie en/of dilatatie en curettage 542 vaginale bevalling met ingrepen, behalve sterilisatie en/of dilatatie en curettage 543 aandoeningen in het postpartum en na abortus, met ingrepen 544 abortus, met dilatatie en curettage, aspiratie curettage of hysterotomie Van ICD naar APR-DRG

23 355 volwaardige APR-DRG’s Diagnosis Related Groups
Vierde stap 355 volwaardige APR-DRG’s Diagnosis Related Groups ~ hoofddiagnose ~ nevendiagnose(n) ~ procedure(s) ~ leeftijd & geslacht + interactie tussen factoren SOI: 1, 2, 3, 4 severity of illness ROM: 1, 2, 3, 4 risk of mortality Van ICD naar APR-DRG

24 Overzicht Van ICD naar APR-DRG 1 = zwak 2 = matig 3 = majeur
4 = extreem 1 = zwak 2 = matig 3 = majeur 4 = extreem Van ICD naar APR-DRG

25 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

26 Verantwoorde activiteit: definities [1]
Klassieke hospitalisatie = minstens één overnachting in het ziekenhuis Chirurgische daghospitalisatie = géén overnachting in het ziekenhuis Oneigenlijke klassieke hospitalisatie = één of meer overnachtingen te veel! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

27 Verantwoorde activiteit: definities [2]
RAL: Reëel aantal ligdagen = aantal nachten tussen opname en ontslag FAL: Gefactureerd aantal ligdagen = ligduur na toepassen van wettelijke tarificatie- & facturatieregels VAL: Verantwoord aantal ligdagen = ligduur na toetsing van het patiëntenprofiel aan de nationale gemiddelde ligduur … Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

28 Principes verantwoorde activiteit
1. Klassieke hospitalisatie aan elk verblijf: verantwoord aantal ligdagen of VAL toegekend berekend op basis van de nationale gemiddelde ligduur (of NGL) per APR-DRG SOI leeftijdscategorie (<75,  75 of G-fin) van de 3 meest “recente” jaren laatste cijfers: 2002/2 – 2003/1 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

29 Verantwoorde activiteit: in detail
 Parameters VAL: algemeen “normale” verblijven ~90% van alle verblijven ook inliers genoemd kleine outliers FAL < Q1 – 2*(Q3–Q1) grote outliers type 1 FAL > Q3 + 4*(Q3–Q1) grote outliers type 2 FAL > Q3 + 2*(Q3–Q1) FAL  Q3 + 4*(Q3–Q1)  VAL = NGL  VAL = FAL  VAL = NGL + (FAL – grens outliers type 2) Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

30 Verantwoorde activiteit: distributie
APR-DRG n, SOI x FAL Kl NGL Gr2 Gr1 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

31 Verantwoorde activiteit: in detail
 Parameters VAL: bijzonderheden verblijven waarvoor geen NGL bepaald bijv. nationaal minder dan 30 verblijven patiënten overleden binnen 3 dagen foutieve verblijven APR-DRG’s 950, 951 en rest-DRG’s  Noot: outliers MKG  outliers FF geneesmiddelen!  VAL berekend o.b.v. bijzondere regels! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

32 Principes verantwoorde activiteit
2. Chirurgische daghospitalisatie verblijven waarbij dag opname = dag ontslag één of meer prestaties uit Lijst A Lijst A bevat RIZIV-codes: bloederige ingreep (cf. KB betreffende forfaitarisering AB-profylaxie in de heelkunde) vroeger: recht op maxi-, A-, B-, C- of D-forfait sinds juli 2002: geen aanrekening forfait meer, maar integratie in het ziekenhuisbudget  VAL = 0,81 ligdag Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

33 Principes verantwoorde activiteit
3. Oneigenlijke klassieke hospitalisatie verblijven waarbij dag opname  dag ontslag alle onderstaande criteria voldaan: behoren tot één van de 32 APR-DRG’s op Lijst B geplande opname reële ligduur  3 dagen SOI = 1 ROM = 1 patiënt is jonger dan 75 jaar patiënt is tijdens het verblijf niet overleden  VAL = slechts 0,81 ligdag! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

34 Verantwoorde activiteit: casus A
Patiënte Anna, 50 jaar: enteritis Voorgeschiedenis: hysterectomie Anna wordt gecatheteriseerd Anna is ondervoed Ze ontwikkelt een doorligwonde t.h.v. de stuit Anna krijgt tijdens haar verblijf uiteindelijk nog een PEG-sonde Gefactureerde ligduur: 22 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

35 Casus A: verwerking naar APR-DRG [1]
NGL = 5,2 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

36 Casus A: distributie patiëntengroep [1]
APR-DRG 245, SOI 1 FAL 5,2 17 27 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

37 Casus A: ligduurperformantie [1]
Categorie: grote outlier type 2 Regel toepassen: VAL = NGL + (FAL – grens outliers type 2) = 5,2 + (22 – 17) = 10,2 ligdagen Balans VAL – FAL: 10,2 – 22 = –11,8 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

38 Casus A: verwerking naar APR-DRG [2]
NGL = 7,3 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

39 Casus A: distributie patiëntengroep [2]
APR-DRG 245, SOI 2 FAL 7,3 24 38 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

40 Casus A: ligduurperformantie [2]
Categorie: “normaal” verblijf (inlier) Regel toepassen: VAL = NGL = 7,3 ligdagen Balans VAL – FAL: 7,3 – 22 = –14,7 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

41 Casus A: verwerking naar APR-DRG [3]
NGL = 11,8 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

42 Casus A: distributie patiëntengroep [3]
APR-DRG 245, SOI 3 FAL 1 11,8 33 51 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

43 Casus A: ligduurperformantie [3]
Categorie: “normaal” verblijf (inlier) Regel toepassen: VAL = NGL = 11,8 ligdagen Balans VAL – FAL: 11,8 – 22 = –10,2 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

44 Casus A: verwerking naar APR-DRG [4]
NGL = n/b Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

45 Casus A: distributie patiëntengroep [4]
APR-DRG 245, SOI 4 FAL n/b n/b n/b n/b Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

46 Casus A: ligduurperformantie [4]
Categorie: géén NGL  bijzonder geval Regel toepassen: VAL = FAL = 22 ligdagen Balans VAL – FAL: 22 – 22 = 0 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

47 Verantwoorde activiteit: casus B
Patiënte Bea, 45 jaar: enteritis Voorgeschiedenis: hysterectomie Bea wordt gecatheteriseerd Bea is ondervoed Ze ontwikkelt een doorligwonde t.h.v. de stuit Ondanks alles kan Bea mits de nodige thuisopvang snel naar huis Gefactureerde ligduur: 7 dagen Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

48 Casus B: distributie patiëntengroep
APR-DRG 245, SOI 3 FAL 1 11,8 33 51 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

49 Casus B: ligduurperformantie
Categorie: “normaal” verblijf (inlier) Regel toepassen: VAL = NGL = 11,8 ligdagen Balans VAL – FAL: 11,8 – 7 = +4,8 ligdagen! Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

50 Verantwoorde activiteit: besluiten
Correcte, volledige MKG-registratie casus A: APR-DRG 245 – SOI=4 – FAL=22d Kortere ligduur, zonder kwaliteitsverlies casus B: APR-DRG 245 – SOI=3 – FAL=7d SOI 1 2 3 4 VAL–FAL –11,8 –14,7 –10,2 SOI 1 2 3 4 VAL–FAL –1,8 +0,3 +4,8 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

51 Berekening ziekenhuisbudget
Verantwoord aantal ligdagen (VAL) Normatieve bezetting: C & D: 80% E & M: 70% G: % Verantwoord aantal bedden (VAB) Basispunten + bijkomende punten Waarde (€) per punt Budget Financiële Middelen  onderdeel “B2” Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

52 Impact van MK(Z)G op de financiering
Bepaalt een steeds groter aandeel van het ziekenhuisbudget Brengt het pathologieprofiel van het ziekenhuis in kaart t.b.v. de Federale OverheidsDienst VVVL t.b.v. interne epidemiologische statistieken en benchmarking Feedback per specialisme: VAB – FAB doelstelling: VAB  FAB of VAB – FAB  0 Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

53 Feedback per specialisme: de fingerprint
VAB – FAB Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering

54 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

55 Belang van goede MKG-registratie [1]
Jaarlijkse audit MKG door inspecteurs van de FOD Volksgezondheid a.d.h.v. knipperlichten: hogere frequentie van een bepaalde ICD-9-CM code t.o.v. nationaal gemiddelde realiteit of fraude? toetsing kwaliteit MKG (en MVG) aan volledig patiëntendossier: correct én volledig: HDx, NDx én procedures! getrouwe weergave van de realiteit? vanaf 2007: sancties! 1, 3 tot 5% afhouding op het ziekenhuisbudget van het daarop volgende jaar!! “Slechte” gegevens: en dan?

56 Belang van goede MKG-registratie [2]
Interne epidemiologische statistieken en benchmarking longitudinaal binnen elke instelling transversaal op lokaal of locoregionaal niveau Toekomstige overstap naar ICD-10-CM en APR-DRG v.20 vanaf 2010 ?? veel méér ICD-codes (~ ) vergt een meer specifieke MKG-registratie “unspecified” codes bestaan dan niet meer kleine vermindering in aantal APR-DRG’s “Slechte” gegevens: en dan?

57 MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker
1. MKG: wat is dat? 2. Waaruit bestaan die gegevens? 3. Van ICD naar APR-DRG 4. Rol van MKG in de ziekenhuisfinanciering 5. “Slechte” gegevens: en dan? 6. Slotbeschouwingen

58 Doelstelling van MKG-cel en MKG-arts
Verwerking van MKG-data tot bruikbare (beleids)informatie verblijven onderbrengen in pathologiegroepen bepalen van het patiëntenprofiel en het pathologieprofiel van het ziekenhuis bepalen van de ligduurperformantie van het ziekenhuis en van elke medische dienst opstellen van feedbackrapporten per medische dienst en per arts substitutie naar daghospitalisatie meten uitstippelen van medische beleidsplannen op medische dienstniveau APR-DRG’s met SOI en ROM «case-mix», besproken a.d.h.v. casussen en ziekenhuisfinanciering berekening VAL – FAL fingerprint VAB – FAB per medische dienst en/of arts oneigenlijke klassieke verblijven! bruikbare beleidsinformatie … Slotbeschouwingen

59 Follow-up geneesmiddelenverbruik?
MKG en apotheek? Welke samenwerking? naar input? naar output? Welke feedback? op basis van DRG of ATC? Follow-up geneesmiddelenverbruik? op naam van behandelende arts? op naam van voorschrijvende arts?  analoog voor technische onderzoeken … Slotbeschouwingen

60 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "MKG-registratie: Basics voor de Ziekenhuisapotheker"

Verwante presentaties


Ads door Google