De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De overdenking gaat over: Efeze 2:1 - 10 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Zingen: Liedboek 457.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De overdenking gaat over: Efeze 2:1 - 10 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Zingen: Liedboek 457."— Transcript van de presentatie:

1 De overdenking gaat over: Efeze 2:1 - 10 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Zingen: Liedboek 457 Opwekking 602 Votum en Zegengroet Zingen:Heer wijs mij uw weg Vluchtkerk

2 Liedboek 457: 1, 2, 3, 4 allen

3 vrouwenLiedboek 457: 1, 2, 3, 4

4 MannenLiedboek 457: 1, 2, 3, 4

5 allenLiedboek 457: 1, 2, 3, 4

6 .... Zingen: Liedboek 457 Opwekking 602 Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 687 Vluchtkerk Gebed

7 ... Opwekking 602: 1, 2, 3

8 ...

9 ...

10 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Opwekking 687 Vluchtkerk....

11 ... Opwekking 687: 1, 2, 3, 4

12 ...

13 ...

14 ...

15 .... Zingen: Liedboek 457 Opwekking 602 Votum en Zegengroet Zingen:Opwekking 687 Vluchtkerk Gebed

16 .... Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Allen Vluchtkerk: a, b, c, d, e

17 .... Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. Met open armen word je ontvangen. Allen Vluchtkerk: a, b, c, d, e

18 .... Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen

19 .... Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. Allen Vluchtkerk: a, b, c, d, e

20 .... Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, Welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Allen Vluchtkerk: a, b, c, d, e

21 .... Gebed Lied leren of luisteren:Opwekking 480 Lied luisteren: PvN 16, instrumentaal. Lezen Efeze 2: 1 - 10 Overdenking Lied luisteren: Neil Diamond. Pretty Amazing Grace Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553

22 .... Gebed Lied leren of luisteren:Opwekking 480 Lied luisteren: PvN 16, instrumentaal Lezen Efeze 2: 1 - 10 Overdenking Lied luisteren: Neil Diamond. Pretty Amazing Grace Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553

23 ... Eerste keer KoortjeOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

24 ... 2 de keer GemeenteOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

25 ... KoortjeOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

26 ... GemeenteOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

27 ... KoortjeOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

28 ... GemeenteOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

29 ... KoortjeOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

30 ... GemeenteOpwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

31 ... Gemeente Koortje Opwekking 480: refr. 1, refr. 2, refr. 3, refr.

32 .... Gebed Lied leren of luisteren:Opwekking 480 Lied luisteren: PvN 16, instrumentaal Lezen Efeze 2: 1 - 10 Overdenking Lied luisteren: Neil Diamond. Pretty Amazing Grace Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553

33 .... Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in honderd bochten, maar dat zal ik nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. De hele nacht lig ik aan God te denken; Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. Instrumentaal luisterlied PvN 16

34 .... Gebed Lied leren of luisteren:Opwekking 480 Lied luisteren: PvN 16, instrumentaal. Lezen Efeze 2: 1 - 10 Overdenking Lied luisteren: Neil Diamond. Pretty Amazing Grace Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553

35 .... Overdenking Efeze 2: 1 - 10 door genade bent u behouden, door het geloof en dat niet uit uzelf, het is een gave van God

36 .... Gebed Lied leren of luisteren:Opwekking 480 Lied luisteren: PvN 16, instrumentaal. Lezen Efeze 2: 1 - 10 Overdenking Lied luisteren: Neil Diamond. Pretty Amazing Grace Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553

37 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond Pretty amazing grace is what You showed me pretty amazing grace is who You are I was an empty vessel You filled me up inside and with amazing grace restored my pride U liet mij prachtig verrassende genade zien U bènt prachtig verrassende genade Ik was een leeg vat U maakte mij vol van binnen Met prachtig verrassende genade herstelde u mijn eigenwaarde

38 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond Pretty amazing grace is how You saved me and with amazing grace reclaimed my heart love in the midst of chaos calm in the heat of war showed with amazing grace what love was for Prachtig verrassende genade is het hoe U mij redde en met verrassende genade eiste u mijn hart weer op Liefde te midden van chaos Rust in de hitte van de strijd U toonde met verrassende genade waar liefde voor bedoeld is

39 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond You forgave my insensitivity and my attempt to then mislead You You stood beside a wretch like me Your pretty amazing grace was all I needed. U vergaf mij mijn ongevoeligheid en mijn poging U vervolgens te misleiden U stond naast een wrak als ik Uw prachtig verrassende genade was alles wat ik nodig had

40 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond Stumbled inside the doorway of Your chapel humbled in awe by everything I found beauty and love surround me freed me from what I fear ask for amazing grace and You appear Ik strompelde uw kerk binnen werd nederig en overweldigd door alles wat ik vond schoonheid en liefde omgeven mij bevrijdden mij van waar ik bang voor ben vraag om verrassende genade en U verschijnt

41 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond You overcame my loss of hope and faith gave me a truth I could believe in You led me to a higher place showed Your amazing grace when grace was what I needed U overwon mijn verlies van hoop en geloof gaf mij een waarheid die ik kon geloven U leidde mij naar een hoogte toonde Uw verrassende genade toen ik genade nodig had

42 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond Look in a mirror I see Your reflection open a book You live on every page I fall and You're there to lift me share every road I climb and with amazing grace You ease my mind Ik kijk in een spiegel en zie Uw weerspiegeling sla een boek open, U leeft op elke bladzijde Ik val en U bent er om mij op te tillen elke weg die ik beklim deelt U met mij met verrassende genade kalmeert u mijn gedachten

43 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond Came to You with empty pockets first when I returned I was a rich man didn't believe love could quench my thirst but with amazing grace You showed me that it can Ik kwam eerst met lege zakken toen ik terugging was ik een rijk man kon niet geloven dat liefde mijn dorst kon lessen maar met verrassende genade liet U zien dat het kan

44 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond In Your amazing grace I had a vision from that amazing place I came to be into the night I wandered wandering aimlessly found Your amazing grace to comfort me. Door Uw verrassende genade kreeg ik een visioen vanaf die verrassende plek kwam ik tot leven ik zwierf de nacht in een doelloze zwerftocht vond Uw verrassende genade om mij te troosten

45 .... Pretty Amazing Grace – Neil Diamond pretty amazing (repeat) You overcame my loss of hope and faith, gave me a truth I could believe in. You led me to that higher place showed me that love, truth, hope, grace were all I needed. U overwon mijn verlies van hoop en geloof gaf mij een waarheid die ik kon geloven U leidde mij naar die hoogte liet mij zien dat liefde, waarheid, hoop, genade alles waren wat ik nodig had

46 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

47 ... Opwekking 558: 1, refr. 2, refr. Vrouwen mannen Wordt 1x voorgespeeld

48 ... Opwekking 558: 1, refr. 2, refr. Allen

49 ... Opwekking 558: 1, refr. 2, refr. Allen

50 ... Opwekking 558: 1, refr. 2, refr. Allen

51 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

52 ... Koortje Opwekking 553: 1, 2, 3, 4

53 ... Gemeente Opwekking 553: 1, 2, 3, 4

54 ... Koortje Gemeente Opwekking 553: 1, 2, 3, 4

55 ... Gemeente Opwekking 553: 1, 2, 3, 4

56 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

57 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

58 .... Opwekking 136: 1, 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds bij U zijn, laat mij nooit alleen. Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. Allen

59 .... Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. Dat mijn wil voor eeuwig zij, slechts van U alleen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nooit meer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen. Allen Opwekking 136: 1, 2

60 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

61 .... Psalmen voor nu 117: a, b, c Zing mee voor God De hele wereld zingt voor God met ons, want hij is goed en wat hij zegt wordt altijd waar Eeuwig waar Zing mee voor God De hele wereld zingt voor God met ons, want hij is goed en wat hij zegt wordt altijd waar Eeuwig waar Allen

62 .... Alle eer aan God, alle eer aan God Zing mee voor God De hele wereld zingt voor God met ons, want hij is goed en wat hij zegt wordt altijd waar Eeuwig waar Allen Psalmen voor nu 117: a, b, c

63 .... Alle eer aan God, alle eer aan God Alle eer aan God, alle eer aan God Allen Psalmen voor nu 117: a, b, c

64 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle Treurniet Volgende week: Corine Roorda

65 .... COLLECTE Volgende Week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Joëlle Treurniet Volgende week: Corine Roorda Na de collecte zingen we: E&R 389 Psalm 95: 1, 3

66 ... V / K: V / K = vrouwen en kinderen V / K: E&R 389: 1, 2

67 ... V / K = vrouwen en kinderen V / K: E&R 389: 1, 2

68 .... Zingen:Opwekking 558 Opwekking 553 Gebed Zingen:Abba, vader, U alleen PvN117 Collecte Zingen:E&R 389 Psalm 95: 1, 3 Zegen

69 Psalm 95: 1, 3

70

71 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

72 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, zondag 8 september om 9.30 uur. Van harte welkom.....


Download ppt "De overdenking gaat over: Efeze 2:1 - 10 Alle liederen worden geprojecteerd Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout Zingen: Liedboek 457."

Verwante presentaties


Ads door Google