De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Clearinghuis Regresschades 10 jaar efficiënt verhalen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Clearinghuis Regresschades 10 jaar efficiënt verhalen."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Clearinghuis Regresschades 10 jaar efficiënt verhalen

2 Doelstelling en uitgangspunten Clearinghuis Regresschades Doelstelling: Verhogen van efficiency bij het voeren van regres bij motorrijvoertuigen Versnellen van doorlooptijd Hoe te realiseren: Maak gebruik van een electronisch platform Hanteer éénvoudig standaard proces Beperk de informatie uitwisseling Hanteer éénduidige en éénvoudige businessrules

3 Concept van het Clearinghuis Oude situatie bij bijv. 8 partijen 28 wederzijdse afspraken schriftelijke en telefonische communicatie geen bewaking op werkwijzen snelheid: poststroom Nieuwe situatie ‘single point off communication’ electronisch berichten goed te automatiseren beperkte set aan afspraken voor gehele doelgroep management informatie beschikbaar door registratie (sturing mogelijk) snelheid: electronische berichten A B C D E F G H A B C D E F G H CR

4 Processen Al het electronische berichtenverkeer is beveiligd: Communicatie via internet: HTTPS (secure protocol), via de browser of XML beveiliging: digitale paspoorten en digitale certificaten AANMELDEN AANSPRAKELIJK STELLEN AFHANDELEN Verzekeraar/GA-1 schademelding Verzekeraa/GAr-2 Verzekeraar/GA-2 melding gematchte schades Verzekeraar/GA-1 Verzekeraar/GA-2 akkoord ja/nee afhandelbericht schademelding Stap 2 Stap 3 Stap 1 aansprakelijkstelling Schadebedragen afhandelbericht Verzekeraar/GA-1 Verzekeraa/GAr-2 Intern schadenummer (optioneel akkoord ja/nee) aansprakelijkstelling Verzekeraar/GA-1

5 Belangrijkste business rules Vertrouwen vormt de basis: –Zelf garanderen dat de hoogte van de claim correct is; –Garanderen dat de aansprakelijkheid naar eer en geweten is ingevuld; –Met audits bewaken van de betrouwbaarheid. Geen stukken meer over en weer sturen (expertise rapporten e.d.) Elkaar zo min mogelijk belasten; Bij verzekeraars/GA’s onderling hanteer de OVS; Alle zaken die binnen de criteria vallen invoeren in CR.

6 Criteria Geen letsel De regresvoerende partij heeft een casco dekking Er zijn twee motorrijvoertuigen betrokken + evt een aanhanger/caravan (nog niet OVS 3b) Casco schade is niet hoger dan 50000 euro Er is geen sprake van een wam uitsluiting De betrokken voertuigen zijn voorzien van een Nederlands kenteken. Uitsluitingen

7 Hoe werkt het? beginscherm

8 Een nieuwe regresvoering opstarten, het aanmeldbericht

9 De verplichte gegevens + het schadenummer

10 Vervolgens de aansprakelijkheid opgeven

11 Hetgeen leidt tot dit resultaat Opvoeren van het Eigen aansprakelijk- heidspercentage

12 Vervolgens het overzichtsscherm bij de tegenpartij

13 Geef de aansprakelijkheid op Je geeft je eigen Aansprakelijkheids- Percentage op

14 Overeenstemming leidt tot de status ‘afrekenen’ De aansprakelijkheids- percentages moeten samen 100% zijn

15 Terug bij de verhalende partij

16 Moeten de bedragen nog worden opgevoerd Casco schade mag maximaal 50000 euro zijn

17 Waarmee de regresvoering gereed is voor afhandeling

18 De eindafhandeling gebeurt via het scherm clearing

19 Achteraf kunnen ook nagekomen bedragen worden opgevoerd

20 Management info, voorbeeld VerzekeraarIn behandelingAfgehandeldUitDeTijd Gelopen NietAkkoord/ Na Max aantal Voorstellen Administratieve uitval

21 Management informatie, voorbeeld VerzekeraarAantal dossiers in period melder Aantal dossiers in Periode RolTegen partij Niet in EEN keer tot over- eenstemming Gemiddelde Doorlooptijd Inwerkdagen (uitval en afgehandeld) Aantal Openstaande dossiers > 6 Weken Aantal Openstaande dossiers > 12 Weken

22 Besparingen en voordelen Geen poststromen met bijbehorende copieer en scan werkzaamheden en fysieke archivering; Efficiënter door beperkte hoeveelheid informatie die wordt gecommuniceerd; Niet meer overkloppen van gegevens bij integrale koppeling; Doorlooptijdverkorting per dossier door centrale procesbewaking, management info en agenda functie; Gezamenlijk blijven zoeken naar win-win situaties in een gebruikersgroep en een klankbordgroep; Besparingen tot 25 euro per regresvoering; Meer tijd voor de klant.

23 Clearinghuis tot nu toe Start Clearinghuis medio 2003; Onderlinge spelregels geoptimaliseerd; Systeem geoptimaliseerd; 94% van de schadeverzekeraars en gevolmachtigden zijn aangesloten. 75% van de rechtsbijstand verzekeraars is aangesloten Clearinghuis gereed gemaakt voor alle volmachten, geïntegreerde koppeling bij CCS, Unit4 en ANVA; Automatische berekening van de Buitengerechtelijke kosten Jaarlijks 125.000 regresvoeringen

24 Kosten Alleen variabele kosten: 1.50 euro per regresvoering 2.00 euro indien gebruik wordt gemaakt van een geïntegreerde koppeling met CCS, Anva of Unit4agresso Entreefee 13,6 cent per verzekerd kenteken voor verzekeraars of 5000 euro voor een grote rechtsbijstandverzekeraar

25 Kijk verder op www.seps.nlwww.seps.nl Stuur een e-mail naar stafbureau@seps.nlstafbureau@seps.nl Telefoonnummer 079-3229867 Wij maken graag met u een afspraak! Geïnteresseerd?


Download ppt "Introductie Clearinghuis Regresschades 10 jaar efficiënt verhalen."

Verwante presentaties


Ads door Google