De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gentse les Liliane Van Maldeghem 16/05/2013. Gents en Frans Gents efforke ambras cannasjère (boekentas) crayoen cajee toernavies commere Frans effort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gentse les Liliane Van Maldeghem 16/05/2013. Gents en Frans Gents efforke ambras cannasjère (boekentas) crayoen cajee toernavies commere Frans effort."— Transcript van de presentatie:

1 Gentse les Liliane Van Maldeghem 16/05/2013

2 Gents en Frans Gents efforke ambras cannasjère (boekentas) crayoen cajee toernavies commere Frans effort (inspanning) embarras (drukte) carnassière (mand voor wild) crayon (potlood) cahier (schrift) tournevis (schroevendraaier) commère

3 Gents en Frans trottinette content chiconeren apepree geen apprense van bariele numero trottinette (step) content (blij) chiconer (kibbelen) à peu près (ongeveer) apparence (schijn) barrière (slagboom) numéro (nummer)

4 gaan schaar aa goan Schoare oa Ze gaan een schaar halen Ze goan een schoare goan hoale

5 hand markt a and mort a o Ik ga naar de markt met mijn guitig kindje aan de hand Ik goa noar de mort mee mijne pagadder aan mijn and

6 droom Kool (groente) oo druum kuule uu Ik droomde dat ik die kool niet moest opeten Ik druumdege dak die kuule nie moest opeten

7 vogel mogen oo veugel meugen eu Mijn vogel is gaan vliegen maar daarvoor mag ik niet schreien Mijne veugol es goan vliegen moar doarveure meuge kik nie schrieme

8 Kolen (kachel) woord oo Kolle word o Wij gebruiken geen kolen meer om ons te verwarmen maar het woord bestaat nog Wulder gebruiken gien kolle nie mier om oens te verwoarmen moar da word bestoa nog

9 antwoorden oo antwoorden oo Daar antwoord ik niet op Doar antwoorde kik nie op

10 steen been ee stien bien ie Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen maar ik wel en ik breek dan mijn been Nen ezel stuut zijn eigen geen twie kier an dezelfde stien moar ik wel en k breke toens mijn bien

11 leven Beven breken ee leven Beven breken ee Ik beef nooit Ik beve vanze leve nie

12 Klanken aa gaan a a)Zand b)ladder c)Markt oo a)droom, kool (groente) b)vogel, voor, mogen c)antwoorden d) kool (kachel) ee a)steen lenen b)leven oa goan a of o a)Zand b)ladder c)mort uu of eu of oo of o a)druum, kuule b)veugel, veure, meugen c)antwoorden d) kolle ie of ee a)stien lienen b)leven

13 Woorden die veranderen Nederlands woord jullie wij dan (later) leuk (plezierig) graag mooi zin in pijn samen melodietje Gents woord gulder wulder toens giestig, plezant girre schuune goeste ziere tuupe tegoare irke

14 Woorden die veranderen Nederlands woord paardenbloem aangezicht deksel, dop laarzen pet boekentas of pak slaag rot Kruiwagen Voetpad krabben Gents woord pisblomme toater scheel lizen of botten klakke ransel vurt Kurtewoagen Plankier scharten

15 Woorden die veranderen schort pantoffel klompen meisje slager kaalkop schreien denken blaffen Veurschuut slets kloefen meiske vliesschehwer pletshuufd schriemen peizen bassen

16 Gentse woorden waarvoor geen Nederlands woord bestaat Gents woord Wemelirre Tangerachtig Kwiestenbiebel Omschrijving Ongeduldig iemand die niet stil kan zitten Zeer erg verlangen Iemand die niet ernstig te nemen is

17 Gentse uitdrukkingen Weggaan Goed opletten Traag van aannemen Ondervraging met veel vragen Erbij zitten voor Piet Snot Het ruzie maken niet waard Ik ben weg Het is erg niets Mijn schuppe afkuisen Op zaane kievief zijn Dure de comprenure De koas van tussen eu tienen hoalen Ge zit doar gelijk nen uil op ne kluit ‘t Sop es de kule nie weert Ik ben piepedada of ribbedebie ‘t Es vried joeng Nul komma nul de botte/ riën de knots

18 Eigenaardige personen Gents Babbelesse Slure Brodspoeler, broddelirre Foefkesmoaker Giestegoard Kurieuzeneuze Kastaar Pagadder Petoater Kloefkappe r neute Nederlands Babbelaar Sukkelaar Knoeier Arrogant iemand Iemand die voor geestig wil doorgaan Nieuwsgierig iemand Doortastend iemand Guitig, koddig kindje Iemand die iets dom doet Onbekwaam iemand klager

19 Zinnetjes om te vertalen In de winter eet ik kool. Als ze mij pijn doen dan schrei ik. ‘s Middags ga ik thuis eten en dan dek ik altijd de tafel met borden, messen en vorken. Ik geloof niet dat de vogels fluiten omdat ze blij zijn. Ik schrijf graag in mijn schrift met een potlood of een balpen. ‘s Avonds maak ik mijn boekentas. Bij mijn oma moet ik niets doen tegen mijn zin. Ik doe mijn laarzen aan en ik zet mijn pet op. Zing eens een ander liedje Het is hier leuk, ik ken al wat Gents.

20 De cijfers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ien of iene twie of twieë drei of dreie vier of viere vijf of vijve zes of zesse zeve acht of achte nege

21 Getallen van 10 tot twintig 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tien of tiene elf of elve twoalf of twoalve dertien of dertiene viertien of viertiene vijftien of vijftiene zestien of zestiene zeventien of zeventiene achttien of achtiene negentien of negentiene twintig

22 De kwadraten 2x2=2² 3x3=3² 4x4=4² 5x5=5² 6x6=6² 7x7=7² 8x8=8² 9x9=9² 10x10=10² 11x11=11² 12x12=12² 13x13=13² 14x14=14² 15x15=15² =4 =9 =16 =25 =36 =49 (viertig) =64 =81 (ienentachtig) =100 (oenderd) =121 =144 =169 =196 =225 (200: twie-oenderd)

23 vierkantswortels 64 25 225 121 36 196 100 9 81 4 169 49 16 144 =8² =5² =15² =11² =6² =14² =10² =3² =9² =2² =13² =7² =4² =12²

24 1. Liedje - ‘t es eun schuun irke Luupen, luupen, lange lo es doar, lange loo es doar, lange loo es doar Luupe, luupe, lange loo es doar, lange loo es doar

25 2. Liedje - ‘t es eun schuun irke Sloap kindje sloap, doar buiten leupt eun schoap Eun schoap mee witte voetjes, hijdrinkt zijn melkske zuu zoetjes Sloap kientje sloap

26 3. Liedje - ‘t es eun schuun irke K goa nog nie noar huis bijlange nie, bijlange nie K goa nog nie noar huis, mijn moeder es nie thuis

27 De bloem van Atelonië


Download ppt "Gentse les Liliane Van Maldeghem 16/05/2013. Gents en Frans Gents efforke ambras cannasjère (boekentas) crayoen cajee toernavies commere Frans effort."

Verwante presentaties


Ads door Google