De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012
RSG Broklede presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012

2 Dyslexie: wat is het? klanken letters/symbolen betekenis

3 Dyslexie: wat is het? sterke aanwijzingen erfelijkheid
invloed leesvaardigheid, spelling en woordenschat, gehoor, spraak, schrijven en handschrift stoornis in het technisch lezen lezen en schrijven kost energie sneller afgeleid ¾ moeite herkennen klankstructuur ¾ moeite snel benoemen van woorden traag leestempo spellend lezen / hoog leestempo door radend lezen problemen met onthouden woordbeelden problemen met luister- en inprentspellingen

4 Dyslexie: wat is het gevolg?
belemmeringen in het onderwijs sociaal-emotionele problemen geen luiheid geen gebrek aan intelligentie geen modeziekte onzichtbare handicap

5 Wat kan ik doen? wat kan uw zoon/dochter zelf doen? wat kunt u doen?
wat kan de school doen?

6 Wat kan ik doen? wat kan uw zoon/dochter zelf doen? wat kunt u doen?
wat kan de school doen?

7 Wat kan ik doen? toon begrip en heb geduld dyslexie is geen excuus
dyslecten moeten harder werken en dat is niet erg 6 is voldoende helpen met plannen en organiseren tekstbegrip en woordenschat vergroten door inzetten van alle zintuigen met beeld en bewegingen stimuleren van maken van samenvattingen stimuleren werken met gratis internetprogramma’s (WRTS) inzetten van beschikbaar oefenmateriaal (muiswerk) lezen in alle varianten thuis stimuleren luisterboeken bij voorkeur samen met boek lezen herhalen, herhalen, herhalen en dat niet erg vinden herhaald lezen en versnellen beïnvloedt de vlotheid stimuleren van stil hardop lezen oefenen van klanken (uitspraak)

8 Wat doen we eraan? signaleren faciliteren informeren begeleiden

9 Signaleren signalering gegevens basisonderwijs
indien aanwezig analyse onderwijskundig rapport basisonderwijs/ onderzoeksrapport aanmeldingsformulier ouders verklaring! signalering via observatie en toetsing observatie docenten, ouders Taalscreening dictee ‘Het wondere weer’ en stilleestoets ‘Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?’ Muiswerktest (indicatie) selectie van leerlingen met problemen advies aan ouders kind te laten onderzoeken

10 uitslag taalscreening en muiswerktest
Bij het dictee gaat het om typische dyslectische fouten en het handschrift. Bij de stilleestoets gaat het om de leessnelheid. De combinatie van deze twee onderdelen plus hetgeen in het dossier van de basisschool zit, kan leiden tot een oproep voor de muiswerktest. De muiswerktest is wederom slechts indicatief. Voor uitleg De ouders krijgen de uitslag per brief. Er zijn drie mogelijkheden: er zijn geen/nauwelijks indicaties er zijn wellicht enkele indicaties, maar onvoldoende voor een aanbeveling er zijn indicaties voor dyslexie en u krijgt een aanbeveling om zoon/dochter te laten onderzoeken door een erkende deskundige

11 Faciliteren en informeren
verklaring (diagnose) erkende deskundige leerling toekenning faciliteiten LVS docenten ouders

12 Begeleiden wegwijs bijeenkomsten kennismakingscursus Kurzweil docenten
individuele gesprekken geen RT op school

13 Waar lopen leerlingen tegen aan?
gebruik maken van mogelijkheden onbegrip van anderen niet snappen hoe werk wordt beoordeeld niet (goed) gehoord/begrepen missen van informatie omdat het te snel gaat moeite met plannen moeite met onderscheiden van hoofd- en bijzaken ik durf niet (leesbeurten, presentaties e.d.) veel zelf vragen en dat bij herhaling

14 Faciliteiten regulier schoolexamens (SE)
gesprek blauwe kaart wijzigingen via afdeling zorg schoolexamens (SE) vanaf 4de formulier eenmalig (nieuw) veranderingen alleen begin schooljaar via afdeling zorg deadline oktober 1ste SE periode centraal schriftelijke examens (CSE) alleen 5 havo en 6 vwo deadline 1 november melding inspectie

15 Faciliteiten regulier
Extra tijd inclusief verlengde pauze luistertoetsen Vergroting (gaat verdwijnen) Aangepaste beoordeling Mondelinge herkansingen Maatwerk (Deel)dispensaties Laptop als schrijfgerei Laptop met spellingscontrole bij toetsen Kurzweil bij toetsen Daisyspeler (gaat verdwijnen)

16 examenfaciliteiten Schoolexamen
extra tijd inclusief verlengde pauze luistertoetsen (samengevoegd) laptop spellingscontrole Kurzweil Centraal eindexamen extra tijd audio ondersteuning daisy (gaat verdwijnen) Kurzweil (sinds 2011, echter ...)

17 Extra tijd (*) Verlenging pauze luistertoets regulier 20% (10 min)
niet voorwaardelijk vorm is niet gestandaardiseerd SE 20% (geen discriminatie: inzetbaar bij alle vakken) CSE 20% (2,5 u = 30 min) (inzetbaar bij alle vakken) Verlenging pauze luistertoets voorwaardelijk alleen bovenbouw dus niet in onderbouw direct afspraak maken ander afnamemoment verlenging pauze 5 seconden toegestaan niet van toepassing

18 Aangepaste beoordeling
regulier niet voorwaardelijk SE en CSE niet toegestaan echter wel laptop met spellingscontrole

19 Aangepaste beoordeling
toetsen gaan niet mee naar huis grote lijn wel gestandaardiseerd lastig dus foutanalyse zeer belangrijk slangetje versus streep docenten verantwoordelijk voor signaleren fouten toetsen klassikaal nabespreken (opletten!) laten verbeteren van fouten (analyse, leren) niet in de les, dan buiten de les (vakhulp e.d.) Beoordeling spelling Ne spellingstoetsen worden afwijkend beoordeeld geen lagere beoordeling dan een 4 spelling in ander geschreven werk ondergeschikt verslagen en overig werk tellen werkwoordspelling fouten wel mee. (zie taalbeleid, de taalsticker)  

20 Aangepaste beoordeling
Beoordeling spelling moderne vreemde talen (MVT) niet fout: letter te veel/weinig, accent te veel/weinig, omdraaiing, geen invloed op correcte uitspraak (fonetisch) mits ... fout: woord is onherkenbaar geworden, woord heeft een andere betekenis Beoordeling grammatica MVT in staat geacht om grammaticale regels te kunnen leren zeker een enkele regel of een zeer beperkt aantal regels fout: grammatica invulopdrachten waarbij een woord wordt teruggevraagd dat uitdrukkelijk bij te leren stof hoort fout: verkeerd voorzetsel, verkeerde vervoeging van een werkwoord, verkeerd toepassen van de naamvallen, hoofdlettergebruik, meervoud

21 Mondelinge herkansing
regulier voorwaardelijk voldoende inzet (voorbereiding, in de les) grote discrepantie vakonderdeel moet zich ervoor lenen niet toegestaan in examenjaar SE en CSE niet toegestaan

22 maatwerk Voorbeelden zijn: geen (onverwachte) (lees-/reken)beurten
extra uitleg/instructie minder boeken of meer tijd voor het lezen van boeken de plaats in de klas (rustig) gebruikmaken van (formule) (spellings)kaart 'wiskunde‘ taal in gewone woorden uit te leggen 'kale' sommen aan te bieden enz. maatwerk

23 Dispensaties 1 en 2 havo en 1, 2 en 3 vwo geen deeldispensaties of dispensaties vanaf 3 havo deeldispensatie mogelijk vanaf 4 vwo deeldispensatie en dispensatie mogelijk voorwaardelijk!

24 havo 3 deeldispensatie alleen Frans en/of Duits actieve opsporing
= laten vallen verplicht doorstromen? deeldispensatie Fa en Du gestandaardiseerd (nieuw)

25 vwo actieve opsporing start in januari 3 vwo
aanvraag vóór 1 april in 3 vwo gericht aan directie criteria stoornis in ernstige mate niet oplosbaar door faciliteiten SE en CSE (aanvulling) deskundigenverklaring negatief advies vak (niet aanwezig: evt. deeldispensatie) inzet voor het vak is voldoende (A of B)  consequentie dispensatie (geldt vanaf 4 vwo) vergt discipline leerling ander vak passend in profielkeuze van gelijke studielast passend bij rooster (geen garantie) niet inwisselbaar 

26 Eigen laptop als schrijfgerei
regulier toekomst? voorwaardelijk heel slecht leesbaar handschrift beperkingen motoriek eigen laptop mag niet worden gebruikt voor toetsen eigen verantwoordelijkheid verboden aansluiting netwerk

27 Laptop als schrijfgerei bij toetsen
regulier voorwaardelijk alleen mogelijk op laptop van school reserveren via website invloed op aangepaste beoordeling SE en CSE niet voorwaardelijk per vak aanvragen in plaats van aangepaste beoordeling

28 Audio Daisy Kurzweil

29 Daisy Wat is het? voorlezen van (alleen) boeken
ingesproken en dus natuurlijke stem speciale hardware daisyspeler programma voor computer speciale software School? geen daisyspelers, wel toestaan regulier: ouders boeken na overleg via dedicon

30 Kurzweil Wat is het? voorlezen van alles wat omgezet is computerstem
geen speciale hardware wel speciale software Kurwzeil 3000 versie 12 School? 10 licenties nieuw: laptops (los van netwerk) voorwaardelijk veel oefening nodig vergt veel capaciteit van school aantoonbare vaardigheden kennismakingscursus aanschaf thuis?

31 Exameneisen Voor de exameneisen verwijzen wij naar de officiële website voor de centrale examens in het Voortgezet Onderwijs:

32

33 Contact Vragen en opmerkingen Carla van den Heuvel
Vragen en opmerkingen Carla van den Heuvel Dinsdag en donderdag


Download ppt "presentatie dyslexiebeleid 20 november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google