De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feedbackcollege Nederlands Toets 11 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feedbackcollege Nederlands Toets 11 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Feedbackcollege Nederlands Toets 11 januari 2011

2 Algemeen Totaal slaagpercentage = 55, 5% (in totaalcijfer werden ook vrijstellingen en afwezige studenten meegerekend) Nog veel problemen met spelling van de werkwoorden. Woordenschat werd zelden grondig gestudeerd. Erg verschillende resultaten per klas. – In de ene klas haalt 33 % een voldoende. – In de andere klas haalt 66 % een voldoende.

3 Vul het juiste werkwoord of bijvoeglijke naamwoord in Op 30 punten - 1 per fout, 62 woorden geüpdatete werd zelden correct gespeld Congruentie! Bv. Eerste *meende de buren… tt = onvoltooid tegenwoordige tijd volt = voltooid deelwoord (vtt en vvt) vt = onvoltooid verleden tijd bnw = bijvoeglijk naamwoord / adjectief

4 Oplossing oefening I 1. Elke veertigplusser herinnert (herinneren tt) zich nog de hevige brand die tijdens de oliecrisis van 1973 in Loenen aan de Vecht woedde (woeden vt). 2. Het startte (starten vt) ’s nachts met een klein vuurtje in de kelder van een bungalow aan de verbrede (verbreden bnw) Rijksstraatweg. 3. De toegesnelde (toesnellen bnw) omwonenden bevroedden (bevroeden vt) op dat moment niet wat een ramp een uur later zou zijn geschied (geschieden volt). 4. Eerst meenden (menen vt) de buren dat ze de vlammen met hun emmertjes water hadden gedoofd (doven volt). 5. Daarom werd de brandweer niet gebeld (bellen volt), want op een paar achtergebleven vonkjes had niemand gerekend (rekenen volt).

5 Oplossing oefening I 6. Op het trottoir praatten (praten vt) de buurtgenoten nog wat, ze wilden/(wouden) (willen vt) gerustgesteld (geruststellen volt) weer naar bed, toen plotseling de hemel oplichtte (oplichten vt) en vier oorverdovende knallen luidden (luiden vt). 7. Wat was hier gebeurd (gebeuren volt)? Hoe gebeurt (gebeuren tt) zoiets? Een huis ontploft (ontploffen tt) toch niet door een paar vonkjes? 8. Wel als je benzine hamstert (hamsteren, tt) en die in de kelder van je huis bewaart (bewaren tt), je ’s nachts een benzinelucht gewaarwordt (gewaarworden tt), je naar de kelder spoedt (spoeden tt), er wat brandstof blijkt gemorst (morsen volt), je ter verlichting een lucifer ontbrandt (ontbranden tt) en eenmaal met een fikkie opgezadeld (opzadelen volt), niemand verwittigt (verwittigen tt) van het vergrote (vergroten bnw) gevaar dat dreigt (dreigen tt).

6 Oplossing oefening I 9. De mensen buiten deinsden (deinzen vt) achteruit, vrouw en kinderen van de hamsteraar klapten (klappen vt) zelfs achterover. 10. De eigenaar reageerde (reageren vt) in paniek: ‘Dit wordt (worden tt) een ramp. Er bevindt (bevinden tt) zich benzine in de kelder. Ik word (worden tt) vermoord (vermoorden volt),’ zo schreide (schreien vt) hij krokodillentranen. 11. Terwijl het vuur uitdijde (uitdijen vt), snelden (snellen vt) de brandweerwagens toe. De vlammen breidden (uitbreiden vt) zich bijna uit naar het belendende pand, maar door de uitgebreide (uitbreiden bnw) blusactie werd dat verijdeld (verijdelen volt). 12. De hamsteraar luistert (luisteren tt) sinds de ramp naar de bijnaam Pietje Plof en torst (torsen tt) de schande van de benzinehamsteraar met zich mee. Geen wonder dat hij de jaren na de brand het liefst naar verre oorden reisde (reizen vt) en nog steeds graag in het buitenland vertoeft (vertoeven tt).

7 Oplossing oefening I 13. Nu vermeld (vermelden tt) ik nog niet de brandweerlieden die na de ramp ledematen misten (missen vt) en zelfs heb ik verzuimd (verzuimen volt) te schrijven dat daags na de brand de verkoolde (verkolen bnw) lichamen van twee brandweermannen in de veraste (verassen bnw) puinhoop werden opgespoord (opsporen volt). 14. De zesduizend inwoners van het Vechtdorp geloofden (geloven vt) maar moeilijk dat hun plaatsgenoot zo gewantrouwd (wantrouwen volt) had moeten worden. Gevolg: iedereen wantrouwt (wantrouwen tt) nu iedereen. 15. Welke geüpdatete (updaten bnw) versie van de gemeentesite ik ook download (downloaden tt), nergens vind (vinden tt) ik iets over de verwoeste (verwoesten bnw) bungalow. 16. Is de moraal van dit verhaal nu: hoed (hoeden tt) je voor hamsteraars of is de boodschap dat de geschiedenis online niet krijgt wat het verdient (verdienen tt)? Concludeert (concluderen tt) u zelf.

8 Oplossing oefening II Omcirkel het woord dat het best in de zin past (10 punten) 1. Zij kleedt zich vreselijk.... Die rok zou haar oma niet misstaan. conventioneel gangbaarhomogeen 2. Na de streek die hij me geleverd heeft, voel ik slechts.... voor hem. antipathie apathiesympathie 3. Je bent me veel te.... Ik wil niet meer met je klaverjassen. competitief representatief restrictief 4. Wilders houdt niet zo van buitenlanders. Hij is wat je noemt een... autochtoon autocraatxenofoob 5. De drugsoorlog in Mexico loopt helemaal uit de hand. Het conflict kan ieder moment.... compliceren consolideren escaleren

9 Oplossing oefening II 6. Het hongerende volk morde over de... levensstijl van Louis XVI en Marie Antoinette. decadenteevidentelatente 7. Onze coach vond het een... dat we al zo snel uitgeschakeld werden. blamage concessie enigma 8. Doordat hij jarenlang middenin de Amazone had gewoond, hield hij er allerlei gewoonten op na. divergenteethischeuitheemse 9. Door de... van Stalin stierven miljoenen Russen. Velen verhongerden, anderen werden gefusilleerd voor verraad. competentiedoctrinepreventie 10. Bij dat bedrijf verzinnen ze nooit iets nieuws. Ze zijn daar helemaal niet... kwalitatief innovatiefobjectief

10 Oplossing oefening III Verbuig het woord tussen haakjes naar de juiste woordsoort (10 punten). 1. Wat probeer je met die opmerking te suggereren ? Ik vind dat je je wel erg negatief over haar uitlaat. (suggestie) 2. De studenten leren deze week veel bij over de soliditeit van allerlei materialen, zoals beton en ijzer. (solide) Niet: solidariteit!!! 3. De regering heeft het financieringsbeleid in het hoger onderwijs vooraan op de agenda geplaatst. Blijkbaar vindt ze dit essentieel. (essentie) 4. De humanitaire interventie werd niet door alle lidstaten goedgekeurd. (interveniëren) 5. Moet je mij nu altijd interrumperen? Je laat me echt nooit uitspreken! (interruptie)

11 Oplossing oefening III 6. Ze is de laatste tijd erg spiritueel geworden. Ze vertelde me laatst dat ze gelooft dat we onze aardse waarnemingen kunnen transcenderen door voldoende meditatie. (transcendent) 7. Naast aanwezigheid is ook actieve participatie een basisvereiste om te kunnen slagen. (participeren) 8. Integriteit vind ik naast humor een ontzettend belangrijke karaktereigenschap. (integer) 9. De HvA wilde de nieuwe software nog in 2011 implementeren, maar dit bleek een onmogelijke opgave. (implementatie) 10. Schiphol verwacht een stagnatie van het aantal vluchten door de toegenomen luchthavenbelasting. (stagneren) TIP: Op intranet staat de woordenlijst, die je zelf moet aanvullen. Studeer die grondig! Zo kan je alle punten halen.

12 Opgave oefening IV Deze tekst bevat 10 fouten. Onderstreep en verbeter ze op de onderstaande regel. Corrigeer enkel wat echt fout is. Fout is aangeduid en correct verbeterd = 2 punten Fout is niet verbeterd = 0 punten Iets is onterecht als fout aangeduid en goed verbeterd= -1 Iets is onterecht als fout aangeduid en fout verbeterd = -2 Nu ik jouw voornemens gehoord heb, zal ik de mijne vertellen. Ik ben de laatste tijd veranderd van een keurige student in een bedlegerige nietsnut die mezelf of andere niet serieus neemt. Nochtans werkte ik vroeger ook tijdens de vakantie’s naarstig door. Maar nu slaag ik er niet meer in me goede voornemens waar te maken, hoe graag ik het ook beter wil doen als vroeger. In 2011 moet het anders zijn. Nu ik me gerealiseerd heb welke gevolgen luiheid kunnen hebben, begin ik vol goede moed aan het tweede deel van het studiejaar, wat nu van start gaat. Dit nieuwe decennium is geen geslote deur voor mij! Ook mijn ouders zullen blij zijn. Hun hebben al vaak geklaagt over mijn luiheid.

13 Oplossing oefening IV Nu ik jouw voornemens gehoord heb, zal ik de mijne vertellen. Ik ben de laatste tijd veranderd van een keurige student in een bedlegerige nietsnut die (1) zichzelf of (2) anderen niet ernstig neemt. Nochtans werkte ik vroeger ook tijdens de (3) vakanties naarstig door. Maar nu slaag ik er niet meer in (4) mijn/m’n goede voornemens waar te maken, hoe graag ik het ook beter wil doen (5) dan vroeger. In 2011 moet het anders zijn. Nu ik me gerealiseerd heb welke gevolgen luiheid (6) kan hebben, begin ik vol goede moed aan het tweede deel van het academiejaar, (7) dat nu van start gaat. Dit nieuwe decennium is geen (8) gesloten deur voor mij! Ook mijn ouders zullen blij zijn. (9) Zij hebben al vaak (10) geklaagd over mijn luiheid.

14 Opgave oefening V Iedere zin bevat 1 taalfout of zware stijlfout. Onderstreep de fout en herschrijf dan de hele zin. Corrigeer enkel wat echt fout is. Je moet de fout dus niet kunnen benoemen. 0 punten als de fout niet herkend werd. 1 punt als de fout herkend werd (duidelijk aangeduid!), maar fout verbeterd. 2 punten als fout herkend en goed verbeterd werd.

15 Oplossing oefening V 1. Geholpen door twee speurhonden, werden de verminkte lichamen snel gevonden. = foutieve beknopte bijzin Met behulp van twee speurhonden, werden.. OF Geholpen door twee speurhonden, vond de politie snel… 2. De cafébaas kon niet verhinderen dat de stomdronken voetbalsupporters niet begonnen te vechten. = dubbele negatie … dat de stomdronken voetbalsupporters begonnen te vechten 3. Zullen we de lange vergadering, die met alle teamcoaches, uitstellen naar een latere datum? = pleonasme …. uitstellen? OF …verplaatsen naar een latere datum?

16 Oplossing oefening V 4. In de ogen van haar rijke schoonouders is men pas op de goede weg als je op je dertigste minstens drieduizend euro netto verdient. = anakoloet … is men pas … als men op zijn dertigste … OF … ben je pas … als je op je dertigste … 5. De vertegenwoordigers praatten en praatten, maar zonder resultaat echter. = tautologie ‘echter’ of maar ‘schrappen’ 6. Morgen vertrek ik naar Brussel en zal de dag nadien naar Parijs doorreizen. = foutieve samentrekking (positie onderwerp ten opzichte van persoonsvorm) … en ik zal de dag nadien…

17 Oplossing oefening V 7. De kudde schapen werden opgeschrikt door een wolf, die plots uit het bos gelopen kwam. = congruentiefout De kudde schapen werd opgeschrikt… OF De schapen werden opgeschrikt… 8. Ik ben niet helemaal zeker, dus ik zal het nog even nachecken. = contaminatie checken of nakijken 9. Je ziet bij het Engels dat omdat spelling en uitspraak zoveel van elkaar verschillen het bijna onmogelijk is om de spelling goed aan te leren. = overspannen tangconstructie Je ziet bij het Engels dat het bijna onmogelijk is om de spelling goed aan te leren omdat spelling en uitspraak zoveel van elkaar verschillen. 10. De honden met wie ze altijd op vakantie gingen, zijn nu allebei gestorven. = De honden waarmee

18 Tips bij fouten herkennen en verbeteren Studeer de leerstof heel grondig. Begrijpen is belangrijker dan uit het hoofd leren. Als je de fout niet kan vinden, duid dan niets aan. Maak herhalingsoefeningen (zie intranet) Zoek eventueel op internet extra info en oefeningen.

19 Opgave oefening VI Rangschik de alinea’s en vul de ontbrekende woorden in (10 punten) A. Bovendien heeft het iets naar saaiheid neigende diefje-met-verlos-verhaaltje net genoeg vaart en achtervolgingen in petto. Zoïs moeder Jeanne is namelijk politiecommissaris en druk bezig de moord op [….] echtgenoot door een beruchte juwelendief op te lossen. B Voor kinderen vanaf een jaar of zes [….] geen hoogtevrees hebben: de ontknoping speelt zich bovenop de Notre Dame af. Jean-Loup Felicioli en Alain Gagnol maakten eerder korte animatiefilms en werkten voor televisie. [….] overtuigen nu ook met een speelfilm. C Katten zijn ook geliefde animatiefiguren. En Dino heeft aan zijn eigen twee levens genoeg voor zijn kat-en-muis-spelletjes: die speelt hij met de toeschouwer. Van de kat geen kwaad scoort hoog op de nostalgiemeter, maar [….] is voor animatiefilms vaak een pre. D De Franse, maar Nederlands ingesproken tekenfilm Van de kat geen kwaad heeft een heerlijk weemoedige atmosfeer. De film is grotendeels handgetekend; de storyboards waren zelfs geheel in krijt. E Katten hebben weliswaar negen levens, maar het hoofdkarakter Dino heeft er voor het verloop van de film genoeg aan twee. Overdag is deze kat de lieveling van het meisje Zoï met haar wiebelbeentjes in kleine schoentjes. 's Nachts gaat [….] met zijn elegante poezenpootjes op dievenpad met de ouderwetse geveltoerist Nico. Over de daken van Parijs welteverstaan, waar de tijd met z'n scheve perspectieven en expressionistische schaduwen – het kleurgebruik houdt het midden tussen Picasso en Kuifje – ook al zo verrukkelijk lijkt te hebben stilgestaan.

20 Oplossing oefening VI D De Franse, maar Nederlands ingesproken tekenfilm Van de kat geen kwaad heeft een heerlijk weemoedige atmosfeer. De film is grotendeels handgetekend; de storyboards waren zelfs geheel in krijt. E Katten hebben weliswaar negen levens, maar het hoofdkarakter Dino heeft er voor het verloop van de film genoeg aan twee. Overdag is deze kat de lieveling van het meisje Zoï met haar wiebelbeentjes in kleine schoentjes. 's Nachts gaat HIJ/ DINO met zijn elegante poezenpootjes op dievenpad met de ouderwetse geveltoerist Nico. Over de daken van Parijs welteverstaan, waar de tijd met z'n scheve perspectieven en expressionistische schaduwen – het kleurgebruik houdt het midden tussen Picasso en Kuifje – ook al zo verrukkelijk lijkt te hebben stilgestaan. C Katten zijn ook geliefde animatiefiguren. En Dino heeft aan zijn eigen twee levens genoeg voor zijn kat-en-muis-spelletjes: die speelt hij met de toeschouwer. Van de kat geen kwaad scoort hoog op de nostalgiemeter, maar DAT/DIT is voor animatiefilms vaak een pre. A. Bovendien heeft het iets naar saaiheid neigende diefje-met-verlos-verhaaltje net genoeg vaart en achtervolgingen in petto. Zoïs moeder Jeanne is namelijk politiecommissaris en druk bezig de moord op HAAR echtgenoot door een beruchte juwelendief op te lossen. B Voor kinderen vanaf een jaar of zes DIE geen hoogtevrees hebben: de ontknoping speelt zich bovenop de Notre Dame af. Jean-Loup Felicioli en Alain Gagnol maakten eerder korte animatiefilms en werkten voor televisie. ZE/ZIJ/EN overtuigen nu ook met een speelfilm.

21 Tips bij tekststructuren Kijk goed naar het laatste onderdeel van je lesmateriaal. WANT: er zijn nog andere oefeningen mogelijk bij dit onderdeel. Succes! Herkansing: REC M (Plantage Muidergracht 12) 7 februari, 18u. - 19u.30


Download ppt "Feedbackcollege Nederlands Toets 11 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google