De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

allogene stamceltransplantatie;

Verwante presentaties


Presentatie over: "allogene stamceltransplantatie;"— Transcript van de presentatie:

1 allogene stamceltransplantatie;
DOOR MERG EN BEEN allogene stamceltransplantatie; een inleiding Theo Nering Bögel, verpleegkundig specialist afdeling Hematologie Inleiding algemeen Voorstellen -Afdeling Hematologie Leids Universitair Medisch Centrum. -volwassenen Sinds verpleegkundig specialist polikliniek zorg voor allo SCT eerste 3 maanden poliklinisch Daarvoor verpleegkundige kliniek, stamceltransplantatiecoordinator ( organisatie SCT voor patient en indirect donor), rol kwaliteitsbeleid (accreditatie NIAZ en JACIE) Daarvoor IC/CCU Bepalend voor mijn presentatie is dat de context van zorg de volwassen patient is Titel gekozen door organisatie van dit symposium. Het gezegde “mijn door merg en been” voorspelt een gruwelijk verhaal. Dit is natuurlijk niet mijn bedoeling maar ik kan niet eromheen dat het gaat over een speciale combinatie van levensbedreigende ziekte en een risicovolle behandeling met een aanzienlijke mortaliteit. Bij vaak jonge mensen. Ik heb een inleidend verhaal gemaakt waarbij ik het met met u wil hebben over allogene stamceltransplantatie, de kenmerken van deze patientencategorie en dan vooral vanuit het perspectief van de IC verpleegkundige. De tijd die ik heb beperkt me dus ik streef niet naar volledigheid

2 inhoud Wat is een hematopoietische stamceltransplantatie
Prognose en complicaties Allo SCT patiënt op de IC, Graft versus host ziekte, casus Samenvatting vragen Rotterdam Schakels in de zorg

3 Hematopoietische stamcel
Rotterdam Schakels in de zorg

4 Hematopoietische stamcel
Rotterdam Schakels in de zorg

5 Wat is een hematopoietische stamceltransplantatie
Autologe stamceltransplantatie (=reïnfusie eigen stamcellen) Allogene stamceltransplantatie (allo SCT) = transplantatie bloedvormend en immunologisch orgaan 1e verwante donor broer/zus (sibling) 2e onverwante donor ( Europdonor) 3e cord blood (dubbel cord blood) Rotterdam Schakels in de zorg

6 Wat is een hematopoietische stamceltransplantatie
Autologe stamceltransplantatie (=reïnfusie eigen stamcellen) Allogene stamceltransplantatie (allo SCT) = transplantatie bloedvormend en immunologisch orgaan 1e verwante donor broer/zus (sibling) 2e onverwante donor ( Europdonor) 3e cord blood (dubbel cord blood) Rotterdam Schakels in de zorg

7 conditionering = bestaande beenmerg patiënt verwijderen
myeloablatief (MA) leeftijd patiënt tot 50 jaar totale lichaamsbestraling en HD chemotherapie non myeloablatief (NMA, RIST) leeftijd patiënt tot 75 jaar Chemotherapie,lage dosis totale lichaamsbestraling en immuunsupressie poliklinisch Rotterdam Schakels in de zorg

8 T-lymfocyt/ T-cel transplanteren met T-cellen of
T-cel depletie transplantaat (in LUMC, Radboud MC) post allo SCT toepassen van Donor lymfocyten infusie, Virus specifieke T cellen T-cel respons; Graft versus Tumor <<< >>>Graft versus Host Disease Rotterdam Schakels in de zorg

9 Historie en cijfers allo SCT
1e allo SCT ter wereld in Leiden kind met scid e onverwante allo SCT in Daniel den Hoed Internationaal (Bron EBMT) HSCTs in 536 transplantatiecentra / 57 landen ( 2010) regio Rotterdam (Bron M.Groenendijk, Senior Trialmanager & Central Datamanager Erasmus MC- Daniel den Hoed) in Erasmus MC 74 allo SCT in 2011 LUMC 72 allo SCT in 2011 andere centra VUMC, AMC, Radboud MC, UMC Utrecht, UMC Groningen, UMC Maastricht. Rotterdam Schakels in de zorg

10 Indicaties allo SCT maligne ziekten niet maligne ziekten
acute myeloide leukemie (AML) acute lymfatische leukemie (ALL) (=T-cel, B-cel maligniteit) chronische Myeloide leukemie (CML) chronische Lymfatische leukemie (CLL) relapse non hodgin lymfoom (NHL) refractaire morbus Hodgkin maligne lymfoom (MM = ziekte van Kahler) niet maligne ziekten aplastische anaemie (SAA) thalassaemie ( aangeboren ziekte erytropoiese) Sclerodermie Prognoses verbeteren waardoor er ook noodzaak ik om aandacht/kennis te hebben van late termijn effecten Rotterdam Schakels in de zorg

11 Procedure allo SCT complete remissie bereiken donor search en selectie
conditionering toedienen transplantaat repopulatie (14-20 dagen) hoog infectie risico, hemorragische diathese infectiepreventie SDD/beschermde isolatie, leefregels Slijmvliesschade tgv cytostatica, voedingssituatie psycho sociale begeleiding Rotterdam Schakels in de zorg

12 prognose Rotterdam Schakels in de zorg

13 Prognose (nb meeste gegevens bekend na myeloablatieve allo SCT)
Patienten 2 jaar die na allo SCT ziektevrij zijn; 90% kans om 5 jaar later in leven te zijn Uiteindelijke levensverwachting is 25% lager In 3 jaar langzame toename kwaliteit van leven ouderen fysieke beperkingen, jongeren psycho sociaal (Huisman C ea, 2010) Overall prognose 5 jaars overleving 50% Rotterdam Schakels in de zorg

14 Complicaties binnen 2 jaar
Transplantatie gerelateerde mortaliteit TRM (> 10-20%) Infecties Graft versus host disease (GvHD, acuut, chronisch) Auto-immuun fenomenen ( trombocyten >ITP, erytrocyten> hemolyse Langdurige herstelfase Vermoeidheid, bedreigde/slechte voedingstoestand Kwaliteit van leven mentaal en fysiek Langdurige follow up -oa beenmergpuncties- doel; vroeg herkennen recidief ziekte Rotterdam Schakels in de zorg

15 Late termijn effecten ( tot >10 jaar) Met name na myeloablatieve allo SCT (Huisman C ea, 2010)
Chronische GVHD en immuundisfunctie Endocrien ( infertiliteit, hypothyreoidie 30%) Cardiaal; Cardiomyopathie (antracyclines en mediastinale radiotherapie), coronairlijden/perifeer arterielijden (endotheel schade door T cel) pericardeffusie Pulmonaal infecties , niet infectieus BO, BOOP, Renaal ( chronische nierinsufficientie) Neurologisch ( CVA, neuropathie, meningo encephalitiden) Secundaire maligniteiten Rotterdam Schakels in de zorg

16 Literatuur post allo SCT patiënt op IC (up to date;Freedman ea 2012)
Indicaties opname IC post allo SCT Respiratoire insufficientie (oa opportunistische infecties, pneumocyste, aspergillus, CMV) sepsis, intracraniele bloeding, GVHD, cardiaal, veno-occlusive disease , ernstige medicijn reacties Hoge mortaliteit geen beademing 20% wel beademing 94% Multi orgaanfalen Prognostische risico factoren ao GVHD, nier- en leverfunctiestoornissen Rotterdam Schakels in de zorg

17 Kenmerken allo SCT patiënt op de IC
jonge leeftijd, steeds meer ouderen status na langdurige behandeling maligne ziekte relatief zeldzame onderliggende maligne ziekte / experimentele behandelingen. immuungecompromitteerd, vooral gestoorde T-celfunctie opportunistische infecties ( aspergillus) , virale infecties CMV, EBV cave post transplantation lymfoma disease (PTLD) behandelingen toxisch , immuunsupressief (prednison), slijmvliesschade Rotterdam Schakels in de zorg

18 Kenmerken allo SCT patient op de IC
Maar ook; kritische patiënt /familie tav uitvoering hygiène en bij IC verpleegkundige beleving slecht imago hematologische patiënt door hoge mortaliteit Immuungecompromitteerd: Infectiepreventie ziekenhuisrichtlijn Beschermde isolatie, SDD endogene micro organismen profylaxe PCP, HSV, VZV Rotterdam Schakels in de zorg

19 Graft versus host ziekte
Huid/mond exantheem Darm diarree Lever cholestase Antigeen presenterende cellen >>>T-cel respons Graft versus Host = Graft versus Tumor Diagnose klinisch beeld, PA huid-, lever-,darmbiopt Behandeling met prednison, ciclosporine, MMF (Cellcept) Prednison = vermindering Graft versus Tumor Rotterdam Schakels in de zorg

20 Graft versus host ziekte huid oraal
Rotterdam Schakels in de zorg

21 GVHD Huid corticosteroide creme icm een vette creme
Mond/lippen beeld lychen planus; spoelen met prednison Ogen, methyl-cellulose Darm; Lever; ernstige diarree, icterus vocht- en elektrolyten huishouding, ondervoeding, dd infecties CMV Rotterdam Schakels in de zorg

22 Clinical classification of acute GvHD (Glucksberg)
Skin Liver Gastrointestinal No rash Bilirubin < 34 µmol/l Diarrhea < 500 ml/day 1 Maculopapular rash on < 25% of body surface Bilirubin µmol/l Diarrhea ml/day 2 Maculopapular rash on 25-50% of body surface Bilirubin µmol/l Diarrhea ml/day 3 Generalized erythroderma Bilirubin µmol/l Diarrhea > 1500 ml/day 4 Generalized erythroderma with formation of bullea and desquamation Bilirubin > 225 µmol/l Severe abdominal pain with or without ileus

23 Casuïstiek vrouw 54 jaar, diagnose Acute myeloide leukemie
Voorgeschiedenis: 2011-3: Acute myeloide leukemia waarvoor 1e inductie chemotherapie met Idarubine en Cytarabine (HOVON 102 studie) Complicaties enterocolitis met sepsis bij diepe neutropenie 1e opname IC ivm sepsis 2011-5: Complete remissie 2011-5: Pulmonaire aspergillus infectie met hemoptoë  voriconazol. 2011-6: Inductie II chemotherapie. milde enterocolitis, exantheem ws bij vancomycine 2011-6: Complete remissie. Rotterdam Schakels in de zorg

24 Casuïstiek vrouw 54 jaar, diagnose Acute myeloide leukemie
2011-9: allogene stamceltransplantatie myeoablatief onverwante donor Complicaties; respiratoire insufficientie: aspiratie pneumonie waarvoor 2e IC opname / beademing 7 dagen persisterende mucositis, HSV1 +  Valaciclovir. insuline afhankelijke diabetes de novo, bij ciclosporine. Ontslag naar huis Rotterdam Schakels in de zorg

25 Casuïstiek vrouw 54 jaar, diagnose Acute myeloide leukemie
: opname bij persisterende ernstige HSV stomatitis Foscarnet. 2012-1: 3e IC opname ivm hypernatremia (Na 174) ontslag IC na 3 dagen Ontslag naar huis 2012-3: progressieve respiratoire insufficientie waarvoor 4e IC opname met beademing. - IV immunoglobuline 4/3. - BAL 6/3: pos aspergillus ag, pos HSV1  Voriconazol. - BAL 21/3: neg aspergillus ag, pos HSV1. - 22/3 Donor lymfocyten infusie (T cel) /3 iom familie abstinerend beleid waarna overlijden zelfde dag Doodsoorzaak; Refractaire pneumonie, mogelijk bijdrage aspergillus, HSV in long Geen aanwijzingen recidief leukemie. Laatste beenmerg : geen leukemie, 100% donor chimerisme Rotterdam Schakels in de zorg

26 samenvatting Allo SCT biedt reeële kans overleven dodelijke maligne ziekte echter ook veel co-morbiditeit en hoge mortaliteit jonge patiënten, toename oudere patiënt concentratie in academische ziekenhuizen mechanische ventilatie: zeer hoge mortaliteit rol prognostische factoren Rotterdam Schakels in de zorg

27 bronvermelding Late complicaties na allogene stamceltransplantatie bij volwassenen, Huisman C, Visser O,Verdonck L.F, nederlands tijdschrift voor hematologie, vol 7, nr 5, 2010 Annual Report 2010, European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) M. Groenendijk, Senior Trialmanager & Central Datamanager (EBMT), Erasmus MC- Daniel den Hoed Up to date ; intensive care for oncology patients; short therm prognosis Freedman N. ea 2012 Rotterdam Schakels in de zorg

28 Informatie SIG Hematologie V en VN
Vragen? Informatie SIG Hematologie V en VN Rotterdam Schakels in de zorg

29 Rotterdam Schakels in de zorg


Download ppt "allogene stamceltransplantatie;"

Verwante presentaties


Ads door Google