De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De preventiemedewerker van de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "De preventiemedewerker van de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 De preventiemedewerker van de toekomst
Balans werk – privé Aukje van den Bent Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst

2 Quiz Wat heeft de meeste invloed op de werkprivebalans?
Aantal gewerkte uren Invloed op werktijden Kwaliteit van het werk Wat kost het als vier medewerkers met een gemiddelde loonsom van ,- per jaar uw organisatie verlaten vanwege onvoldoende flexibele mogelijkheden (conflict werk-prive) ? 16.000,- 40.000,- ,- Hoeveel procent van de vrouwen krijgt tijdens haar werkende leven kinderen? 70% 80% 90% 13 november 2008

3 Quiz (vervolg) Wat vinden medewerkers over de hele wereld het meest belangrijk aan hun werk? Salaris Carrièremogelijkheden Evenwicht tussen werk en privé Wat is uw definitie van een goede moeder: Iemand die er altijd voor haar kinderen is? Iemand die kwali-tijd aan haar kinderen besteed? Iemand die haar kinderen leert zelfstandig te zijn en daarin het goede voorbeeld geeft? Hoe meer de overheid en bedrijven flexibel beleid faciliteren: Hoe meer vrouwen in deeltijd gaan werken Hoe langer vrouwen blijven werken Hoe minder carriere deze vrouwen maken 13 november 2008

4 Quiz (vervolg) Wie hebben de meeste moeite met het combineren van werk en prive? Vrouwen in voltijdsfuncties Vrouwen in deeltijdsfuncties Starters De belangrijkste oorzaak van stress is niet de werkbelasting maar: Te weinig vrije tijd Invloed op het werk Slechte sfeer Stel, u heeft een budget van ,- voor de balans werk-prive. Hoe kunt u deze het beste besteden? Verlofregelingen Training van het management Regelingen voor parttime werken 13 november 2008

5 Heeft u een hoge werkdruk?
Ik werk onder hoge tijdsdruk, heb belangrijke deadlines Ik werk hard, in een hoog tempo Mijn hoeveelheid werk is eigenlijk groter dan het aantal uren dat ik contractueel zou moeten werken Ik kom regelmatig problemen op mijn werk tegen die ik niet zelf kan oplossen. Mijn werk is moeilijk: mijn hersens kraken regelmatig van het vele nadenkwerk en/of ik heb vaak te maken met emotioneel zware situaties In mijn werk is het belangrijk om een goede kwaliteit te leveren Ik heb weinig invloed om mijn werk naar eigen inzicht en eigen wensen in te richten. 13 november 2008

6 Heeft u een hoge privédruk?
Ik besteed veel tijd en aandacht aan: het huishouden mijn partner en kinderen zorg voor (zieke) naasten (bv. kinderen of ouders)‏ het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen vrienden en/of familie hobby’s Ik heb het gevoel weinig invloed te hebben op mijn prive situatie, ik word thuis geleefd. 13 november 2008

7 Last van het één bij het ander?
Privé last van uw werkdruk? Ik doe thuis niet alles wat ik wil door wat mijn werk van me vraagt. Door mijn werkdruk ben ik thuis niet altijd wie ik wil zijn (bv te moe, in prikkelbare stemming, etc.). Op uw werk last van uw privé druk? Ik stel op mijn werk dingen uit door wat ik privé moet doen. Door mijn privé druk heb ik op het werk mijn aandacht er niet altijd bij (bv. moeite met concentreren). 13 november 2008

8 Of juist positieve invloed?
Van privé naar werk: Thuis ontwikkel ik vaardigheden die ik ook op mijn werk kan benutten. Thuis zit ik goed in mijn vel en die stemming neem ik mee naar mijn werk. Van werk naar privé: Op mijn werk ontwikkel ik vaardigheden die ik ook privé kan benutten. Aan het eind van mijn werkdag voel ik me goed en die stemming neem ik mee naar huis. Dankzij mijn werk kan ik mezelf ontplooien Dankzij mijn inkomsten kan ik me nuttige en prettige uitgaven veroorloven. 13 november 2008

9 Lekker in uw vel? Ik voel me fit en gezond
Ik doe de dingen die ik wil doen en ik doe ze goed Ik blaak van energie Ik ben blij met de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt Ik ben tevreden met mijn leven Of: Ik heb vaak ‘kwaaltjes’, ‘griepjes’, ‘verkoudheden’ Ik slaap vaak matig of slecht Ik pieker regelmatig en maak me zorgen Ik voel me vaak gespannen en gehaast Ik reageer wel eens bozer of verdrietiger dan ik wil Ik voel me niet altijd gelukkig 13 november 2008

10 Waar bevindt u zich? Hoge werkdruk? Hoge privédruk?
Op uw werk last van privé? Privé last van uw werk? Op uw werk baat van privé? Privé baat van uw werk? Lekker in uw vel? 13 november 2008

11 Invloed! Werk en privé beïnvloeden elkaar.
Dus: hoe hoger uw werkdruk, hoe lastiger om privé in balans te blijven. En omgekeerd. Sterker nog: De werkdruk van uw partner kan ook op u doorwerken! En: Werkdruk heeft invloed op de duur van huwelijken en de schoolprestaties van uw kinderen. Maar: gelukkig kan de invloed ook in positieve zin gelden! 13 november 2008

12 Een model voor werk en privé:
13 november 2008

13 10 belangrijke kenmerken werk
Werkdruk Taakvariatie Autonomie Sociale steun Feedback Managementstijl Werkzekerheid Beloning Werk en rusttijden Flexibiliteit rond werkprivebalans 13 november 2008

14 Sociale steun Sociale steun in soorten en maten! Emotionele steun
Instrumentele steun Evaluatieve steun Informationele steun De verschillende soorten steun passen bij verschillende situaties. Bv. Een buurvrouw die even een kind van school haalt versus begrip en medeleven. Mensen willen sociale steun graag wederkerig en gelijkwaardig houden: managers: pas op! 13 november 2008

15 10 belangrijke kenmerken prive
Karakter Vaardigheden Copingstijl Leefstijl (eten, bewegen) Levensfase Herstelactiviteiten Gezinsstructuur Sociale steun Flexibiliteit van je opvang-netwerk Life events vroeger en nu 13 november 2008

16 Een preventief model… Moeten Mogen Willen Kunnen Privédruk Verzuim
Werkdruk Privédruk Verzuim Verloop Fouten Gezondheid, welzijn Betrokkenheid en binding Prestaties 13 november 2008

17 Flexibiliteit… flexibele werktijden; deeltijdwerk; min-max weken, jaarurensystematiek, thuis- en telewerken; beoordelen op output ipv aanwezigheid, actief verlofbeleid; inspraak bij het plannen van de roosters, of zelf roosters maken goede kinderopvang, wellicht binnen het bedrijf, of bv. oppas bij ziekte kinderen; verzorgen uitbreiden tijden voorschoolse en naschoolse opvang; diensten op het gebied van mantelzorg; infotheek over geriatrie of lotgenotengroep service van huishoudelijke aard: boodschappenservice, hondenuitlaatservice, winkel binnen het bedrijf; Cursussen over een ‘slimme’ dagindeling. Faciliteren van afwisseling tussen rustig ongestoord en multi-taskend werken. Ondersteuning bij stellen van grenzen. Aandacht voor de totale prive-situatie. 13 november 2008

18 Nederland al best flexibel?
66% van de werkgevers in Nederland kent een regeling voor flexibele begin- en eindtijden 30% heeft een telewerkregeling 45% heeft een regeling voor het opnemen van langdurig verlof om voor een ernstig ziek kind, partner of ouder te zorgen 13 november 2008

19 Fases van flexibiliteit
Ad hoc: op basis van individuele onderhandelingen. ‘Let’s make a deal’ Formalisering: er bestaan enkele flexibele regelingen waar medewerkers gebruik van mogen maken Strategisch: flexilibisering ondersteunt het behalen van organisatiedoelstellingen Culturele inbedding: flexibele regelingen zijn een ‘way of life’. De werk-privebalans is voor iedereen van belang! 13 november 2008

20 Waar bevindt zich: Organisatie 1: vrouwen mogen vaker deeltijd gaan werken dan mannen en kunnen een hogere positie daarna wel schudden. Organisatie 2: medewerkers mogen veel thuiswerken en werken ‘s avonds en in het weekend door, worden op deeltijddagen geacht bereikbaar te zijn en elke ochtend en avond hun te checken. En uw organisatie? 13 november 2008

21 Uitdagingen Op dit moment bevinden veel organisaties zich in fase 2-3: er zijn flexibele regelingen, soms best veel…maar er is een verschil tussen behoefte en gebruik. Medewerkers hebben er wel behoefte aan, maar maken er geen gebruik van door (reële) carrièreangst of andere organisatie-culturele overwegingen. Dus: ‘Ontwikkel een gebalanceerde flexcultuur’ Op veel plaatsen schiet de flexibiliteit door: kunnen kiezen wanneer je werkt betekent dan nooit meer kiezen om vrij te zijn. Dus ‘Voorkom uitval door inzet!’ Hoe meer flexibele regelingen, hoe meer vrouwen aan het werk blijven, in deeltijd. En dat schaadt nog steeds hun carrière. Dus: ‘Weer verder op je pad!’ 13 november 2008

22 Tips van onze Zuiderburen
Organiseer en structureer… Hang lijstjes op voor je partner en kinderen Kies vaste dagen voor de schoonmaak en boodschappen. Zo ligt het vast en hoef je je op de andere dagen er niet druk om te maken. Schoenen uit. Het zorgt voor 85% van het vuil in huis. Maak opruimen voor kinderen zo plezant als mogelijk of maak er een wedstrijdje van. En: Zet je vrienden op de eerste plaats Zeg nooit meer ‘als’, onderneem nieuwe acties Sta jezelf toe gelukkig te zijn Ontwikkel je talenten, doe wat je leuk vindt 13 november 2008

23 Hollandse tips: Ga van lijden naar Leiden: neem de regie, maak uw keuzes. Gebruik er eens een argumentenkaart voor. Doe een online-cursus ‘nee-zeggen’ om uw voornemens in de praktijk te brengen. Bent u vrouw, kinderen op school en werkt u deeltijd? Ga meer uren werken. Het blijkt dat dit vaak niet ten koste van uw (kwali)tijd met kinderen gaat maar ten koste van de tijd die u aan uw huishouden besteed. En gegeven de huidige cultuur krijgt u er leukere banen door. Ga op tijd naar huis om de volgende dag ook goed te kunnen beginnen. Stop ‘s avonds ook op tijd met werken om goed te kunnen slapen. Schakel een coach in om niet alleen vandaag iets anders te doen, maar ook iets anders voor morgen te leren. 13 november 2008

24 Tips voor preventiemedewerkers
Let niet zozeer op ‘hard werken onder tijdsdruk’ maar vooral op ‘gezonde werkdruk’: hebben medewerkers invloed op hun werk en werk-prive-balans, hebben ze alles onder controle. Ga na in welke ‘flexibiliteitfase’ je organisatie is en formuleer aan de hand daarvan jullie uitdaging. Formuleer met de top van je organisatie een visie op flexibiliteit als start om doorleefd te krijgen. Welke flexibele regelingen zijn er? In hoeverre wordt er gebruik van gemaakt? Stimuleren managers de regelingen? Hoe gezond wordt met de werkkenmerken omgegaan? Zijn de mannen al flexibel. Vrouwen terug op pad? Ga na waar de flexibele cultuur doorslaat. Zorg dat in teamoverleg besproken wordt in hoeverre medewerkers bereikbaar voor elkaar willen zijn en hoe privé- en rusttijd wordt gerespecteerd. Vraag aan medewerkers in teamoverleg ‘welk werk is overbodig of onzinnig’ of ‘wat kan er hier handiger’ om een eerste start in werkdrukvermindering te zetten. 13 november 2008

25 Hulpbronnen Met dank aan:
Geertje van Dalen – proefschrift ‘Social support, does it make a difference?’, Universiteit van Tilburg Martijn de Wildt - Qidos Huub Pennock – Ergobalans World-at-Work, Boston Mijn flexibele netwerk van ervaringsdeskundigen U ook bedankt voor uw aandacht! Aukje van den Bent, 13 november 2008


Download ppt "De preventiemedewerker van de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google