De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 2e leerjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 2e leerjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

2 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
vmbo Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Voorlichtingsavond 2e leerjaar

3 Jongeren, hun scholing en hun positie op de arbeidsmarkt
EEN BLIJVEND THEMA VAN AANDACHT WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST ZO LUIDT EEN SPREEKWOORD MAAR DAT VRAAGT WEL ACTIE. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

4 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Kiezen moet je kunnen Voorlichtingsavond 2e leerjaar

5 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Wie een goede baan wil.. MOET ZIJN SCHOOL AFMAKEN EN EEN VERVOLGOPLEIDING KIEZEN. DAT BETEKENT VOORUIT DENKEN. VEEL JONGEREN HEBBEN DAAR MOEITE MEE. ZE WETEN NIET: WAT ZE WILLEN WAT ZE KUNNEN WELKE MOGELIJKHEDEN ER ZIJN DAARDOOR MAKEN ZE SOMS EEN VERKEERDE KEUZE MET SCHOOLUITVAL TOT GEVOLG. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

6 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Onderzoek ONDERZOEK ONDER VMBO-ers EN MBO-ers VEEL JONGEREN HEBBEN GEEN HELDER BEELD VAN HET BEROEPSLEVEN EN WETEN NIET WAT ZE WILLEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

7 Inrichting beroepsonderwijs
HET VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) BEREIDT VOOR OP HET MBO (middelbaar beroepsonderwijs) OOK WEL ROC GENOEMD (regionaal opleidingen centrum). HET VMBO DUURT 4 JAAR EN KENT 4 LEERWEG VARIANTEN Voorlichtingsavond 2e leerjaar

8 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
De vier leerwegen DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB) DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB) DE GEMENGDE LEERWEG (GL) DE THEORETISCHE LEERWEG (TL) Voorlichtingsavond 2e leerjaar

9 Basisberoepsgerichte leerweg
DEZE LEERWEG IS BEDOELD VOOR: DE PRAKTISCH INGESTELDE LEERLING IS MINDER ZWAAR DAN DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 4 ALGEMENE VAKKEN EN EEN GROOT BEROEPSGERICHT PROGRAMMA. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 2 VAN HET MBO Voorlichtingsavond 2e leerjaar

10 Kaderberoepsgerichte leerweg
DEZE LEERWEG RICHT ZICH OP: DE LEERLING DIE HET LIEFST KENNIS OPDOET DOOR PRAKTISCH BEZIG ZIJN DAARNAAST EEN PITTIG THEORETISCH DEEL AAN KAN. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 4 ALGEMENE VAKKEN EN EEN GROOT BEROEPSGERICHT PROGRAMMA. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 3 / 4 VAN HET MBO. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

11 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Gemengde leerweg DEZE LEERWEG WORDT IN ZOETERMEER NIET AANGEBODEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

12 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Theoretische leerweg DEZE LIJKT OP DE VROEGERE MAVO-D: DE LEERLING KRIJGT ALLEEN: THEORETISCHE VAKKEN EN GEEN PRAKTISCHE VAKKEN. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 6 OF 7 ALGEMENE VAKKEN. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 3 /4 VAN HET MBO Voorlichtingsavond 2e leerjaar

13 Schema leerwegen Vmbo-Mbo
Voorlichtingsavond 2e leerjaar

14 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
De sectoren HET VMBO KENT VIER SECTOREN, DIE WIJ OP HET STEDELIJK COLLEGE OOK ALLE VIER IN HUIS HEBBEN. SECTOR ECONOMIE SECTOR LANDBOUW/GROEN SECTOR TECHNIEK SECTOR ZORG EN WELZIJN Voorlichtingsavond 2e leerjaar

15 Handel en Administratie
Sector ECONOMIE Handel en Administratie Voorlichtingsavond 2e leerjaar

16 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Sector GROEN Uniek in Zoetermeer Landbouw breed Voorlichtingsavond 2e leerjaar

17 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Sector ZORG & WELZIJN Zorg en Welzijn breed Voorlichtingsavond 2e leerjaar

18 Uiterlijke Verzorging
Sector ZORG & WELZIJN Uiterlijke Verzorging Voorlichtingsavond 2e leerjaar

19 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Sector Techniek Techniek breed Voorlichtingsavond 2e leerjaar

20 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Sector Techniek Uniek in Zoetermeer Voertuigentechniek Voorlichtingsavond 2e leerjaar

21 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Intersectoraal SPORT Uniek in Zoetermeer Invoering 1 augustus 2009 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

22 Intersectoraal THEATER
Uniek in Zoetermeer Invoering 1 augustus 2009 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

23 Sectorkeuze maart 2008 UITERLIJK WOENSDAG 5 MAART 2008
DIENEN ALLE LEERLINGEN VAN HET 2e LEERJAAR EEN KEUZE GEMAAKT TE HEBBEN UIT ÉÉN VAN DE ZES PROGRAMMA’S / AFDELINGEN. [ZWB – HA- TN- LB – VT – UV] Voorlichtingsavond 2e leerjaar

24 Komen tot een sectorkeuze
ENERZIJDS DOOR: DE LEERLING TE LATEN ONTDEKKEN WAAR ZIJN/HAAR TALENTEN LIGGEN. ANDERZIJDS DOOR: BEROEPSVOORLICHTING TE GEVEN ZODAT EEN LEERLING NIET MET VERKEERDE VERWACHTINGEN AAN HET MBO BEGINT. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

25 Komen tot een sectorkeuze
U ALS OUDER/VERZORGER SPEELT DAARIN EEN BELANGRIJKE ROL. PRAAT MET UW KIND OVER BEROEPEN, BEROEPSROL EN MOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT Voorlichtingsavond 2e leerjaar

26 Practische sectororiëntatie
HET AANBOD AAN VAARDIGHEDEN IN DE PROJECTEN LEERT DE LEERLING WAAR ZIJN/HAAR TALENTEN EN LEERPUNTEN LIGGEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

27 Het nieuwe leren en competenties
EIND JAREN ’90 BESLOTEN HET MINISTERIE, HET MBO EN HET BEDRIJFSLEVEN DAT LEERLINGEN VAN HET MBO AAN ANDERE EISEN MOESTEN VOLDOEN. COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS: DAT ZICH NAAST KENNIS OOK RICHT OP VAARDIGHEDEN ONTWIKKELING ZOALS: PRESENTEREN, ANALYSEREN, SAMENWERKEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

28 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Rol van de docent DIT COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS VRAAGT OOK EEN ANDERE ROL VAN DE DOCENT. NAAST OVERBRENGER VAN KENNIS TREEDT DE DOCENT MEER EN MEER OP ALS COACH/BEGELEIDER VAN HET PROCES: DE LEERLING BEGELEIDEND IN ZIJN/HAAR ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN Voorlichtingsavond 2e leerjaar

29 Werkvormen en lesrooster
HET NIEUWE LEREN VRAAGT OOK ANDERE WERKVORMEN DAN ALLEEN DE KLASSIKALE LESSEN. BIJ VEEL OPDRACHTEN/PROJECTEN WORDT GEWERKT IN GROEPJES WAARBIJ LEERLINGEN NAAST KENNIS VERGAREN HUN VAARDIGHEDEN EN HOUDING KUNNEN ONTWIKKELEN EN OEFENEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

30 Vaardigheden en houdingsaspecten
VAARDIGHEDEN ZOALS BIJVOORBEELD: SOCIALE, COMMUNICATIEVE- en ICT-VAARDIGHEDEN MAAR OOK HOUDINGSASPECTEN ZOALS: INITIATIEF NEMEN, DOORZETTINGSVERMOGEN, AANPASSINGSVERMOGEN. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

31 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Leerwegadvies april 2008 HET LEERWEGADVIES WORDT BEPAALD DOOR HET DOCENTENTEAM DAT LESGEEFT AAN UW ZOON/DOCHTER. IN DE RAPPORTVERGADERING VAN APRIL 2008 KRIJGT UW KIND EEN LEERWEGADVIES VOOR HET 3e EN 4e LEERJAAR. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

32 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Leerwegadvies DIT ADVIES WORDT GEGEVEN OP BASIS VAN: BEHAALDE KENNISCIJFERS BEWEZEN VAARDIGHEDEN GETOONDE HOUDINGSASPECTEN ONDER VOORBEHOUD VAN VOLDOENDE VOORTGANG WORDT HET ADVIES BIJ HET OVERGANGSRAPPORT DEFINITIEF. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

33 Komen tot een sectorkeuze
UITERLIJK 5 MAART 2008 KIEST UW ZOON/DOCHTER VOOR EEN SECTOR / PROGRAMMA. IN APRIL 2008 GEVEN DE DOCENTEN N.A.V. DE RAPPORTVERGADERING EEN LEERWEG ADVIES. Voorlichtingsavond 2e leerjaar

34 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Belangrijke data B E L A N G R I J K E D A T A Di 25 sept: voorlichting determinatie ouders. Ma 21 jan: start inleveren sollicitaties via Fronter Wo 6 febr: laatste dag inleveren sollicitaties via Fronter Ma 18 febr: uur Open Huis pleinen (ouders en leerlingen) Wo 20 febr: sollicitatiegesprekken Do 21 febr: sollicitatiegesprekken Wo 5 mrt: uur uiterste inlevertijdstip afd./programmakeuze. Di 25 mrt: determinatievergadering Voorlichtingsavond 2e leerjaar

35 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
De afdelingsleiders 2e leerjaar mevr. B. Prinsen dhr. F.P.H. Dickhoff mevr. H.Toonstra (ass) Voorlichtingsavond 2e leerjaar

36 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2x dhr. Bean Voorlichtingsavond 2e leerjaar

37 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2ALe mevr. J. van Rosmalen Lok. 63 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

38 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2BL mevr. S.E. van Zuilen Lok: 03 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

39 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2CLtop dhr. R.J. Vlek Lok: 113 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

40 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2DL mevr. H. de Lange Lok: 107 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

41 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2EL kc dhr. C.H. Heemskerk Lok: 105 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

42 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2FL sp mevr. S.F.M.H. van Es Lok: 07 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

43 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2GV mevr. D.W. Würsten MVT 13 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

44 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2HV dhr. G. Lamiri MVT 17 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

45 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2JV mw. U. Misset MO 14 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

46 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2KVe dhr. P.C. Koops Lok: 115 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

47 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2PV dhr. F. Krullaars MO 10 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

48 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2RV kc dhr. R. van Tilburg Lok: 103 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

49 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2SVmm mevr. Nienhuis Lok: 101 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

50 dhr. E. van Koningsbruggen
klas D2UVsp dhr. E. van Koningsbruggen Lok: 01 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

51 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
klas D2VVsp dhr. E. van Egmond Lok: 05 Voorlichtingsavond 2e leerjaar

52 Voorlichtingsavond 2e leerjaar
Einde Voorlichtingsavond 2e leerjaar

53 Samen werken aan jouw talenten
Voorlichtingsavond 2e leerjaar


Download ppt "Voorlichtingsavond 2e leerjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google