De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.stedelijk-college.nl Voorlichtingsavond 2 e leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.stedelijk-college.nl Voorlichtingsavond 2 e leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar

2 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs vmbo

3 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar EEN BLIJVEND THEMA VAN AANDACHT WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST ZO LUIDT EEN SPREEKWOORD MAAR DAT VRAAGT WEL ACTIE. Jongeren, hun scholing en hun positie op de arbeidsmarkt

4 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Kiezen moet je kunnen

5 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar MOET ZIJN SCHOOL AFMAKEN EN EEN VERVOLGOPLEIDING KIEZEN. DAT BETEKENT VOORUIT DENKEN. VEEL JONGEREN HEBBEN DAAR MOEITE MEE. ZE WETEN NIET: WAT ZE WILLEN WAT ZE KUNNEN WELKE MOGELIJKHEDEN ER ZIJN DAARDOOR MAKEN ZE SOMS EEN VERKEERDE KEUZE MET SCHOOLUITVAL TOT GEVOLG. Wie een goede baan wil..

6 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar ONDERZOEK ONDER VMBO-ers EN MBO-ers VEEL JONGEREN HEBBEN GEEN HELDER BEELD VAN HET BEROEPSLEVEN EN WETEN NIET WAT ZE WILLEN. Onderzoek

7 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar HET VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) BEREIDT VOOR OP HET MBO (middelbaar beroepsonderwijs) OOK WEL ROC GENOEMD (regionaal opleidingen centrum). HET VMBO DUURT 4 JAAR EN KENT 4 LEERWEG VARIANTEN Inrichting beroepsonderwijs

8 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar  DE BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG (BB) 2.DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG (KB) 3.DE GEMENGDE LEERWEG (GL) 4.DE THEORETISCHE LEERWEG (TL) De vier leerwegen

9 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DEZE LEERWEG IS BEDOELD VOOR: DE PRAKTISCH INGESTELDE LEERLING IS MINDER ZWAAR DAN DE KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 4 ALGEMENE VAKKEN EN EEN GROOT BEROEPSGERICHT PROGRAMMA. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 2 VAN HET MBO Basisberoepsgerichte leerweg

10 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DEZE LEERWEG RICHT ZICH OP: DE LEERLING DIE HET LIEFST KENNIS OPDOET DOOR PRAKTISCH BEZIG ZIJN DAARNAAST EEN PITTIG THEORETISCH DEEL AAN KAN. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 4 ALGEMENE VAKKEN EN EEN GROOT BEROEPSGERICHT PROGRAMMA. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 3 / 4 VAN HET MBO. Kaderberoepsgerichte leerweg

11 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DEZE LEERWEG WORDT IN ZOETERMEER NIET AANGEBODEN. Gemengde leerweg

12 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DEZE LIJKT OP DE VROEGERE MAVO-D: DE LEERLING KRIJGT ALLEEN: THEORETISCHE VAKKEN EN GEEN PRAKTISCHE VAKKEN. DE LEERLING DOET EXAMEN IN 6 OF 7 ALGEMENE VAKKEN. DIT DIPLOMA SLUIT AAN OP NIVEAU 3 /4 VAN HET MBO Theoretische leerweg

13 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Schema leerwegen Vmbo-Mbo

14 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar HET VMBO KENT VIER SECTOREN, DIE WIJ OP HET STEDELIJK COLLEGE OOK ALLE VIER IN HUIS HEBBEN. 1.SECTOR ECONOMIE 2.SECTOR LANDBOUW/GROEN 3.SECTOR TECHNIEK 4.SECTOR ZORG EN WELZIJN De sectoren

15 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Handel en Administratie Sector ECONOMIE

16 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Landbouw breed Uniek in Zoetermeer Sector GROEN

17 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Zorg en Welzijn breed Sector ZORG & WELZIJN

18 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Uiterlijke Verzorging Sector ZORG & WELZIJN

19 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Techniek breed Sector Techniek

20 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Voertuigentechniek Uniek in Zoetermeer Sector Techniek

21 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Invoering 1 augustus 2009 Uniek in Zoetermeer Intersectoraal SPORT

22 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Invoering 1 augustus 2009 Uniek in Zoetermeer Intersectoraal THEATER

23 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar UITERLIJK WOENSDAG 5 MAART 2008 DIENEN ALLE LEERLINGEN VAN HET 2e LEERJAAR EEN KEUZE GEMAAKT TE HEBBEN UIT ÉÉN VAN DE ZES PROGRAMMA’S / AFDELINGEN. [ZWB – HA- TN- LB – VT – UV] Sectorkeuze maart 2008

24 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar ENERZIJDS DOOR: DE LEERLING TE LATEN ONTDEKKEN WAAR ZIJN/HAAR TALENTEN LIGGEN. ANDERZIJDS DOOR: BEROEPSVOORLICHTING TE GEVEN ZODAT EEN LEERLING NIET MET VERKEERDE VERWACHTINGEN AAN HET MBO BEGINT. Komen tot een sectorkeuze

25 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar U ALS OUDER/VERZORGER SPEELT DAARIN EEN BELANGRIJKE ROL. PRAAT MET UW KIND OVER BEROEPEN, BEROEPSROL EN MOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT Komen tot een sectorkeuze

26 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar HET AANBOD AAN VAARDIGHEDEN IN DE PROJECTEN LEERT DE LEERLING WAAR ZIJN/HAAR TALENTEN EN LEERPUNTEN LIGGEN. Practische sectororiëntatie

27 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar EIND JAREN ’90 BESLOTEN HET MINISTERIE, HET MBO EN HET BEDRIJFSLEVEN DAT LEERLINGEN VAN HET MBO AAN ANDERE EISEN MOESTEN VOLDOEN. COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS: DAT ZICH NAAST KENNIS OOK RICHT OP VAARDIGHEDEN ONTWIKKELING ZOALS: PRESENTEREN, ANALYSEREN, SAMENWERKEN. Het nieuwe leren en competenties

28 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DIT COMPETENTIE GERICHT ONDERWIJS VRAAGT OOK EEN ANDERE ROL VAN DE DOCENT. NAAST OVERBRENGER VAN KENNIS TREEDT DE DOCENT MEER EN MEER OP ALS COACH/BEGELEIDER VAN HET PROCES: DE LEERLING BEGELEIDEND IN ZIJN/HAAR ONTWIKKELING VAN VAARDIGHEDEN Rol van de docent

29 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar HET NIEUWE LEREN VRAAGT OOK ANDERE WERKVORMEN DAN ALLEEN DE KLASSIKALE LESSEN. BIJ VEEL OPDRACHTEN/PROJECTEN WORDT GEWERKT IN GROEPJES WAARBIJ LEERLINGEN NAAST KENNIS VERGAREN HUN VAARDIGHEDEN EN HOUDING KUNNEN ONTWIKKELEN EN OEFENEN. Werkvormen en lesrooster

30 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar VAARDIGHEDEN ZOALS BIJVOORBEELD: SOCIALE, COMMUNICATIEVE- en ICT-VAARDIGHEDEN MAAR OOK HOUDINGSASPECTEN ZOALS: INITIATIEF NEMEN, DOORZETTINGSVERMOGEN, AANPASSINGSVERMOGEN. Vaardigheden en houdingsaspecten

31 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar HET LEERWEGADVIES WORDT BEPAALD DOOR HET DOCENTENTEAM DAT LESGEEFT AAN UW ZOON/DOCHTER. IN DE RAPPORTVERGADERING VAN APRIL 2008 KRIJGT UW KIND EEN LEERWEGADVIES VOOR HET 3e EN 4e LEERJAAR. Leerwegadvies april 2008

32 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar DIT ADVIES WORDT GEGEVEN OP BASIS VAN: BEHAALDE KENNISCIJFERS BEWEZEN VAARDIGHEDEN GETOONDE HOUDINGSASPECTEN ONDER VOORBEHOUD VAN VOLDOENDE VOORTGANG WORDT HET ADVIES BIJ HET OVERGANGSRAPPORT DEFINITIEF. Leerwegadvies

33 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar UITERLIJK 5 MAART 2008 KIEST UW ZOON/DOCHTER VOOR EEN SECTOR / PROGRAMMA. IN APRIL 2008 GEVEN DE DOCENTEN N.A.V. DE RAPPORTVERGADERING EEN LEERWEG ADVIES. Komen tot een sectorkeuze

34 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar BELANGRIJKEDATABELANGRIJKEDATA Di 25 sept: voorlichting determinatie ouders. Ma 21 jan: start inleveren sollicitaties via Fronter Wo 6 febr: laatste dag inleveren sollicitaties via Fronter Ma 18 febr: uur Open Huis pleinen (ouders en leerlingen) Wo 20 febr: sollicitatiegesprekken Do 21 febr: sollicitatiegesprekken Wo 5 mrt: uur uiterste inlevertijdstip afd./programmakeuze. Di 25 mrt: determinatievergadering Belangrijke data

35 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar 2e leerjaar mevr. B. Prinsen dhr. F.P.H. Dickhoff mevr. H.Toonstra (ass) De afdelingsleiders

36 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2x dhr. Bean

37 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2ALe mevr. J. van Rosmalen Lok. 63

38 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2BL mevr. S.E. van Zuilen Lok: 03

39 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2CL top dhr. R.J. Vlek Lok: 113

40 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2DL mevr. H. de Lange Lok: 107

41 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2EL kc dhr. C.H. Heemskerk Lok: 105

42 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2FL sp mevr. S.F.M.H. van Es Lok: 07

43 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2GV mevr. D.W. Würsten MVT 13

44 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2HV dhr. G. Lamiri MVT 17

45 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2JV mw. U. Misset MO 14

46 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2KVe dhr. P.C. Koops Lok: 115

47 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2PV dhr. F. Krullaars MO 10

48 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2RV kc dhr. R. van Tilburg Lok: 103

49 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2SV m m mevr. A.Nienhuis Lok: 101

50 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2UV sp dhr. E. van Koningsbruggen Lok: 01

51 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar klas D2VV sp dhr. E. van Egmond Lok: 05

52 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Einde

53 Voorlichtingsavond 2 e leerjaar Samen werken aan jouw talenten


Download ppt "Www.stedelijk-college.nl Voorlichtingsavond 2 e leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google