De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in een bijbelse gemeente

Verwante presentaties


Presentatie over: "in een bijbelse gemeente"— Transcript van de presentatie:

1 in een bijbelse gemeente
De positie van de vrouw in een bijbelse gemeente

2 SCHRIFT TRADITIE CONTEXT

3 Drie grondlijnen in NT:
1. Gal. 3:26-28, ‘in Christus is man noch vrouw’. 2. Gaven van de Geest worden aan allen geschonken. 3. De voortgang van het evangelie mag niet gehinderd worden!

4 Jezus’ omgang met vrouwen:
de weduwe te Naïn de bloedvloeiende vrouw de zalving de vrouw bij de put de op overspel betrapte Maria, die het beste deel koos de getuigen van de opstanding

5 Hermeneutiek Brug van tekst naar lezer Formatief of normatief

6 De zwijgteksten (1) 1 Cor. 14:34,35: spreekt Paulus zichzelf tegen?
let op de context: vs. 1 en 40, 29-33 'de wet' zegt dit nergens… aanpassing van Paulus aan 'voortgang van het evangelie' gaat het om 'kletsen' (lalein)? verschil in opleiding? hoe zit het met de ongehuwde vrouwen? citeert Paulus hier tegenstanders?

7 De zwijgteksten (2) 1 Tim. 2:8-15: moeilijk consequent toe te passen
context van de Joodse synagoge: geen drempel opwerpen vrouwen veelal geen onderricht gehad welke keuzes durven we te maken?

8 De Schrift is niet tijdgebonden,
maar tijdbetrokken! Wat dient anno 2010 de voortgang van het Evangelie ?

9 Romeinen 16:1-16: Doe die vrouwen de groeten!
Fébe, diakonos Prisca en Aquila (let op de volgorde; vgl. ook Hand. 18:24-26) Junia, de apostel?! Tryfena, Tryfosa, Persis (12) vgl. ook Euodia en Syntyche (Fil. 4:2-3)

10 Binnen baptisme (1) John Smyth: Niet spreken of profeteren,
wel besluitvorming en diaconessen.

11 Binnen baptisme (2) Philadelphia Baptist Association (1746):
Spreken bij (doop)getuigenis en tucht. ‘Als het maar geen stortvloed van woorden wordt’ Door invloed Opwekkingsbeweging (18e eeuw): vrouwen hardop bidden ‘gospel meetings’ aan huis o.l.v. vrouwen

12 Binnen baptisme (3) 19e eeuw: eigen bijeenkomsten
vrouwen gaan schrijven, ook veel liederen zondagsschool, sociaal werk, zending

13 Binnen baptisme (4) Nannie Helen Burroughs, BWA 1905: Drie B’s:
Bible, rein leven Bath, rein lichaam Broom, rein huis

14 Binnen baptisme (5) 1918: eerste vrouwelijks predikant Engeland
1925: officieel toegestaan binnen Britse Unie 1962: twee predikantes binnen Britse Unie 2000: 155

15 Ontwikkelingen in Nederland (1)
Ds. J. Louw, De dienst van de vrouw in de gemeente (ong. 1958): God roept en schenkt gaven Pleidooi eerherstel diaconessenambt Pleidooi ´in-service-opleiding´ in Tabitha, ook voor evangelistes

16 Ontwikkelingen in Nederland (2)
G. Vegter, Ambt en vrouw in de gemeente (1980): Ambt = dienst! Ongelijkheid door zondeval, die in Christus wordt hersteld Slavernij, positie van de vrouw

17 Ontwikkelingen in Nederland (3)
J. Bouritius, De plaats van de vrouw in de bedieningen van de gemeente (ong. 1981): onderscheid in gezag vanuit schepping/zondeval man is hoofd van de vrouw diaken heeft geen gezag, dus diacones kan Gal. 3 gaat over één zijn in geloof en behoud, maar niet in functioneren 1 Kor. 14:34-35 contextueel uitleggen

18 Ontwikkelingen in Nederland (4)
G. van ’t Wout, De positie van de vrouw in een bijbelse gemeente: NT kent alleen diakonia, geen ambt vrouwen eerste boodschappers van de opstanding! Bezwaren niet bijbels-theologisch, maar cultureel Catherine Booth, Corrie ten Boom e.a. gemeentevergadering is ons hoogste orgaan gesprek hierover kan kwetsend zijn


Download ppt "in een bijbelse gemeente"

Verwante presentaties


Ads door Google