De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De radix van seriemoordenaars

Verwante presentaties


Presentatie over: "De radix van seriemoordenaars"— Transcript van de presentatie:

1 De radix van seriemoordenaars
Update 2013: De radix van seriemoordenaars Steun voor astrologie? previous articles: Dr. Jan Ruis, Correlation 25(2) 2008; 28(2) 2011 Een steekproef van 95 mannelijke seriemoordenaars met geboortetijd is vergeleken met een controlegroep van kunstmatige geboorten verkregen door Monte Carlo methoden (software: Planetdance). Hypothesen van astrologen over de inhoud van de radix van seriemoordenaars werden statistisch getest. De resultaten zijn in overeenstemming met klassieke astrologische principes.

2 Veelvoudige moord: classificatie
massamoordenaars: explosie van geweld: meerdere moorden op één locatie en binnen korte tijd, eindigt gewoonlijk met zelfmoord. spree killers: mobiele massamoordenaar: meerdere moorden binnen korte tijd op meerdere locaties, geen afkoelingsperiode tussen de moorden. seriemoordenaars: een serie van minstens twee moorden op verschillende locaties, afkoelingsperiode tussen de moorden waarin het normale leven wordt hervat, de moorden geven blijk van sadisme.

3 Waarom alleen seriemoordenaars?
Vertonen veel gemeenschappelijke kenmerken: gevoel van sexuele tekortkomingen, sexueel disfunctioneren sterk fantasieleven lage eigenwaarde en gevoel van machteloosheid vaak misbruik en verwaarlozing in jeugd vaak beschadigingen aan frontale hersenkwab psychopathische en/of narcistische persoonlijkheidsstoornis 90% is man vader vaak afwezig, moeder vaak dominerend bedplassen tot na het 12e jaar vaak al jong bezig met voyeurisme, fetisjisme, sadomasochisme martelt vaak dieren of veroorzaakt brand op jonge leeftijd

4 Waarom alleen mannelijke seriemoordenaars?
Onderzoeksgroep moet zo homogeen mogelijk zijn, dus alleen mannelijke seriemoordenaars. Het begrip “seriemoordenaar” is duidelijk gedefinieerd. Voor dit onderzoek is die definitie nog aangescherpt. Seriemoordenaars hebben veel gemeenschappelijke kenmerken zowel wat betreft persoonlijkheid als ontwikkeling en opvoeding. Dit is veel minder het geval bij beroepen zoals b.v. “sportman zijn” in de Gauqelin-beroepsonderzoeken.

5 Stephen Giannangelo's Stress Model van Seriemoordenaars
Aangeboren/ biologische aanleg (lage arousal, soms schade aan prefrontale cortex) Trauma/Stress door omgeving Predispositie Problemen met zelfrespect en zelfcontrole Sexueel dysfunctioneren Trekt zich terug in fantasie wereld Dissociatie proces Eerst doden!

6 Seriemoordenaars: een specifieke groep psychopaten met hun eigen kenmerken.
- verslaafd aan fantasieleven (analoog aan alcoholici), weinig scheiding tussen fantasie en werkelijkheid. - moeilijkheden om tot relatie te komen - hyperactief, constant op zoek naar prikkels - gebrek aan extern levensdoel/motivatie, concentratieproblemen - gering gevoel van persoonlijke macht/zelfcontrole/eigenwaarde daardoor gericht op controle over objecten/dieren/mensen. - vermogen tot plannen. - heeft in jeugd straf als onrechtvaardig, vijandig, inconsistent ervaren - weinig vrienden - 92% heeft negatief vaderbeeld - 71% chronisch liegen - 81% dagdromen - 80% weglopen - 83% bedplassen

7 Seriemoordenaars: narcistische psychopaten?
Narcisme is een geavanceerde versie van het “splitting” defensie mechanisme. Het slechte in zichzelf wordt altijd geprojecteerd, het goede wordt geinternaliseerd. Een serial killer is een narcist met een onecht zelf en een onrealistisch superioriteitsgevoel, kan niet tegen de pijn van een echte relatie (kritiek, verlating). Constante woede is het meest typische kenmerk van narcisme, dat meestal effectief wordt onderdrukt maar op onverwachte momenten excessief naar buiten komt. De woede wordt afgereageerd op onbekende mensen wiens reacties geen bedreiging vormen voor het verlies van narcistische voeding. Serial killers zijn narcisten in een voortdurende toestand van onvoldoende narcistische voeding. Het verschil tussen hun grandioze fantasieen en hun vernederende realiteit wordt emotioneel onverdraagbaar en zij decompenseren en verlagen het object tot hun eigen niveau of vernietigen het symbool van hun eigen frustratie. Ze zoeken almacht en controle en prestige door autoriteiten uit te dagen en de paniek die zij veroorzaken dienen de narcistische voeding. Ze zijn verslaafd aan het feit dat ze erkend worden door het publiek. De narcist is constant en obsessief op zoek naar aandacht van mensen.

8 Seriemoordenaars: een specifieke groep psychopaten

9 Hypothesen van Liz Greene en Howard Sasportas
Maan is de trigger: dissociatie van eigen gevoel = gebrek aan empathie bij psychopathie. Dominante positie van de Maan met gemengde aspecten, zoals bv MO/UR+PL of MO/SA+JU. Vooral Maan-Saturnus aspecten (vaak driehoeken MO met SA/CH bij seriemoordenaars). Open voor collectieve stimuli: 12e huis/NE/PI. Slachtofferrol, geeft anderen de schuld. Ook: sterk fantasieleven. Overcompensatie van gevoel van onmacht: 12e huis, MA/SA-NE met bv JU in Vuur of planeten in 10 of op MC (wil belangrijk zijn). Zwakke SO of MA. Isolatie, bv VE/SA, sterk 12e huis. SA in 11: eenzaam, weinig vrienden, leeft niet in groepen. Ascendant Libra/Taurus : charme aan de buitenkant. Serial killer verkeert in een “gespleten” toestand en mensen met veel Beweeglijk zijn daar vatbaar voor. Vooral als de Maan bij die beweeglijkheid is betrokken: Maan in Tweelingen heeft bijv. al een dubbel beeld van de moeder. Andere aanduidingen voor splitsing: tekens GE, SG, CP, SC. Aspecten met SA en PL. Gemengde aspecten. Wreedheid en Vissen/Neptunus: vooral Mars/Neptunus aspecten. Een zwakke persoonlijkheid maar wil niet door anderen als zodanig doorzien worden, of zichzelf als zodanig zien. Projecteert zijn zwakte en hulpeloosheid op zwakkere wezens, zoals dieren, vrouwen en kinderen, omdat hij die gevoelens van zichzelf niet verdraagt. De eigen zwakke kant wordt dan een schaduwkant die uit het bewustzijn wordt verdrongen (splitsing). Zodra hij zwakte ziet bij anderen (bijv. vrouwen) brengt dat wreedheid naar boven en wil hij datgene wat hem aan zichzelf herinnert kwetsen en vernietigen.

10 Te toetsen hypothesen van Greene & Sasportas seriemoordenaars, psychopathie en wreedheid in de radix
Nadruk op Beweeglijke tekens, vooral het Maan teken is daarbij betrokken Maanaspecten zoals veel Maan-Saturnus en weinig Maan-Jupiter, gemengde Maanaspecten Nadruk op Vissen, het 12e huis of Neptunus (het 12e principe) Stress aspecten van Mars met langzame planeten Zwakke Zon of Mars Ascendant Libra/Taurus of Venus op ascendant Mercurius in Beweeglijk, niet in Vast

11 Radix van een typische seriemoordenaar
Beweeglijk: 6 Hoofd: 0 Vast: 2 Opvolgend: 1 Vallend: 4 Hoek: 5 Huis 12: 0   stressaspecten: 2 NB: aan de horoscoop kan men niet zien of dit een seriemoordenaar betreft, net zomin als men dit van het uiterlijk kan afleiden.

12 Selectie van typische seriemoordenaars
Niet in de steekproef opgenomen: Massamoordenaars; spree-killers; moordenaars bij gewapende overvallen (zoals bankberovers); huurmoordenaars uit de drugswereld, de mafia of andere bendes; oorlogsmisdadigers, terroristen; mannen die hun partners uit jaloezie of egokwetsing vermoorden. Checklist voor selectie van seriemoordenaars (“mensenjagers” of “predatoren”) een serie van tenminste twee moorden bij verschillende gebeurtenissen (meestal 1 moord per gebeurtenis) jaagt op een specifiek, meestal kwetsbaar type slachtoffer, vaak vrouw de moorden worden van te voren gepland vermijd het om te worden gepakt door de politie (geen zelfmoord zoals bij massamoordenaars) de moorden worden gepleegd uit eigen vrije wil en op eigen initiatief er is een afkoelingsperiode tussen de moorden waarin het normale leven wordt hervat geeft blijk van sadisme, psychologisch of fysiek motief is psychologische genoegdoening (zoals sex, macht, comfort) moordt gewoonlijk omdat hij daartoe de innerlijke drang voelt er is gewoonlijk sprake van overkill (verminking) vertoont soms ritueel gedrag bij de moorden

13 Gebruikte bronnen AstroDatabank : 77 mannelijke seriemoordenaars
Zodiac of Death : 8 ‘’ Astrotheme.com : 6 ‘’ Grazia Bordoni : ‘’ Totaal 95 seriemoordenaars met volledige geboortegegevens. AstroDataBank: betrouwbaarheidscategorien AA, A en B. Zodiac of Death: volgens geboorteregister Astrotheme: bron soms vermeld, meestal niet Bordoni: bron niet vermeld

14 Resultaten Verkregen met Planetdance module “bootstrap”
Parameter instellingen: jaar, tijd en coördinaten: shuffle maand en dag: random records: ; resamples: 600 Additionele software voor histogrammen, curve-fitten en p-waarden: Excel, StatGraphics

15 De verdeling over de tekens
Σ | dev | = 198% Histogram van de som van de absolute gewogen deviaties over 12 tekens voor 600 resamples van elk N=95. De waarde voor 95 seriemoordenaars (198%) valt in het extreme boveneind van de gefitte kansdichtheidsfunctie waar p=0,02. De scores over de 12 tekens wijken dus significant af van de theoretische verwachting: pieken bij de beweeglijke tekens en dalen bij de vaste tekens. Som van 8 factoren per teken uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden: (obs-exp)/exp. De som van de absolute deviaties over alle 12 tekens is 198%.

16 Betekenis De overall-significante afwijking van de verdeling over de tekens wijst op een algemeen effect van de tekens, los van specifieke hypothesen zoals over de frequentie van beweeglijke tekens. Deze bevinding was niet voorspeld.

17 De zonnetekens p=0.05 Frequentie van zonnetekens uitgezet als deviatie van de verwachte frequentie. De tekens Capricornus en Gemini komen significant vaker en Taurus significant minder vaak voor dan de theoretische verwachting. De verdeling over de tekens is overall significant (p=0,03, χ2-goodness-of-fit). De theoretische verwachting is gebaseerd op random trekkingen uit de geboortejaren. Seizoensritmen in geboorten verschillen per land en per tijdsperiode en hebben een amplitude van slechts 10%. De steekproef betreft 47 geboorten uit de USA, 37 uit Europa en 11 uit de rest van de wereld. Eventuele seizoenseffecten zouden elkaar dan uitmiddelen en zijn bovendien verwaarloosbaar bij deze N.

18 Betekenis De zonnetekens Gemini en Capricornus komen overall-significant vaak voor en Taurus wordt vermeden. Gemini en Capricornus werden door Liz Greene aangemerkt als vatbaar voor splitsing en de bevindingen zijn daarmee in overeenstemming. De lage frequentie van Taurus was echter niet voorspeld.

19 De verdeling over de Kwaliteiten
Σ | dev | = 36% Histogram van de som van de absolute gewogen deviaties over 3 kwaliteiten voor 600 resamples van elk N=95. De waarde voor 95 seriemoordenaars (36%) valt in het extreme boveneind van de gefitte kansdichtheidsfunctie waar p=0, De verdeling over de 3 kwaliteiten wijkt dus zeer significant af van de theoretische verwachting. De scores over de 3 Kwaliteiten uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden. De som van de absolute deviaties over de 3 kwaliteiten is 36%.

20 Betekenis Het patroon weinig Vast – veel Beweeglijk komt symbolisch overeen met de concentratieproblemen en het gebrek aan gevoel van macht en zelfcontrole van seriemoordenaars. De lage frequentie van Vast was alleen voorspeld voor Mercurius in verband met de lage vervelingsdrempel en het zoeken naar prikkels. Het algemene gebrek aan factoren in Vast was echter niet voorspeld. Mogelijk geldt dit specifiek voor seriemoordenaars maar niet voor andere typen moordenaars. Het niet kunnen vasthouden zou symbolisch overeen kunnen komen met het bedplassen dat zo frequent voorkomt onder seriemoordenaars.

21 De score op beweeglijke tekens
Histogram van de totale score in Beweeglijk voor 600 resamples van elk N=95. De score voor 95 seriemoordenaars (289) valt in het extreme boveneind van de gefitte kansdichtheidsfunctie waar p=0,0006. De score voor Beweeglijk is dus zeer significant hoger dan de theoretische verwachting.

22 Betekenis Het overheersen van factoren in beweeglijke tekens komt overeen met de vatbaarheid voor splitsing, de lage arousal, het constant op zoek zijn naar prikkels en het gebrek aan een duidelijk levensdoel die bij de hypothesen werden genoemd. Het bezigzijn met mensen is ook een kenmerk van beweeglijke tekens. De vaste tekens zijn meer bezig met waarden en bezit en de hoofdtekens meer met doelen en ambities.

23 De verdeling over de huizen
Som van 10 planeten per huis uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden. De som van de absolute deviaties over alle 12 huizen wijkt niet significant af van de verwachting, maar de piek in het 12e huis (110) is zeer significant (p=0,003, figuur rechts). Het dal in het 5e huis is eveneens significant (p=0,01).

24 Betekenis De significant hoge frequentie van planeten in het 12e huis is in lijn met de hypothesen over het 12e principe. Het 12e huis symboliseert o.a. het sterke fantasieleven waarin seriemoordenaars zich terugtrekken, het dagdromen, het parasitisme, het gebrek aan gevoel van identiteit.

25 De diverse Maanaspecten
Σ | dev | = 220% Maanaspecten (som van prstv, orb resp. 10, 6, 8, 8, 10 graden) van 95 seriemoordenaars uitgezet als gewogen deviatie van de theoretische waarden. Een afwijking > 26% komt overeen met een p-waarde < 5% per individueel aspect. Maan/Zon, Maan/Saturnus en vooral Maan/MC aspecten wijken significant af van de verwachte waarden. De totale absolute deviatie over de 11 Maanaspecten is 220% (zie volgende dia). Daarvan is 62% afkomstig van AS en MC.

26 De diverse Maanaspecten
Histogram van de som van de absolute gewogen deviaties over 11 Maanaspecten voor 600 resamples van elk N=95. De waarde voor 95 seriemoordenaars (220%, zie vorige dia) valt in het extreme boveneind van de gefitte kansdichtheidsfunctie waar p=0,002. Maanaspecten van seriemoordenaars wijken dus zeer significant af van de theoretische verwachting.

27 Betekenis De hypothese, dat er een selectie werkt op Maanaspecten, werd bevestigd. De deelhypothese van frequente Maan-Saturnus aspecten werd bevestigd met het voorbehoud dat niet driehoeken maar vierkanten daarbij domineren. De frequente Maan/MC aspecten waren echter niet voorspeld. Maan-Saturnus aspecten zouden vatbaar maken voor dissociatie en gebrek aan empathie.

28 Maanaspecten met Asc en MC
p s v som MO/AS 4 15 8 27 MO/MC 11 9 28 12 26 17 55 expected 10,7 17,1 10,6 38,2 Vooral de harde aspecten van Maan met Ascendant en MC tellen zwaar mee in het overall significante resultaat. De gevonden frequentie van 55 is zeer significant (p=0,005). De Maan staat dus relatief vaak op de hoeken.

29 Betekenis De Maan op de hoeken komt overeen met de dominante rol van de Maan die in de hypothesen werd verondersteld. Het maakt iemand gevoelig voor invloeden uit de directe omgeving, zoals die van de ouders in de vroege jeugd.

30 De Maan in tekens en huizen
Σ | dev | = 50% De positie van de Maan in tekens en huizen toont dat de verdeling over de 3 kwaliteiten significant afwijkt van de verwachte waarden: de Maan staat vaak in beweeglijke tekens en beweeglijke (vallende) huizen en weinig in vaste tekens en vaste (opvolgende) huizen.

31 Betekenis De Maan frequent in Beweeglijk en infrequent in Vast steunt de hypothese dat de Maan bij de dominantie van Beweeglijk is betrokken. Kennelijk geldt dit niet alleen voor de tekens maar ook voor de huizen waarin de Maan staat.

32 Mercurius in tekens en huizen
Σ | dev | = 311% Frequentie van Mercurius in 12 principes (teken plus huizen), uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden. De som van de absolute deviaties over 12 principes (311%) wijkt marginaal significant af van de theoretische verwachting (p=0,06). Het patroon is echter regelmatig: pieken vallen in beweeglijke tekens/huizen.

33 Betekenis De positie van Mercurius in tekens en huizen verschilt sterk van de verwachting. De pieken (in beweeglijk) en dalen (in hoofd en vast) zijn extremer dan die van de Maan, een resultaat dat niet werd voorspeld. Kennelijk speelt Mercurius een grotere rol in de horoscopen van seriemoordenaars dan werd verondersteld.

34 Mercurius in de Kwaliteiten
Σ | dev | = 69% De positie van Mercurius in tekens en huizen toont dat de verdeling over de 3 kwaliteiten zeer significant afwijkt van de verwachte waarden: Mercurius staat vaak in beweeglijke tekens en beweeglijke (vallende) huizen.

35 Betekenis Mercurius in beweeglijke tekens en huizen is in overeenstemming met de lage arousal, thrill seaking, mentale flexibiliteit en de korte aandachtsboog van de psychopaat. De verwachting was dat Mercurius frequent zou staan in Beweeglijk en infrequent in Vast, maar Hoofd en Vast zijn beiden infrequent.

36 De tekens van Ascendant en MC
Frequentie van Ascendant en MC in 12 tekens, uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden. De frequenties van AS tekens Libra en Sagittarius zijn individueel significant hoog, Capricornus individueel significant laag, maar de verdeling van AS tekens is niet overall significant. De verdeling van MC tekens is overall significant (p=0,009, χ2-goodness-of-fit). De frequentie van Libra is significant hoog en Scorpio is significant laag.

37 De tekens van Ascendant en MC
Frequentie van AS+MC in 12 tekens, uitgezet als gewogen deviatie van de theoretisch verwachte waarden. De som van de absolute deviaties over 12 tekens (363%) wijkt significant af van de theoretische verwachting (p=0,013). De grootste bijdragen hieraan komen van de hoge frequentie van Libra en de lage frequentie van Scorpio. De positieve tekens zijn frequenter dan de negatieve tekens (p=0,01).

38 Betekenis Libra domineert op Ascendant en MC terwijl Scorpio en Capricornus zeldzaam zijn. Het MC toont een sterker effect dan de Ascendant. Het MC symboliseert het beeld van de moeder en de houding tegenover de maatschappij en het beroep. Een kenmerk van psychopathie is: charmant aan de buitenkant. Libra op de Ascendant correspondeert daarmee en wellicht ook andere positieve tekens zoals Sagittarius. Dat Libra ook vaak op het MC staat was niet voorspeld. AS en MC zijn in een radix vaak 90° van elkaar verwijderd, dus een afwijkende verdeling van AS tekens leidt automatisch tot een afwijkende verdeling van MC tekens.

39 De huisverdeling van Mars
De frequentie van Mars in de 12 huizen, uitgezet als gewogen deviatie van de theoretische waarden. De frequentie van Mars in het 12e huis (15) is significant hoger dan de verwachting (p=0,01), evenals de frequentie van Mars in het 7e huis (p<0,01). De positie van Mars in de huizen 7 en 12 komt dus vaak voor bij seriemoordenaars. Dit resultaat is ook gevonden bij moordenaars in het algemeen.

40 Betekenis Mars frequent in het 7e en 12e huis was niet voorspeld. De hypothese was een zwakke Mars qua positie en aspecten. Dit symboliseert het onvermogen tot gezonde agressie en mogelijk de sexuele stoornissen die frequent bij seriemoordenaars voorkomen. Mars in 12 (en wellicht ook in 7) kan als een zwakke positie van Mars worden aangemerkt en dit is in lijn met de hypothese van een zwakke Marsstand. Mars in 7 is ook frequent gevonden bij moordenaars in het algemeen.

41 De huisverdeling van Saturnus
Σ | dev | = 461% De frequentie van Saturnus in de 12 huizen, uitgezet als gewogen deviatie van de theoretische waarden. De verdeling van Saturnus over de huizen (461%) is significant afwijkend van de verwachting (p=0,042). Opvallend is de hoge frequentie in huizen en in huis 6.

42 Betekenis Saturnus frequent in het 12e huis is in overeenstemming met de hypothese van afgescheidenheid en de slachtofferrol. Saturnus in 11 vertoont ook een hoge frequentie en dit was voorspeld in verband met de beperkte relaties in de peer group. De hoge frequenties in het 1e en het 6e huis waren niet voorspeld.

43 Driehoeksaspecten met Saturnus
Driehoeksaspecten van Saturnus komen significant frequent voor bij seriemoordenaars.

44 Betekenis De frequente driehoeksaspecten van Saturnus waren niet direct voorspeld. Liz Greene noemde dat driehoeken van Saturnus met de Maan Mars frequent voorkomen onder seriemoordenaars. Kennelijk betreft dit niet alleen de aspecten met de Maan maar ook met andere persoonlijke planeten. De interpretatie van deze aspecten is dat ze het vermogen tot planning bevorderen.

45 Het 12e principe (1) Zowel de frequentie van de som van factoren in Pisces en in het 12e huis en de harde aspecten met Neptunus, (alsmede Neptunus in het 12e huis , zie volgende dia) zijn hoger dan de verwachting. De som van de absolute deviaties over de 3 componenten (78%) is zeer significant (p=0,0004). Het 12e principe is dus sterk vertegenwoordigt onder seriemoordenaars.

46 Het 12e principe (2) De verdeling van Neptunus over de 12 huizen toont een significante piek in het 12e huis (score 16, p=0,002).

47 Het 12e principe (3) Het aantal harde aspecten met Neptunus (152) is significant hoog (p=0,02)

48 Betekenis De sterke nadruk op het 12e principe in de radix van seriemoordenaars is in overeenstemming met de hypothese. De interpretaties hiervan zijn: het sterke fantasieleven, het dagdromen, de slachtofferrol (de schuld geven aan anderen), de isolatie, het gevoel van onmacht, en de wreedheid. Wat de wreedheid betreft, daarbij werd met name het Mars-Neptunus aspect genoemd. Maar dit werd niet bevestigd.

49 Aspecten met Mars en Chiron
De harde aspecten van Mars met de trage planeten (Saturn, Uranus, Neptune, Pluto) leveren geen significante resultaten op. Aspecten van Chiron met persoonlijke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars) leveren evenmin significante resultaten op.


Download ppt "De radix van seriemoordenaars"

Verwante presentaties


Ads door Google