De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mens en Beweging Sportpromotie Provincie Antwerpen Vrijdag 22 februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mens en Beweging Sportpromotie Provincie Antwerpen Vrijdag 22 februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Mens en Beweging Sportpromotie Provincie Antwerpen Vrijdag 22 februari 2008

2 30 jaar Mens & Beweging in een notendop … De voorzitters aan het woord.

3 De oprichters Petrus Thys - Jan Huyghebaert - Peggy Renders – Ludo Willems - Omer Coenen - Toon De Preeuw – Willy Druyts - Constant Heylen - Robert Orlent – Maurits Van Doninck - Karel Verhavert – Walter Cornelis

4 1977 Voorzitter: Dhr. Petrus Thys De bloemen vallen buiten het beeld maar die zijn toch al verwelkt …

5 1977 21/9/1977: Oprichting “Stichting Mens & Beweging” met directeur Walter Cornelis Hopland Service en informatiecentrum

6 1978 Tijdschrift “Sport 2000” Colloquium “het sportbeleid in uw gemeente” Personeel in dienst via BTK-project Opstart lesopdrachten “sport overdag”

7 1979 Sint – Jansplein Opstart drukkerij voor sportdrukwerk Het schurend scharniertje …

8 1980 Colloquium “De werking van de gemeentelijke sportraden in de jaren 80” Cursus sportmanager Bezoek van Koningin Fabiola naar aanleiding van 10 jaar Bloso Opstart Provinciale Sportraad

9 1981 Voorzitter: Dhr. Ludo Willems Een blik die zegt: “Waar ben ik aan begonnen?”

10 1981 Tijdschrift “WEET” Congres “Het sportbeleid in de vereniging” Intrede van de 1 ste computer Personeel in dienst via DAC-statuut Vademecum “Een slagvaardig gemeentelijk sportbeleid 1983 – 1988” Uitbouw sportbibliotheek

11 1982 Start van de automatisatie En daarmee was het hele jaar gevuld …

12 1983 ISO (Interprovinciaal Sportraden Overleg) Colloquium “Moet sport bezuinigen?”

13 1984 Op zoek naar vernieuwing … Maar waar vinden we dat ?

14 1985 PIH - Kronenburgstraat Aankoop “mini-computer” Oprichting Vlabus Ontstaan idee van een “Huis van de Sport” Officiële erkenning van Mens & Beweging als “Sportdienst van het Provinciebestuur ”.

15 1986 Intrek van de eerste 4 federaties in de Kronenburgstraat Provincie Antwerpen Beweegt Voorbereidingen regiovorming Medewerking Belgisch Kampioenschap veldlopen en veldrijden in het Zilvermeer

16 1987 Startjaar van de sportregio’s in de Provincie Antwerpen Opstart regio Noorderkempen Vernieuwing van het machinepark in de drukkerij en aanwerving van een drukker Uitbreiding administratief centrum

17 1988 Eerste open-deur-week: “Een nieuwe lente een nieuw begin” En de lente bleef het hele jaar duren …

18 1989 - 1990 Ontplooiing regiowerking en sportvorming Daar was werk aan …

19 1991 Antwerpen Sportief Tricity Supergem Sportlijn Opstart regio’s: Rivierenland – Kempen - Zuiderkempen

20 1992 Avontuuratlon Symposium sportfederaties Skate-happening Eerste vormingsbrochure”bijleren in de sport” Opstart regio’s: Antwerpse Kempen – Midden-Provincie

21 1993 1 ste Doe-aan-sport-beurs Intrek in het Prova Sportcentrum in Brasschaat Eigen sportvormingspakket voor het sportkader Hernieuwde uitgave van de “WEET” Opstart regio’s Dijle-Nete

22 1994 Huldiging van “Jeugd- en Sportgemeente” Ontstaan BENEGO werkgroep Opstart uitleendienst Prova Sportcentrum in Brasschaat Van Prova Sportcentrum naar Sportcentrum Peerdsbos

23 1995 Voorzitter: Dhr. Charles De Weze En nu zal ik eens laten zien hoe dat hier moet seh !

24 1995 Officiële opening Huis van de Sport met sportcongrescentrum 10 jaar “Provincie Antwerpen Beweegt” Renovatie van de cafetaria in het Sportcentrum Peerdsbos Sportkriebelfestival Pierre was duidelijk in z’n element...

25 1996 53 sportfederaties gehuisvest in het Huis van de Sport Bouw van een polyvalente sporthal, heraanleg van het voetbalveld en de tennisvelden in het Sportcentrum Peerdsbos Samenwerking m.b.t. “de beker van de gouverneur” in het Zilvermeer

26 1997 Provinciebestuur koopt het Coveliersgebouw (Huis van de Sport) Antwerpen fietsprovincie Pretweek Eerste sportshow in het Sportcentrum Peerdsbos Officiële opening polyvalente sporthal in het Sportcentrum Peerdsbos –Met tal van nieuwe doelgroepen tot gevolg: kleuters, jeugd, scholen, bedrijven, …

27 1998 Gehandicaptensportactiviteiten in de regio’s De Olympische familie Provincialisering Inline-skatetour Eigen website – score in CLICKX 9,1 op 10 Knappe prestatie !!

28 1999 Subsidies voor gemeentelijke sportacademies en regionale jeugdsportprojecten Van “avontuuratlon” naar “25 sportkriebels” De sportdienst verhuist naar de 2 de verdieping in de achterbouw Aanstelling Tom Van Look – directeur Als dat maar goed komt?!?

29 2000 Huis van de sport integraal toegankelijk Organisatie van de eerste personeelsdenkdag (PDD1) Zeeeeeeeeeeer getalenteerde bende !!

30 2001 Voorzitter: Dhr. Corry Masson Ja hoor, ik kan ook heeeeeeeeeel serieus zijn !!

31 2001 Van “schepensymposium” naar “schepentreffen” in samenwerking met Bloso Opstart CASPA Werkgroep “Sport & natuur” Van “sportkriebelfestival” naar “Zapavontuur” Sportregio’s worden interlokale verenigingen Tevredenheidsonderzoek van de sportsector Sporttak in de kijker Scholenproject Sluiting van de drukkerij “PR” van de sportdienst jammer…

32 2002 Nieuwe huisstijl Van “WEET” naar “Sportbrief” Ondersteuning topsportevenementen Van “sportshow” naar “sportfiguur” Sportaanbod provinciepersoneel Opening “Het Torenbos” met hoogteparcours en speeltuin Quo Vadis Sportraden Omvorming van subsidieregeling aan sportfederaties van kwantiteit naar kwaliteit.

33 2003 Oprichting verbeterteam Opstart klachtenmanagement Sportwijzer Looppadenproject Vernieuwing sportvloer Sportcentrum Peerdsbos

34 2004 Nieuwe website Doe-aan-sport-beurs Jeugdolympiade Lancering M³ice-project Grootse plannen !!

35 2005 Provant Plezant I in het Sportcentrum Peerdsbos Provinciale actie “Kom op tegen kanker” Kunstgras voetbalveld in het Sportcentrum Peerdsbos BEWEEGbeurs en fittesten voor provinciepersoneel Oprichting Jeugdsportfonds Camille Paulus Oprichting “eigen” communicatiedienst En ‘t was plezant … op de wolkbreuk na !! Moet er nog rubber zijn ?

36 2006 Planningsteam Strategisch Plan voor de sport - voorbereiding SP 2007 – 2013 Beweegmobiel en fittesten voor de bevolking Loonharmonisatie voor het vzw-personeel Nationale Special Olympics Huis van de Sport – nieuw congrescentrum en nieuw sportcafé “De Finale” Opfriswerken Sportcentrum Peerdsbos – schilderen, vernieuwen toiletten, keuken, … Opening wielerpiste en topsporthal Tevredenheidsonderzoek (behoefteonderzoek) Van “25 sportkriebels” naar “Antwerpen sport” Dat was zweten … en Tom kan het weten!

37 2007 Voorzitter: Dhr. Koen Helsen Amai, hier werd al één en ander verzet … ik zal serieus moeten “uitpakken”

38 Samenwerking centraal Federaties en clubs SVS Steden gemeenten en districten ISB BLOSO BOIC Andere provincies Vlabus sponsors Vlaamse trainerschool leveranciers Andere Provinciale diensten Scholen Vlaamse gemeenschap ….

39 Missie : “De provincie gaat ervoor elke inwoner van de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Kwaliteit, vernieuwen en samenwerken staan voorop” Sportbeleidsplan 2007-2013

40 Sportfederaties sportclubs Gemeenten provincie Mens en Beweging Visie : middenveldspeler Vlaamse overheid Gemeentelijke Sportdiensten Sportraden partners

41 Een sterker, effectief en efficiënt sportbeleid Integraal sportbeleid over de diensten heen Ontwikkelen kwaliteitsmodel Veréénvoudigen structuur Heroriëntering en meer subsidies Meer Internationale evenementen  Antwerpen, Europese hoofdstad voor de sport  Hefboom voor de ontwikkeling van het sportbeleid

42 Het verhogen van de sportparticipatie Brede provinciale sportpromotiecampagnes (cfr Fitbus) Meer middelen voor het Jeugdsportfonds = meer subsidies voor projecten Vernieuwen sportpromotie : –evenement fortengordel / samenwerking SVS –bijzondere aandacht voor gehandicapten Coachen oprichten G(ehandicapten)-afdeling in de sportclub Subsidiëring gehandicaptensportclubs Toegankelijkheidsonderzoek sportaccommodatie gemeenten

43 Verhogen kwaliteit sportbegeleiding Professionele uitbouw provinciale wielerschool en wielercentrum Wilrijk Meer gekwalificeerde sportbegeleiders via : –subsidiëring sportfederaties en sportregio’s ifv opleidingen –vormingspakketten voor clubs –verlagen tarieven sportbegeleiding Vlabus

44 Verhogen kwaliteit sportinfrastructuur Eigen infrastructuur –heraanleg inkomzone Sportcentrum Peerdsbos (1.700.000 euro) –Integrale renovatie Huis van de Sport parking en voorbouw (5.200.000 euro) Externe infrastructuur –bovenlokaal infrastructuurplan –onderzoek ondersteuningsmogelijkheden via alternatieve financieringsbronnen –uitbouw accommodatie natuurgebonden sporten (mountainbikeroutes, verankering motorcrossterreinen PRUP’s, …)

45 Randvoorwaarden succesvol sportbeleid Stevige fundamenten Voldoende middelen Gedreven medewerkers En vooral ook een goede samenwerking met tal van partners

46 De laureaten

47 Voldoende middelen Circa 5 milj euro

48 Gedreven medewerkers Dreamteam !! En leuke collega’s !!

49 Meet and greet Laat jullie gaan … we zijn hier al iets gewoon !!

50 We zullen je missen … vooral voor deze momenten! DANKJEWEL!!


Download ppt "Mens en Beweging Sportpromotie Provincie Antwerpen Vrijdag 22 februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google