De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedreigde Zorg, 8 oktober 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedreigde Zorg, 8 oktober 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Bedreigde Zorg, 8 oktober 2011
ZORGVERNIEUWING Wynand Ros Bedreigde Zorg, 8 oktober 2011

2 UNIT ZORGINNOVATIE UMC Utrecht, divisie Juliuscentrum
Leiding: prof. Guus Schrijvers Thema’s Zorgpaden Richtlijnen en protocollen Toepassing ICT Samenwerking tussen professionals Patiëntervaringen

3 TWEE VRAGEN Werkt het ? Helpt het ?
Wordt de innovatie gebruikt zoals bedoeld Helpt het ? Wordt de kwaliteit van zorg beter

4 KWALITEIT VAN ZORG Professioneel Gezondheid Patiënt Kosten
Inhoudelijk (volgens de richtlijn) Logistiek Gezondheid Klinische uitkomsten Kwaliteit van leven Patiënt Ervaringen Kosten

5 REDENEN Redenen voor Zorginnovatie Nieuwe wetenschappelijke inzichten
Oplossen van gesignaleerde problemen Bezuinigingen en efficiency Systeemveranderingen (politiek) Maatschappelijke veranderingen

6 SPINA BIFIDA TEAMS Gespecialiseerde centra Acht academische centra
Enkele regionale centra Zorg redelijk dicht bij huis Goede spreiding over het land

7 MULTIDISCIPLINAIR Kernteam neurochirurg kinderneuroloog kinderarts
revalidatiearts uroloog maatschappelijk werker Andere specialismen psycholoog, orthopedagoog, oogarts plastisch chirurg

8 PROBLEMEN LICHAMELIJKE PROBLEMEN:
Loopproblemen. Dat kunnen lichte loopproblemen zijn, maar ook verlamming van de voet-, been- en heupspieren. Zichtbare afwijkingen aan de voeten, bijvoorbeeld klompvoet Incontinentie, vanwege gedeeltelijke of hele verlamming van de sluitspieren van de anus en de urinewegen. Gevoelloosheid in de onderste helft van het lichaam. Een waterhoofd. Dit kan vóór of na de geboorte ontstaan. SOCIALE EN EMOTIONELE PROBLEMEN

9 BEHANDELING Kinderen (Spina Bifida Team)
meerdere neurochirurgische operaties, orthopedische operaties en urologische operaties Jong Volwassenen Helft bij een Spina Bifida Team (tot 18 jaar) Helft bij individuele specialisten (uroloog, revalidatiearts, neuroloog, neurochirurg en orthopeed) Regelmatige heropname en behandeling voor urologische, orthopedische en neurochirurgische problemen Volwassenen Onder behandeling bij individuele specialisten

10 SPINA BIFIDA Recente ontwikkelingen
Introductie 20-weken-echo voor iedereen Snelle detectie Afbraak zwangerschappen Minder kinderen met spina bifida Kleinere patiëntengroep in de toekomst

11 AFNAME SPINA BIFIDA Geboorteprevalentie van aangeboren afwijkingen van het centrale zenuwstelsel, , per levend- en doodgeborenen bij een zwangerschapsduur van 16 weken en meer (Bron: PRN, gegevens bewerkt door Mohangoo & Buitendijk, 2009).

12 CONCENTRATIE Weinig voorkomende aandoeningen
Behoefte om zich te profileren UMC Utrecht: zes speerpunten Hart en vaten Oncologie (borst en darmkanker) Immuun en infectieziekten Gezondheid bij kinderen Hersenen Stamcellen

13 VOLUME BEHANDELINGEN Nederlandse Vereniging voor Heelkunde CZ Menzis
Borst, darm: 50 operaties Alvleesklier, slokdarm, lever: 20 operaties CZ Geen inkoopcontracten bij borstkanker patiënten Menzis Selectie voor heupoperaties

14 Is dat erg?? Kleinere patiëntengroep Trend tot concentratie
Vermindering van centra Zorg verder van huis Is dat erg??

15 ZORG VER VAN HUIS Patiënten zijn bereid flink te reizen voor gespecialiseerde behandelingen Hoe ingrijpender de behandeling, hoe verder patiënten willen reizen één uur langer reizen geen probleem (nu 13 min) (NVZ, brancherapport 2011)

16 REDENEN Speciale behandelingen Categoraal zorgaanbod Uniek zorgaanbod
neurochirurgie,Tilburg, cardiologie, Nieuwegein Categoraal zorgaanbod oncologie, epilepsie Uniek zorgaanbod specifieke technologie Zorgstraat ééndag-diagnostiek-behandeling Bekendheid

17 Sylvia Tóth Centrum Eén dags-diagnose-centrum
Kinderen met complexe neurologische aandoeningen Overal uit het hele land Midden en West Nederland (49%) Noord, Oost en Zuid Nederland (51%)

18 BELASTING Meting patiëntervaringen Belasting kind
duur van het ziekenhuisbezoek aantal onderzoeken Belasting ouders en gezin aantal keren ziekenhuisbezoek (> 3 keer)

19 Acute, ingrijpende, complexe ingrepen
Vaak eenmalig, van relatief korte duur In gespecialiseerd centrum Reistijd geen probleem Langdurige, reguliere zorg en begeleiding Dicht bij huis In lokaal, algemeen ziekenhuis Professionals met specifieke kennis

20 CONTINUÏTEIT VAN ZORG KETEN EN ZORGPAD
Goede professionele samenwerking is vereist Afspraken over hoofdbehandelaarschap relatie behandelteam – periferie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden scholing en deskundigheidsbevordering expertgroepen consultatiemogelijkheden

21 E-HEALTH Zorgverlenersportalen Patiëntenportalen
Uitwisseling zorgafspraken met patiënten Gemeenschappelijke patiëntinformatie Mogelijkheid tot e-consult met expert Up to date vakinformatie Digitale scholing Patiëntenportalen Gegevens over medicatie, onderzoeksuitslagen, behandelbeleid Mogelijkheid voor e-consult

22 ICT / E-HEALTH Patiëntportalen (MyUMC)
Ouders van kinderen met CF, volwassenen met CF, HIV Labuitslagen bekijken Medicatie bekijken Behandelafspraken bekijken Vragenlijst invullen Patiëntinformatie bekijken E-consult Afspraken bekijken

23 WAARDERING PATIËNT (1) Het MyUMC patiëntenportaal werd goed gebruikt (80%) Het portaal werd goed gewaardeerd met een 7,5 als rapportcijfer. 60 % gebruikt portaal vervangend aan regulier contact 35% gebruikt portaal aanvullend aan regulier contact Patiënten waarderen de permanente (24/7) bereikbaarheid hoog. Medische informatie is altijd en overal voor handen. Niet meer (eindeloos) bellen. Behandelaars niet meer lastig vallen bij niet dringende zaken.

24 WAARDERING PATIËNT (2) Patiënten vinden het e-consult belangrijk.
adequaat en snel een reactie Patiënten waarderen inzage in onderzoeksuitslagen. Het portaal helpt patiënten bij zelfmanagement en veiligheid. Ze kijken thuis de informatie na Checken of ze alles goed begrepen hebben. Sommige patiënten controleren of de gegevens in het portaal correct, volledig en actueel zijn.

25 WAARDERING PROFESSIONAL
Meer vragen krijgen over niet urgente zaken. Het werk van de zorgverleners is goed te plannen, omdat ze vragen van het portaal kunnen beantwoorden op een passend tijdstip.

26 GROTE UITDAGINGEN INNOVATIEF WERKEN vereist Goede condities
Infrastructuur Tijd (e-consulten kosten ook tijd) Financieringsmogelijkheden Extra investeringen bij start Materieel Organisatorisch Deskundigheid


Download ppt "Bedreigde Zorg, 8 oktober 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google