De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mei 2014 1. SENIORENRAAD OSS mei 2014 2 1.DE SENIORENRAAD OSS?  W IE : SAMENSTELLING BESTUUR  W AT : BELANGENBEHARTIGING 2.WAAR ZET DE SENIORENRAAD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mei 2014 1. SENIORENRAAD OSS mei 2014 2 1.DE SENIORENRAAD OSS?  W IE : SAMENSTELLING BESTUUR  W AT : BELANGENBEHARTIGING 2.WAAR ZET DE SENIORENRAAD."— Transcript van de presentatie:

1 mei 2014 1

2 SENIORENRAAD OSS mei 2014 2 1.DE SENIORENRAAD OSS?  W IE : SAMENSTELLING BESTUUR  W AT : BELANGENBEHARTIGING 2.WAAR ZET DE SENIORENRAAD OSS ZICH VOOR IN?  De onderwerpen 3.WAT HEEFT DE SENIORENRAAD OSS GEDAAN?  Behoefteonderzoek 4.WAT DOET DE SENIORENRAAD OSS?  Noodfonds  Blijvend Thuis  Ziekenhuis Bernhoven  Verkiezingen  Themabijeenkomsten

3 SENIORENRAAD OSS mei 2014 3 Ad 1: Wie is de Seniorenraad Oss? Wil van RijnVoorzitter Mart van WanrooijSecretaris en vice-voorzitter Eize BoonstraPenningmeester en voorzitter KBO-kring Maasland Huub BergersVoorzitter KBO Haren Jaap GrootSecretaris ANBO Oss Maasland en 2 e secretaris SR Gerard SteverinkVoorzitter prestatieveld ouderenparticipatie WMO-raad Ton TijsSecretaris Seniorenraad Maasdonk Jan in ‘t VeldVoorzitter PCOB Oss Johann WilkensVoorzitter KBO Lith Arnold van HazendonkAdviseur Seniorenraad en projectmanager Rigom Hans RaadgeverAdviseur Seniorenraad en voorzitter WMO-raad

4 SENIORENRAAD OSS mei 2014 4 A D 1: W AT IS DE S ENIORENRAAD O SS ?  Belangenbehartiging25.000 senioren  Belangenbehartiging van 25.000 senioren  KBO, ANBO, PCOB 5.000 leden  KBO, ANBO, PCOB met 5.000 leden  Contact &advies  Contact & advies maatschappelijke instellingen (wijk/dorpsraden; welzijnsorganisaties)  Adviesgroep  Adviesgroep ouderenparticipatie WMO-raad  www.seniorenraadoss.nlwww.seniorenraadoss.nl

5 SENIORENRAAD OSS mei 2014 5 A D 2: W AAR ZET DE S ENIORENRAAD O SS ZICH VOOR IN ? kwetsbare  (Financieel) kwetsbare ouderen Woonwensen  Woonwensen van ouderen Veiligheid  Veiligheid in stad en dorpen participatie  Maatschappelijke participatie van ouderen OV:  OV: Openbaar Vervoer Toegankelijkheid  Toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen Bestrijding eenzaamheid  Bestrijding eenzaamheid onder ouderen  en betrekt hierbij ook andere partijen

6 SENIORENRAAD OSS mei 2014 6 A D 3: W AT HEEFT DE S ENIORENRAAD O SS GEDAAN – BEHOEFTEONDERZOEK-1  Behoefteonderzoek  Behoefteonderzoek onder senioren in Oss presentatie onderzoek  April 2013 presentatie onderzoek aan wethouder Hoeksema  Rapport & presentatie: www.seniorenraadoss.nlwww.seniorenraadoss.nl

7 SENIORENRAAD OSS mei 2014 7 A D 3: W AT HEEFT DE S ENIORENRAAD O SS GEDAAN – BEHOEFTEONDERZOEK-2 HIGH LIGHTS BEHOEFTEONDERZOEK  26%:  26%: kan niet of met moeite rondkomen  23%:  23%: bezoek museum, bioscoop, theater te duur  20%:  20%: aanpassingen woning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen  21%:  21%: voelt zich ’s avonds niet veilig op straat

8 SENIORENRAAD OSS mei 2014 8 A D 3: W AT HEEFT DE S ENIORENRAAD O SS GEDAAN – BEHOEFTEONDERZOEK-3 HIGH LIGHTS BEHOEFTEONDERZOEK  33%:  33%: beperkt bij doen van boodschappen, bukken, buigen, huishoudelijk werk, trappenlopen  33%:  33%: huishoudelijke hulp (>50% verzorgd door familie, buren of kennissen; participatiesamenleving bestaat al)  veelvuldig  veelvuldig contact met familie, wijk- en buurtgenoten algemeen tevreden  over het algemeen tevreden met woonomgeving en eigen gezondheid

9 SENIORENRAAD OSS mei 2014 9 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS - NOODFONDS STICHTING NOODFONDS OSS  Materiële financiële  Materiële of financiële hulp aan senioren (ouder dan 55 jaar) in de gemeente Oss,  Acute noodsituaties:  Acute noodsituaties: geen (tijdig) beroep mogelijk op een voorliggende wettelijke voorziening,  zoals  zoals bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening.

10 SENIORENRAAD OSS mei 2014 10 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – BLIJVEND THUIS-1 PROJECT “BLIJVEND THUIS IN EIGEN HUIS”  Overheidsbeleidzo lang mogelijk  Overheidsbeleid: ouderen blijven zo lang mogelijk in eigen huis wonen worden gedwongen  Huiseigenaren worden gedwongen aanpassingen aan hun woning te laten uitvoeren  Seniorenraad startte project “Blijvend thuis in eigen huis”  DOEL pro deo professionals  DOEL van het project: pro deo ondersteuning en advies van professionals

11 SENIORENRAAD OSS mei 2014 11 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – BLIJVEND THUIS-2 PROJECT “BLIJVEND THUIS IN EIGEN HUIS”  3 bouwkundigen en een architect  3 bouwkundigen en een architect zijn bereid zich daarvoor in te zetten.  Contact  Contact opnemen met RIGOM - Ouderenwerk Maasland (Schadewijkstraat 6; 0412 653232)  Huurders  Huurders van Brabant Wonen en Mooiland die een verbouwing willen nemen contact op met de verhuurder

12 SENIORENRAAD OSS mei 2014 12 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – ZkhB  Predicaat Senioren Vriendelijk Ziekenhuis  Predicaat Senioren Vriendelijk Ziekenhuis (KNMG)  Twee werkgroepen met vertegenwoordigers van ouderenbonden: Interne Ketens Interne Ketens (met vertegenwoordiger van de SR) Voorzieningen regionale spreiding  Vertegenwoordiging ouderen: regionale spreiding  Klachten  Klachten over het ziekenhuis kunt u per email melden bij:  Jaap Groot: afd.oss@anbo.nlafd.oss@anbo.nl

13 SENIORENRAAD OSS mei 2014 13 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – VERKIEZINGEN-1  Zes speerpunten senioren vriendelijk  Zes speerpunten voor een senioren vriendelijk beleid inhoudelijke  Politieke partijen uitgenodigd voor inhoudelijke invulling  De SR verwacht de reacties voor 1 juli 2014.

14 SENIORENRAAD OSS mei 2014 14 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – VERKIEZINGEN-2 ZES SPEERPUNTEN 1) Samenleven jong en oud 2) Seniorvriendelijk en veilig wonen 3) Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn 4) Voldoende inkomen voor ouderen 5) Actief in ouderengezondheidszorg 6) Sociaal isolement en eenzaamheid Speerpunten gevolgd door een uitspraak over wat de gemeente doet (of zou moeten doen).

15 SENIORENRAAD OSS mei 2014 15 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – VERKIEZINGEN-3 V OORBEELD SPEERPUNTEN : Seniorvriendelijk en veilig wonen Seniorvriendelijk en veilig wonen De gemeente heeft een samenhangend beleid voor een veilige, toegankelijke en inspirerende woon- en leefomgeving voor 55-plussers. Onze gemeente: zet fors in op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen; stimuleert en ondersteunt woningbezitters bij het levensloopbestendig maken van de woningen en de woon omgeving; maakt werk van een toegankelijke (woon)omgeving, met drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij. Stimuleert en ondersteunt initiatieven van ouderen om gezamenlijk in eigen beheer woonprojecten te ontwikkelen.

16 SENIORENRAAD OSS mei 2014 16 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS – VERKIEZINGEN-4 publiceren  Antwoorden publiceren in de lokale pers  Politiek café  Politiek café voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen  DOEL  DOEL is de kiezers duidelijkheid te geven over de opvattingen van de diverse partijen mbt ouderenbeleid

17 SENIORENRAAD OSS mei 2014 17 A D 4: W AT DOET DE S ENIORENRAAD O SS - THEMABIJEENKOMSTEN THEMABIJEENKOMSTEN  Erfrecht  Polikliniek Oss

18 SENIORENRAAD OSS mei 2014 18


Download ppt "Mei 2014 1. SENIORENRAAD OSS mei 2014 2 1.DE SENIORENRAAD OSS?  W IE : SAMENSTELLING BESTUUR  W AT : BELANGENBEHARTIGING 2.WAAR ZET DE SENIORENRAAD."

Verwante presentaties


Ads door Google