De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statutair opgericht januari 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statutair opgericht januari 2006"— Transcript van de presentatie:

1 Statutair opgericht januari 2006
mei 2014

2 SENIORENRAAD OSS DE SENIORENRAAD OSS?
Wie: samenstelling bestuur Wat: belangenbehartiging WAAR ZET DE SENIORENRAAD OSS ZICH VOOR IN? De onderwerpen WAT HEEFT DE SENIORENRAAD OSS GEDAAN? Behoefteonderzoek WAT DOET DE SENIORENRAAD OSS? Noodfonds Blijvend Thuis Ziekenhuis Bernhoven Verkiezingen Themabijeenkomsten mei 2014

3 SENIORENRAAD OSS Ad 1: Wie is de Seniorenraad Oss? Wil van Rijn
Voorzitter Mart van Wanrooij Secretaris en vice-voorzitter Eize Boonstra Penningmeester en voorzitter KBO-kring Maasland Huub Bergers Voorzitter KBO Haren Jaap Groot Secretaris ANBO Oss Maasland en 2e secretaris SR Gerard Steverink Voorzitter prestatieveld ouderenparticipatie WMO-raad Ton Tijs Secretaris Seniorenraad Maasdonk Jan in ‘t Veld Voorzitter PCOB Oss Johann Wilkens Voorzitter KBO Lith Arnold van Hazendonk Adviseur Seniorenraad en projectmanager Rigom Hans Raadgever Adviseur Seniorenraad en voorzitter WMO-raad mei 2014

4 SENIORENRAAD OSS Ad 1: Wat is de Seniorenraad Oss?
Belangenbehartiging van senioren KBO, ANBO, PCOB met leden Contact & advies maatschappelijke instellingen (wijk/dorpsraden; welzijnsorganisaties) Adviesgroep ouderenparticipatie WMO-raad mei 2014

5 SENIORENRAAD OSS Ad 2: Waar zet de Seniorenraad Oss zich voor in?
(Financieel) kwetsbare ouderen Woonwensen van ouderen Veiligheid in stad en dorpen Maatschappelijke participatie van ouderen OV: Openbaar Vervoer Toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen Bestrijding eenzaamheid onder ouderen en betrekt hierbij ook andere partijen mei 2014

6 SENIORENRAAD OSS Behoefteonderzoek onder senioren in Oss
Ad 3: Wat heeft de Seniorenraad Oss gedaan – BEHOEFTEONDERZOEK-1 Behoefteonderzoek onder senioren in Oss April 2013 presentatie onderzoek aan wethouder Hoeksema Rapport & presentatie: mei 2014

7 SENIORENRAAD OSS High lights behoefteonderzoek
Ad 3: Wat heeft de Seniorenraad Oss gedaan – BEHOEFTEONDERZOEK-2 High lights behoefteonderzoek 26%: kan niet of met moeite rondkomen 23%: bezoek museum, bioscoop, theater te duur 20%: aanpassingen woning nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen 21%: voelt zich ’s avonds niet veilig op straat mei 2014

8 SENIORENRAAD OSS High lights behoefteonderzoek
Ad 3: Wat heeft de Seniorenraad Oss gedaan – BEHOEFTEONDERZOEK-3 High lights behoefteonderzoek 33%: beperkt bij doen van boodschappen, bukken, buigen, huishoudelijk werk, trappenlopen 33%: huishoudelijke hulp (>50% verzorgd door familie, buren of kennissen; participatiesamenleving bestaat al) veelvuldig contact met familie, wijk- en buurtgenoten over het algemeen tevreden met woonomgeving en eigen gezondheid mei 2014

9 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss - NOODFONDS
Stichting Noodfonds Oss Materiële of financiële hulp aan senioren (ouder dan 55 jaar) in de gemeente Oss, Acute noodsituaties: geen (tijdig) beroep mogelijk op een voorliggende wettelijke voorziening, zoals bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Pleegzorgwet of bij Bureau Schuldhulpverlening. mei 2014

10 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – BLIJVEND THUIS-1
Project “Blijvend thuis in eigen huis” Overheidsbeleid: ouderen blijven zo lang mogelijk in eigen huis wonen Huiseigenaren worden gedwongen aanpassingen aan hun woning te laten uitvoeren Seniorenraad startte project “Blijvend thuis in eigen huis” DOEL van het project: pro deo ondersteuning en advies van professionals mei 2014

11 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – BLIJVEND THUIS-2
Project “Blijvend thuis in eigen huis” 3 bouwkundigen en een architect zijn bereid zich daarvoor in te zetten. Contact opnemen met RIGOM - Ouderenwerk Maasland (Schadewijkstraat 6; ) Huurders van Brabant Wonen en Mooiland die een verbouwing willen nemen contact op met de verhuurder  mei 2014

12 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – ZkhB
Predicaat Senioren Vriendelijk Ziekenhuis (KNMG) Twee werkgroepen met vertegenwoordigers van ouderenbonden: Interne Ketens (met vertegenwoordiger van de SR) Voorzieningen Vertegenwoordiging ouderen: regionale spreiding Klachten over het ziekenhuis kunt u per melden bij: Jaap Groot: mei 2014

13 SENIORENRAAD OSS Zes speerpunten voor een senioren vriendelijk beleid
Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – VERKIEZINGEN-1 Zes speerpunten voor een senioren vriendelijk beleid Politieke partijen uitgenodigd voor inhoudelijke invulling De SR verwacht de reacties voor 1 juli 2014. mei 2014

14 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – VERKIEZINGEN-2
Zes speerpunten 1) Samenleven jong en oud 2) Seniorvriendelijk en veilig wonen 3) Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn 4) Voldoende inkomen voor ouderen 5) Actief in ouderengezondheidszorg 6) Sociaal isolement en eenzaamheid Speerpunten gevolgd door een uitspraak over wat de gemeente doet (of zou moeten doen). mei 2014

15 SENIORENRAAD OSS Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – VERKIEZINGEN-3
Voorbeeld speerpunten: Seniorvriendelijk en veilig wonen De gemeente heeft een samenhangend beleid voor een veilige, toegankelijke en inspirerende woon- en leefomgeving voor 55-plussers. Onze gemeente: zet fors in op voldoende en betaalbare woningen voor ouderen; stimuleert en ondersteunt woningbezitters bij het levensloopbestendig maken van de woningen en de woon omgeving; maakt werk van een toegankelijke (woon)omgeving, met drempelvrije winkels, goed en veilig vervoer en voorzieningen dichtbij. Stimuleert en ondersteunt initiatieven van ouderen om gezamenlijk in eigen beheer woonprojecten te ontwikkelen. mei 2014

16 SENIORENRAAD OSS Antwoorden publiceren in de lokale pers
Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss – VERKIEZINGEN-4 Antwoorden publiceren in de lokale pers Politiek café voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezingen DOEL is de kiezers duidelijkheid te geven over de opvattingen van de diverse partijen mbt ouderenbeleid mei 2014

17 SENIORENRAAD OSS Themabijeenkomsten Erfrecht Polikliniek Oss
Ad 4: Wat doet de Seniorenraad Oss - THEMABIJEENKOMSTEN Themabijeenkomsten Erfrecht Polikliniek Oss mei 2014

18 SENIORENRAAD OSS mei 2014


Download ppt "Statutair opgericht januari 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google