De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Twitter mee: #watwerkt Ondernemers denken mee. Pagina 2 van 4 Betrokken Ondernemers Congres Bewonerspartcipatie vernieuwt. Wat werkt? Rotterdam, 21 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Twitter mee: #watwerkt Ondernemers denken mee. Pagina 2 van 4 Betrokken Ondernemers Congres Bewonerspartcipatie vernieuwt. Wat werkt? Rotterdam, 21 juni."— Transcript van de presentatie:

1 Twitter mee: #watwerkt Ondernemers denken mee

2 Pagina 2 van 4 Betrokken Ondernemers Congres Bewonerspartcipatie vernieuwt. Wat werkt? Rotterdam, 21 juni 2011 Radboud Engbersen Programmaregisseur SEV

3 Vragen Waarom is het belangrijk om ondernemers te betrekken bij straat/buurt (algemeen belang)? Wele rol/functie kunnen ze vervullen? Hoe betrek je ondernemers bij de straat/buurt waar hun onderneming staat?

4 Drie Casussen Alliantie West Kruiskade, Woonstad Rotterdam Delfshaven, Oud-Mathenesse, Witte Dorp en Nieuwe Binnenweg, Woonbron Delfshaven Overvecht, Labyrinth Onderzoek (Mitros, Portaal, Bo-ex, gemeente Utrecht)

5 Definitie wijkeconomie Alle economische, op de markt gerichte activiteiten die door de bewoners van een stadswijk die primair voor bewoning is bedoeld, in die wijk worden verricht. Bron: Robert Kloosterman (UvA)

6 Wijkeconomie gedefinieerd Het volledig benutten van de economische potenties van de wijk en haar bewoners, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de economische vitaliteit en de leefbaarheid van de wijk Bron: Erik Louw OTB Delft

7 Waarom wijkeconomie? Heeft positief effect hebben op de wijk, in termen van sociale cohesie, sociale veiligheid (ogen op de straat), integratie, maatschappelijke participatie en imago.

8 NDSM-werf als metafoor economische veranderingen ToenNu Eén groot industrieel bedrijfTalloze kleine bedrijfjes HierarchischHorizontaal Uniforme bedrijfskleding‘Anything goes’ Post industriële stad Creatieve Stad Digitale stad

9 Fijnmazige menging & integratie van: Werken Wonen Zorgen Ontspannen (vrije tijd)

10 Opheffen functie-scheiding Trend tot voor kort: Werken en wonen uit elkaar getrokken Trendkering: Werken en wonen meer samengetrokken Actualiteit Jane Jacobs, The death and life of great american cities (1961). Wijkeconomie Sociale invalshoek Culturele invalshoek Sterk afhankelijk van subsidies Mist: zakelijke of commerciële invalshoek

11

12

13 Third Places Casus Krugerplein in Transvaalbuurt Amsterdam Op basis interviews met ondernemers Bron: Poppegaai & Kloosterman, Zzp’ers zichtbaar gemaakt. SEV 2010.

14 Pagina 2 van 4 Kop van het tekstscherm kan ook met twee regels »eerste tekstregel »tweede tekstregel »subtekst regel op tweede niveau »Subtekst »derde regel van eerste niveau Titel | 00 maand 2009 | blad 4 van x

15 Pagina 2 van 4 Opsomming klein »Opsomming 1 »Opsomming 2 »Opsomming 3 »Opsomming 4 »Opsomming 5 »Opsomming 6 Conclusie Titel | 00 maand 2009 | blad 5 van x

16 Pagina 2 van 4 Kop van het tekstscherm »eerste tekstregel »tweede tekstregel »subtekst regel op tweede niveau »Subtekst »derde regel van eerste niveau Titel | 00 maand 2009 | blad 3 van x

17

18 Presentatie Alliantie West- Kruiskade 16-06-2011 Ron van Gelder Leonie Melchers

19 Aanleiding van de aanpak Achterblijvende score veiligheidsindex De WK blijft kerngebied van de drugsgerelateerde overlast Neergaande spiraal. Verpauperd gevelbeeld Centraal district in 2013 Klagende ondernemers Woonstad heeft aanzienlijk bezit in de omgeving. Dalende waardes

20 Start 1 mei 2010 Samenwerkingsovereenkomst Uitvoeringsprogramma 4 tot 10 jaar Integrale aanpak: Veilig / EAP en Intensief Beheer Lokatie centraal op de kade Team formeren Periodiek directie en Bestuurlijk overleg Gedeeld opdrachtgeverschap. Geen WOM, Project van Woonstad

21 Doelstellingen Veiligheid (beleving ) bewoners, ondernemers en bezoekers vergroten Aantrekkelijkheid winkelgebied verbeteren Jaarlijks meten: omzetten, tevredenheid, publieksstromen, WOZ waardes, meer rendement. In 2014 is de West-Kruiskade 1 van de meest populaire internationale winkelstraten van Rotterdam

22 1e Resultaten 1/3 minder drugsgerelateerde meldingen - Sluiting cafés, toezicht en handhaving, camera’s, DNA douches, verlichting, aanschrijvingsbeleid 6 panden aangekocht 40 subsidieaanvragen - Rolluiken, reclame-uitingen, gevels Leegstand is kans. Wachtlijst! Positieve uitingen ondernemingen, bewoners en bezoekers Evenementen organiseren / nieuwsbrief Ondernemers en bewoners betrokken

23 Breekbaar, goede start maar….. Positie corpo’s Bezuinigingen Overregulering The Lonely Planet - Imago ombuigen - Rebranchering doorzetten - Jarenlang durende knelpunten oplossen en publiekstrekkers van maken - Tiendplein - Kruisplein

24

25 Woonbron Delfshaven Bewonersparticipatie vernieuwt SEV 21 juni 2011

26 De wijk Delfshaven 2003 - heden 6.200 inwoners - Ruim 56 % van woningen eigendom Woonbron Lage inkomens, hoog werkloosheidscijfer, erg weinig perspectief Stakeholders willen zich niet meer committeren, laat staan investeren Maar… Zeer goedkope en direct toegankelijke bedrijfsruimtes Ieder dubbeltje talentontwikkeling – betaald of vrijwillig is verbetering Voorbeeldfiguren kunnen hele gewone mensen zijn, met talenten die je bijna over het hoofd zou zien, zo dichtbij voelen ze. Veel voedingsbodem voor creatief ondernemerschap Participeren en ondernemen overlappen met elkaar

27 De wijk Oud-Mathenesse + Het Witte Dorp 2008 - heden 7.500 inwoners – meer dan 90% particulier bezit in verouderde V.v.E.’s Voorzieningenniveau loopt terug, wijk al jaren in flauwe daling (particuliere) vastgoedontwikkeling reden tot grote zorg Maar… Ook hier zeer goedkope en direct toegankelijke bedrijfsruimtes Met name de ouderen zitten te springen om betere voorzieningen Ondernemers die in dit gat springen, vinden altijd enthousiaste klanten En zetten stakeholders onder druk om mee te gaan presteren Bewoners zo in diverse rollen als aanjagers proces

28 De wijk het Nieuwe Westen 2005 – heden de Nieuwe Binnenweg 19.000 inwoners – 52% corporatiebezit (2 corporaties) Enorm diverse wijk (buurtjes, culturen, arm-rijk, sfeer, enz.) Onder die diversiteit veel kansarme bewoners verscholen Maar… In de Nieuwe Binnenweg een oude winkelstraat met fors potentieel Zeer veel ondernemers in kleinere bedrijfsruimtes in de wijk Grotere ondernemers op de Nieuwe Binnenweg ‘zetten wel de toon’. Corporatie, overheid en ondernemers jagen dit klimaat verder aan en schakelen aan de rest van de wijk (toeleveranciers, stageplekken, samenwerking enz.)

29 De wijk het Nieuwe Westen 2010 – heden Asset Based Community Development in de wijk 19.000 inwoners – 52% corporatiebezit (2 corporaties) Enorm diverse wijk (buurtjes, culturen, arm-rijk, sfeer, enz.) Onder die diversiteit veel kansarme bewoners verscholen Maar… Zeer veel ondernemers in kleinere bedrijfsruimtes in de wijk In garage-achtige panden en huiskamers ook ambachtelijk werk Ruim potentieel laaggeschoolden die graag in beweging willen Bruisende wijk waar ook kleine initiatieven snel en goed geschakeld kunnen worden Bewoners met hun schakelmogelijkheden en Talenten aan de basis

30 Wijkeconomie Overvecht Ondernemers als kans, Betrokkenheid van ondernemers Labyrinth Onderzoek & Advies: Nathan Rozema 2007: Wijkeconomie onderbelichtin wijkactieplannen/wijkaanpak Daarna: Visitatiecommisie 21 juni, 2011

31 Doelstelling Kansen en knelpunten, in de wijkeconomie van Overvecht, herkennen en aanwenden ter verbetering van de wijkeconomie van Overvecht. “brood op de plank” Niet praten “over”, maar praten “met”

32 Wijkeconomie Heel divers, lokale context van belang Zichtbare ondernemers vaak wijkverzorgend Onzichtbare ondernemers vaak wijkoverstijgend Push-en pullfactoren van de wijk (aantrekken of afstoten van ondernemers)

33 ‘Plugging the Leaks’

34 Ondernemers zitten overal in de wijk!

35

36 SectorAantal% Landbouw,bosbouw en visserij30,3 Industrie121,2 Bouwnijverheid11612,0 Groot-en detailhandel26026,9 Vervoer en opslag383,9 Horeca464,8 Informatie en communicatie454,7 Financiële instellingen171,8 Verhuur en handel in onroerend goed70,7 Zakelijke dienstverlening21522,2 Onderwijs414,2 Gezondheids-en welzijnszorg404,1 Cultuur, sport en recreatie767,9 Persoonlijke dienstverlening515,3 TOTAAL967100

37 Overvechtse ondernemers Interviews afgenomen onder 125 ondernemers – overwegend klein-bedrijf (zzp’ers) – focus op dienstverlenende sectoren – ondernemers uit heel Overvecht (excl. bedrijventerrein Overvecht) Focusgroepen – ondernemers – vastgoedpartijen

38 Kenmerken ondernemers Overvecht, a-typisch ondernemers ≠ bewoners kwa achtergrondkenmerken Geslacht: 69% man, 31% vrouw Etniciteit: 75% autochtoon Leeftijd: 40-50 jaar Opleiding: 52% hoogopgeleid

39 Kenmerken ondernemingen (veldwerk n=110) Bedrijfshuisvesting

40 Omzet laatste 12 maanden

41 Kenmerken ondernemingen (veldwerk n=110) Medewerkers

42 Kenmerken ondernemingen (veldwerk n=110) Aantal uren werkzaam in onderneming

43 Productiemilieu (veldwerk n=110) Kans: wens tot blijven (komende 5 jaar)

44 Betrokkenheid bij de wijk Meerderheid wil komende 5 jaar gevestigd blijven Voedingsbodem om ondernemers te betrekken bij ontwikkelingen! een ruime meerderheid wil ook meer betrokken worden bij activiteiten in de wijk of bij het ondersteunen van ondernemersnetwerkmogelijkheden bij ondersteuning andere ondernemers

45 Betrokkenheid bij de wijk voorwaarden die zij stellen zijn: aansluitende/passende werkzaamheden bekendheid onderneming (bij activiteiten) en tijd voor tijd/financiële vergoeding of netwerkmogelijkheden bij ondersteuning andere ondernemers

46 Netwerken Klanten Leveranciers – diensten – producten Samenwerkingsverbanden Promotie (bekendheid vergroten, bezoeken bijeenkomsten)

47 Netwerken Klantenbestand

48 Netwerken Locatie merendeel klanten

49 28% neemt diensten af in Overvecht, 72% niet. Terwijl 81% wel diensten wil afnemen in Overvecht, eventueel met lokale partners. Netwerken Afname van diensten hoofdzakelijk in:

50 Netwerken Afname van producten hoofdzakelijk in: 58% neemt producten af in Overvecht, 42% niet. 29% wil wel producten afnemen in Overvecht, eventueel met lokale partners, 71% niet.

51 Kent u andere ondernemers in Overvecht?

52 Netwerken Samenwerking 58% werkt samen met andere ondernemers of partijen: 70% is geïnteresseerd in samenwerking met lokale ondernemers en partijen Bekendheid onder ondernemers met potentiële samenwerkingspartners in Overvecht is 29%

53 Netwerken Zichtbaarheid onderneming 71% is bezig met het vergroten van de zichtbaarheid van de onderneming (n=77)

54 Netwerken 74% van de ondernemers bezoekt minimaal eens per jaar een bijeenkomst (n=81)

55 Enkele conclusies Ontevredenheid over: Huidige werk- en opslagruimte (m2) ; Netheid en veiligheid in de directe omgeving, zowel op straat als in de flats (m.b.t. klantontvangst), en let op: zitten er vaak dag en nacht: ogen en oren Behoefte aan: – Betaalbare werk-, opslag-, ontmoetings en vergaderruimten in de buurt – Aansprekende horeca – Reproductiewinkel/copyshop voor drukwerk Veel ondernemers zijn niet bekend met elkaars aanwezigheid, terwijl er veel interesse is voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen de wijk

56 Verschillende typen ondernemers

57 ‘Plugging the leaks’ Digitaal verbinden ondernemers en promoten van social media Organiseren activiteiten: netwerkbijeenkomsten, workshops en thema-avonden, koppelen aan wijk  (cursussen voor wijkbewoners, maatschappelijke contracten) Aanbod (flexibele) werk- en ontmoetingsplekken

58 Kansenzones Overvecht

59 Kansenzone 1 Werkplaatsen Mitros en Portaal op bedrijventerrein Overvecht – worden vrij weinig gebruikt door werknemers – won. corp. bereid om te kijken naar beschikbaar stellen Meenemen bij mogelijke ontwikkeling – betaald /onbetaald – opslagruimte

60 Kansenzone 2 Omgeving winkelcentrum Overvecht – Roelantdreef, nieuw te ontwikkelen complex (Mitros) – Gloriantdreef (flexplekken) ‘Tijdelijke’ locaties – de Ontwerpgarage (H!K) – Vechtclub (voormalig distributiecentrum) – voormalig Spectrumgebouw (Sophies)

61 Kansenzone 3 Omgeving station Overvecht – CNV – Overvecht Centraal (oude Wizzl) – de Wissel – sloopflats Camera Obscuradreef (tijdelijk)

62 Kansenzone 4 Loevenhout – 19 bedrijfsunits in de plint – uitstekende bereikbaarheid – duurzaam gebouw – geen detailhandel – reeds huurders gevestigd www.loevenhout.nl

63 Conclusies Overvecht Overvecht kansrijk, ruimte om te groeien – meer behoefte aan ontmoeting – behoefte aan meer geschikte voorzieningen – wil tot participatie bij ondernemers en organisaties

64 Breder Ondernemers betrekken van belang – Belang bij verbetering – Kansen koppelen aan omzet (plugging the leaks) – Willen meer doen met de wijk – Willen meer doen met elkaar Maar, kritisch – Zijn snel sceptisch (botst met langdradigheid) – What’s in it voor me.. € of…  Circus van externe professionals n (voorbeeld Bijlmer)


Download ppt "Twitter mee: #watwerkt Ondernemers denken mee. Pagina 2 van 4 Betrokken Ondernemers Congres Bewonerspartcipatie vernieuwt. Wat werkt? Rotterdam, 21 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google