De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis mentoren havo 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis mentoren havo 4."— Transcript van de presentatie:

1 ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis mentoren havo 4

2 3. begeleiding / zorg 2. tweede fase 4. in contact blijven 1. uw kind

3 Complexe leefwereld Versnipperde aandacht (Meestal) gelukkig Het puberbrein Profiel van ‘de havo-leerling’ 1. uw kind І< home Meer lezen? R. Diekstra (e.a.), Opvoedingscanon. Amsterdam: Bert Bakker, 2010. Samenvatting op de Nuborgh website

4 Complexe leefwereld 1. uw kind Meer lezen? J. Pardoen (e.a.), Verliefd op internet: over het internetgedrag van pubers. Amsterdam: SWP, 2007. wegwijzer voor ouders mijnkindonline.nl voorbeelden populaire sites YouTube Hyves Facebook MySpace Netlog YouTubeHyves Facebook MySpaceNetlog SugababesSugababes/Superdudes Habbo hotel Funny GamesSuperdudes Habbo hotelFunny Games І< home contacten, vriendennetwerken media-uitingen vrijetijdsartikelen (games, kleding, uitgaan) communicatiemiddelen

5 Versnipperde aandacht 1. uw kind Meer lezen? J. Boschma (e.a.), Generatie Einstein: slimmer, sneller, socialer. Amsterdam: Pearson Education, 2006. І< home soms passief in de klas informatie-vaardig netwerken met anderen slim – snel – sociaal

6 Het puberbrein 1. uw kind І< home Moeite met: prioriteiten te stellen zelf initiatief nemen gevolgen overzien van eigen handelen (bv. ongezonde gewoontes) impulsieve neigingen onderdrukken emoties in bedwang houden (bv. woede-uitbarstingen) rekening houden met rationele/sociale gevolgen langere termijn-planning Meer lezen? http://www.juniorhersenen.nl/files/J_M _koppie.pdf E. Crone, Het puberende brein. Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Samenvatting op de Nuborgh website H. Nelis (e.a.), Puberbrein binnenstebuiten. Utrecht: Kosmos, 2009.

7 Profiel van ‘de havo-leerling’ 1. uw kind Meer lezen? H. Lindeman (e.a.), Ideeën over een andere havo- bovenbouw. http://www.aps.nl/http://www.aps.nl/ (hele boekje op internet, tip: google op “aps andere havo”) J. Vermaas (e.a.), Beter inspelen op havo-leerlingen. Tilburg, IVA: 2007. www.vo-raad.nl/assets/2733 Profiel van ‘de havo-leerling’Profiel van ‘de havo-leerling’, complete versie. І< home praktisch nut korte termijn doel: diploma leefwereld: sport, uitgaan sociaal, netwerken duidelijke structuur geven behoefte aan stabiliteit, rolmodellen (volwassenen)

8 Profiel van ‘de havo-leerling’ B ron: APS 2009 INSTELLING (‘wat wil hij/zij: prestatiemotivatie) BelangstellingGeïnteresseerd in lesstof waarvan het praktisch nut duidelijk is. Verdiept zich in maatschappelijke zaken als er een verband is met de eigen leefsfeer. InzetGaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft. Stopt met werken als hij naar eigen idee voldoende tijd en aandacht eraan heeft besteed. Werkt met korte-termijnplanningen. Ontplooiing/ ambitie Ziet als het nut van school het behalen van een diploma, en de mogelijkheid een hbo-opleiding te volgen. Heeft aandacht voor sport en uitgaan. Gevoelig voor gedrag en opvattingen van de peergroup. NIVEAU (wat kan hij: intellectuele capaciteiten) AbstractievermogenBegrijpt taaluitingen vooral op letterlijk niveau. Moet begeleid worden bij het vormen van een abstracte voorstelling uit concrete zaken. Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden in korte, zakelijke teksten. Kan geleerde stof in eenvoudige nieuwe situaties toepassen. Kan zelf conclusies trekken uit eenvoudig, eigen onderzoek. InzichtVindt het niet gemakkelijk te reflecteren op eigen prestaties. Kan eigen werk evalueren. Kan een uitleg/instructie begrijpen als er systematiscfh wordt uitgelegd. Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen. Heeft overzicht over niet al te grote hoeveelheid feiten en gegevens. Ziet samenhang in weinig complexe situaties. DoorzettingsvermogenDenkt in praktische toepassingen. Kan met enige begeleiding achterstanden wegwerken. Kan zich over tegenslagen heen zetten. Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak. Als het abstractievermogen zwak is, kan hij toch succesvol zijn dankzij een flink doorzettingsvermogen. І< home

9 2. De tweede fase Leer-en kwalificatieplicht Wat is de tweede fase? Wat is het verschil tussen schoolexamen (SE) en eindexamen? Het PTA Wat is het Examenreglement, een soort wetboek of zo? Hoe zit het met herkansen? І< home

10 2. De tweede fase Leer-en kwalificatieplicht Leerplicht t/m 16 jaar Daarna: kwalificatieplicht (je móet een diploma hebben) Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij RBL Ziek? Van tevoren bellen. Toets gemist? Herkansing inzetten (6 per jaar). Meer lezen? algemene folder leer- en kwalificatieplicht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Noordwest-Veluwe: http://www.rblnoordveluwe.nl/pool/2/documents/Folder%2 0algemeen.pdf http://www.rblnoordveluwe.nl/pool/2/documents/Folder%2 0algemeen.pdf voorlichtingsbrochure over absentie op het Lambert Franckens: http://www.nuborgh.nl/lambertfranckens/ud/page/bestand/ Voorlichtingsbrochure%20verzuim%20en%20absentenreg istratie.pdf І< home

11 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? Sinds 1998: vier ‘profielen’, samenhangende vakkenpakketten Elk vakkenpakket bestaat uit 3 delen: algemene deel profieldeel vrije deel І< home

12 Algemene deel (1800 uur) verplichte vakken voor iedereen: Nederlands, Engels, Godsdienst, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke opvoeding loopbaanoriëntatie & -begeleiding een groot onderzoek in klas 5 (profielwerkstuk) 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? І< home

13 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? 4 profielen (profieldeel = 1160 uur) Cultuur en Maatschappij (kunst, talen, onderwijs) journalistiek - maatschappelijk werk en dienstverlening - docent basisonderwijs of voortgezet onderwijs – hogeschool voor de kunsten - recreatie & toerisme - psychologie/pedagogiek - personeel & arbeid Economie en Maatschappij (bedrijf, commercieel) bedrijfskunde/bestuurskunde - accountancy - financial services - management, economie en recht - fiscale economie – vastgoed en makelaardij – MBA Natuur en Gezondheid (gezondheidszorg, landbouw, natuurbeheer) biotechnologie en medisch laboratoriumonderzoek - dier- en veehouderij - voeding en diëtiek – logopedie - fysiotherapie – ergotherapie Natuur en Techniek (toegepaste techniek, onderzoek) technische bedrijfskunde - informatica - bouwkunde - civiele techniek - elektrotechniek/mechatronica – business engineering - technische natuurkunde І< home

14 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? Vrije deel (1 vak) Een vak dat je helemaal zelf mag kiezen. Bv. Kunst-muziek in een Natuur en Techniek-profiel. І< home

15 2. De tweede fase Wat is het verschil tussen schoolexamen (SE) en eindexamen? Sommige toetsen zijn alleen om de voortgang te testen. Die tellen mee tot de overgang klas 4-5. Er zijn ook grote, belangrijke toetsen met (een stukje) examenstof. Die wegen mee tot eind klas 5: Schoolexamen-toetsen. Alle SE-toetsen vormen samen het School Examen. Schoolexamen en Eindexamen (mei 2013) wegen allebei 50% voor het diploma. Je doet maar in ca. 7 vakken eindexamen, de rest rond je eerder af. І< home

16 2. De tweede fase Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Beschrijving van alle toetsen voor elk vak voor het hele jaar: wanneer de leerstof of omschrijving van de opdracht hoe zwaar weegt het mee voor overgang of School Examen Meer lezen? PTA’s van alle vakken: http://www.nuborgh.nl/lambertfranckens/index. asp?sectie=0&page_id=13&soort=PTA І< home

17 2. De tweede fase Wat is het Examenreglement, een soort wetboek of zo? (school-)examen, dus iedereen gelijke kansen afspraken over toetsen missen en inhalen/herkansen wanneer overgaan/zittenblijven, slagen/zakken hoe bezwaar aantekenen Meer lezen? Examenreglement: http://www.nuborgh.nl/lambertfranckens/index. asp?sectie=0&page_id=12&soort=Examen І< home

18 2. De tweede fase Hoe zit het met herkansen? 6x per jaar inhalen/herkansen (2 bewaren voor periode 5/6) alleen inhalen/herkansen als je correct bent afgemeld (bewijs) bij ernstiger ziek: verzoek examencommissie extra herkansing І< home

19 3. Begeleiding/zorg Wat een verplichtingen allemaal! Wat doen jullie om mijn kind te begeleiden? huiswerk-/doorwerkuur vakondersteuning reguliere begeleiding: de mentor specialistische begeleiding: de zorgstructuurspecialistische begeleiding:de zorgstructuur loopbaan oriëntatie en begeleiding І< home School en baantje 2 uur huiswerk per dag NIET MEER DAN TWEE DAGDELEN of 1 HELE DAG WERKEN!

20 3. Begeleiding/zorg Huiswerk- en doorwerkuur elke week verplicht één tussenuur als huiswerkuur 8 e uur terugkomen als je werk niet af is (controle ca. 1x/wk) huiswerksituatie van veel 3 e /4 e klassen matig normaal dat je je huiswerk af hebt leren geconcentreerd huiswerk maken zonder afleiding І< home

21 3. Begeleiding/zorg Vakondersteuning І< home

22 3. Begeleiding/zorg Reguliere begeleiding: de mentor mentorlessen: plannen, uitleg PTA, kansen berekenen enz. begeleidingsgesprekken, welbevinden in de gaten houden resultaten bijhouden en aan de bel trekken bij leerling/ouders aanspreekpunt voor ouders toezien op loopbaan oriëntatie en begeleiding rapportbesprekingen leiden maatregelen bij ziekte e.d. speciale individuele zorg: de zorgmentor І< home

23 3. Begeleiding/zorg Specialistische begeleiding: de zorgstructuur binnenste cirkel (normale zorg binnen school) docenten de mentor buitenste cirkel specialistische zorg buiten school) schoolmaatschappelijk werk jeugd GGD leerplichtambtenaar/RBL/RMC politie Bureau Jeugdzorg straathoekwerk middelste cirkel (specialistische zorg binnen school) teamleider zorgcoördinator/schoolpastor remedial teacher (onderbouw) faalangst-reductietrainer sociale-vaardigheidstrainer decaan schoolmaatschappelijk werker jeugdarts Meer lezen? Zorgplan van het Nuborgh College: http://www.nuborgh.nl/nuborg hcollege/ud/files/Brochure%2 0NC%20en%20Zorg%20.pdf І< home

24 3. Begeleiding/zorg Loopbaan oriëntatie en begeleiding zie bijdrage Els Kamphuis beroepenmarkt: werkt u mee? Meer lezen? http://www.dedecaan.net/ http://lambertfranckens.dedec aan.net/ І< home

25 4. In contact blijven deze ouderavond digitale nieuwsbrief Havo Contact elke actieweek via de mail 2 gespreksavonden (10 min.) zelf contact opnemen met mentor zelf weten waar de informatie te vinden is en veel over praten met uw kind Informatie voor en over uw kind І< home

26 4. In contact blijven cijfers via Magister Web Portal Elektronische Leeromgeving (ELO): It’s Learning loopbaan oriëntatie en begeleiding Online meekijken Meer lezen? Magister Web Portal: http://mwp.nuborgh.nl/ Elektronische Leer Omgeving: http://nuborgh.itslearning.com/ ELO handleiding voor ouders: https://files.itslearning.com/d ata/1386/77/Informatie%20ou ders.pdf Decanensite: http://lambertfranckens.dedec aan.net/ І< home


Download ppt "Ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis mentoren havo 4."

Verwante presentaties


Ads door Google