De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis"— Transcript van de presentatie:

1 ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis
mentoren havo 4

2 4. in contact blijven 3. begeleiding / zorg 2. tweede fase 1. uw kind

3 1. uw kind Complexe leefwereld Versnipperde aandacht
(Meestal) gelukkig Het puberbrein Profiel van ‘de havo-leerling’ Meer lezen? R. Diekstra (e.a.), Opvoedingscanon. Amsterdam: Bert Bakker, Samenvatting op de Nuborgh website І< home

4 1. uw kind Complexe leefwereld contacten, vriendennetwerken
Meer lezen? J. Pardoen (e.a.), Verliefd op internet: over het internetgedrag van pubers. Amsterdam: SWP, 2007. Complexe leefwereld contacten, vriendennetwerken media-uitingen vrijetijdsartikelen (games, kleding, uitgaan) communicatiemiddelen wegwijzer voor ouders mijnkindonline.nl voorbeelden populaire sites YouTube Hyves Facebook MySpace Netlog Sugababes/Superdudes Habbo hotel Funny Games І< home

5 1. uw kind Versnipperde aandacht soms passief in de klas
informatie-vaardig netwerken met anderen slim – snel – sociaal Meer lezen? J. Boschma (e.a.), Generatie Einstein: slimmer, sneller, socialer. Amsterdam: Pearson Education, 2006. І< home

6 1. uw kind Het puberbrein Moeite met: • prioriteiten te stellen
Meer lezen? E. Crone, Het puberende brein. Amsterdam, Bert Bakker, 2008. Samenvatting op de Nuborgh website H. Nelis (e.a.), Puberbrein binnenstebuiten. Utrecht: Kosmos, 2009. Het puberbrein Moeite met: • prioriteiten te stellen • zelf initiatief nemen • gevolgen overzien van eigen handelen (bv. ongezonde gewoontes) • impulsieve neigingen onderdrukken • emoties in bedwang houden (bv. woede-uitbarstingen) • rekening houden met rationele/sociale gevolgen langere termijn-planning І< home

7 1. uw kind Profiel van ‘de havo-leerling’ • praktisch nut
Meer lezen? H. Lindeman (e.a.), Ideeën over een andere havo-bovenbouw. (hele boekje op internet, tip: google op “aps andere havo”) J. Vermaas (e.a.), Beter inspelen op havo-leerlingen. Tilburg, IVA: 2007. Profiel van ‘de havo-leerling’, complete versie. Profiel van ‘de havo-leerling’ • praktisch nut • korte termijn • doel: diploma • leefwereld: sport, uitgaan • sociaal, netwerken duidelijke structuur geven • behoefte aan stabiliteit, rolmodellen (volwassenen) І< home

8 І< home Profiel van ‘de havo-leerling’ Bron: APS 2009
INSTELLING (‘wat wil hij/zij: prestatiemotivatie) Belangstelling Geïnteresseerd in lesstof waarvan het praktisch nut duidelijk is. Verdiept zich in maatschappelijke zaken als er een verband is met de eigen leefsfeer. Inzet Gaat aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft. Stopt met werken als hij naar eigen idee voldoende tijd en aandacht eraan heeft besteed. Werkt met korte-termijnplanningen. Ontplooiing/ ambitie Ziet als het nut van school het behalen van een diploma, en de mogelijkheid een hbo-opleiding te volgen. Heeft aandacht voor sport en uitgaan. Gevoelig voor gedrag en opvattingen van de peergroup. NIVEAU (wat kan hij: intellectuele capaciteiten) Abstractievermogen Begrijpt taaluitingen vooral op letterlijk niveau. Moet begeleid worden bij het vormen van een abstracte voorstelling uit concrete zaken. Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden in korte, zakelijke teksten. Kan geleerde stof in eenvoudige nieuwe situaties toepassen. Kan zelf conclusies trekken uit eenvoudig, eigen onderzoek. Inzicht Vindt het niet gemakkelijk te reflecteren op eigen prestaties. Kan eigen werk evalueren. Kan een uitleg/instructie begrijpen als er systematiscfh wordt uitgelegd. Kan een aantal denkstappen tegelijk nemen. Heeft overzicht over niet al te grote hoeveelheid feiten en gegevens. Ziet samenhang in weinig complexe situaties. Doorzettingsvermogen Denkt in praktische toepassingen. Kan met enige begeleiding achterstanden wegwerken. Kan zich over tegenslagen heen zetten. Kan zelfstandig werken aan een duidelijk gestructureerde taak. Als het abstractievermogen zwak is, kan hij toch succesvol zijn dankzij een flink doorzettingsvermogen. І< home

9 2. De tweede fase Leer-en kwalificatieplicht Wat is de tweede fase?
Wat is het verschil tussen schoolexamen (SE) en eindexamen? Het PTA Wat is het Examenreglement, een soort wetboek of zo? Hoe zit het met herkansen? І< home

10 2. De tweede fase Leer-en kwalificatieplicht Leerplicht t/m 16 jaar
Meer lezen? algemene folder leer- en kwalificatieplicht van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Noordwest-Veluwe: voorlichtingsbrochure over absentie op het Lambert Franckens: Leerplicht t/m 16 jaar Daarna: kwalificatieplicht (je móet een diploma hebben) Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij RBL Ziek? Van tevoren bellen. Toets gemist? Herkansing inzetten (6 per jaar). І< home

11 2. De tweede fase Wat is de tweede fase?
Sinds 1998: vier ‘profielen’, samenhangende vakkenpakketten Elk vakkenpakket bestaat uit 3 delen: algemene deel profieldeel vrije deel І< home

12 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? Algemene deel (1800 uur)
verplichte vakken voor iedereen: Nederlands, Engels, Godsdienst, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige Vorming, Lichamelijke opvoeding loopbaanoriëntatie & -begeleiding een groot onderzoek in klas 5 (profielwerkstuk) І< home

13 2. De tweede fase Wat is de tweede fase?
4 profielen (profieldeel = 1160 uur) Cultuur en Maatschappij (kunst, talen, onderwijs) journalistiek - maatschappelijk werk en dienstverlening - docent basisonderwijs of voortgezet onderwijs – hogeschool voor de kunsten - recreatie & toerisme - psychologie/pedagogiek - personeel & arbeid Economie en Maatschappij (bedrijf, commercieel) bedrijfskunde/bestuurskunde - accountancy - financial services - management, economie en recht - fiscale economie – vastgoed en makelaardij – MBA Natuur en Gezondheid (gezondheidszorg, landbouw, natuurbeheer) biotechnologie en medisch laboratoriumonderzoek - dier- en veehouderij - voeding en diëtiek – logopedie - fysiotherapie – ergotherapie Natuur en Techniek (toegepaste techniek, onderzoek) technische bedrijfskunde - informatica - bouwkunde - civiele techniek - elektrotechniek/mechatronica – business engineering - technische natuurkunde І< home

14 2. De tweede fase Wat is de tweede fase? Vrije deel (1 vak)
Een vak dat je helemaal zelf mag kiezen. Bv. Kunst-muziek in een Natuur en Techniek-profiel. І< home

15 2. De tweede fase Wat is het verschil tussen schoolexamen (SE) en eindexamen? Sommige toetsen zijn alleen om de voortgang te testen. Die tellen mee tot de overgang klas 4-5. Er zijn ook grote, belangrijke toetsen met (een stukje) examenstof. Die wegen mee tot eind klas 5: Schoolexamen-toetsen. Alle SE-toetsen vormen samen het School Examen. Schoolexamen en Eindexamen (mei 2013) wegen allebei 50% voor het diploma. Je doet maar in ca. 7 vakken eindexamen, de rest rond je eerder af. І< home

16 2. De tweede fase Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Beschrijving van alle toetsen voor elk vak voor het hele jaar: wanneer de leerstof of omschrijving van de opdracht hoe zwaar weegt het mee voor overgang of School Examen Meer lezen? PTA’s van alle vakken: І< home

17 2. De tweede fase Wat is het Examenreglement, een soort wetboek of zo?
(school-)examen, dus iedereen gelijke kansen afspraken over toetsen missen en inhalen/herkansen wanneer overgaan/zittenblijven, slagen/zakken hoe bezwaar aantekenen Meer lezen? Examenreglement: І< home

18 2. De tweede fase Hoe zit het met herkansen?
6x per jaar inhalen/herkansen (2 bewaren voor periode 5/6) alleen inhalen/herkansen als je correct bent afgemeld (bewijs) bij ernstiger ziek: verzoek examencommissie extra herkansing І< home

19 3. Begeleiding/zorg Wat een verplichtingen allemaal! Wat doen jullie om mijn kind te begeleiden? huiswerk-/doorwerkuur vakondersteuning reguliere begeleiding: de mentor specialistische begeleiding: de zorgstructuur loopbaan oriëntatie en begeleiding School en baantje 2 uur huiswerk per dag NIET MEER DAN TWEE DAGDELEN of 1 HELE DAG WERKEN! І< home

20 3. Begeleiding/zorg Huiswerk- en doorwerkuur
elke week verplicht één tussenuur als huiswerkuur 8e uur terugkomen als je werk niet af is (controle ca. 1x/wk) huiswerksituatie van veel 3e/4e klassen matig normaal dat je je huiswerk af hebt leren geconcentreerd huiswerk maken zonder afleiding І< home

21 3. Begeleiding/zorg Vakondersteuning І< home

22 3. Begeleiding/zorg Reguliere begeleiding: de mentor
mentorlessen: plannen, uitleg PTA, kansen berekenen enz. begeleidingsgesprekken, welbevinden in de gaten houden resultaten bijhouden en aan de bel trekken bij leerling/ouders aanspreekpunt voor ouders toezien op loopbaan oriëntatie en begeleiding rapportbesprekingen leiden maatregelen bij ziekte e.d. speciale individuele zorg: de zorgmentor І< home

23 3. Begeleiding/zorg Specialistische begeleiding: de zorgstructuur
Meer lezen? Zorgplan van het Nuborgh College: binnenste cirkel (normale zorg binnen school) docenten de mentor middelste cirkel (specialistische zorg binnen school) teamleider zorgcoördinator/schoolpastor remedial teacher (onderbouw) faalangst-reductietrainer sociale-vaardigheidstrainer decaan schoolmaatschappelijk werker jeugdarts buitenste cirkel specialistische zorg buiten school) schoolmaatschappelijk werk jeugd GGD leerplichtambtenaar/RBL/RMC politie Bureau Jeugdzorg straathoekwerk І< home

24 3. Begeleiding/zorg Loopbaan oriëntatie en begeleiding
Meer lezen? zie bijdrage Els Kamphuis beroepenmarkt: werkt u mee? І< home

25 4. In contact blijven Informatie voor en over uw kind deze ouderavond
digitale nieuwsbrief Havo Contact elke actieweek via de mail 2 gespreksavonden (10 min.) zelf contact opnemen met mentor zelf weten waar de informatie te vinden is en veel over praten met uw kind І< home

26 4. In contact blijven Online meekijken cijfers via Magister Web Portal
Meer lezen? Magister Web Portal: Elektronische Leer Omgeving: ELO handleiding voor ouders: Decanensite: cijfers via Magister Web Portal Elektronische Leeromgeving (ELO): It’s Learning loopbaan oriëntatie en begeleiding І< home


Download ppt "ouderavond havo 4 21 september 2011 Ronald Doornekamp Els Kamphuis"

Verwante presentaties


Ads door Google