De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 1e lijn transformeert (alle kanten op)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 1e lijn transformeert (alle kanten op)"— Transcript van de presentatie:

1 De 1e lijn transformeert (alle kanten op)
29 oktober 2013: Workshop 1, Transmurale Zorgconferentie Gouda De 1e lijn transformeert (alle kanten op) Lia Donkers, Arts M&G,directeur Marc Rutten, huisarts, Gouda

2 Workshop Indeling workshop Min. Totaal Opening + voorstelrondje 5
Presentatie Lia 1 10 15 Buzzen over wat op 1e lijn afkomt (vraag 1) 20 Presentatie Lia 2 25 Buzzen over hoe beginnen (vraag 2) 30 Presentatie Lia/Marc 40 Buzzen over gemeenteorganisatie (vraag 3) 45 Presentatie Marc 55 Afsluiting (+ wat neem je mee/wat wist je al?) 60

3 Beste U heeft mij een bericht gestuurd over
Ik begrijp er geen jota van. uw huisarts

4 Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
Zorgwereld en gemeenteland: 2 domeinen, 2 culturen, 2 talen Disease Management Ziekte-/Gezondheidkundige benadering (medisch model): Gericht op maximalisatie gezondheid, individuele behandeling, begeleiding, verwijzing, opsporing risico’s. Belangrijke rol voor zorgverleners/zorgverzekeraar/ verzekerden. Ondernemersrationaliteit Community Care Maatschappelijke benadering (systeem model) Gericht op maximalisatie deelname aan samenleving, collectieve benadering, versterking maatschappelijke steunstructuren. Belangrijke rol voor ambtenaren/gemeente/burgers Maatschappelijke rationaliteit Eruit als in plenaire lezing aan de orde is geweest Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij

5 transitie èn transformatie
Eruit als dit in plenaire lezing voldoende is gezegd.

6 Veranderingen op diverse niveaus
Decentralisaties Populatiebekostinging Veranderende organisaties Eruit als in plenaire lezing dit is gezegd. Projecten op cliëntniveau Uit Transitietheorie

7 Weet jij wat er allemaal op de 1e lijn af komt?
Tja…. Vraag 1 aan groep

8 Dit komt er allemaal op een 1e lijnspraktijk af
ZORGWERELD GEMEENTELAND Jeugdzorg Substitutie 2e->1e lijn 1e LIJNS PRAKTIJK WMO/ welzijn GGD Medische Ouderen zorg Basis GGZ Publieke Gezond- heid Sociaal Team/ Schakel- functio- narissen Multi- disciplinair Zorgnet- werk/ Zorggroep/ Anderhalve lijn POH POH Dit komt er allemaal op een 1e lijnspraktijk af

9 Ziekte specifieke zorggroepen
Verandering 1e lijnsorganisaties Ziekte specifieke zorggroepen Monodisciplinaire groep Multidisciplinaire samenwerking Wijkgerichte zorg en welzijns- organisatie Solist Naar Jan van Es Instituut: Marc Bruijnzeels

10 Zorgakkoord 1e lijn Basis Huisartsenzorg
Multidisciplinaire zorg voor chronisch zieken Innovatie

11 Wat staat de 1e lijn te doen?
1e lijnspraktijken zullen zich moeten inordenen in een nieuwe setting. Niemand weet precies hoe het eindplaatje eruit zal zien. Leer de wereld van de WMO kennen zoals we ziekenhuizen kennen. Neem plaats aan de ontwikkeltafel samen met de gemeente. Werk toe naar een coalitie van wijkpartners passend bij de vraag. Help mee de eigen kracht en redzaamheid van burgers te mobiliseren. Stop het BLAUW DRUK DENKEN en leer het GROEN DRUK DENKEN Naar Caluwé

12 Wijkcoalitie aan de ontwikkeltafel die de toekomst stapsgewijs verkent

13 Maar waar moet ik beginnen als gezondheidscentrum?
En waarover? Vraag 2 aan groep

14 Waarover? Leidend is de behoefte van de wijk
Bronnen: Data uit systemen van zorg-/welzijnsorganisaties Informatie van wijkbewoners. Wijkmonitoren van de gemeente. Gezondheidsenquêtes van GGD. Wijkscans van ROS/zorgverzekeraars. Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM (website). Regionaal Informatiesysteem Tympaan Instituut (website).

15 Voor huisartsen en gemeenten
Hoe beginnen? Samenwerken in de wijk Voor huisartsen en gemeenten

16 Niveaus van samenwerking Uit Werkmap Huisarts & Gemeente
uitvoering proces beleid

17 Opbouw informatiemap Map is voor zowel huisartsen als gemeente bedoeld Toetsen: hoe ver is samenwerking? Kennismaken met huisarts / gemeente Inzicht verwerven in gezamenlijke thema’s Concreet aan de slag (tips) Inzicht in wetgeving en beleid

18 Kennismaking met huisarts
Kernwaarden Toekomstvisie Financiering

19 Vraag 3 aan groep De burge-meester is toch de baas?
Weet jij hoe de gemeente organisatorisch in elkaar zit? De burge-meester is toch de baas? Vraag 3 aan groep

20 Kennismaking met gemeente
Gemeenteraad: hoogste bestuursorgaan B&W: dagelijks bestuur gemeente Wethouder: politiek verantwoordelijk voor portefeuille Ambtenaren: beleidsvoorbereiding en –uitvoering, ondersteuning en advisering wethouder WMO-raad: advisering college B&W over WMO-beleid GGD: wet publieke gezondheid, beschermen, bewaken en bevorderen gezondheid burgers

21 B&W Gouda Portefeuille Milo Schoenmaker, burgemeester (VVD) • Openbare Orde en Veiligheid • Communicatie en Publiekszaken • Algemeen bestuurlijke zaken (incl. juridische zaken) • Huis van de Stad Portefeuille Marco Kastelein (CDA) Ruimtelijke ordening en Strategisch grondbeleid Projecten zoals Westergouwe / Zuidplas / Spoorzone Sport Portefeuille Wendy Ruwhof (Groen Links) Verkeer en Vervoer Milieu en Duurzaamheid Stedelijk beheer / Wijkaanpak Portefeuille Marion Suijker (PVdA) Sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief educatie en inburgering) Jeugd en onderwijs (inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen) Maatschappelijke Ondersteuning Portefeuille Daphne Bergman (D66) Stedelijke vernieuwing en Wijkontwikkeling (RO) Cultuur en Cultuurhistorie (monumenten en archeologie) Recreatie en Toerisme Bouwen en Wonen (inclusief BWT en woonwagenzaken) / vastgoed Portefeuille Hans van den Akker (VVD) Financiën, Belastingen en Grondzaken Economische zaken en Stadsmarketing Personeel en Organisatie / Informatisering en Automatisering

22

23 Checklist samenwerking
Raakvlakken zoals: Ouderenzorg Jeugd Sport en bewegen Achterstandproblematiek Infectieziekten Gemeente / huisarts als partner Contact met gemeente / huisartsen Afspraken over samenwerking Lokaal gezondheidsbeleid

24 Tips voor samenwerking
Leg contact Korte lijnen Gezamenlijke agenda Begin klein Sociale kaart Weet wat u wilt Hoe visieverschillen overbruggen? Informele bijeenkomsten Knelpunten oplossen

25 Tips voor huisartsen, zoals:
Ken de ambities van uw gemeente Weet welke wethouder verantwoordelijk is Spreek af wie uw contactpersoon is Plan periodiek overleg in Weet bij wie u terecht kunt Benoem één aanspreekpunt Houd richtlijnen privacy in acht

26 Aanspreekpunt voor gemeente
Het “Gouds Overleg Georganiseerde eerste lijn” is in 2012 opgericht door de gezondheidscentra: Korte Akkeren, Bloemendaal, Medisch Spectrum en Zorgnetwerk Nieuw Iterson (voorheen Oosterwei/ Kort Haarlem). Doel van het Overleg is uitwisseling van kennis en expertise en- waar mogelijk- gezamenlijk optrekken in zorginnovatie en externe vertegenwoordiging.

27 Tips voor de gemeente, zoals:
Weet wat er bij huisartsen speelt Weet wat de zorgbehoefte in uw gemeente Bespreek wie het aanspreekpunt is Leg contact met de ROS Overleg op het juiste niveau Informeer huisartsen over relevante ontwikkelingen Bekijk de rol van huisartsen in gemeentelijk beleid

28 Samen aan de slag

29 Convenantbesprekingen Gouda

30


Download ppt "De 1e lijn transformeert (alle kanten op)"

Verwante presentaties


Ads door Google