De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De 1 e lijn transformeert (alle kanten op) Marc Rutten, huisarts, Gouda Lia Donkers, Arts M&G,directeur 29 oktober 2013: Workshop 1, Transmurale Zorgconferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De 1 e lijn transformeert (alle kanten op) Marc Rutten, huisarts, Gouda Lia Donkers, Arts M&G,directeur 29 oktober 2013: Workshop 1, Transmurale Zorgconferentie."— Transcript van de presentatie:

1 De 1 e lijn transformeert (alle kanten op) Marc Rutten, huisarts, Gouda Lia Donkers, Arts M&G,directeur 29 oktober 2013: Workshop 1, Transmurale Zorgconferentie Gouda

2 Workshop Indeling workshopMin.Totaal Opening + voorstelrondje55 Presentatie Lia 11015 Buzzen over wat op 1 e lijn afkomt (vraag 1)520 Presentatie Lia 2525 Buzzen over hoe beginnen (vraag 2)530 Presentatie Lia/Marc1040 Buzzen over gemeenteorganisatie (vraag 3)545 Presentatie Marc1055 Afsluiting (+ wat neem je mee/wat wist je al?)560 Totaal45

3 U heeft mij een bericht gestuurd over Ik begrijp er geen jota van. uw huisarts Beste

4 Community Care Maatschappelijke benadering (systeem model) Gericht op maximalisatie deelname aan samenleving, collectieve benadering, versterking maatschappelijke steunstructuren. Belangrijke rol voor ambtenaren/gemeente/burgers Maatschappelijke rationaliteit Disease Management Ziekte-/Gezondheidkundige benadering (medisch model): Gericht op maximalisatie gezondheid, individuele behandeling, begeleiding, verwijzing, opsporing risico’s. Belangrijke rol voor zorgverleners/zorgverzekeraar/ verzekerden. Ondernemersrationaliteit Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij Zorgwereld en gemeenteland: 2 domeinen, 2 culturen, 2 talen

5 transitie èn transformatie

6 Veranderingen op diverse niveaus Decentralisaties Populatiebekostinging Veranderende organisaties Projecten op cliëntniveau Uit Transitietheorie

7 Vraag 1 aan groep Weet jij wat er allemaal op de 1 e lijn af komt? Tja….

8 Jeugdzorg Substitutie 2e->1e lijn 1e LIJNS PRAKTIJK WMO/ welzijn GGD Medische Ouderen zorg Basis GGZ Publieke Gezond- heid ZORGWERELDGEMEENTELAND Sociaal Team/ Schakel- functio- narissen Sociaal Team/ Schakel- functio- narissen Multi- disciplinair Zorgnet- werk/ Zorggroep/ Anderhalve lijn Multi- disciplinair Zorgnet- werk/ Zorggroep/ Anderhalve lijn POH Dit komt er allemaal op een 1e lijnspraktijk af

9 Wijkgerichte zorg en welzijns- organisatie Ziekte specifieke zorggroepen Multidisciplinaire samenwerking Monodisciplinaire groep Solist Naar Jan van Es Instituut: Marc Bruijnzeels Verandering 1 e lijnsorganisaties

10 Zorgakkoord 1 e lijn 1.Basis Huisartsenzorg 2.Multidisciplinaire zorg voor chronisch zieken 3.Innovatie

11 Wat staat de 1e lijn te doen? 1e lijnspraktijken zullen zich moeten inordenen in een nieuwe setting. Niemand weet precies hoe het eindplaatje eruit zal zien. Leer de wereld van de WMO kennen zoals we ziekenhuizen kennen. Neem plaats aan de ontwikkeltafel samen met de gemeente. Werk toe naar een coalitie van wijkpartners passend bij de vraag. Help mee de eigen kracht en redzaamheid van burgers te mobiliseren. Stop het en leer het Naar Caluwé BLAUW DRUK DENKEN GROEN DRUK DENKEN

12 Wijkcoalitie aan de ontwikkeltafel die de toekomst stapsgewijs verkent stap1Stap 2Stap 3

13 Vraag 2 aan groep Maar waar moet ik beginnen als gezondheidscentrum? En waarover?

14 Waarover? Leidend is de behoefte van de wijk Bronnen: Data uit systemen van zorg-/welzijnsorganisaties Informatie van wijkbewoners. Wijkmonitoren van de gemeente. Gezondheidsenquêtes van GGD. Wijkscans van ROS/zorgverzekeraars. Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenning Nationale Atlas Volksgezondheid van het RIVM (website). Regionaal Informatiesysteem Tympaan Instituut (website).

15 Hoe beginnen? Samenwerken in de wijk Voor huisartsen en gemeenten

16 Niveaus van samenwerking Uit Werkmap Huisarts & Gemeente uitvoering proces beleid

17 Opbouw informatiemap Map is voor zowel huisartsen als gemeente bedoeld -Toetsen: hoe ver is samenwerking? -Kennismaken met huisarts / gemeente -Inzicht verwerven in gezamenlijke thema’s -Concreet aan de slag (tips) -Inzicht in wetgeving en beleid

18 Kennismaking met huisarts Kernwaarden Toekomstvisie Financiering

19 Vraag 3 aan groep Weet jij hoe de gemeente organisatorisch in elkaar zit? De burge- meester is toch de baas?

20 Kennismaking met gemeente Gemeenteraad: hoogste bestuursorgaan B&W: dagelijks bestuur gemeente Wethouder: politiek verantwoordelijk voor portefeuille Ambtenaren: beleidsvoorbereiding en –uitvoering, ondersteuning en advisering wethouder WMO-raad: advisering college B&W over WMO-beleid GGD: wet publieke gezondheid, beschermen, bewaken en bevorderen gezondheid burgers

21 Portefeuille Milo Schoenmaker, burgemeester (VVD) Openbare Orde en Veiligheid Communicatie en Publiekszaken Algemeen bestuurlijke zaken (incl. juridische zaken) Huis van de Stad Portefeuille Marion Suijker (PVdA) Sociale zaken en werkgelegenheid (inclusief educatie en inburgering) Jeugd en onderwijs (inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen) Maatschappelijke Ondersteuning Portefeuille Hans van den Akker (VVD) Financiën, Belastingen en Grondzaken Economische zaken en Stadsmarketing Personeel en Organisatie / Informatisering en Automatisering Portefeuille Marco Kastelein (CDA) Ruimtelijke ordening en Strategisch grondbeleid Projecten zoals Westergouwe / Zuidplas / Spoorzone Sport Portefeuille Daphne Bergman (D66) Stedelijke vernieuwing en Wijkontwikkeling (RO) Cultuur en Cultuurhistorie (monumenten en archeologie) Recreatie en Toerisme Bouwen en Wonen (inclusief BWT en woonwagenzaken) / vastgoed Portefeuille Wendy Ruwhof (Groen Links) Verkeer en Vervoer Milieu en Duurzaamheid Stedelijk beheer / Wijkaanpak B&W Gouda

22

23 Checklist samenwerking Raakvlakken zoals: Ouderenzorg Jeugd Sport en bewegen Achterstandproblematiek Infectieziekten Gemeente / huisarts als partner Contact met gemeente / huisartsen Afspraken over samenwerking Lokaal gezondheidsbeleid

24 Tips voor samenwerking Leg contact Korte lijnen Gezamenlijke agenda Begin klein Sociale kaart Weet wat u wilt Hoe visieverschillen overbruggen? Informele bijeenkomsten Knelpunten oplossen

25 Tips voor huisartsen, zoals: Ken de ambities van uw gemeente Weet welke wethouder verantwoordelijk is Spreek af wie uw contactpersoon is Plan periodiek overleg in Weet bij wie u terecht kunt Benoem één aanspreekpunt Houd richtlijnen privacy in acht

26 Het “Gouds Overleg Georganiseerde eerste lijn” is in 2012 opgericht door de gezondheidscentra: Korte Akkeren, Bloemendaal, Medisch Spectrum en Zorgnetwerk Nieuw Iterson (voorheen Oosterwei/ Kort Haarlem). Doel van het Overleg is uitwisseling van kennis en expertise en- waar mogelijk- gezamenlijk optrekken in zorginnovatie en externe vertegenwoordiging. Aanspreekpunt voor gemeente

27 Tips voor de gemeente, zoals: Weet wat er bij huisartsen speelt Weet wat de zorgbehoefte in uw gemeente Bespreek wie het aanspreekpunt is Leg contact met de ROS Overleg op het juiste niveau Informeer huisartsen over relevante ontwikkelingen Bekijk de rol van huisartsen in gemeentelijk beleid

28 Samen aan de slag

29 Convenantbesprekingen Gouda

30


Download ppt "De 1 e lijn transformeert (alle kanten op) Marc Rutten, huisarts, Gouda Lia Donkers, Arts M&G,directeur 29 oktober 2013: Workshop 1, Transmurale Zorgconferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google