De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Urbanisatie in de Caraïben Hebe Verrest Universiteit van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Urbanisatie in de Caraïben Hebe Verrest Universiteit van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Urbanisatie in de Caraïben Hebe Verrest Universiteit van Amsterdam

2 vandaag Urbanisatie en Caraibische urbanisatie Caraibische steden Case studie: Port of Spain –Ongelijkheid –informaliteit

3 Urbanisatie Definitie: “toename van het deel van de bevolking dat in de stad woont” andere definities… –migratieproces van platteland naar de stad –grotere nadruk op dienstensector binnen de economie –ontwikkeling van bepaalde “stedelijke” patronen van sociale interactie –toename van “Westerse” normen/waarden/attitudes –proces van toenemende heterogeniteit

4 Caraïbische steden koloniale steden: niet-inheemse stedelijke ontwikkeling “global cities”: stedelijke netwerken en flows, multi-etnisch eilandsteden: havens, rivieren, bergen defensieve steden: extern en intern gefragmenteerde steden: formeel en informeel Primate cities: dominant in economische, politieke, sociale zin Small cities

5 Historische context vorm en functie geworteld in koloniaal verleden functie: –externe verdediging –interne controle –commerciële poort –exploitatie van achterland vorm: vestingsteden –fort in beschutte, makkelijk te verdedigen haven omgekeerde vorm van stedelijke ontwikkeling: “ruralisatie”

6

7

8

9 Caraïbische urbanisatie afhankelijke urbanisatie: –urbanisatie was geen gevolg van industrialisatie (i.t.t. Europa) maar van externe invloeden –stedelijke ontwikkeling via kolonialisme/mercantile capitalism –opname Caraïbisch gebied in mondiale economie → verscheping van grondstoffen en handelsartikelen –steden waren knooppunten voor handel, link tussen platteland en metropool –oriëntatie op West Europese economieën, monocultuur –meestal één stedelijke kern, gekoppeld aan de metropool

10 De stedelijke Caraïben dramatische toename in steden en stedelijke omvang vanaf jaren 1940: –1950: 7 steden met >100,000 inwoners → 1970: 12 → mid jaren 1980: 24 Steden met meer dan 1 miljoen inwoners –Port au Prince 133.000 (1950) → 700.000 (1980) → 2,1 miljoen (2005) –Havana 1,1 miljoen (1950) → 1,9 miljoen (1980) → 2,2 miljoen (2005) –Santo Domingo 219.000 (1950) → 1,2 miljoen (1980) → 2 miljoen (2005) –San Juan 400.000 (1950) → 2 miljoen in stedelijke agglomeratie (2008)

11 Kleine maar dominante steden CityPop Size (year) Agglomeration% total population Port of Spain (Trinidad)40,000 (2000)37,000 (2011)550,000 (2010)42% Kingston (Jamaica)237,000 (1943)380,000 (1980_670,000 (2011)25% Paramaribo70.000 (1950)236,000 (2012)354,000 (2012)66% Georgetown (Guyana)317,000 (1980)310,000 (2011)-40% Bridgetown (Barbados)9600035% Belize city (Belize)65000 (2011)21% Castries (St. Lucia)38,00022,000 (2010)66,000 (2011)40% St. George (Grenada)33.000 (2012)30%

12 Mate van urbanisatie Total pop. living in urban areas DateTotal Caribbean population living in urban areas % of total pop. living in urban areas CaribbeanWorld 19608 million39.632.8 197011 million45.435.9 198015 million52.339.1 199019 million56.443.0 200525 million64.048.7 201528 million67.152.9 203033 million72.659.9

13 Migratie van platteland naar stad Push factoren: rurale armoede gemarginaliseerd en afhankelijk bestaan van kleine landbouwers (peasants) concentratie middelen in stedelijke centra seizoensgebonden werkgelegenheid plantages beperken toegang tot land hoge bevolkingsgroei competitie met import uit metropool rijkere middenklasse koopt land op ‘achterlijk’ imago stigma van landbouwarbeid in vergelijking met kantoorbanen

14 Migratie van platteland naar stad Pull factoren: (vermeende) socio-economische voordelen stadsleven betere lonen in industrie stedelijke mogelijkheden: onderwijs, werkgelegenheid, recreatie, internationale migratie symbool voor vrijheid, moderniteit en vooruitgang

15 Sociale en culturele verandering nieuwe stedelijke gemeenschappen: erf en straat nieuwe netwerken: politiek, beroep, internationaal, enz. economie: landbouw → industrie & diensten toegenomen sociale mobiliteit (onderwijs & arbeid) toegenomen mogelijkheden voor individualisme veranderende genderrollen nieuwe stedelijke levensstijlen

16 Stedelijke leefomstandigheden armoede werkloosheid & informele arbeid hoge bevolkingsdichtheid slechte huisvesting druk op faciliteiten en diensten ongelijkheid criminaliteit en geweld fragmentatie

17 Global Cities flows van mensen, geld, producten, ideeën migratie: intra-urbaan, intra-Caraïbisch, internationaal sociale, culturele en economische netwerken inkomende flows: “McDonaldization”, toerisme, media uitgaande flows: globalization in reverse, diaspora, media

18 Global Cities (2) Gebruikt voor steden die van belang zijn voor mondiale ontwikkelingen Gebaseerd op –Economische: MNCs, Fin Inst, Stock exchanges –Politieke: invloed op en participation in world affairs, Int organisaties –Culturele: instituties, perlgrimage, voetbal evetns etc –Infrastructurele

19 Formele Steden

20 Informele Steden

21

22 Multiculturele Steden

23 Toeristische Steden

24 Commerciële Steden

25 Culturele Steden

26 Kwetsbare steden

27 Vragen tot dusver?

28 Port of Spain: ongelijkheid en informaliteit Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid –Sterke ruimtelijke tegenstellingen arm-rijk: Behind the Bridge –Kwaliteit woonomstandigheden –Stigmatisering en labeling Sociaal-economische ongelijkheid –Educatie, werkgelegenheid Informaliteit –Ruimtelijk –economisch –Politieke besluitvorming

29 Capital of Trinidad and Tobago

30 Ruimte, verschil & ongelijkheid Productie van kennis via de ruimte: verschil & hiërarchie Aanwezigheid van verschil: categorisering (hetzelfde/anders, wij/zij, thuis/buitenland) –constructie van verschil (othering) –distributie in de ruimte (vrijwillig of gedwongen) –gecreëerd door plekken ruimtelijke categorieën –Noord/Zuid, Oost/West, mannelijk/vrouwelijk → verruimtelijking van (cultureel) verschil

31 Ruimte, verschil & ongelijkheid Verschil → ongelijkheid –samenhang met ruimtelijke relaties (context, oorzaak, gevolg) –machtsstrijd (kennen, benoemen, verhalen, in kaart brengen, controleren) Ongelijkheid & macht –actief geconstrueerd, onderhouden en betwist –ruimtes van macht, praktijken van macht, netwerken van macht –technieken van uitsluiting: categorieën, grenzen, afstand aanbrengen → segregatie, restrictie –alledaagse subversieve praktijken

32 Bevolking

33 Trinidad en Tobago-economie

34

35 Lange tijd, hoge economische groei Sterk stijgende inkomens Human Development Index: 62e plaats (high-2011) –Economische performance beter dan onderwijs en gezondheid –De verdeling van inkomen is onevenwichtig –Ongelijkheids index Werkloosheid: sterk afgenomen

36 Trinidad en Tobago-economie Lange tijd, hoge economische groei Sterk stijgende inkomens Human Development Index: 62e plaats (high- 2011) –Economische performance beter dan onderwijs en gezondheid –De verdeling van inkomen is onevenwichtig –Ongelijkheids index Werkloosheid: sterk afgenomen

37 Port of Spain

38 History

39 ONGELIJKHEID

40 City images

41 Woonomstandigheden

42

43 Two visions of culture

44

45 Sociale Kwesties Etniciteit –Indo-trini vs Afro-Trini –Anders in de stad Crime –Gangs/communities –Robberies, home space

46 Werkgelegenheid

47 Verschil of ongelijkheid Hierarchie –Looking down upon –Wie heeft macht? –Sterftecijfers, inkomen, kansen op arbeidsmarkt

48 Case study: Gonzales en Mount d’Or

49 Hoofdactiviteit beroepsbevolking

50 Type Werk

51 Zekerheid Werk

52 INFORMALITEIT

53 Informaliteit Buiten regels/wetgeving Informeel, illegaal, verboden maar Proces is illegaal (kraken bijvoorbeeld) Product is illegaal (drugs, wapens) Of beiden…

54 Welbekende vormen van informaliteit Informele arbeid Informele huisvesting Vaak toegeschreven aan “armen” maar Informeel is net zozeer een manier van werken onder elites

55

56 Example: Trinidad planning Hebe Verrest- University of Amsterdam- h.j.l.m.verrest@uva.nl- March 15th 2013

57 The International Waterfront Project (IWF)

58 De aanleiding T&T booming economies, zelfvertrouwen Doel om HI country te worden voor 2020 Ambitie om een regionaal financiaal centrum te worden Ambitie om de FTAA te huisvesten. Ambition to become house for Free Trade OAS summit (Obama will come!) Ambitie om een ‘regionale globale stad te worden

59 Uitvoering project Wie is betrokken? –“one morning the prime minister woke up and decided….” He called in “friends en friends organisations”n in particular Calder Hart from UDECOTT –Foreign contractors, UDECOTT, Wie is niet betrokken? –Town and Country Planning –Port of Spain City Corporation Not land of the urban government Mayor of same party as President Final plans sent to agree with –Local businesses –Publiek

60 Uitvoering IWF Het process –Idea pushed with enthousiasm but lacking basics Financially unsustainable No assessment of the need No adherence to safety measure –Fire department, traffic, parking etc. Nauwelijks iets op papier!!! Besluiten in media genomen en in telefoongesprekken Individuen, veel druk op gezet

61 Resultaat Beslissingen genomen zonder bewoners Weinig op papier Corruptie Is dat specifiek voor Caraibische steden? –Nee! –Kleine samenleving met multiple relaties helpen wel

62 Conclusie Caraiben, verstedelijkt –Kleine maar dominante steden Verschil en ongelijkheid in Caraibische steden –Ruimtelijk uitgewerkt –Hierarchisch –Klasse, etniciteit, gender Informaliteit als modus operandi


Download ppt "Urbanisatie in de Caraïben Hebe Verrest Universiteit van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google