De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOUTAVE inZICHT Bewonersbijeenkomst 20 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOUTAVE inZICHT Bewonersbijeenkomst 20 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 HOUTAVE inZICHT Bewonersbijeenkomst 20 maart 2006

2 Deze avond Verwelkoming Bedoeling van de bijeenkomst Wat voorafging Voorstelling van de resultaten en actiepunten Ruimte voor eigen actiepunten Inschrijving in de werkgroep

3 Wat voorafging De mening van iedereen is belangrijk Vragenlijsten opmaken en uitdelen 342 afgegeven vragenlijsten 255 ingevulde vragenlijsten opgehaald  respons van 75%

4 Voorstelling van de resultaten en actiepunten Per thema

5 1) De woonsituatie Meer dan de helft woont reeds langer dan 16 jaar in Houtave (61%) De aantrekkingskracht van Houtave (Top 4) – De rust en het landelijk leven (80%) – Ik woon graag in mijn woning (59%) – Aangename woonomgeving (49%) – Contact met buren en dorpsgenoten (31%) Een kleine winkel wordt door verschillende mensen in Houtave gemist

6 De woonsituatie (vervolg) Ongemakken in Houtave - Geen last van ongemakken (45%) -Top 3 van de meest aangeduide ongemakken: 1. Ongedierte (23%) 2. Andere (20%) 3. Zwerfvuil rond de glascontainer (17%)

7 2) Woningmarkt en ruimtelijke planning Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen: – Geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nodig (39%) – Meer ruimte voor landbouw (21%) – Meer ruimte voor recreatie (17%) – Meer ruimte voor natuur (16%) – Meer ruimte voor wonen (12%) – Meer ruimte voor lichte industrie en KMO’s (7%)

8 Woningmarkt en ruimtelijke planning (vervolg) 65% denkt dat er in Houtave geen nood is aan bijkomende woningen

9 Woningmarkt en ruimtelijke planning (vervolg) De huizen van de afgelopen 10 jaar – Goed (32%) – Te veel nieuwbouw (18%) – Op verkeerde locatie (12%) – Te veel huizen van hetzelfde type (9%) – Te weinig nieuwbouw (8%) – Te dure huizen (6%) De verwachtingen t.a.v. het woonbeleid (Top 3) – Bewaren van authenticiteit van Houtave (65%) – Geen bijkomende woningen toelaten (37%) – Renovatie van woningen (30%)

10 3) Verkeer / Mobiliteit Auto is belangrijkste vervoersmiddel Welke verkeerspunten moeten verbeterd worden? – Oostendse Steenweg – Kapellestraat (38%) – Geen verbeteringen nodig (21%) – Strooien Haan (20%) – Oostendse Steenweg – Westernieuwweg (16%) – Oostendse Steenweg – Oosternieuwweg (15%) – Geen mening (14%) – Andere (9%)

11 Verkeer / Mobiliteit (vervolg) Verbeteringen aan de lijnbus (Top 2) – Aantal bussen per dag (36%) – Vertrek en aankomsttijden (24%)

12 4) Voorzieningen Openbare voorzieningen (Top 3) – Het is goed zoals het is (51%) – Zitbanken (17%) – Vuilnisbakken (16%) De volgende voorzieningen van de Post worden door verschillende mensen als slecht geëvalueerd: – De aanwezigheid van brievenbussen (57%) – De afstand tot het dichtstbijzijnde postkantoor (42%) – De openingsuren van het postkantoor (40%) 57% vindt de diensten van de postbode goed

13 Voorzieningen (vervolg) Hoe waardevol is De Maere – Zeer waardevol/waardevol: 58% – Niet waardevol/helemaal niet waardevol: 5% Hoe waardevol is het speelplein – Zeer waardevol/waardevol: 53% – Niet waardevol/helemaal niet waardevol: 6% Hoe waardevol is de petanquebaan – Zeer waardevol/waardevol: 44% – Niet waardevol/helemaal niet waardevol: 13%

14 5) Nieuwe activiteiten, verenigingen: brainstorm Deelname aan de volgende activiteiten (Top 4) – Sportvereniging (44 mensen) – Hobbyclub (30 mensen) – Wandelvereniging (29 mensen) – Petanqueclub (26 mensen)

15 6) Religieuze voorzieningen en sociaal leefklimaat 54% vindt dat de kerkgemeenschap bijdraagt aan het dorpsleven De relatie met de buren is vriendschappelijk of behulpzaam (88%) 83% heeft geen problemen met de buren

16 7) Informatievoorzieningen Informatie over Houtave (Top 3) – Via de polderkrant (87%) – Mond aan mond reclame (53%) – Het parochieblad (41%) De website www.houtave.bewww.houtave.be – Gebruik varieert – 17% kent de website niet

17 8) Toerisme Toeristische activiteiten (Top 5) – Fietsen (49%) – Verkoop van hoeve- en streekproducten (38%) – Natuurwandelingen (36%) – Huifkarrentocht (31%) – Boerderijbezoek (25%) Initiatieven om toeristen aan te trekken (Top 5) – Vertrekpunt van fiets/wandelroute (39%) – Een café (34%) – Kaarten van aanwezige fiets- en wandelpaden (34%) – Informatiefolder over Houtave (32%) – Toeristisch infobord aan de kerk (28%)

18 Toerisme (vervolg) Welke maatregelen zijn belangrijk om paden en wegen aantrekkelijker te maken – Afval opruimen (80%) – Bermen maaien en netjes houden (84%) – Paden en wegen aanduiden (62%) – Oude kerkwegels toegankelijk maken (44%)

19 9) Landschap en omgeving Landelijk karakter en landbouw – Landelijk karakter is belangrijk (91%) – Landbouw is belangrijk (81%) Behoud van landschappelijke elementen is belangrijk (Top 3) – Dorpskom (79%) – Grasland/weiland (70%) – Akkerland (68%) Beschermen en verbeteren van natuurlijke omgeving – Alles laten zoals het is, geen nieuwe huizen bijbouwen (34 mensen)

20 10) Lokaal bestuur Grootste deel van de Houtavenaars is tevreden of eerder tevreden over het gemeentebestuur (78%) De meerderheid van de Houtavenaars vindt dat de gemeentelijke diensten voldoende bereikbaar zijn (68%) Inspraak – informatie – 58% wenst meer informatie over de plannen voor het dorp – 66% wenst meer inspraak in de opmaak van plannen voor het dorp

21 Lokaal bestuur (vervolg) Organisatie van communicatie (enkele suggesties) – Informatie verstrekken via de polderkrant (57%) – Informatievergadering in De Maere (25%) – Zorgen, suggesties,… doorgeven via formulieren (38%) – of aan ombudsman (41%) – Een jaarlijkse ontmoeting tussen inwoners en gemeentebestuur (50%)

22 Voorstelling van de actiepunten

23 Opvolging via de werkgroep “Houtave inZicht” De ruimtelijke ordening Verkeersveiligheid en openbaar vervoer Toerisme De communicatie met het lokaal bestuur Andere actiepunten

24 Taak en organisatie van de werkgroep De werkgroep werkt de actiepunten verder uit Iedereen kan deel uitmaken van de werkgroep Het gemeentebestuur maakt deel uit van de werkgroep Iedereen kan meewerken volgens zijn eigen interesses De bijeenkomsten gaan door in De Maere

25 Inschrijven kan nu Schrijf uw naam op een inschrijvingsstrookje en duid aan welke actiepunten u interesseren DAARNA ontvangt u een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst rond de actiepunten die u interesseren VERGEET niet om een rapport mee te nemen

26 LEES NA OP www.Houtave.be


Download ppt "HOUTAVE inZICHT Bewonersbijeenkomst 20 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google