De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied."— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en leefbare dorpen”

2 Opzet presentatie Introductie Een beeld van het eiland. Structuurvisie, beoordelingskader en beoordelingsprotocol Samenwerking Gemeente – Provincie- HDSR Discussie

3 Eiland van Schalkwijk

4 Hollandse waterlinie Transferium A27

5 Schalkwijk Amsterdam Rijnkanaal Hollandse waterlinie

6 Boomgaarden Recreatie

7

8

9

10

11

12 Eiland van Schalkwijk Amsterdam Rijnkanaal Rivier de Lek Gemeente Houten Schalkwijk Tull en ‘t Waal Wijk bij Duurstede Culemborg

13 Eiland en omgeving

14

15 Urgentie: Waarom een Structuurvisie? Behouden en versterken landschappelijke kwaliteit en economische structuur. Stagnatie en impasse opheffen; –Planologisch duidelijkheid verschaffen. –Beweging in de grondmarkt krijgen; Behoefte integrale aanpak (initiatieven & plannen)

16 Opbouw instrumentarium Structuurvisie Eiland van Schalkwijik Beoordelingskader Beoordelingsprotocol Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan? Aangescherpt beoordelingskader?

17 Structuurvisie: Landschappelijk Casco vastgelegd: –Kernkwaliteit landschap en ruimtelijke structuur zijn vastgelegd. Duurzame ambitie gedefinieerd (PPP). Hoofd- en nevenfuncties benoemd (per deelgebied) Business-case-benadering (realisatie & beheer): –Private partijen zijn aan zet; –Initiatieven vereisen een sluitende businesscase. Beoordelingskader voor initiatieven: –Beoordeling business-cases op PPP –Bij positieve beoordeling volgt planologische medewerking

18

19 Ambitie en beoordelingskader: PeoplePlanetProfit Sociale samenhang en identiteit LandschapEconomische structuur Cultureel erfgoed en kunst NatuurRuimtelijke vestigings- voorwaarden Woon - en leefomgeving Oppervlakte- en grondwater Grond en hulpstoffen ParticipatieBodemKennis OnderwijsLuchtArbeid GezondheidDelfstoffen/reductie fossiele brandstoffen Kapitaalgoederen Telos-indeling PPP

20 Functies Landbouw: –de belangrijkste drager en beheerder van het landschap; –verbrede landbouw als motor; –proeftuin duurzaamheid. Recreatie: –Gericht op beleving landschap, cultuurhistorie, natuur, e.d. –Nieuwe Hollandse Waterlinie is de drager van het recreatief profiel; Woningbouw: –gericht op lokale woningbehoefte (leefbaarheid); –ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan realisatie visie. Infrastructuur; –Bestaande infrastructuur en verbindingen voor gemotoriseerd verkeer; –Toevoegen recreatieve infra voor langzaam ongemotoriseerd verkeer (wandel, fiets, kano, paard, etc.) –Upgraden Kanaaldijk-zuid is een ambitie bij toename verkeer

21

22 Uitwerking per deelgebied:

23 Ontwikkelingsrichting: bijv: Komgronden ten noorden van Schalkwijk: FunctieGebruikPlek Hoofd Functie Landbouwveeteelt, fruitteelt Neven functies Recreatie extensief Kleinschalig aanbod Routes voor langzaam verkeer Oostelijk deel & Groene poort EnergieProductie biomassa, Windenergie Langs ARK

24 Uitdaging aan ondernemers: Wie durft? Ondernemers die gaan voor:  Duurzame en innovatieve landbouw  Productie van duurzame energie  Recreatieve routes Bent u die (re)creatieve ondernemer die wil investeren in:  Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ;  Beleefbaar maken van cultuurhistorie (ontstaansgeschiedenis en historie van het Eiland) ;  Herontwikkeling Wapen van Schalkwijk tot (boven)lokaal transferium met recreatieve bestemming  Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten. Doet u mee? Gezocht: (Re)creatieve ondernemers die iets toe kunnen voegen aan:  Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ;  Zichtbaar maken van cultuurhistorie (archeologie en NHW) ;  Educatie en bezoekerspunten gekoppeld aan NHW, landschap, landbouw, natuur, water;  Productie van duurzame energie (gewassen en mest, zonder verstoring landschap)  Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten;  Een duurzame recreatieve publiekstrekkende functie.

25 Beoordelingskader: Landschappelijk casco; Duurzaamheidskader; Ontwikkelingsrichting; + Ruimtelijke vertrekpunten; Business-case. Identiek aan structuurvisie

26 Voorbeeld stap 4: Ruimtelijke vertrekpunten

27 Business case

28 Gemeente: Gemeente regisseert, faciliteert en beoordeelt initiatieven van derden. Geen gemeentelijke investeringen: –m.u.v. de bijdrage aan NHW; –m.u.v. personele inzet; –Gemeente neemt geen grondposities in. Gemeente is flexibel, maar zonder vrijbrief te geven

29 Provincie Experimente voor de provincie: PRS en PRV: Op het eiland doen we het anders! Artikel 4.1: experimenteerstatus: (koersdocument is bijlage) 2012 / 2013 Beoordelingsprotocol Monitoren, evalueren en herijken

30 Eiland van Schalkwijk wateropgaven en Raamplan

31 Beoordelingsprotocol Samenwerking publieke sector –Gemeente, Provincie, HDSR. Eén loket, integrale beoordeling en begeleiding; Groeiend bestuurlijk commitment; Snelheid en duidelijkheid naar de ondernemers.

32 Initiatief 1Initiatief 2 Initiatief 3 Intake VO DO PubliekPrivaat (Gem / Prov / HDSR)(Ondernemers, samenwerkingen) Tijd Intake VO DO Intake VO DO Account houders overleg Account houders overleg Structuurvisie Bestemmingsplan Vergunningen Wettelijke kaders Beleidskaders Beoordelingskader

33 Discussie


Download ppt "Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol “Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied."

Verwante presentaties


Ads door Google