De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol"— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol
“Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en leefbare dorpen”

2 Opzet presentatie Introductie Een beeld van het eiland.
Structuurvisie, beoordelingskader en beoordelingsprotocol Samenwerking Gemeente – Provincie-HDSR Discussie

3 Eiland van Schalkwijk

4 Transferium A27 Hollandse waterlinie

5 Schalkwijk Amsterdam Rijnkanaal Hollandse waterlinie

6 Recreatie Boomgaarden

7

8

9

10

11

12 Eiland van Schalkwijk Gemeente Houten Amsterdam Rijnkanaal
Tull en ‘t Waal Schalkwijk Rivier de Lek Wijk bij Duurstede Culemborg

13 Eiland en omgeving

14 Eiland en omgeving

15 Urgentie: Waarom een Structuurvisie?
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteit en economische structuur. Stagnatie en impasse opheffen; Planologisch duidelijkheid verschaffen. Beweging in de grondmarkt krijgen; Behoefte integrale aanpak (initiatieven & plannen)

16 Opbouw instrumentarium
Structuurvisie Eiland van Schalkwijik Beoordelingskader Beoordelingsprotocol Bestemmingsplan Beeldkwaliteitplan? Aangescherpt beoordelingskader?

17 Structuurvisie: Landschappelijk Casco vastgelegd:
Kernkwaliteit landschap en ruimtelijke structuur zijn vastgelegd. Duurzame ambitie gedefinieerd (PPP). Hoofd- en nevenfuncties benoemd (per deelgebied) Business-case-benadering (realisatie & beheer): Private partijen zijn aan zet; Initiatieven vereisen een sluitende businesscase. Beoordelingskader voor initiatieven: Beoordeling business-cases op PPP Bij positieve beoordeling volgt planologische medewerking

18

19 Ambitie en beoordelingskader:
People Planet Profit Sociale samenhang en identiteit Landschap Economische structuur Cultureel erfgoed en kunst Natuur Ruimtelijke vestigings-voorwaarden Woon - en leefomgeving Oppervlakte- en grondwater Grond en hulpstoffen Participatie Bodem Kennis Onderwijs Lucht Arbeid Gezondheid Delfstoffen/reductie fossiele brandstoffen Kapitaalgoederen Telos-indeling PPP

20 Functies Landbouw: Recreatie: Woningbouw: Infrastructuur;
de belangrijkste drager en beheerder van het landschap; verbrede landbouw als motor; proeftuin duurzaamheid. Recreatie: Gericht op beleving landschap, cultuurhistorie, natuur, e.d. Nieuwe Hollandse Waterlinie is de drager van het recreatief profiel; Woningbouw: gericht op lokale woningbehoefte (leefbaarheid); ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan realisatie visie. Infrastructuur; Bestaande infrastructuur en verbindingen voor gemotoriseerd verkeer; Toevoegen recreatieve infra voor langzaam ongemotoriseerd verkeer (wandel, fiets, kano, paard, etc.) Upgraden Kanaaldijk-zuid is een ambitie bij toename verkeer

21

22 Uitwerking per deelgebied:

23 Ontwikkelingsrichting: bijv: Komgronden ten noorden van Schalkwijk:
Functie Gebruik Plek Hoofd Landbouw veeteelt, fruitteelt Neven functies Recreatie extensief Kleinschalig aanbod Routes voor langzaam verkeer Oostelijk deel & Groene poort Energie Productie biomassa, Windenergie Langs ARK

24 Uitdaging aan ondernemers:
Doet u mee? Gezocht: (Re)creatieve ondernemers die iets toe kunnen voegen aan: Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ; Zichtbaar maken van cultuurhistorie (archeologie en NHW) ; Educatie en bezoekerspunten gekoppeld aan NHW, landschap, landbouw, natuur, water; Productie van duurzame energie (gewassen en mest, zonder verstoring landschap) Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten; Een duurzame recreatieve publiekstrekkende functie. Wie durft? Ondernemers die gaan voor: Duurzame en innovatieve landbouw Productie van duurzame energie Recreatieve routes Bent u die (re)creatieve ondernemer die wil investeren in: Ontwikkeling van dag- (pleisterplaatsen/horeca) en verblijfsrecreatie (bed- en breakfast, kamperen bij de boer en recreatiewoningen) ; Beleefbaar maken van cultuurhistorie (ontstaansgeschiedenis en historie van het Eiland) ; Herontwikkeling Wapen van Schalkwijk tot (boven)lokaal transferium met recreatieve bestemming Ontwikkeling van kleinschalige detailhandel: fietsverhuur, kanoverhuur, verkoop van streekproducten.

25 Beoordelingskader: Landschappelijk casco; Duurzaamheidskader;
Ontwikkelingsrichting; + Ruimtelijke vertrekpunten; Business-case. Identiek aan structuurvisie

26 Voorbeeld stap 4: Ruimtelijke vertrekpunten

27 Business case

28 Gemeente: Gemeente regisseert, faciliteert en beoordeelt initiatieven van derden. Geen gemeentelijke investeringen: m.u.v. de bijdrage aan NHW; m.u.v. personele inzet; Gemeente neemt geen grondposities in. Gemeente is flexibel, maar zonder vrijbrief te geven

29 Provincie Experimente voor de provincie:
PRS en PRV: Op het eiland doen we het anders! Artikel 4.1: experimenteerstatus: (koersdocument is bijlage) 2012 / 2013 Beoordelingsprotocol Monitoren, evalueren en herijken

30 Eiland van Schalkwijk wateropgaven en Raamplan

31 Beoordelingsprotocol
Samenwerking publieke sector Gemeente, Provincie, HDSR. Eén loket, integrale beoordeling en begeleiding; Groeiend bestuurlijk commitment; Snelheid en duidelijkheid naar de ondernemers.

32 Publiek Privaat Bestemmingsplan Structuurvisie Beoordelingskader
(Gem / Prov / HDSR) (Ondernemers, samenwerkingen) Tijd Initiatief 1 Initiatief 2 Initiatief 3 Bestemmingsplan Intake VO DO Intake VO DO Intake VO DO Structuurvisie Account houders overleg Beoordelingskader Beleidskaders Vergunningen Wettelijke kaders

33 Discussie


Download ppt "Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol"

Verwante presentaties


Ads door Google