De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 1 1 FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad Biologisch en chemisch terrorisme Deel 1: algemene en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 1 1 FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad Biologisch en chemisch terrorisme Deel 1: algemene en."— Transcript van de presentatie:

1 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 1 1 FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad Biologisch en chemisch terrorisme Deel 1: algemene en organisatorische aspecten

2 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 12 Inhoud 2.1.Terrorisme: omschrijving 2.2.Biologisch vs. chemisch risico 2.3.Verloop van een incident 2.4.Risicoevaluatie 3.1.First Respons – algemeen 3.2.First Respons – chemisch 3.3.First Respons – biologisch 3.4.Organisatie – rampenplanning 2.Voorstelling van het probleem 3.On site management 4.De overheid 5.Praktische tips 6.Besluit 1.Inleiding 1.1.Waarom een vorming? 1.2.Historiek

3 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 13 Waarom een vorming? risico: een bestaand, bewezen gevaar gecombineerd met een lage frequentie van voorkomen risico: een bestaand, bewezen gevaar gecombineerd met een lage frequentie van voorkomen “lessons learned”: nood aan betere surveillance en alarmering “lessons learned”: nood aan betere surveillance en alarmering eerste lijn heeft een primordiale functie eerste lijn heeft een primordiale functie opmerken van de syndromen opmerken van de syndromen notificatie aan de autoriteiten notificatie aan de autoriteiten communicatie met de patiënten communicatie met de patiënten implementatie van gezondheidsmaatregelen implementatie van gezondheidsmaatregelen bespreken van beheersing van een crisis bespreken van beheersing van een crisis sensibiliseren voor nut openbare gezondheid sensibiliseren voor nut openbare gezondheid

4 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 14 Historiek natuurlijke incidenten natuurlijke incidenten Lake Nyos: asfyxie door CO 2 opborrelingC Lake Nyos: asfyxie door CO 2 opborrelingC ongevallen ongevallen Seveso 1976: dioxine C Seveso 1976: dioxine C Sverlovsk B Sverlovsk B Enschede 2001 X Enschede 2001 X malafide gebruik malafide gebruik Wereldoorlog I: Ieper C Wereldoorlog I: Ieper C Tokio 1995: sarin in de metroC Tokio 1995: sarin in de metroC Bulgaarse ricine-parapluB Bulgaarse ricine-parapluB US 2001: anthrax in briefomslagen B US 2001: anthrax in briefomslagen B

5 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 15 Terrorisme – omschrijving chembio terrorism: vlag dekt de lading niet chembio terrorism: vlag dekt de lading niet terrorisme: terror = angst = destabilisatie terrorisme: terror = angst = destabilisatie eco terrorisme eco terrorisme politiek terrorisme politiek terrorisme economisch terrorisme economisch terrorisme terrorisme door een a- of antisociaal individu terrorisme door een a- of antisociaal individu niet-conventioneel niet-conventioneel Weapons of Mass Destruction (WMD): specifieke moleculen Weapons of Mass Destruction (WMD): specifieke moleculen Toxic Industrial Materials (TIM): omnipresent Toxic Industrial Materials (TIM): omnipresent opmerking: gebruik massavernietigingswapens niet per se synoniem met groot aantal slachtoffers opmerking: gebruik massavernietigingswapens niet per se synoniem met groot aantal slachtoffers

6 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 16 Biologisch vs. chemisch risico chemisch chemisch onmiddellijk optreden effecten of na lange termijn onmiddellijk optreden effecten of na lange termijn aandacht voor dosis-effect relatie aandacht voor dosis-effect relatie vluchtige vs. persistente agentia en rol van klimaat vluchtige vs. persistente agentia en rol van klimaat biologisch biologisch natuurlijke maar exotische of zeldzame ziekten natuurlijke maar exotische of zeldzame ziekten bio-engineering bio-engineering belang ingangspoort voor symptomatologie belang ingangspoort voor symptomatologie bijzonder risico bij intermenselijke overdracht: variola bijzonder risico bij intermenselijke overdracht: variola primair doel: landbouw of mens? (taak veeartsen?) primair doel: landbouw of mens? (taak veeartsen?) afwegingen vanwege de daders afwegingen vanwege de daders

7 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 17 Biologisch vs. chemisch risico chemisch chemisch biologisch biologisch afwegingen vanwege de daders afwegingen vanwege de daders voorwaarden voor gebruik voorwaarden voor gebruik beschikbaarheid producten en uitrusting beschikbaarheid producten en uitrusting vertrouwd zijn met gebruik vertrouwd zijn met gebruik zeker zijn van het effect zeker zijn van het effect effect: bedreigend en ongewoon effect: bedreigend en ongewoon keuze: af te wegen tegen keuze: af te wegen tegen conventionele middelen conventionele middelen effect op publieke opinie effect op publieke opinie

8 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 18 Verloop van een incident start van de crisis start van de crisis biologisch biologisch groot aantal zieken bij gebruik van toxines (vgl chemisch) groot aantal zieken bij gebruik van toxines (vgl chemisch) primaire en secundaire gevallen primaire en secundaire gevallen chemisch chemisch symptomatologie in functie van dosis, tijd & ingangspoort symptomatologie in functie van dosis, tijd & ingangspoort symptoomvrije periode is mogelijk (bvb fosgeen, HD, …) symptoomvrije periode is mogelijk (bvb fosgeen, HD, …) verloop van de crisis verloop van de crisis openlijke aanslag openlijke aanslag detectie onafhankelijk van de symptomatologie detectie onafhankelijk van de symptomatologie slachtoffers geconcentreerd in tijd en ruimte => crisis management; rampenplanning slachtoffers geconcentreerd in tijd en ruimte => crisis management; rampenplanning verdoken aanslag verdoken aanslag detectie na optreden van klachten (latentietijd / incubatietijd) detectie na optreden van klachten (latentietijd / incubatietijd) verspreide individuele aangifte => eerste lijn: verzamelen van gegevens verspreide individuele aangifte => eerste lijn: verzamelen van gegevens

9 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 19 Verloop van een incident openlijke aanslag openlijke aanslag verdoken aanslag verdoken aanslag verspreiding van de slachtoffers verspreiding van de slachtoffers chemisch: beperkt tot primaire gevallen + enkele gecontamineerden chemisch: beperkt tot primaire gevallen + enkele gecontamineerden biologisch: toename van aantal zieken is functie van de individuele weerstand en morbiditeit van de ziekte. Secundaire gevallen bij intermenselijke overdracht en slechte contaminatiecontrole. biologisch: toename van aantal zieken is functie van de individuele weerstand en morbiditeit van de ziekte. Secundaire gevallen bij intermenselijke overdracht en slechte contaminatiecontrole. wegens menselijke tussenkomst volgt incident niet steeds het natuurlijk verwachte patroon wegens menselijke tussenkomst volgt incident niet steeds het natuurlijk verwachte patroon

10 10 Risico evaluatie “low frequency – high consequence” “low frequency – high consequence” individueel vlak individueel vlak kliniek kliniek omgevingsfactoren omgevingsfactoren openbare gezondheid openbare gezondheid globaal momenteel beeld globaal momenteel beeld epidemiologische evolutie epidemiologische evolutie gevaren voor de gemeenschap gevaren voor de gemeenschap detectie detectie aandacht voor aerosolen aandacht voor aerosolen detector: beperkt gamma, analysetijd (functie van specificiteit), vals positieve en/of negatieve detector: beperkt gamma, analysetijd (functie van specificiteit), vals positieve en/of negatieve symptomatologie: incubatieperiode / latentietijd, weinig karakteristiek symptomatologie: incubatieperiode / latentietijd, weinig karakteristiek

11 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 111 On site management – first response algemeen algemeen identificatie & melding ongewoon evenement (  112) identificatie & melding ongewoon evenement (  112) “aandacht voor elk individu” => “crisis management” indien veel slachtoffers (o.a. aandacht voor gezonden) “aandacht voor elk individu” => “crisis management” indien veel slachtoffers (o.a. aandacht voor gezonden) toestand onder controle krijgen toestand onder controle krijgen individuele bescherming individuele bescherming gepaste uitrusting & expertise gepaste uitrusting & expertise kernwoorden: commando – coördinatie – communicatie kernwoorden: commando – coördinatie – communicatie isolatie van site isolatie van site decontaminatie & contaminatiecontrole decontaminatie & contaminatiecontrole eerste hulp / evacuatie van de slachtoffers (?) eerste hulp / evacuatie van de slachtoffers (?) provinciale & nationale middelen komen later! provinciale & nationale middelen komen later! doctrine: hazard avoidance / protection of individuals / contamination control doctrine: hazard avoidance / protection of individuals / contamination control

12 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 112 On site management – first response chemisch chemisch onderwinds gevaar onderwinds gevaar vermijd verspreiding van contaminatie vermijd verspreiding van contaminatie wees bewust van de beperkingen van uw beschermmiddelen wees bewust van de beperkingen van uw beschermmiddelen decontamineer zo snel mogelijk decontamineer zo snel mogelijk slachtoffers: vermijd elke fysische aktiviteit (symptoomvrije periode !) slachtoffers: vermijd elke fysische aktiviteit (symptoomvrije periode !) open vensters en deuren (> < bio !) indien de zone onderwinds vrij is (doel: lage concentratie)

13 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 113 On site management – first response biologisch biologisch eerste teken: agens eerste teken: agens laat ruimte evacueren, hou blootgestelden onder controle laat ruimte evacueren, hou blootgestelden onder controle individuele bescherming (masker P3, handschoenen, overall) individuele bescherming (masker P3, handschoenen, overall) bescherming van de groep (registratie, samenhouden) bescherming van de groep (registratie, samenhouden) vermijd het verspreiden van de contaminatie (sluit deuren, zet luchtverversing af, …) vermijd het verspreiden van de contaminatie (sluit deuren, zet luchtverversing af, …) decontaminatie (zie verder) decontaminatie (zie verder) verzamel het staal in een afgesloten (plastic) doos verzamel het staal in een afgesloten (plastic) doos post-crisis post-crisis eerste teken: slachtoffers eerste teken: slachtoffers breng de medische autoriteiten op de hoogte breng de medische autoriteiten op de hoogte strategie is functie van verspreidingswijze en diagnose (persoon-tot-persoon, vector, ingangspoort) strategie is functie van verspreidingswijze en diagnose (persoon-tot-persoon, vector, ingangspoort) verstreng hygiënemaatregelen (gevaar voor second strike) verstreng hygiënemaatregelen (gevaar voor second strike) tracht een gemeenschappelijke bron op te sporen tracht een gemeenschappelijke bron op te sporen

14 14 On site management – rampenplanning 1° stap: verzamelen van de slachtoffers 1° stap: verzamelen van de slachtoffers

15 15 On site management – rampenplanning 2° stap: verzorging en regulatie 2° stap: verzorging en regulatie

16 16 On site management – rampenplanning 3° stap: evacuatie 3° stap: evacuatie

17 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 117 Reactie van de overheid taken van de overheid taken van de overheid organisatie van het crisisbeheer organisatie van het crisisbeheer voorstelling van de betrokken structuren voorstelling van de betrokken structuren Cel Medische Bewaking (CMB) Cel Medische Bewaking (CMB) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) Antigifcentrum Antigifcentrum wanneer denken aan BCT? wanneer denken aan BCT? hoe een gevaarlijke situatie herkennen? hoe een gevaarlijke situatie herkennen? relaties met de overheid relaties met de overheid contactpunten contactpunten

18 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 118 Taken van de overheid risicoanalyse risicoanalyse opstellen van plannen opstellen van plannen ontwikkelen van een responscapaciteit ontwikkelen van een responscapaciteit vigilantie vigilantie medicatie; humane en materiële middelen medicatie; humane en materiële middelen sensibiliseren, informeren (bevolking & professionals) sensibiliseren, informeren (bevolking & professionals) evaluatie, beslissingsname, coördinatie evaluatie, beslissingsname, coördinatie organisatie van communicatie met gezondheidswerkers en publiek organisatie van communicatie met gezondheidswerkers en publiek

19 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 119 FASERING Organisatie

20 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 120 Functionele DISCIPLINES Organisatie

21 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 121 Bewaking, Meldingen en Alarm Evaluatie Beslissingen Coördinatie WIV CMB &Volksg CGCCR Hulpdiensten & Politie Reactie - interventies van de actoren op het terrein FAVV Organisatie crisisbeheer WIV: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen CMB: Cel Medische Bewaking CGCCR: Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering Volksg: FOD Volksgezondheid

22 22 Cel Medische Bewaking (CMB) verzamelen meldingen & sanitair alarm (24u/24) verzamelen meldingen & sanitair alarm (24u/24) studie van risico’s en strategische keuzes; hulp bij realisatie responsplans en specifieke procedures studie van risico’s en strategische keuzes; hulp bij realisatie responsplans en specifieke procedures deelname aan beheer van sanitaire crisissen deelname aan beheer van sanitaire crisissen ontvangst van alarmsignalen ontvangst van alarmsignalen verzamelen en checken van informatie verzamelen en checken van informatie activering interne noodplannen FOD activering interne noodplannen FOD link met politici, deelname aan nationaal noodplan link met politici, deelname aan nationaal noodplan verzamelen wetenschappelijke info, mobiliseren experts verzamelen wetenschappelijke info, mobiliseren experts deelname aan evaluatie van maatregelen om de volksgezondheid te vrijwaren deelname aan evaluatie van maatregelen om de volksgezondheid te vrijwaren doorgeven info crisisbeheer aan gezondheidsbeoefenaars (e-mail, website Biotox, call center) doorgeven info crisisbeheer aan gezondheidsbeoefenaars (e-mail, website Biotox, call center)

23 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 123 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) wachtdienst (24u/24) wachtdienst (24u/24) opvolging & evaluatie epidemiologische gegevens opvolging & evaluatie epidemiologische gegevens registratie epidemiologische gegevens (wachtnetwerken) registratie epidemiologische gegevens (wachtnetwerken) verzamelen meldingen van ongewone pathologieën verzamelen meldingen van ongewone pathologieën verplicht aan te geven ziekten verplicht aan te geven ziekten omgevingsstalen omgevingsstalen stalen stalen analyses of vervoer naar geschikte laboratoria analyses of vervoer naar geschikte laboratoria doorgeven van alarm aan CMB doorgeven van alarm aan CMB epidemiologische evaluatie crisissituaties epidemiologische evaluatie crisissituaties

24 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 124 Antigifcentrum technische ondersteuning Cel Medische Bewaking & gezondheidsbeoefenaars technische ondersteuning Cel Medische Bewaking & gezondheidsbeoefenaars referentie inzake kennis van chemische producten, hun effecten en meest geschikte behandelingen referentie inzake kennis van chemische producten, hun effecten en meest geschikte behandelingen telefonische bijstand i.g.v. (risico van) intoxicatie telefonische bijstand i.g.v. (risico van) intoxicatie studie van omstandigheden waarin ongevallen zich voordoen met de bedoeling ze te voorkomen studie van omstandigheden waarin ongevallen zich voordoen met de bedoeling ze te voorkomen advies aan fabrikanten en overheid inzake nodige preventiemaatregelen (verpakkingen, handleidingen, samenstelling producten, …) advies aan fabrikanten en overheid inzake nodige preventiemaatregelen (verpakkingen, handleidingen, samenstelling producten, …) bewaren vertrouwelijke samenstelling van alle gevaarlijke producten op de markt bewaren vertrouwelijke samenstelling van alle gevaarlijke producten op de markt

25 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 125 Wanneer denken aan BCT? Hoe het gevaar herkennen? ongewone symptomen of verschijnselen, specifiek voor bepaalde stoffen na dreigingen (! psychosomatische verschijnselen t.g.v. stress) ongewone symptomen of verschijnselen, specifiek voor bepaalde stoffen na dreigingen (! psychosomatische verschijnselen t.g.v. stress) bijzondere verschijnselen in een rustig klimaat bijzondere verschijnselen in een rustig klimaat ongewone ziektes (zeldzame, ongewoon voor onze streek, uitgeroeide, met ongewoon voorkomen (algemene kiem met bijzondere virulentie)) ongewone ziektes (zeldzame, ongewoon voor onze streek, uitgeroeide, met ongewoon voorkomen (algemene kiem met bijzondere virulentie)) bijzondere symptomen met ongewone frequentie of ernst bijzondere symptomen met ongewone frequentie of ernst ongewone epidemie(ën) ongewone epidemie(ën) onrustbarende klinische verschijnselen (bubonen, huidhemorragieën,...) onrustbarende klinische verschijnselen (bubonen, huidhemorragieën,...) ongewone morbiditeit en/of mortaliteit ongewone morbiditeit en/of mortaliteit

26 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 126 De overheid verwittigen waar kan men terecht voor informatie? waar kan men terecht voor informatie? website Biotox op http://www.health.fgov.be/biotox/ lijst van de verplicht aan te geven ziektes & BCT-stoffen lijst van de verplicht aan te geven ziektes & BCT-stoffen wie mag de overheid verwittigen? elke huisarts of specialist die een vermoeden heeft van een BCT-situatie wie mag de overheid verwittigen? elke huisarts of specialist die een vermoeden heeft van een BCT-situatie noodsituaties: belangrijk risico van morbiditeit / mortaliteit bij niet-onmiddelijke interventie noodsituaties: belangrijk risico van morbiditeit / mortaliteit bij niet-onmiddelijke interventie vermoeden van pokken vermoeden van pokken andere aangetoonde besmettelijke ziekte (pest, Ebola, …) andere aangetoonde besmettelijke ziekte (pest, Ebola, …) vaststelling van een ongewone pathologie vaststelling van een ongewone pathologie vermoeden van besmetting van de voedselketen of waterdistributiesystemen vermoeden van besmetting van de voedselketen of waterdistributiesystemen

27 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 127 Wanneer en wie verwittigen? vermoeden van vermoeden van pokken of anthraxCMB pokken of anthraxCMB bedreiging voor de volksgezondheidCMB & WIV bedreiging voor de volksgezondheidCMB & WIV besmetting voedselketenFAVV & CMB besmetting voedselketenFAVV & CMB besmette post100 - 101 - 112 besmette post100 - 101 - 112 chemisch probleemCMB chemisch probleemCMB verplicht aan te geven ziekteWIV verplicht aan te geven ziekteWIV ziekte verband houdend met BCTCMB & WIV ziekte verband houdend met BCTCMB & WIV aangetoonde crisissituatie aangetoonde crisissituatie verdacht pokkengevalCMB & WIV verdacht pokkengevalCMB & WIV contact met verdacht / aangetoond WIV pokkengeval contact met verdacht / aangetoond WIV pokkengeval

28 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 128 Wanneer en wie verwittigen? in hospitaalmilieu onmiddellijk contact opnemen met onmiddellijk contact opnemen met Cel Medische Bewaking (CMB) 0476/605.605, en Cel Medische Bewaking (CMB) 0476/605.605, en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 0479/45.95.49 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) 0479/45.95.49 dan formulier invullen en opsturen dan formulier invullen en opsturen vanuit http://www.health.fgov.be/biotox/ aangifteformulier voor ongewone pathologiën elektronische versie (108 kB) / papieren versie (15 kB pdf) vanuit http://www.health.fgov.be/biotox/ aangifteformulier voor ongewone pathologiën elektronische versie (108 kB) / papieren versie (15 kB pdf) naar BT@iph.fgov.be naar BT@iph.fgov.be en het ministerie van de gemeenschap verwittigen en het ministerie van de gemeenschap verwittigen

29 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 129 Contactadressen 24u/24, 7d/7 Hulpdiensten100 - 101 - 112 Hulpdiensten100 - 101 - 112 Cel Medische Bewaking 0476/605.605 (CMB) 02/210.47.45 (fax) Cel Medische Bewaking 0476/605.605 (CMB) 02/210.47.45 (fax) ter informatie Wetenschappelijk Instituut02/642.51.11 Volksgezondheid (WIV) 0479/45.95.49 Wetenschappelijk Instituut02/642.51.11 Volksgezondheid (WIV) 0479/45.95.49 Federaal Agentschap voor 0800/13.550 de Veiligheid van de 0495/58.31.33 Voedselketen (FAVV) 0495/58.31.34 Federaal Agentschap voor 0800/13.550 de Veiligheid van de 0495/58.31.33 Voedselketen (FAVV) 0495/58.31.34 Coördinatie- en Crisiscentrum 02/506.47.11 van de Regering (CGCCR) Coördinatie- en Crisiscentrum 02/506.47.11 van de Regering (CGCCR) Antigifcentrum070/245.245 Antigifcentrum070/245.245

30 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 130 Praktische tips maatregelen ter plaatse: algemeen maatregelen ter plaatse: algemeen veiligheid eerst veiligheid eerst beperk beperk aantal blootgestelden aantal blootgestelden blootstellingsduur blootstellingsduur dosis dosis samenwerking met andere disciplines (C-C-C) samenwerking met andere disciplines (C-C-C) informatie: verzamelen, doorspelen, verwerken informatie: verzamelen, doorspelen, verwerken

31 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 131 Praktische tips maatregelen ter plaatse: biologisch maatregelen ter plaatse: biologisch laat de omgeving evacueren laat de omgeving evacueren individuele bescherming (masker P3, handschoenen, overall) individuele bescherming (masker P3, handschoenen, overall) collectieve bescherming (registratie, verzameling) collectieve bescherming (registratie, verzameling) vermijd verspreiden contaminatie (sluit deuren, airco, …) vermijd verspreiden contaminatie (sluit deuren, airco, …) decontaminatie decontaminatie water & zeep / hypochloriet water & zeep / hypochloriet medisch toezicht medisch toezicht UV & Cl 2, temperatuur (80°C) UV & Cl 2, temperatuur (80°C) verzamel stalen in een gesloten (plastic) doos verzamel stalen in een gesloten (plastic) doos post-crisis post-crisis

32 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 132 Praktische tips maatregelen ter plaatse: biologisch, zieke slachtoffers maatregelen ter plaatse: biologisch, zieke slachtoffers verwittig de medische autoriteiten verwittig de medische autoriteiten strategie is functie van de diagnose en de besmettelijkheid (tussen mensen, via een vector, ingangspoort, … ) strategie is functie van de diagnose en de besmettelijkheid (tussen mensen, via een vector, ingangspoort, … ) verhoog de hygiëne (nieuwe aanslag mogelijk) verhoog de hygiëne (nieuwe aanslag mogelijk) tracht gemeenschappelijke elementen in de anamnese te vinden tracht gemeenschappelijke elementen in de anamnese te vinden

33 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 133 Praktische tips maatregelen ter plaatse: chemisch maatregelen ter plaatse: chemisch denk aan het benedenwinds gevaar denk aan het benedenwinds gevaar vermijd plaatsen met hoge concentratie aan agens vermijd plaatsen met hoge concentratie aan agens vermijd de verspreiding van de contaminatie vermijd de verspreiding van de contaminatie decontamineer zo snel mogelijk decontamineer zo snel mogelijk vermijd fysieke activiteit bij blootgestelde personen (symptoomvrije periode is mogelijk) vermijd fysieke activiteit bij blootgestelde personen (symptoomvrije periode is mogelijk) open vensters en deuren indien benedenwinds niemand in gevaar gebracht wordt (= verlaag de concentratie binnenshuis) open vensters en deuren indien benedenwinds niemand in gevaar gebracht wordt (= verlaag de concentratie binnenshuis)

34 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 134 Praktische tips decontaminatie decontaminatie doel doel contaminatiecontrole contaminatiecontrole veiligheid en gezondheid van personeel en publiek veiligheid en gezondheid van personeel en publiek beperken van intoxicatie- / besmettingsgraad van slachtoffer beperken van intoxicatie- / besmettingsgraad van slachtoffer hoe? hoe? N: stofzuiger, opletten luchtuitlaat (interne contaminatie  ) N: stofzuiger, opletten luchtuitlaat (interne contaminatie  ) B: decontaminatie < desinfectie < sterilisatie ! B: decontaminatie < desinfectie < sterilisatie ! C: nat of droog (douche / absorberend agens) bij persisterend agens, neutralisatie blijft gevaarlijk C: nat of droog (douche / absorberend agens) bij persisterend agens, neutralisatie blijft gevaarlijk wanneer? wanneer? buiten de gevarenzone buiten de gevarenzone zo snel mogelijk zo snel mogelijk probleem: restcontaminatie probleem: restcontaminatie

35 September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 135 Besluit terrorisme is van alle tijden & volgt de technologische evolutie terrorisme is van alle tijden & volgt de technologische evolutie beste verdediging = voorbereid zijn beste verdediging = voorbereid zijn elke dag, elke patiënt risico = frequentie x gevaar (ernst) ideale situatie: oplettendheid + doctrine + uitrusting + training ideale situatie: oplettendheid + doctrine + uitrusting + training eerste lijn is eerste lijn is at risk at risk essentieel voor snelle en adequate reactie essentieel voor snelle en adequate reactie


Download ppt "September 2003 Biologisch en chemisch terrorisme deel 1 1 FOD Volksgezondheid Hoge Gezondheidsraad Biologisch en chemisch terrorisme Deel 1: algemene en."

Verwante presentaties


Ads door Google