De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wapenwet 8 juni 2006 De situatie van de Vlaamse jager vandaag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wapenwet 8 juni 2006 De situatie van de Vlaamse jager vandaag"— Transcript van de presentatie:

1 Wapenwet 8 juni 2006 De situatie van de Vlaamse jager vandaag
Jef Schryvers Directeur Externe Relaties & Communicatie HVV Copyright HVV vzw

2 Wijzigingen Wapenwet publicatie 22/08/2008 en
Inhoud Wijzigingen Wapenwet publicatie 22/08/2008 en 24/04/2009 Copyright HVV vzw

3 1. Passief Wapenbezit Vergunning kan door iedere burger aangevraagd
Geen munitie Niet gebruiken Alle wapens kunnen vergund worden Ten laatste op 31 oktober 2008 !!! Via Locale Politie Jagers: 3 jaar na jachtverlof niets doen, dan 2 maanden tijd voor aanvraag vergunning. Munitie weg binnen maand na stoppen jagen Per dossier: € 85 Permanente vergunning, mogelijke controle om de 5 jaar door gouverneur Onklaar maken niet meer nodig Copyright HVV vzw

4 2. Amnestie Laatste dag 31 oktober 2008 !!!
Regularisatie daarna niet meer mogelijk, geen andere wettelijke regularisatie voorzien Zware boetes: 1 j of € Jager niet ok: riskeert definitief jachtverlof te verliezen! Niet-geregistreerd wapen kan NOOIT meer gebruikt worden, zelfs bezit is strafbaar Copyright HVV vzw

5 3. Wapens uit erfenissen Voor 31 oktober regulariseren
Jagers: op model 9 zetten Niet-jagers: vergunning passief wapenbezit aanvragen Na 31 oktober: binnen 2 maanden na overlijden aanvraag doen Na 31 oktober enkel nog wapens die al geregistreerd waren Verder bezit in patrimonium familie mogelijk, wel zonder munitie Onklaar maken niet meer nodig Copyright HVV vzw

6 4. Welke wapens voor jagers toegelaten?
Wijziging BVR 29/10/1987 op 29/08/2008 Gladloop: 12, 16, 20, 24 (hagel: 4 mm voor alles, 4mm = 0) Getrokken loop: alles vanaf .22 engelse duim of 5.6 mm CENTRAALVUUR Alle randpercussie voor jacht VERBODEN (.22, .17REM, .22WMAG, 9 mm Flobert, …) Aankopen: met jachtverlof + model 9 Tussen particulieren: model 9 invullen en naar politie Copyright HVV vzw

7 5. Transport van wapens Vanaf 1 september
Van en naar jachtveld, wapenmaker, schietstand, kleiduifschieting, …(wettige reden) Aan het zicht onttrokken en niet binnen handbereik ONGELADEN ! In een afsluitbare koffer: sleutel of cijferslot (!) Trekkerslot of ander systeem Foedraal alleen: niet ok Copyright HVV vzw

8 6. Uitlenen van wapens Beiden jager met geldig jachtverlof
Voor de duur van een activiteit b.v. jachtpartij – permanent uitlenen kan niet Geschreven verklaring van de uitlener Kopie model 9 eigenaar bij hebben! Niet nodig als uitlener erbij is Enkel binnen België Buiten België: EU Wapenpas Copyright HVV vzw

9 7. Vergunningen (model 4) Geldig voor onbepaalde duur
Na 8 juni 2006 afgeleverd: niets doen Vóór 8 juni 2006 afgeleverd: binnen 5 jaar vanaf datum uitreiking nog 1 x vernieuwen Om de 5 jaar controle voorwaarden door gouverneur Kosten € 85 per dossier: groeperen aanvragen! Copyright HVV vzw

10 8. Wat is verboden? Geluidsdempers, ook niet gemonteerd
Nachtkijkers, ook niet gemonteerd Automatische wapens Spring – en valmessen (stiletto’s, knipmessen) Wapenstokken (matrakken) Wapens die gelijken op een ander voorwerp Wapens verborgen in een ander voorwerp (wandelstokken) Vouwgeweren boven kal. 20 Elektroshockwapens en spuitbussen Copyright HVV vzw

11 Waar info vragen? Dienst Wapens van de Gouverneur: Provincie Limburg
10de Directie - Wapendienst Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Loket: alle werkdagen 9 – 12 13.30 – 17.00 Bij uw Locale Politie Copyright HVV vzw

12 KB 14 april 2009 “KB tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie” wijzigt KB van 24 april 1997 Definitie “veiligheidsslot”: mechanisme dat enerzijds: niet kan worden geopend of gedeblokkeerd dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of biometrische herkenning anderzijds: zodra op wapen bevestigd, het afvuren belet Copyright HVV vzw

13 Andere veiligheidsmaatregelen zijn toegelaten
Voorwaarde: ze moeten gelijkwaardig zijn Wie beoordeelt gelijkwaardigheid? Lokale Politie Beoordeling van de gelijkwaardigheid kan ook vooraf door b.v. aan Politie technische documentatie te bezorgen die dit aantoont Copyright HVV vzw

14 Wat moeten particulieren doen?
Veiligheidsvoorwaarden te nemen bij het voorhanden hebben en tentoonstellen op de verblijfplaats (b.v. op een voor bezoekers zichtbare plaats), en het vervoeren van vergunningsplichtige wapens of munitie ervoor Copyright HVV vzw

15 1. Bewaring van wapens en munitie
ALTIJD te nemen maatregelen: - ongeladen - buiten bereik van kinderen - wapens en munitie niet ogenblikkelijk samen toegankelijk (dus munitie in een aparte kast) - bewaren op een plaats zonder uiterlijke kentekens dat er wapens en munitie liggen - geen werktuigen achterlaten die inbraak kunnen vergemakkelijken Copyright HVV vzw

16 minstens één v/d volgende maatregelen: - veiligheidsslot
1 tot en met 5 wapens minstens één v/d volgende maatregelen: - veiligheidsslot - wegnemen van een essentieel onderdeel en apart bewaren (b.v. voorhout, grendel) - vastmaken met ketting aan kast of muur Copyright HVV vzw

17 6 tot en met 10 wapens: - bewaren in een slotvaste en in stevig materiaal gemaakte wapenkast (een kast is niet hetzelfde als een kluis!) Copyright HVV vzw

18 - bewaren in een daarvoor ontworpen wapenkluis
11 tot en met 30 wapens - bewaren in een daarvoor ontworpen wapenkluis - kluis met een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, alfabetische of numerieke combinatie - kluis staat in een ruimte waarvan alle ramen en deuren behoorlijk gesloten zijn - sleutels van de kluis en de ruimte steeds op veilige plaats, buiten bereik van kinderen en alleen eigenaar gemakkelijk toegang Copyright HVV vzw

19 2. Tentoonstellen van wapens
Enkel lange wapens toegestaan voor de jacht Volgende voorwaarden moeten allemaal worden nageleefd: - ongeladen - onbruikbaar door een veiligheidsslot of door wegnemen essentieel onderdeel - met ketting, kabel of iets identiek aan etalagemeubel vastgemaakt en meubel is op slot - niet tentoonstellen samen met munitie en niet toegankelijk samen met munitie (dus munitie altijd apart opbergen) Copyright HVV vzw

20 3. Vervoeren van wapens Alle opgesomde maatregelen moeten genomen worden: - ongeladen en magazijn(en) zijn leeg - onbruikbaar door een veiligheidsslot of door wegnemen van een essentieel onderdeel - aan het zicht onttrokken en buiten handbereik, in een geschikte en slotvaste koffer of etui - munitie veilig verpakt in een geschikte en slotvaste koffer of etui (dus in een aparte koffer) - koffers en etuis met wapens of munitie in slotvaste koffer van de auto. Niet van toepassing op het jachtterrein (wel op openbare weg!) - voertuig blijft niet zonder toezicht achter Copyright HVV vzw

21 4. Onderhoud van wapens Alle opgesomde maatregelen moeten genomen worden: - ongeladen wapen tijdens hantering altijd in een veilige richting houden - magazijn of lader is leeg - trekker enkel overhalen als wapen in een veilige richting wijst Copyright HVV vzw

22 Voor de te nemen maatregelen i. v. m
Voor de te nemen maatregelen i.v.m. de bewaring van wapens en munitie: 1 jaar de tijd vanaf inwerkingtreding, dus laatste dag 24 april 2010 !! Alle andere maatregelen (tentoonstellen, vervoer en onderhoud): onmiddellijk toepassen !! Copyright HVV vzw


Download ppt "Wapenwet 8 juni 2006 De situatie van de Vlaamse jager vandaag"

Verwante presentaties


Ads door Google