De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marijke van der Geest - Ahuis Eindhoven 13 november 2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken denken in kleuren voor het kennisnetwerk van de kennispartners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marijke van der Geest - Ahuis Eindhoven 13 november 2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken denken in kleuren voor het kennisnetwerk van de kennispartners."— Transcript van de presentatie:

1 Marijke van der Geest - Ahuis Eindhoven 13 november 2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken denken in kleuren voor het kennisnetwerk van de kennispartners van het INK

2 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 2 Invullen van de veranderopgave met het INK managementmodel Streven naar excellentie door: -leiderschap met lef -resultaatgerichtheid -continu verbeteren -transparantie -samenwerking

3 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 3 Veranderkundige inzichten en emotie en intuïtie, vervat in plan-do-check-act

4 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 4 80% van de veranderingen is niet gepland, maar gebeuren gewoon spontaan

5 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 5 Een spontane verandering kan soms ongewenst zijn; willen sturen van veranderingen is dus ook niet nieuw

6 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 6 Gepland willen veranderen is al heel oud

7 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 7 Moet het dan altijd, mee met ontwikkeling en verandering? Laten zoals het is, betekent niet meer mee kunnen komen met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor niet meer de eigen taak goed kunnen vervullen. Een geplande verandering dus……..

8 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 8 Slechts een op de vijf geplande veranderingen slaagt ….. 80% ongepland 4% gepland en geslaagd 16% gepland, niet geslaagd Zorgvuldig investeren in de verandering loont

9 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 9 Veranderingen gaan dus nogal eens mis –Doelstellingen niet helder, of niet duidelijk hoe aan te werken –Wel opvattingen, maar geen consequenties voor gedrag –Geen besluiten door vragen en problemen te stapelen –Bureaucratische managers en autonome medewerkers –Management denkt dat medewerkers doen wat zij wil, maar medewerkers blijven gewoon hun eigen ding doen –Niet alles is af te dwingen –Sommige problemen zitten tussen de oren –Soms worden interactiespelletjes gespeeld

10 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 10 Organisational iceberg French & Bell Formal (Overt) Aspects: ­Goals ­Technology ­Structure ­Policies and procedures ­Products ­Financial resources Informal (Covert) Aspects: ­Beliefs and assumptions ­Perceptions ­Attitudes ­Feelings (anger, fear, liking, despair, etc) ­Informal interactions ­Group norms About the formal and informal systems Bron: French & Bell

11 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 11 Onder tafel ziet het er vaak heel anders uit

12 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 12 Ieder mens heeft een eigen verandercyclus - Dichtslaan - Verdringen - Afhaken - Ziek worden - Nieuwe situatie aanvaarden - Nieuwe moed - Nieuw elan - Weer creatief - Informeren - Realiteit tonen - Erbij betrekken - Luisteren - Opnieuw informeren - Toelaten - Bespreekbaar maken - Conflict aanpakken - Grenzen stellen - Bemiddelen - Helpen - Luisteren - Niet forceren - Verwerkingstijden- komsten organiseren - Perspectief geven - Opleidingen, trainen - Stimuleren - Delegeren Wat Doen? - Ongeloof - Ontkennen - Cynisme Aangekondigde verandering - Boos worden - Conflict, staking - Sabotage - Geruchtenmachine - Ziek melden - Stil worden - Verdriet, huilen - Weinig energie Passief Actief

13 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 13 Waarom denken in kleuren? –Gemeenschappelijke taal (communicatie) om samen te praten en beslissen over veranderen –Op verschillende manieren kunnen kijken naar mensen, organisaties, vraagstukken.… –Keuze kunnen maken die bij de organisatie past,kansrijke ‘kleur’ voor een veranderaanpak –Inzicht in eigen voorkeur(en) en de consequenties daarvan (zelfreflectie)

14 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 14 De vijf veranderkleuren Geel Blauw Rood GroenWit

15 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 15 Bij organisatieveranderingen zijn vijf manieren van denken te onderkennen Denkwijze Er verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus door middel van een onderhandelingsproces Blauwdruk Onderzoekt wat de beste oplossing is en die planmatig implementeert in een rationeel proces Rooddruk Mensen op de juiste manier prikkelt, zodat ze zich gewaardeerd en gezien voelen in een sociaal proces Groendruk Mensen in leersituaties brengt, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk in een ontwikkelproces Witdruk Spontane evolutie een handje helpt door ruimte te geven waar energie zit en blokkades slecht in een dynamiserend proces

16 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 16 Geeldrukdenken –belangen bij elkaar brengen –sleutelfiguren, onderhandeling, lobbyproces –Consensus (win-win) –Achter gesloten deuren –Macht, status, invloed Veranderen is een machtsspel Mediation, alliantievorming, krachtenveldanalyse Onbekend en verschuivend resultaat Machtsbalans Veranderaar: procesregisseur die macht inzet, weet hoe de hazen lopen, politiek fingerspitzengevoel, juiste netwerken Ideaal: –Democratische samenleving –Poldermodel en politieke coalities –Haalbare oplossing Schaduwkanten: –Achterkamertjesgedoe, de sterkste wint –Lose-losestrijd, onbetrouwbaar Allergieën: Ideologen, details, gezichtsverlies

17 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 17 “De enige manier om je vijand uit te schakelen is om hem tot vriend te maken” “De beste manier om met veranderingen te leren omgaan, is om ze zelf te bewerkstelligen” “Mensen komen in beweging als je ze een beetje bang maakt. Angst haalt ze uit hun comfortzone”

18 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 18 Blauwdrukdenken –Eerst denken, dan planmatig doen –Planmatig en transparant Veranderen is een rationeel proces –ISO, INK, BPR, ABC, PMW, SWOT –Vooraf omschreven en gegarandeerd resultaat –Borging via meten=wetten, monitoring Veranderaar: expert, projectleider, prestatiegericht, accuraat, inhoudelijk deskundig Idealen: –Maakbare en kenbare wereld –Orde, efficiency en voorspelbaar –Beste concrete oplossing schaduwkanten: –Mechanistisch, negeren irrationele aspecten –Over mensen heen walsen Allergie: –Vage toestanden, emotionaliteit, ingebakken onderzekerheid/ambiguïteit

19 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 19 “Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken”. “Elke dag een stap zetten, is een leven lang verandering”. “De enige plaats waar succes voor werk komt, is het woordenboek”.

20 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 20 Rooddrukdenken –Mensen op de juiste manier prikkelen –Verleiden, “wij”-gevoel –Aandacht, steun, erkenning –Zorgvuldige procedures Veranderen is een sociaal proces –Management by walking around –Personeelsinstrumenten, sociale activiteiten Bedacht maar niet gegarandeerd -HRM-systemen, goede verhoudingen, communicatie Veranderaar: mensen-mens, sociaal, betrouwbaar, geïnteresseerd, motivator Idealen –Gemeenschap in harmonie, zorgzame samenleving –Het beste uit mensen halen, de juiste mens op de juiste plaats schaduwkanten: –Verstikkende systemen, wollen deken, onechte aandacht –Negeren van macht, zachte heelmeester, conflictmijdend Allergieën: –Solo- machogedrag, onzorgvuldigheid, problematiseren

21 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 21 “Om je mensen te houden, moet je een beetje van ze houden”. “Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen”. “Techniek en technologie zijn belangrijk. Maar in dit tijdperk draait het om het toevoegen van vertrouwen”.

22 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 22 Groendrukdenken –Mensen in leersituaties brengen –Bewust onbekwaam maken –Experimenteren, exploreren van nieuwe mogelijkheden Koerszoekend, collectief proces –Veranderen is leren en ontwikkelen –Feedback, coaching, gaming, communities of practice –Leercurve, organisatie-ijsberg e.d. Geschetst, niet gegarandeerd, –Boring via reflectie Veranderaar: procesbegeleider, empathisch, creatief, nieuwsgierig Idealen: –Lerende organisatie, met iedereen, over alles –Groeien en ontdekken –Oplossingen die mensen zelf vinden Schaduwkanten: –Leren los van werk, gebrek aan actie –Belerend, niemand uitsluiten, navelstaren Allergie: –Politieke spelletjes, mensen met een bord voor hun hoofd

23 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 23 “Alleen degenen die het aandurven buitengewoon te falen, kunnen ooit buitengewoon slagen” “De mens is net een foto, als hij zich kan ontwikkelen, wordt hij positief” “Wie altijd de wind in de rug wil hebben, komt nooit thuis”

24 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 24 Witdrukdenken –De spontane evolutie een handje helpen –Wat beweegt organisaties –Ruimte bieden, ondernemerschap –Blokkades wegnemen, conflicten optimaliseren Veranderen gaat over energie/vitaliteit –Zelfsturende teams, zoekconferenties, open spacemeetings –Chaostheorie, beelden van organisaties –Moeilijk voorspelbaar (niet stuurloos) –Borging via zelforganisatie, dialoog Veranderaar: zelfbewust, authentiek, eigenwijs, fantasierijk, kwetsbaar Idealen: –Wonderlijk universum vol parallelle werkelijkheden –Zelfsturing in netwerken over organisatiegrenzen Schaduwkanten: –New age-achtig, “alles is goed” –Medewerkers opzadelen met zelfsturing, laissez faire Allergieën: –Saaiheid, middelmaat, regels, bevoogding, groepsdwang

25 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 25 “Toekomst wordt niet echt vormgegeven door mensen die niet echt in de toekomst geloven” “Uit chaos ontstaat vaak leven, terwijl uit orde gewoonte voortkomt” “Wie zijn toekomst niet zelf bepaalt, krijgt hem toegewezen”

26 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 26 Gele interventie: mediation

27 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 27 Een blauwe aanpak: Balanced ScoreCard

28 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 28 Een rode interventie: Het bedrijfsuitje

29 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 29 Succes als groene interventie: De paarse krokodil

30 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 30 Een authentieke witte veranderaar

31 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 31 Allergieën of tegenstellingen BlauwIs niet geïnteresseerd in motivatie en gevoelens van mensen RoodAlles draait om motivatie van mensen BlauwJe moet de ruimte inperken en focussen WitJe moet ruimte maken en blokkades wegnemen GeelSamenwerken op basis van posities WitIedereen is gelijkwaardig tijdens samenwerken GeelRelatie is functioneel RoodRelatie is ook gericht op vriendschap (gezelligheid) BlauwMaak alles zichtbaar, doorzichtig en transparant GeelHoud je kruit droog en je kaarten voor je. Er zijn altijd verborgen agenda’s

32 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 32 Voorbeelden van gekleurde diagnosevragen Dominante kleur IndividuGroepOrganisatieOmgeving Geel­Weet hij hoe de hazen lopen? ­Wat is zijn echte agenda? ­Zijn er dubbele petten? ­Wie staat het sterkst? ­Wie zijn de (infor- mele) leiders? ­Wat wil het hoofdkantoor? ­Hoe is de corporate governance georganiseerd? Blauw­Wat zijn haar taken en verant- woordelijkheden? ­Wat is de span of control? ­In welke fase zitten we? ­Maken we nog winst en zitten we nog op koers? ­Kan gewerkt worden volgens een franchiseformule? Rood­Waar loopt hij warm voor? ­Wordt er samen- gewerkt? ­Voor welke ambities gaan we met elkaar? ­Wat is het imago van deze tent in de buitenwereld? Groen­Verlegt hij zijn grenzen? ­Houden ze elkaar een spiegel voor? ­Is er sprake van opleiding in en op het werk? ­Luisteren ze naar klanten? Wit­Kan hij met tegenstellingen omgaan? ­Is het geen toe- val dat dit groepje is ontstaan? ­Wat houdt hier mensen tegen? ­Lopen ze met een boodschap in de buitenwereld rond?

33 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 33 Typische, opeenvolgende fasen Fase: Voorbeeld van opeenvolgende fasen bij een grote reorganisatie: Geeldruk ­Actoren en groepen onderhandelen met elkaar teneinde de veranderdoelen en de aanpak voor de verandering vast te stellen Blauwdruk ­De werkprocessen en de organisatie worden (meer of minder) participatief ontworpen Rooddruk ­De bemensing van werkprocessen en functies vindt plaats Groendruk ­Men laat de organisatie werken conform de bedoeling door middel van leer- en trainingsprogramma’s Witdruk ­De verandering wordt verinnerlijkt en mensen geven (eigen) betekenis aan de verandering

34 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 34 Voorbeeld interventies Dominante kleur Niveau in de organisatie IndividuGroepOrganisatie Geel ­Personal commitment statement ­Outplacement ­Confrontatievergade- ringen ­Topstructurering ­Verbeteren kwaliteit van arbeid ­Strategische allianties Blauw ­Management by objectives ­Hygiënisch werken ­Werken in projecten ­Besluitvorming ­Strategisch management ­BPR Rood ­Loopbaanontwikkeling ­Werving & selectie ­Sociale activiteiten ­Teamrollen (Belbin) ­Belonen in organisaties ­Mobiliteit & diversiteit Groen ­Coaching ­Feedback gesprekken ­Teambuilding ­Gaming ­Open systems planning ­Kwaliteitscirkels Wit ­T-group ­Persoonlijke groei/ opstellingen ­Zelfsturende teams ­Open space bijeenkomsten ­Zoekconferenties ­Rituelen & mystiek

35 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 35 Inzetten van een workshop per kleur Een workshop opzetten teneinde... Geeldruk­Het eens te worden met elkaar over doelstellingen of beleid Blauwdruk­Een duidelijk resultaat te hebben aan het einde van de workshop Rooddruk ­Meer betrokkenheid te creëren ­Een goed gevoel met elkaar te hebben Groendruk ­Iets van elkaar te leren ­Kennis en ervaring uit te wisselen Witdruk­Bewustzijn te vergroten ­Energie op te wekken ­Creatieve gedachten los te maken

36 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 36 Gekleurde effectiviteits- en succescriteria Wat voor (proces-)resultaten streef je na? Geeldruk ­Draagvlak is aanwezig ­De sleutelfiguren staan erachter ­Harde afspraken, een goede ´deal´ Blauwdruk ­De output is gehaald ­Het plan is gevolgd ­Het is duidelijk Rooddruk ­Mensen voelen zich serieus genomen en gewaardeerd ­Wij kunnen mensen perspectief bieden ­Goede samenwerking Groendruk ­Mensen vragen om feedback ­De deuren en ramen staan open ­Mensen willen leren en reflecteren Witdruk ­Mensen organiseren zichzelf dwars over afdelingsmuurtjes heen ­Er zit energie/ leven in ­Dingen hebben een heel andere betekenis dan voorheen

37 © Twynstra Gudde 13-11-2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken 37 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Marijke van der Geest - Ahuis www.twynstragudde.nl


Download ppt "Marijke van der Geest - Ahuis Eindhoven 13 november 2009 Workshop Veranderkundig Kleurendenken denken in kleuren voor het kennisnetwerk van de kennispartners."

Verwante presentaties


Ads door Google