De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEN4001. Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen. Gepubliceerd in april 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEN4001. Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen. Gepubliceerd in april 2006."— Transcript van de presentatie:

1 NEN4001

2 Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen. Gepubliceerd in april 2006

3 Inhoud  Doel  Toepassingsgebied  Normatieve verwijzingen  Termen en definities  Ontwerp  inspectie  Vragen

4 Doel van deze norm  Om tot een verantwoorde projectering van de blustoestellen te komen.

5 Toepassingsgebied  brandveiligheid in gebouwen inclusief de bijbehorende bedrijfsterreinen  voor allen die bij de brandveiligheid betrokken zijn.

6 Toepassingsgebied  projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen in gebouwen, met uitzondering van particuliere woningen.  blusvermogen van blustoestellen volgens NEN-EN 3-7 en NEN-EN 1866 als basis gehanteerd.

7 Toepassingsgebied  Vervangt geen wettelijke bepalingen op gebied van brandveiligheidsvoorzieningen.

8 Normatieve verwijzingen  NEN-EN 2 Brandklassen  NEN-EN 3-7:2004 Draagbare blustoestellen – Deel 7: Eigenschappen, prestatie-eisen en beproevingsmethoden

9 Normatieve verwijzingen  NEN-EN 1866:1998 Verrijdbare blustoestellen  NEN 2559:2001/A2:2004 Onderhoud van draagbare blustoestellen

10 Normatieve verwijzingen  NEN 2659:2003/C1:2004 Onderhoud van verrijdbare blustoestellen  NEN 3011:2004 Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

11 Termen en definities  Brandbare vloeistoffen A-polair (niet met watermengbaar) Polair (met water mengbaar)  Gebouw Bouwwerk dat voor mensen toegankelijk overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

12 Termen en definities  Projecteringdeskundige persoon die aantoonbaar over de deskundigheid beschikt die noodzakelijk is om projectering van blustoestellen volgens deze norm uit te voeren  RI&E risico-inventarisatie en evaluatie

13 Ontwerp  Projecteringdeskundige maakt een RI&E en legt schriftelijk vast: Omschrijving van de locatie Omschrijving van de brandrisico’s Beschrijving van type blustoestel Beschrijving van de noodzakelijke plaatsaanduidingen door veiligheidstekens ontstekingsbronnen

14 Ontwerp  Brandklassen De gekozen blusstof moet geschikt zijn voor het meest waarschijnlijke typebrand in het gebied waarvoor het blustoestel bedoeld is.

15 Tabel geschiktheid van blusstoffen Ontwerp

16  Overige keuzecriteria Branden in elektrische apparatuur onder spanning Worplengte en worphoogte Gehinderde waarneming Omgevingstemperatuur Gevaren veroorzaakt door de blusstof Nevenschade

17 Ontwerp  Bepaling van de vereiste blustoestellen Basisbeveiliging Aanvullende beveiliging voor specifieke brandrisico’s

18 Ontwerp Basisbeveiliging Het vereiste aantal blustoestellen hangt af van  De projecteringszone:  De basisbeveiligingseenheid  De maximale loopafstand  De aanwezigheid van brandslanghaspels

19 Ontwerp Projecteringzone  Een projecteringszone is een gebied: waarin eenzelfde soort activiteiten wordt uitgevoerd (kantoor, fabriek, opslag); waarin in hoofdzaak één belangrijkste brandklasse kan worden onderscheiden (brandklasse A, B, C, D of F); waarvan alle individuele ruimten met elkaar in verbinding staan.

20 Ontwerp Projecteringzone  De projecteringszones komen in het algemeen overeen met de brandcompartimentering van een gebouw.  Op locaties waar een bovengemiddeld brandgevaar bestaat kunnen aanvullende blusmiddelen noodzakelijk zijn.

21 Ontwerp Projecteringzone  Ruimten in een gebouw worden als afzonderlijke projecteringszones aangemerkt: als ze niet aangrenzend zijn ze aangrenzend zijn maar gescheiden door obstakels die de bereikbaarheid van een brandblusser in geval van brand verhinderen

22 Ontwerp Projecteringzone  als ze niet aangrenzend zijn

23 Ontwerp Projecteringzone  als aangrenzend zijn maar gescheiden door obstakels

24 Ontwerp

25  Deuren die in de normale bedrijfssituatie afgesloten

26 Ontwerp Basisbeveiligingseenheid  De projectering van blustoestellen (type, aantal, plaats) is afhankelijk van de inhoud van de toestellen, de gebruiksfunctie van de projecteringszone, de aanwezigheid van brandslanghaspels en de maximale loopafstand 20 meter

27 Voorbeeld uit tabel NEN 4001 Blustoestellen inhoud van 6kg of 6 liter 1 per 300m 2 1 per 150m 2 1 per 100m Blustoestellen inhoud van 9 tot 12kg of 9 liter 1 per 450m 2 1 per 225m 2 1 per 150m gebruiksfunctie Bijeenkomstfunctie congrescentrum Theater restaurant x x x

28 Ontwerp  C0 2 blustoestellen worden niet toegepast voor de basisbeveiliging van gebouwen.

29 Ontwerp Aanvullende beveiliging  Binnen een 5 meter van het specifieke risico

30 Ontwerp Lokale brandrisico’s Bijzondere aandacht:  verwarmingsinstallaties,  verfspuitcabines,  liftmachinekamers,  computerruimten,  elektrische schakelkasten,  transformatoren,  compressoren,  motoren en noodstroomgeneratoren

31 Ontwerp Lokale brandrisico’s Bij elk lokaal brandrisico moet aanvullende beveiliging worden aangebracht tenzij  zich binnen 5 m van het lokale risico als onderdeel van de basisbeveiliging reeds een blustoestel met een voor het lokale risico geschikte blusstof bevindt.

32 Ontwerp Hooggelegen brandrisico’s Brandrisico’s hoger dan 2,5 meter  een verrijdbaar blustoestel met als blusstof 50 kg ABC- of BC-bluspoeder, of  een verrijdbaar blustoestel met als blusstof 45 l of 50 l water, water met additieven of schuim, Tenzij de ruimte is beveiligd met een brandslangsysteem of door een automatische blusinstallatie.

33 Ontwerp Buitenopslag van brandbare stoffen of materialen Aanvullende beveiliging per 150m 2 één 6 kg blustoestel met als blusstof ABC- of BC-poeder of één 6 l blustoestel met als blusstof water, water met additieven of schuim.

34 Ontwerp Buitenopslag van brandbare stoffen of materialen. I.p.v. een draagbaar blustoestel: Eén verrijdbaar blustoestel met een inhoud van 50 kg poeder of 45 l of 50 l schuim vervangt: 8 blustoestellen met een inhoud van 6 kg poeder of 6 l schuim, of 5 draagbare blustoestellen met een inhoud van 9 kg of 12 kg poeder of 9 l schuim.

35 Ontwerp Brandgevaarlijke werkzaamheden  minimaal een blustoestel 6 kg/l  Binnen 5 meter  Op grond van RI&E kunnen meerdere blustoestellen worden voorgeschreven

36 Ontwerp Het plaatsen van blustoestellen  Blustoestellen moeten op duidelijk zichtbare plaatsen op ophangbeugels of statieven worden geplaatst.  Personen die gebruikmaken van een vluchtroute moeten het blustoestel gemakkelijk kunnen zien.

37 Ontwerp Het plaatsen van blustoestellen  Geschikte locaties zijn gangen, trappenhuizen, centrale toegangshallen en nabij uitgangen van ruimten.  Blustoestellen moeten zo worden geplaatst dat de toegang tot het blustoestel niet wordt gehinderd door het te verwachten brandrisico.

38 Ontwerp Het plaatsen van blustoestellen  De locatie van blustoestellen moet worden gemarkeerd volgens NEN 3011.  Indien nodig moet de locatie van het blustoestel met aanvullende borden worden aangegeven (pictogram in combinatie met een pijl voor de richting.

39 Ontwerp Het plaatsen van blustoestellen.  De gebruiker moet een overzicht (bij voorkeur in de vorm van een plattegrond) bijhouden waarin type, aantal en locatie van de blusmiddelen zijn opgenomen.

40 Ontwerp X Legenda X = max. 1,5 m voor draagbare blustoestellen met een inhoud van 4 kg, resp. 3 l of minder X = max. 1,0 m voor draagbare blustoestellen met een inhoud van 5 kg, resp. 6 l of meer

41 Ontwerp Toepassing verrijdbare blustoestellen als basisbeveiliging van grote ruimten  Vloeropp. > 2500m 2 maximaal 50% verrijdbaar  Vervangt 8 blustoestellen van 6kg/l of  5 blustoestellen van 9 en12 kg of 9 liter.

42 Inspectie Conformiteitinspectie Na de installatie van de blustoestellen moet de projecteringdeskundige de projectering toetsen:  bij oplevering;  jaarlijks  na tussentijdse wijzigingen.

43 Inspectie Conformiteitinspectie Geconstateerde afwijkingen in zowel ontwerp als uitvoering moeten worden vastgelegd

44 Logboek  Het ontwerp en de verslagen van de conformiteitsinspecties moeten in een logboek worden bewaard.  Dit logboek moet te allen tijde aanwezig zijn in het gebouw en beschikbaar zijn voor de in deze norm genoemde gebruikers.

45 NEN 4001 Heeft u nog vragen??


Download ppt "NEN4001. Projectering draagbare en verrijdbare blustoestellen. Gepubliceerd in april 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google